Køresporten nr. 2 1999.pdf - Karetmager.dk

karetmager.dk

Køresporten nr. 2 1999.pdf - Karetmager.dk

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

2 • 99

April


Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund, og udkommer

medio februar, april, juni, august, november

Sidste frist for bidrag 15. januar, 15. marts,

15. maj, 15. juli, 15. oktober

Redaktion

Ansvarshavende redaktør

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ,

tlf og fax 9814 7880, mobil 2099 7880

E-mail omjes@post5.tele.dk

Redaktionelt stof

IngridBerner Larsen, Mølleskovvej 125, Allindelille,

4370 St. Merløse, tlf og fax 5760 0431

Meddelelserfraselskaber

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup, tlf 9885 7035, fax 9885 7034

E-mail bechhart@post10.tele.dk

Annoncer Lisbeth Hartmann og Ole Jespersen

Trykning Arden Bogtrykkeri A/S, Gutenbergvej 1, 9510

Arden, tlf 9856 1022, fax 9856 2220

Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej 2,

8370 Hadsten, tlf 8698 1439

Website: www.hesteinfo.dk/dkf/index.htm

DKFs tilknyttede selskaber

Bornholms Køre Selskab, BKS

Dansk Køre Selskab, DKS

Fyens Køre-Selskab, FKS

Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR

Midtjysk Køre Selskab, MKS

Slesvigske Køre Selskab, SKS

Thy Køre Selskab, ThKS

Trekantens Køre Selskab, TKS

Vendsyssel Køreforening, VK

Vestjysk Køre Selskab, VKS

Østjysk Køre Selskab, ØKS

2

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

Protektor

Hendes Kongelige HøjhedPrinsesse Benedikte

Overordnede organisationer

Danmarks Idræts Forbund, Brøndby Stadion 10

2605 Brøndby, tlf 4326 2626

Dansk Ride Forbund, Traverbanevej 10, Postboks 20

2920 Charlottenlund, tlf 3993 2020, fax 3996 2075

DKFs ledelse

Præsident: Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf 8655 8744, fax 8655 9744,

E-mail ib_m@get2net.dk (postadr. pr 18. maj)

Formand: SvendÅge Nissen,

Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens,

tlf 7454 7060

Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1,

2690 Karlslunde, tlf 4615 2161

Kasserer: Elsebeth Dehlholm,

Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens,

tlf 7454 7060, giro 989 9693

Køreudvalg

Carl Th. Christensen, Vodskovvej 187,

9310 Vodskov 9828 6532, fax 9828 6332

Pløjeudvalg

Arne Hansen, Allerupvej 4,

6520 Toftlund, tlf 7483 1685

Uddannelsesudvalg

Marianne Seidenfaden, Dorthealyst,

4440 Mørkøv, tlf 5927 3123, fax 5927 3187

Forside

Jørn Autrup MKS på bukken. Foto Ann Fagerdal

Pris 25,- kr

Oplag 1.500 stk


Med forårets komme starter sæsonen

Forår, forår, kom nu snart. Vi har ventet længe -

synger børnene på vejen, og de har fundet rulleskøjter

og sjippetov frem.

Vi andre har sandelig også ventet længe på

forårets komme, men nu er det her, og vi har

fundet grejet frem til at genoptage træningen med

vore heste, der for de flestes vedkommende har

holdt pause den lange, lange vinter. Vognene bliver

trukket frem og klargjort til den nye sæson.

Og apropos vogne må man sige, at dette nummer

af Køresporten er fyldt med spændende artikler

om netop vogne af enhver art. Henrik Køier

Andersens interessante føljeton ‘Godt i gang med

hest og vogn’ beskæftiger sig med alt om vogne

lige fra valg af type over indkøb til restaurering

af gamle antikviteter. Den er en fryd at læse.

Henrik Køier Andersen indbyder desuden til et

spændende arrangement i København for histori-

ske vogne, som vi kun kan glæde os til.

Og der er meget mere om vogne med besøg på

vognmuseer i Horsens, Haderslev og Sparresholm,

og endelig er der i Roskilde blevet uddannet

den første karetmagersvend i de sidste 51 år.

Redaktionen ønsker Trond Lagnes tillykke med

svendebrevet.

Tillykke skal der også lyde til Hestens Værn,

der i år har 90-års jubilæum, og til MKS, der til

sommer må ‘nøjes’ med at fejre de første 30 års

eksistens.

Johannes Jørgensen og hans fjordhest Barney

kan smykke sig med titlen ‘Årets Hest 1998’, og

til dem sendes ligeledes et tillykke.

Redaktionen

Frede Petersens ekvipage ved DKFs 25-års jubilæum, kørt af Ann Fagerdal Foto omj

3


4

Ny karetmagersvend udlært i Roskilde

Den 33-årige nordmand Trond Lagnes aflagde

torsdag den 28. januar svendeprøve som karetmager

hos karetmagermester John Nielsen i Roskilde.

Det er første gang i 51 år, at der i Danmark er

udlært en ‘rigtig’ karetmager, hvor svendeprøven

består i at lave et vognhjul.

Baggrunden

Trond Lagnes er udlært møbelsnedker i Norge,

men for et par år siden så han en avisannonce,

hvor ‘Kulturlignen’ i Norge efterlyste unge håndværkere,

der kunne tænke sig en uddannelse inden

for de ‘gammeldags’ håndværk. Trond søgte lærepladsen

som karetmager, og sammen med 10

andre kom han til samtale. Samtalen forløb godt,

og Trond Lagnes fik stillingen.

Næste forhindring var at finde en læreplads, for

både i Norge og Sverige findes der ikke længere

aktive karetmagermestre, som kan tage lærlinge.

Gennem en bekendt fik Trond kontakt til John

Nielsen i Roskilde, der godt ville tage en ny

lærling, og kort efter bosatte Trond sig i Roskilde

sammen med sin kæreste.

Da Trond Lagnes i forvejen er udlært indenfor

træbranchen og siden sit 15. år har arbejdet med

møbelsnedkeri, blev den normale læretid på 4 år

nedsat til kun 2 år.

Uddannelsen

I sin læretid har Trond primært været beskæftiget

med at lave vognhjul, for som han siger: ‘det er

alligevel det sværeste’. Ganske vist har han også

lavet andre ting til vogne, men disse ting er ikke

noget problem at lave for en udlært møbelsnedker.

‘Om man laver et stykke træ til et møbel

eller til en vogn, det gør ingen forskel. Derimod

er det væsentligt at lære at lave et perfekt vognhjul

- helt fra bunden.’ fortæller Trond Lagnes.

‘Det har været en god læretid for mig i Danmark,

og John har været en fantastisk dygtig

læremester. Det har faktisk været mit bedste job

indtil videre’ fortæller en glad Trond Lagnes til

Køresporten. ‘Naturligvis har vi savnet familie

og venner i Norge, men min kæreste og jeg har

alligevel været glade for at bo i Roskilde.’

Svendeprøven

Torsdag den 28. januar var svendeprøvekommissionen

på besøg hos John Nielsen i Roskilde. Formålet

var at bedømme Tronds svendestykke. Skuemestrene

gik grundigt til værks, og vognhjulet

blev målt og betragtet fra alle vinkler. Det var et

særdeles flot hjul, som Trond Lagnes havde fremstillet,

og der var ikke meget at komme efter for

Fra højre Trond Lagnes, Per Roswall SKAD, Allan Gravgaard, Ivan Winther Jensen og John Nielsen


Lærling og mester

skuemestrene. Svendestykket fik bedømmelsen

‘Særdeles veludført’, og skuemestrene måtte til

sidst have fat i en skydelære for at finde noget,

der kunne ligne en lille fejl. ‘Det er da alligevel

det flotteste hjul, jeg endnu har set fremstillet.

Man kan godt se, at Trond har en fortid som

møbelsnedker’ fortalte læremesteren John Nielsen.

‘At bruge skydelære til at kontrollere et

stykke håndarbejde i træ, det er noget pjat. Trond

burde have haft en medalje.’ fortsatte han. ‘Skydelære

bruger vi ikke inden for karetmageriet’ sluttede

John Nielsen.

Efterskrift

Umiddelbart efter svendeprøven rejste Trond og

hans kæreste tilbage til Norge. Kæresten er også

udlært møbelsnedker, og det er deres fremtidige

plan at starte egen virksomhed i Oslo eller

omegn. Det skal være et kombineret karetmageri

og møbelsnedkeri, hvor man vil påtage sig alle

opgaver inden for de to fag.

Nu mangler bare at finde egnede lokaler og så

naturligvis de fornødne maskiner og andet værktøj.

Trond håber at kunne finde et nedlagt karetmageri

i Norge, hvor han så kan købe hele

maskinparken.

Fra Køresporten ønsker vi hermed Trond og hans

kæreste held og lykke med etableringen af deres

fælles virksomhed, og ved en senere lejlighed vil

vi følge op på, hvordan det så er gået dem i Norge.

-oj

Karetmager anno 1948

Før Trond Lagnes blev udlært, var det Harry

Thirstrup Andreasen, Frederiksværk Karosserifabrik,

der var den sidst udlærte ’rigtige’

karetmager. Harry Andreasen blev

udlært i 1948, på et tidspunkt, hvor uddannelsen

hed ’karetmager og karrosseribygger’,

og han er stadig aktiv på værkstedet,

selvom aktieselskabet nu delvist er overdraget

til svigersønnerne.

Harry Thirstrup Andreasen var i mange år

både formand og forretningsfører for

S.K.A.D, Sammenslutningen af Karrosseribyggere

og Autooprettere i Danmark.

Skuemestrene, fra venstre Ivan Winther Jensen, Per Roswall og Allan Gravgaard, bedømmer svendestykket

5


Året er 1909. Myldretidstrafikken i de københavnske

gader gør det vanskeligt for fru Pastorinde A.

Obel Koch at komme over gaden. Bagervogne,

kulvogne, taxier, ja al slags kørsel foregår med

hest, og trafikken haster forbi pastorinden, som

betragter de kørende med kritisk mine.

Hvor er der dog mange heste, der er i elendig

forfatning, og det er virkelig for sløjt og en skandale.

Nu må der snart sættes en stopper for den

slags mishandling af dyrene, - tænker pastorinden,

for sådan har det været i mange år.

Er der dog ingen, der vil tage sig af disse stakkels

dyr, som må slide så hårdt i det hver dag, og

hvoraf mange bliver så elendigt belønnet for

deres trofasthed og hårde arbejde?

Hvis ingen andre vil, så vil jeg! - Som tænkt,

så gjort; thi der er heldigvis i historiens forløb

handlekraftige quinder, der forstår at sætte ting

igang.

Fru Obel Koch henvender sig til professor ved

Den kgl. veterinær og landbohøjskole Harald

Goldsmidt med sin vrede, sine aggressioner og

sine ideer, og primo april 1909 kan man i dagspressen

læse en indbydelse til møde på hotel

d’Angleterre i København for folk med interesse i

at forbedre forholdene for de plagede københavnske

køreheste. Den 4. april 1909 stifter de talrige

fremmødte foreningen Hestens Værn med formålsparagraffen

3, som lyder:

At foranledige gamle, udslidte heste afhændede

til nedslagtning og for øvrigt at hindre misbrug af

hesten bla ved efter overenskomst med ejerne, at

søge heste, der af en eller anden grund ikke egner

sig til arbejde, ved hvilket de forefindes, anbragt

under mere passende forhold.

Fru Obel Koch stiller et kæmpebløb til rådighed,

og foreningens arbejde kan hermed tage sin

begyndelse,

10. maj, 6 dage efter § 3’s nedfældning på

papir, opkøbes den første hest, som har hjertefejl

med betydelig åndedrætsbesvær til følge, af ejeren,

der ikke har råd til - til trods for hestens tilstand

- ikke at benytte hesten i sit daglige virke,

får 20 kr som tilskud til slagteværdien. Hesten

bliver slået ihjel under et af de l0 bestyrelsesmedlemmers

påsyn.

6

90-års jubilæum i Hestens Værn

Ekstrakt af regnskab 1909

Siden er det gået fremad for HV medlemsmæssigt

som aktivitetsmæssigt.

I 1918 anskaffede HV sig en automobilhesteambulance

til transport af tilskadekomne eller

syge heste. I 1976 overtog Falck hesteambulancetjenesten.

Information

HV udgav allerede fra stiftelsesåret et informerende

blad, hvori der bla stod at læse om hver eneste

opkøbt mis- eller vanrøgtet hest, med sygehistorie

etc. Oftest var der tillige et foto af det

lidende dyr.

At udgive skriftlige materialer med informative

oplysninger er i jubilæumsåret en af HV’s hjørnestene.

Information til både børn, 4H, rideklubber

etc og voksne i form af undervisningsmaterialer

er nemme at rekvirere: tag blot telefonen og

tryk! Nummeret er 4286 8774.

De første 5 års beretninger Foto IBL


HV har desuden i 1998 fået deres egen hjemmeside

på Internettet, så enhver, der sværger til nutidige

oplysningsmedier, også kan få deres behov

dækket.

Formanden i dag

Professor ved den Kgl veterinær og landbohøjskole

Henning Staun, der har været med i HVs

bestyrelse siden sidst i 60’erne og beklædt formandsstolen

siden 1986, udtaler, at det vigtigste

ved HVs arbejde ligger i det netværk af lægfolk

og dyrlæger, spredt ud over hele landet, som

opsøger hestefolket efter anmodning fra dig og

mig, såfremt vi mener at have bemærket utilfredsstillende

forhold for heste på fold, i stald, på

arbejde , i konkurrence eller i andre sammenhænge.

Ønskesedlen for fremtiden

En af de ting ønskesedlen for fremtiden indeholder

er, at samtlige de kuske i hele landet, der

kører i erhvervsøjemed, ville blive omfattet af en

lignende lov som den, kaperkuskene i København

just er blevet indrulleret i.

Det er også meget ønskeligt, om der blev faste

regler omkring opstaldning, pasning og pleje af

heste/ponyer på eksempelvis rideskoler. Det

dyreetiske råd har udarbejdet en pjece om det at

holde hest, og med den i hånden har HV henvendt

sig til justitsministeriet med anmodning

om at tage fat på problemet. Justitsministeriet

har lovet at tage sagen op, når problemerne

omkring kyllinger og svin er færdigbehandlet.

Man kan vel heller ikke nå det hele på een gang,

vel!

Og HVs ønskeseddel rummer endnu flere

emner. Man mener således, at der ville være et

profylaktisk godt arbejde, om der ved ridekonkurrencer

var flere stewards til stede på opvarmningsbanerne

for ved deres blotte nærværelse at

hæmme den af og til lidt hårdhændede metode, der

udvises for at få hestene “blødgjort”.

For øjeblikket er der desuden tanker i gang

omkring rideklubbernes svigtende brug af ridemærkeprøverne,

samt hvorledes man får den

nybagte hesteejer - fx konfirmanden, der får sit

hedeste ønske opfyldt: en hest, indført i kendskabet

til det at holde hest, før hesten overdrages og

indlemmes i den unges liv og tilværelse: et ‘Jeg

har hest’-kursus med afsluttende diplom var

måske en tanke, og en god idé.

Bestyrelsen i dag

HV bestræber sig i foreningens opbygning og

hele aktivitetsområde at dække samtlige aspekter

indenfor hesteverdenen. Således er der i bestyrelsen

11 medlemmer - personer fra snart sagt hele

‘raden rundt’. Der ses folk, der repræsenterer

ponygruppen, kørefolket, Dansk Varmblod, Carlsbergs

stalde, dyrlægerne, travverdenen og rideforbundet.

HV var fra begyndelsen alene en forening, der

udelukkende havde sit virke og rekvirerede medlemmer

i Københavnsområdet, men indenfor de

seneste år er foreningen heldigvis blevet landsdækkende,

og man kan vel undre sig over, hvorfor

ikke alle, der har hest eller pony selv, hvad

enten det er i avlsøjemed eller til brug af den ene

eller anden art, ikke er med i HV.

Tænk over det, næste gang du er sammen med

din hest, om ikke det ville været helt naturligt at

være med i foreningen.

Tillykke med jubilæet.

IBL

Sekretær Birthe Kjær og formand Henning Staun Foto IBL

7


Ved kørestævner har jeg ofte oplevet en adfærd,

som undrer mig en del. Det ene øjeblik kører

ekvipagen frem til bedømmelse i dressur. Alt er

forfinet. Heste og ponyer er velstriglede, seletøjet

gejlet op, vognen som nymalet, kusk og passagerer

nydelig klædt på.

Og når dommerne har givet karaktererne, og

ekvipagen er kommet uden for banen, så sker der

en total forandring med kusk og passagerer. Hatten

stryges, pisken kommer i holderen, bajer og

cigaretter findes frem, skoene kommer op på

forsmækken osv.

I byer kan man opleve det samme. Kaperkørsel

er ved at komme op igen, og det kan være en

reklame for vor sport, men er det sjældent,

tværtimod. Politiet skal nok sørge for, at sikkerheden

er så meget i orden, som man kan forlange.

Men hva’ med etikken? Opførsel og påklædning

er endnu værre end beskrevet før. Sammenlign

i stedet med Wien. Her er kuskene indbyrdes

blevet enige om en standard for hele ekvipa-

8

Kørekultur eller hva’

gernes fremtræden, så det er en fornøjelse at se

på.

Wrangel skrev i sin berømte ‘Haandbog for

Hestevenner’ bla følgende: ‘Kudskens Holdning

paa Bukken skal være utvungen, men pyntelig.

Han bør saaledes ikke sidde som - jeg beder om

Forladelse, men Sammenligningen ligger saa

nær - som paa et Natskrin. Det er dog dette mindre

æstetiske Billede vi have for os, naar vi see

en Kudsk med fremstrakt Hals, kroget Ryg,

optrukne Knæ og dinglende Arme trone paa den

maaske ovenikjøbet lave Buk. Enhver Kudsk bør

derfor beflitte sig paa at sidde rank med Hovedet i

Veiret, Skuldrene tilbage, Overarmene til Kroppen

og dannende en ret Vinkel med Underarmene,

Hænderne midt for Kroppen, Benene strakte og

Knæ og Hæle sammen.’

Senere beskriver Wrangel reglerne for en kusk i

tjeneste (kunne i dag være for hyrekuske): ‘Jeg

minder altsaa om, at Kudsken, naar han befinder

sig i Tjeneste paa Bukken, ikke maa vende sine

Det er da hyggeligt, at folk er i godt humør... Foto Ann Fagerdal


... men nogen reklame for kørekulturen er det vel næppe?

Øine fra Hestene og Vognen, samt at det endvidere

er ham strængt forbudt at ryge, spise, hilse

ved at tage Hatten af, kjøre uden Handsker, tale

med Kjørende eller knalde med Pisken’.

Det sidste uddyber han med: ‘En Uskik, som

en fagmæssig uddannet og betænksom Kudsk

aldrig gjør sig skyldig i, er endelig ogsaa at knalde.’

(Med pisk forstås!) Den knaldende kusk risikerer

nemlig ‘at blive anseet for en udannet

Bondelømmel.’

Selv om vi ikke lever i perioden for 100 år

siden - heldigvis - kan vi godt tage ved lære af

den kørekultur, som da var på sit højeste. Det er

jo den forfinede fra den tid, som vi i dag efterligner

i køresporten.

NB. Se den korrekte kusk på forsiden af dette

blad.

Ib Møller

Her mangler kun cigaretten mellem fingrene til hilsnen Fotos Ann Fagerdal

9


Af Henrik Køier Andersen

Før man køber vogn er det vigtigt at have gjort

op med sig selv og familien, hvilket behov man

har, og eventuelt tror man vil få. Skal man køre

to personer, eller skal hele familien kunne være

med? Skal man køre i byen, på landeveje eller i

skoven? Skal det være en fin gammel vogn med

sjæl og historie, eller skal den blot være en praktisk

brugsting? Skal man kunne tjene lidt til

omkostningerne ved at have hest?

Sulky

En sulky er en både billig og fornuftig måde at

finde ud af, om kørsel er noget for både hesten og

kusken. Har man en hest, som man mener kan

gå for vogn, er sulkyen jo den bedste at afprøve

det med. For det første er der ikke så mange ting,

der kan gå i stykker, og for det andet er sulkyen

let og har ikke problemet med at kunne knække,

hvis hesten bakker i stedet for at gå frem. En sulky

kan også være god nok, hvis man ikke skal

køre meget, og kun er 1-2 personer om det. Før

man køber, skal man undersøge, om der er balance

i stængerne, når der sidder en eller to personer

i vognen. Se efter om dækkene er i orden, og om

konstruktionen er stabil. En god sulky kan købes

for mellem 2.000-3.000 kr.

Gummivogn eller studentervogn

Gummivogne kan fås med bænke til alt fra 6 til

30 personer. Fordelene er, at den er nem at vedligeholde

og reparere, og man kan være mange

med på tur. Se efter om dækkene er i orden.

Dæk til landbrugsvogne er dyre. Se efter, hvordan

den er konstrueret. Der er ingen grund til, at

hestene har mere at trække på end nødvendigt.

Jeg ville selv foretrække en vogn med drejeskive,

da man ikke kan dreje helt rundt med autostyring.

Ligeledes bør ladet være fremstillet af vejrbestandige

materialer. Fordelen ved gummivognen er

også, at både hunde og børn kan være med uden,

at de skal surres fast til sædet. Endvidere er det en

vogn, man ikke er så øm over at køre en tur i,

hvis det er dårligt vejr. Gummi-vogne kan købes

for mellem 5.000 og 15.000 kr.

10

Godt i gang med hest og vogn II

Maratonvogn

Hvis man vil købe en maratonvogn, skal det

være, fordi man har planer om at køre konkurrence.

Som turvogn eller til at køre heste til ved findes

der andre meget bedre egnede vogne. Maratonvognens

stænger er ofte for korte, svinglerne for

smalle og sporvidden ligeledes for smal. Affjedringen

er for hård, og påstigningen til kuskesædet

besværlig. Men ønsker man at køre konkurrence

og vil investere i en maratonvogn, er man

nødt til at sætte sig ind i reglerne omkring vægtkrav

og sporvidde for de forskellige stævneklasser.

Det skal man gøre, fordi de fleste maratonvogne

er for tunge til de heste, som de egentlig

er bygget til. Man skal derfor sikre sig, at den

lovede vægt holder. En maratonvogn er oftest

konstrueret i metal, hvorfor det er vigtigt, at der

er udført ordentligt og teknisk korrekt smedearbejde

med gode svejsninger. Med hensyn til

udstyr kan man nu få styreforsinkelse, hvilket vil

sige, at hjulene kun drejer 80% af stangen. Dette

betyder, at man kommer lettere igennem forhindringerne.

Man kan få bremse til drejeskiven,

affjedret kuskesæde, ekstra luftgummihjul til

træningsbrug og meget mere. Maratonvogne

koster fra 20.000-120.000 kr, alt efter størrelse,

udførsel, udstyr og oprindelsesland.

Turvogn eller træningsvogn

Turvogne og træningsvogne er en ny type vogne,

der sælges i mange forskellige varianter. Vognen

bliver ganske enkelt tilpasset den enkeltes

behov. En typisk vogn er konstrueret i metal,

men den adskiller sig fra maratonvognen ved at

være bedre affjedret, nemmere at stige op i og

ved at have bedre passagerkomfort. Vognen kan

fås med hjul af træ eller metal, men er oftest med

metaleger og luftgummidæk, hvilket er en fordel

både affjedringsmæssigt, samt hvis man kører i

områder med sandveje eller andet blødt underlag.

En turvogn køber man, hvis det ikke er vognens

udseende, der har betydning, men hvis man vil

have en vogn, der kan køre overalt. Ligesom på

maratonvognen er det konstruktion og svejsninger,

man skal undersøge. Træningsvogne koster

fra 10.000-40.000 kr, alt efter udstyr.


Gamle vogne

Hvis man vil have en vogn med historie og sjæl,

samt måske fornøjelsen af selv at restaurere, så

vælger man en gammel vogn. Den er oftest ligeså

komfortabel og god at køre i, som en ny. Dog

skal man lære de forskellige typer vogne at kende,

før man køber. Jeg har set eksempler på

begyndere, som har købt en vogn gennem fx Den

Blå Avis, uden at have sat sig ind i, hvad det

koster at sætte vognen i brugbar stand. Ofte er det

så bekosteligt, at projektet med kørsel enten

opgives helt, eller man skal ud og anskaffe sig en

anden vogn. For nogle gentager historien sig flere

gange, fordi de falder for denne faldefærdige antikvitet,

og samtidig overvurderer deres egne håndværksmæssige

talenter og den til rådighed mængde

af tid. Mange gange når folk at få vognen skilt

af og måske renset af for maling, før det går op

for dem, hvor meget arbejde der er i at restaurere

en vogn. Så går projektet i stå, og vognen kommer

ikke ud at køre. Derfor skal man vælge den

rigtige type vogn, alt efter behov, og man skal

kun købe en urestaureret vogn, hvis man har mod

på et stort stykke arbejde.

Fjedervogn

4-hjulet vogn med flad bund og sidefjælder. Findes

både uden og med 1, 2 eller 3 sæder. Fjedervogne

koster fra 1.000-44.000 kr, alt efter tilbehør

og stand.

Jumbe

2-hjulet vogn med plads til 4 personer, der sidder

med siden i kørselsretningen. Indgang gennem en

høj dør bagest. Upraktisk køretøj for urutineret

hest og kusk på grund af kuskens placering i

bageste højre hjørne, og den lange vej til hesten,

hvis der opstår problemer. Jumber koster fra

2.000-4.000 kr.

Gig

2-hjulet vogn med plads til 2 personer i kørselsretningen.

En gig koster 3.000-10.000 kr.

Ponyvogn

4-hjulet vogn med to sæder. Kusken sidder i det

bageste lukkede sæde i kørselsretningen. Overfor

er et mindre, åbent sæde med ryggen til kørsels-

Ponyvogn Foto HKA

retningen. Fordelen er den lave af- og påstigningshøjde.

Ulempen er, hvis man skal være

mere end to personer, at linerne så ligger imellem

de forreste passagerer, samt et dårligt overblik,

fordi man sidder lavt. En ponyvogn koster 2.000-

8.000 kr.

Ponyvogn med buk

Samme som ovenstående blot med et kuskesæde

forrest, hvorfra vognen bliver kørt. Vognen er så i

stedet til 6 personer, og velegnet som familievogn,

hvis den er original, eller bukken er korrekt

bygget på. Kuskesædet må ikke være placeret foran

forakslen, da den så har lettere ved at vælte,

når man drejer helt om. En ponyvogn med buk

koster 4.000-10.000 kr.

Char-à-banc

4-hjulet vogn med plads til 6 personer eller flere,

og velegnet som familievogn. Kuskesæde forrest

i kørselsretningen, og bagved to langsgående

sæder med siden til kørselsretningen. Indgang

bagi gennem en lav dør. Den mest udbredte vogntype

i Danmark. En char-à-banc koster 5.000-

15.000 kr.

Dog-cart

4-hjulet vogn med to sæder, det forreste i kørselsretningen

og det bageste med ryggen til kørselsretningen.

En god konkurrencevogn, da den ofte

har kort akselafstand. Upraktisk som familievogn,

på grund af den besværlige af- og påstigning

til bagsædet, hvor man ydermere sidder og

kigger bagud. En dog-cart koster 5.000-12.000

kr.

11


Jagtvogn Foto HKA

Jagtvogn

4-hjulet vogn med to sæder, begge i kørselsretningen.

En komfortabel vogn, da den oftest har

god plads, er godt affjedret og er nem at stige af

og på. En jagtvogn koster 5.000-12.000 kr.

Victoriavogn

4-hjulet vogn med tre sæder. Kuskesædet forrest i

kørselsretningen. Med ryggen til lige bag kuskesædet

findes et lille sæde og bagest et komfortabelt

og rummeligt sæde overdækket af en kaleche.

En lettere herskabelig vogn, som er praktisk

i mange henseender. Man kan bruge den som

familievogn, da den er komfortabel at køre i, har

plads til 6 personer og er nem at stige af og på.

Endvidere kan den også bruges til bryllupskørsel

mv i mindre omfang, da den jo har halvkalechen,

hvis det skulle blive regnvejr. En victoriavogn

koster 20.000-50.000 kr.

Coupé

4-hjulet lukket vogn med et kuskesæde forrest.

Ruder foran og i begge døre i siderne. Indeni er

der et stort og komfortabelt sæde bagest, og på

nogle et lille sæde forrest med ryggen i kørselsretningen.

En lukket vogn kan i dag udelukkende

anvendes til bryllupskørsel og lignende, da der

ikke er megen fornøjelse ved at sidde inde i vognen

på en hyggetur. En coupé uden det lille sæde

indeni kan heller ikke bruges til bryllupskørsel,

da der så ikke er plads til brudepiger. En coupé

koster fra 30.000-60.000 kr.

Landauer

4-hjulet vogn med et kuskesæde forrest og to

12

rummelige, komfortable sæder bagest. Det ene i

kørselsretningen og det andet med ryggen til. Indgang

gennem høje døre i begge sider. Over hvert

af de bageste sæder er der en kaleche, som mødes

på midten, og hvis man samtidig hæver ruderne i

dørene, er vognen helt lukket. Omvendt er den,

med ruder og kalecher nede, helt åben. Så afgjort

hestevognenes Rolls Royce, både hvad angår

rummelighed og affjedring, samtidig med at man

sidder i læ. Landaueren har mange anvendelsesmuligheder

og er fx meget brugt ved bryllupper,

da den hurtigt kan åbnes eller lukkes, alt afhængigt

af vejret. En landauer koster fra 40.000-

80.000 kr.

Ovennævnte vogne er de mest almindeligt forekommende

typer i Danmark. Der findes utallige

andre typer, der ikke er plads til at omtale her.

Men har man lyst til at lære mere om de forskellige

typer, kan man læse bogen ‘Hestevogne i

Danmark’, skrevet af DKFs præsident Ib Møller.

Man skal heller ikke hænge sig så meget i min

beskrivelse af vogntyperne, da både udførsel og

betegnelse varierer, alt efter egn. Priserne er generelle

betragtninger, ud fra min egen erfaring med

handel af vogne i original og teknisk god stand.

Den enkelte vogns type og måske professionelle

restaurering eller eventuelt mangel på samme,

kan selvfølgelig have stor betydning for prisfastsættelsen.

Valg af vogn

Hvis man ønsker sig en gammel vogn, og enten

har tid til at restaurere den, eller har råd til at lade

den restaurere af fagfolk, vil jeg anbefale, at man

køber en urestaureret vogn.

Grunden til, at jeg anbefaler dette er, at det er

ligesom med gamle biler. Hvis man køber den i

original stand og ved, hvad man skal se efter, har

man mulighed for at se fejl og mangler inden

købet. Hvis man derimod køber en vogn, som

andre har restaureret, dukker fejl og mangler ofte

op hen ad vejen, hvis dele af restaureringen er

håndværksmæssigt ukorrekt.

Derfor skal man sikre sig, at det er af fagfolk

eller folk, man kender godt, hvis man køber en

restaureret vogn.


Før i tiden var det vigtigste for folk, som skulle

købe vogn, at den nu havde gummiringe. Senere

blev det sådan, at vognen absolut skulle have

patentaksler. Så spurgte man efter, om der var

bremser på vognen, og på det seneste er folk

begyndt at efterspørge vogne med skivebremser.

Det første med gummiringene er da selvfølgelig

behageligt, men det handler også lidt om kørselsbehov

og terrænet, man kører i. Hvis det er det

historiske og romantiske i at køre hestevogn,

man er faldet for, er der da ikke noget problem i

at køre i en vogn med jernringe. Jeg kender flere,

der kun kører med jernringe, og der er da også

eksempler på vogne med jernringe, som kører virkelig

mange bryllupper. Alle Carlsbergs vogne

har da også jernringe.

Men ønsker man sig en vogn med gummiringe,

som gør den mere lydløs og en ubetydelighed

mere affjedret, skal man købe en vogn, der er født

med gummiringe. Grunden til, at jeg nævner dette

er, at nogle sælgere af vogne med jernringe

ofte siger, at det ikke er særligt bekosteligt at

lægge gummiringe på. Men prisen, hvis det skal

gøres rigtigt, og det vil sige afmontering af den

gamle jernring, påmontering af den ny u-profil

samt pålægning af gummiringe, vil blive ca

1.400-1.600 kr pr hjul. Ydermere kan der påløbe

omkostninger ved tilretning af fælgene, da hjul

med jernringe ofte har en højere fælg end hjul

med gummiringe. Hvis man så ikke gør noget

ved dette, vil hjulet fremstå klodset med gummiring.

Med hensyn til patentaksler kontra fedtaksler er

spørgsmålet igen, hvor stort kørselsbehovet er.

Patentaksler kendes ved, at der midt i navet er en

slags dækkapsel af messing, der holder på olien,

som smører akslen. Inde bagved denne kapsel sidder

en konus og to møtrikker af messing samt en

split. Akslen har to slags gevind, sådan at det ene

går modsat, kaldet ‘linksgevind’. Den tykke af

møtrikkerne kører på det inderste og den tynde på

det yderste, og sammen med splitten sørger de for,

at hjulet ikke falder af. Fedtaksler bruger derimod,

som navnet siger, fedt som smøremiddel. Akslen

er konisk, og hjulet bliver kun holdt på plads af

en enkelt stor metalmøtrik, der ikke dækkes af en

kapsel. Akslens geving er vendt sådan, at sålænge

vognen kører fremad strammes møtrikken.

Splitter mv er derfor ikke nødvendige.

En vogn med fedtaksler er altid mindre værd,

end en tilsvarende vogn med patentaksler. Dette

skyldes dels, at fedtaksler skal smøres oftere end

patentaksler, og dels, at hjulene på en vogn med

fedtaksler ikke kan spændes lige så stramt op.

Der vil derfor være mere slup i hjulene på en

vogn med fedtaksler.

Hvad angår bremserne, skal man passe på ikke

at fokusere for meget på dem. For det første kan

de give en falsk tryghed, og for det andet ser jeg

mange eksempler på misbrug af bremser - især

skivebremsen. Det vil sige, at kusken kører hest

ligesom han kører bil, altså bremser hestene via

fodpedalen. I dette eksempel er bremserne af det

dårlige, men kører man meget og forstår at bruge

bremsen rigtigt, er den bestemt af det gode for

hesten. Det er igen et spørgsmål om behov. Montering

af skivebremser koster ca 8.000 kr.

Hjulene er noget af det vigtigste

Hjulene er noget af det vigtigste på en vogn, og

derfor er det vigtigt at sikre sig, at de er i orden.

Hvis der er for mange rådne fælge og eger, kan

det mange gange ikke betale sig at købe vognen.

Det afhænger jo selvfølgelig af prisen og vogntypen,

da herskabelige vogne som fx victoria, coupé

og landauer bedre kan bære en omfattende reparation,

end fx en fjedervogn.

Generelt er det sådan, at der helst ikke må være

nogle videre dårlige stykker træ på vognen. Selvom

mange tror, at der ikke findes så mange originale

vogne til salg, er der stadig nok til, at man

med lidt tålmodighed kan finde en, som er i

Char-à-banc Foto HKA

13


orden i træet. Det vil ofte være billigere at betale

lidt mere for en vogn, der er i orden i træet, end

selv at bekoste reparationen.

For at vende lidt tilbage til hjulene, er det vigtigt,

at man måler lidt på sporvidden, da det er

vigtigt, at vognen sporer. Det vil sige, at forhjul

og baghjul kører i samme spor. Nogle coupéer og

victoriaer dog undtaget, da de ofte er smallere foran.

Man skal også hæve et hjørne af gangen for

at lade hjulet løbe frit. Imens det løber, står man

bagved hjulet og flugter med et andet punkt på

kassen, der fx kan være enden af fjederen, for at

se, om hjulet er ekset og slår meget. Hvis man

har tid og mulighed for det, kan man også med en

skruetvinge fastgøre et stykke træ nær fælgens

kant, og derved nøjagtigt fastslå, hvormeget hjulet

slår.

Nu skal man ikke hænge sig i, at hjulet slår en

lille smule. Man skal trods alt tænke på, at hjulet

er lavet i hånden, og at det ikke skal køre med de

samme omdrejninger som et bilhjul. Hvis der er

et punkt, hvor hjulet slår meget, kan det være

fordi jernringen er strammet for hårdt. Man skal

også sikre sig, at hjulet ikke er tørret ind. Det vil

sige, at egerne kan bevæges i navet eller fælgen,

eller at jernringen sidder løst omkring fælgene.

Mange tror, at det kan løses med fugt eller ved at

lægge hjulet i vand, men det er bare en kortsigtet

løsning, da træet snart tørrer ind igen. Alt efter

hvor meget hjulet er tørret ind, er der flere muligheder.

Man kan kile egerne op eller man kan tage

et stykke af jernringen, der så bliver mindre, når

den lægges på igen. Herved presses egertappene

mere fast i navnet. Hvis egerne er tørret meget

ind, er man simpelthen nødt til at skifte alle egerne.

Udskiftning af eger eller fælgstykker koster ca

200 kr pr styk. Hertil kommer omlægning af jernring

ca 400 kr og eventuelt omlægning af gummiring

300 kr. Hvis man skal have nye gummiringe

koster de ca 1.000 kr pr styk.

Akslerne skal ses efter for slitage. Hvis man

vil være sikker, er det ikke nok at rokke lidt i

hjulene. Hvis de giver sig meget, kan det meget

vel være, fordi de ikke er spændt ordentligt, eller

fordi der mangler en læderpakning inde omkring

akslen. Omvendt kan der, hvis akslerne er meget

slidte, være lagt mange læderpakninger inderst på

14

akslen. Men udefra virker de fine og urokkelige.

Montering af nye aksler og bøsninger koster ca

4.000 kr.

Fjedrene skal afprøves, da mange af de gamle

har mistet deres fjederevne. Det kan være på

grund af slitage eller rust. Mange vogne er også

faldet sammen i fjedrene, fordi de har kørt med for

tungt læs. De fleste gamle vogne, som man ser

køre i dag, trænger til at få fjedrene banket op og

få lagt nyt fedt mellem lagene. Drej fortøjet på

vognen en kvart omgang, og hvis hjulene går på

bunden af vognen, kan det være, fordi fjedrene er

faldet sammen. Opbankning eller udskiftning af

fjedre koster ca 1.000-1.500 kr pr fjeder.

Se fortøj og vognkasse efter for skævheder, da

nogle vogne har været ude for uheld, og derved er

blevet slået skæve. Trædele i fortøj og vangerne i

vognkassen er naturligvis også vigtige dele, der

skal være 100% friske.

Vognstængerne skal ses efter for angreb af borebiller.

Stængerne har ofte ligget oppe på hanebjælkerne

og kan godt være fuldstændig gennemhullede,

selvom vognen slet ikke er angrebet.

Man kan afprøve stængerne ved at lægge den ene

ende lidt højere og så træde op på dem. Hvis de

fjedrer lidt uden at knække ved vægtpåvirkningen,

er de gode nok. Knækker de, skal man ikke være

ked af det, da de så ikke er bedre værd. Det er bedre,

de knækker på denne måde, end når man kører.

Nye enspænderstænger koster ca 1.200 kr, en

tospandsstang 1.500 kr og svingler ca 200 kr pr

styk.

Hovedregel ved køb af vogn

Som hovedregel bør man ikke anskaffe sig en

vogn, der er ombygget eller med modifikationer

af den ene eller den anden art. For det første er det

stadig muligt at finde originale vogne, og for det

andet mister vognen ofte meget i værdi, hvis der

er foretaget ændringer.

Med hensyn til køb af en restaureret vogn, har

man ingen sikkerhed for, om der er foretaget de

nødvendige udskiftninger af trædele, eller om de

blot er spartlet. Dermed være ikke sagt, at man

ikke må købe en restaureret vogn, men man skal

bare som tidligere nævnt, kende sælgeren eller

have bistand af en fagmand ved besigtigelsen.


I 1997 henlagde Dansk

Køre Forbund Dansk og

Nordisk Mesterskab i

Hestepløjning til Try

Landbrugsskole i Dronninglund

Kommune.

Det var en stor succes

og vakte megen begejstring

i kommunen.

Det vakte derfor ikke

Ove Thomsen

mindre begejstring, da

Dansk Køre Forbund

sammen med Vendsyssel Køreforening meddelte,

at DM i kørsel i år 2000 ville blive afviklet i

Dronninglund Kommune.

Arbejdet med tilrettelæggelsen af stævnet er i

fuld gang. Til at koordinere arbejdet er nedsat en

styringsgruppe med repræsentanter fra Vendsyssel

Køreforening, Dronninglund Borgerforening,

Dansk Køre Forbunds medlemmer opfordres hermed

til at deltage i den første historiske vognparade

i København. Datoen bliver søndag den 1.

august 1999. Søndag fordi det trafikalt er den

roligste dag i København, 1. august fordi sandsynligheden

for godt vejr er størst på denne dato.

Kravene til køretøjerne er enkle; vognene skal

være gamle, og vognenes kuske og passagerer

skal være klædt så stilægte som muligt.

Programmet for dagen

Programmet for dagen er endnu ikke færdigt,

men forløbet vil være nogenlunde således: Forspænding

og start fra Christiansborg, besøg ved

forskellige seværdigheder i København, parade på

enten Rosenborg eller Kastellet, hvor den egentlige

konkurrence vil foregå.

Hver ekvipage vil blive præsenteret og

bedømt. Følgende vil blive præmieret: Bedste

ekvipage, bedste hest/heste, bedste klædte kusk

og passagerer, bedst klædte hest/heste (seletøj).

DM i kørsel år 2000

Parade af historiske vogne

Dronninglund Handelsstandsforening og Dronninglund

Kommune, og som det tegner sig i dag,

arbejder alle instanser for, at det skal blive et helt

igennem godt stævne.

Det er skønt at opleve et sådant samarbejde

mellem køreforeningen, byen og kommunen.

Stævnet vil blive afviklet på en særdeles smuk

plads ved Dronninglund Slot og Dronninglund

Hovedgaard. Dvs at Dronninglund Slot kommer

til at danne rammen om stævnet - en smukkere

placering findes næppe.

I Dronninglund Kommune ser vi frem til

stævnet med store forventninger, og vi vil gøre

vores til, at såvel deltagere som gæster må komme

til at befinde sig godt.

Ove Thomsen

Kommunaldirektør

Efter arrangementet vil vi forsøge at arrangere

fællesspisning.

Arrangementet skal ikke ses som en dag for de

snobbede med mange penge og råd til prangende

ekvipager, men som et alternativ til kørestævnerne.

Et arrangement for dem, som ikke ønsker at

køre konkurrence, men som alligevel gerne vil

mødes med andre, der interesserer sig for kørsel

med heste. Det er også et forsøg på at bevare

interessen for de gamle vogne og den klassiske

kørekultur.

Vi håber på, at også mange medlemmer vest

for Storebælt vil gøre det til en tradition at tage

en søndag til København, for at opleve den

smukke gamle by i hestevogn.

Skriftlig tilmelding med alle relevante oplysninger

om vogn, heste, seletøj, kusk og passagerer

senest 1. juli 1999 til Henrik Køier Andersen,

Smidstrupvej 8, 4733 Tappernøje.

Med venlig hilsen

Henrik Køier Andersen

15


Vilhelmsborg

Hovedbygningen er nu ved at blive sat grundigt i

stand. Århus kommune har bevilget 6 mio kr hertil,

og arbejdet er langt fremme.

Meningen er, at stueetagen skal bruges til

repræsentative formål for byen og dens foreningen

mv. Dansk Varmblod rykker ind på 1. sal

med administration. På øverste etage bliver indrettet

et auditorium til ca 80 personer.

Hovedbygningen skal efter planerne tages i

brug til sommer, men en fast dato for indvielsen

er endnu ikke fastlagt.

Der er ingen tvivl om, at hestesportscentret

hermed bliver styrket, når flere aktiviteter knyttes

til.

Til indvielsen håber jeg at have en bog trykt

med den foreløbige titel ‘Herregård i 900 år VIL-

HELMSBORG Danmarks nationale Hestesportscenter’.

Bogen forventes at blive i et omfang,

layout og pris som ‘Hestevogne i Danmark’.

Hippologisk Selskab Vilhelmsborg

Selskabet holdt generalforsamling den 18. marts.

I min beretning som formand fremgik, at der nu

er tæt ved det ønskede medlemstal på 100, at selskabet

kunne invitere til overværelse af Michael

Peaces opvisning, men at flere arrangementer

måtte aflyses. Mange medlemmer bor langt fra

stedet, og adskillige formodes at ville støtte den

gode sag uden at komme til alle arrangementer.

Århus kommune har givet tilsagn om, at selskabet

kan få plads på hovedbygningen til at indsamle

og opbevare bøger, tidsskrifter mm, men

endnu ikke større effekter. Ønsker man at forære

eksemplarer til denne samling, kontakt da J.E.

Egefjord tlf 9742 3771 eller Rita Geertz tlf 8635

2752. Der er allerede tilgået et halvt hundrede

bøger og adskillige årgange tidsskrifter.

Selskabet planlægger aftener med Niels Hausgård,

Hasse Hoffmann, fest på hovedbygningen

til efteråret, rejser mm.

Efter generalforsamlingen gav formanden for

Foreningen Vilhelmsborg Kjeld Ranum og direktøren

Christian Krogh en status over stedets situ-

16

Præsidenten beretter

ation, og professor Henning Staun, Landbohøjskolen

holdt foredrag om hestens genetik.

Interesserede kan rekvirere selskabets orientering

‘HSV NYT 1•99’ ved henvendelse til Vilhelmsborg

tlf 8693 7111.

Bestyrelsen består nu af Grethe Hjalf, J.E. Egefjord,

Ib Møller, Rita Geertz, P.J. Lindberg og

Lotte Bang Larsen med underskrevne som formand.

Vognmuseet i Horsens

Museet skulle have været lukket sidste efterår,

men besøgstallet har været så tilfredsstillende, at

der har været åbent siden den festlige indvielse

sidste år. Ved juletid blev den faste udstilling suppleret

med en række kaner mm i køregangen.

Til juni skiftes denne vinterudstilling ud med

en særudstilling. Den første bliver om J. Petersens

‘Århus Vognfabrik’ fra Vestergade 52 i

Århus. Siden er det tanken at tage andre karetmageres

værker eller temaer op til omtale og udstillinger.

Til brug for den forestående udstilling vil museet

gerne låne vogne, fotos, arbejdstegninger mm

fra denne karetmager. Flere originale tegninger er

allerede fremskaffet fra Købstadsmuseet Den gamle

By.

Et komplet karetmagerværksted - efter Martha

og Ludvig Hansen i Meldby på Fyn - samt en

check på kr 140.000 har museet fået af Sammenslutningen

af Karosseribyggere og Autooprettere i

Danmark, SKAD.

Værkstedet bliver midlertidig opsat i hestevognsmuseet

fra medio maj, hvor mejerivognene

nu er udstillet, men vil senere blive flyttet til de

gamle industribygninger. Øvrige håndværksfag,

som indgik i bygningen af hestevogne, såsom

maler, tapetserer, sadelmager, hjulmager og

beslagsmed forventes også at indgå.

Fra V. Kann Rasmussens Fond er der netop

bevilget 2 mio kr til at istandsætte de grå Viggo

Norn’ske industribygninger bla til dette værksted

og udstillinger. Vejle Amtsråd har desuden bevilget

2 mio kr i lån til øvrige bygninger og friarealer.

Så det går sandelig godt i Horsens!


Vognmuseet i Haderslev

Dansk Vognmuseum - Slesvigske Vognsamling

har i mange år forsøgt at finde egnede lokaler til

sine ca 200 vogne og kaner. Omsider er der kommet

gang i de gamle planer om at skabe en værdig

ramme for boghandler Nielsens imponerende

vognsamling.

Sønderjyllands Amt har i 1996 købt Schaumanns

tidligere klædefabrik fra 1929 på Simmerstedvej,

centralt i Haderslev by, og op ad omfartsvejen.

Bestyrelsen for vognmuseet fremsendte i

marts 1997 et notat med tegninger over en mulig

indretning til amtet. En 3-etagers administrationsbygning

er allerede taget i brug til Arbejdsmedicinsk

Klinik. Fabrikshaller i stueetagen på ca

1.500 m2 indrettes nu til vognene. Bygningsarbejderne

forventes afsluttet til foråret, og går alt

glat, skulle der i sommeren eller efteråret 2000

kunne indvies et nyt, spændende museum.

I bestyrelsen sidder bla E. Sverre Hansen, Thorkild

Jansen, Poul Erik Kjær fra SKS og underskrevne

for DKF.

Ib Møller

Industrimuseet betænkes med værksted og penge

Industrimuseet er først på året blevet betænkt af

Sammenslutningen af Karrosseribyggere og

Autooprettere i Danmark ‘S.K.A.D.’ med komplet

værksted og 140.000 kr efter Martha og

Ludvig Hansen i Meldby på Fyn.

Martha og Ludvig Hansen har siden 1932 haft

karetmagerværksted i Meldby, hvor de etablerede

sig, efter Ludvig Hansen var blevet udlært på

faderens karetmagerværksted.

Værkstedet har indtil Martha Hansens død i

foråret 1998 stået intakt, som det blev forladt, da

Ludvig Hansen i 1980 ikke kunne mere.

S.K.A.D. arvede herefter familiens hus med tilhørende

værksted, og organisationen overvejede i

en stund at oprette museum på stedet. Efter forskellige

sonderinger faldt blikket til sidst på

Industrimuseet, som på daværende tidspunkt var i

fuld gang med at etablere den nye afdeling -

Vognmuseet - på Gasvej i Horsens.

En række drøftelser og hjemtagelse af karetmagerværkstedet

har betydet et godt samarbejde mellem

organisation og museum. Et samarbejde,

som nu har resulteret i, at Industrimuseet både

har fået værksted og midler til opbygning af dette.

Værkstedet bliver kernen i ny fløj

Martha og Ludvig Hansens værksted bliver kernen

i Industrimuseets nye værkstedsfløj i den

ene af de gamle gaslænger. Her arbejdes på en

permanent udstilling om håndværkeren fra karetmager

til karrosseribygger. Dette tema vises gennem

de værksteder, der indgik i arbejdet med at

bygge en hestevogn. Afslutningen af udstillingen

er den automobilproduktion, som foregik i Horsens

på Rud. Kramper & Jørgensens virksomhed,

hvor man fra 1913 til 1920 fremstillede bilen

‘Gideon’.

Denne nye permanente udstilling supplerer dermed

Vognmuseet, der på baggrund af arkitekt

m.a.a. Ib Møllers samling åbnedes i juli 1998, og

som nu føres ind i industrialiseringens tidsalder.

Målet med den nye udstilling er ud over selve

karetmagerværkstedet også at kunne præsentere

arbejdende værksteder inden for de fag, der indgik

i bygningen af en hestevogn. Blandt andet maleren,

tapetsereren, sadelmageren, hjulmageren og

beslagsmeden.

Til udstillingen om Gideonbilen har Industrimuseet

virksomhedens righoldige arkiv og en

lang række genstande, ligesom mange kender

brandbilen fra kørsel i byen omkring juletid.

På grund af ombygning af de gamle gashaller

på museet bliver karetmagerværkstedet midlertidigt

opsat i Vognmuseet, og så senere flyttet til

sin permanente placering.

Ole Puggaard

Museumsleder, Industrimuseet

17


Den Spanske Rideskole gæster Danmark

Det er igen lykkedes at få Den Spanske Rideskole

til at gæste Danmark. Det er ARTE Event, der

sender de legendariske ryttere på turné i hele Skandinavien

i oktober og november i år. Den Spanske

Rideskole gæstede sidste år Danmark ved en storslået

opvisning på Vilhelmsborg. I år har også

sjællænderne chancen for at se det spektakulære

show i Brøndby Hallen den 6. og 7. november.

Derudover gæster de naturligvis også Jylland. Det

sker i Messecenter Herning den 16.-17. oktober.

Den spanske Rideskole er verdensberømt for

sine smukke hvide lipizzanerhingste og deres unikke

dressuregenskaber. Rideskolen repræsenterer de

stolteste traditioner indenfor klassisk dressur, og

der vil blive vist gangarter og øvelser, som hører

til i den højere skole.

Desuden får man også lejlighed til at se de

imponerende øvelser som capriole, courbette, levade

mv, der gennem århundreder er forædlet og

videreført på Den Spanske Rideskole i Wien.

Billetsalget starter den 29. marts, og billetterne

kan købes via Billetnet på tlf 3888 7022, og på

alle landets posthuse.

Concours d’Elegance på Roskilde Dyrskue

Vi har tidligere gjort opmærksom på det, men vil

selvfølgelig gøre det igen. Atter i 1999 gennemføres

der en Concours d’Elegance på Dyrskuet i

Roskilde. Konkurrencen er åben for ekvipager fra

Roskilde Dyrskues område, altså de østlige øer, og

er, når man opfylder dette kriterium, åben for medlemmer

af avls- og landbrugsorganisationerne samt

foreninger under Dansk Køre Forbund.

I år afvikles konkurrencen om søndagen, og

først når vi har deltagerantallet og vogntyperne, vil

de enkelte klasser blive fastlagt. Men vi opfordrer

kørefolk til at melde til konkurrencen, og gerne

komme med andre vogne end de sædvanlige.

Det ville være sjovt, om vi kunne lave en klasse

for kommercielle vogne, så vi kunne se de mange

handelsvogne, der står og gemmer sig hist og

pist.

Concours d’Elegance afvikles som skrevet søn-

18

Kort nyt

dag, den 13. juni, og er man interesseret i at deltage,

så ring til Ulrich Nedergaard, tlf 4879 5204 og

få yderligere oplysninger.

Sidste frist for tilmelding er den 15. maj 1999

til Ulrich Nedergaard, Fredgårdsvej 9, 3200 Helsinge.

Ulrich Nedergaard

Temadage om brug af heste i skoven

Skovkuskeforeningen er vært ved et temaarrangement

den 6.-8. maj 1999 på Hønsinge Ridecenter

og Jyderup Skov, Odsherred, hvor emnet er ‘Brug

af heste i skoven’.

Foreningen er vidende om, at der rundt om i landet

findes en del mennesker med interesse for heste

i skoven. En del af disse har også hest, men intet

kendskab til skovredskaber. Derfor arrangerer

Skovkuskeforeningen et par temadage med start

torsdag aften den 6. maj og afslutning lørdag middag

den 8. maj, hvor emnet er praktisk brug af

hesten i skoven.

Kurset indeholder lidt teori om arbejdshestens

håndtering, hestens anvendelsesmuligheder i skoven

samt hov- og skovskader. Endvidere vil der

være meget praktik om kørsel i skoven, skovredskaber

til trætransport og kulturarbejde samt skovkørsel

med redskab efter eget valg.

Du er velkommen til at medbringe din egen

hest, idet der er opstaldningsmuligheder. Kursusprisen

er kr 500,- pr deltager, og inkluderer mad fra

torsdag aften til lørdag, samt overnatning i egen

sovepose.

Til den pris bliver det selvfølgelig ikke luksuriøst,

men til gengæld lærerigt. For tilmelding

ring til Kjeld Petersen, tlf 5931 7536 og hør nærmere.

Men skyld dig, der kan kun deltage 10 personer/heste.

Indlæg til Kort nyt

Kjeld Petersen

Skovkuskeforeningen

Køresportens redaktion modtager gerne indlæg til

omtale under ’Kort Nyt’.


Dansk Mesterskab for Beslagsmede 1999

Det efterhånden traditionsrige Danske Mesterskab

for Beslagsmede, Skandinaviens største af sin art,

blev afviklet i dagene 5.-7. marts 1999, parallelt

med DVs hingstekåring i Messecenter Herning.

Danmarksmester blev beslagsmedemester Per

Munch Meldgaard, Farsø, der gennem en årrække

har drevet egen beslagsmedevirksomhed. Ud over

æren af at vinde mesterskabet, vandt Per Munch

Meldgaard også retten til at deltage i VM for

Anmeldelse af 22. marts 1999

beslagsmede, der afvikles primo juli i Calgary,

Canada.

Nummer to blev Jacob Algot Nielsen, der er

ansat som beslagsmedesvend hos Schous

Beslagsmedie i Ballerup. Jacob er aktiv indenfor

køresporten og medlem af DKS. Vi ønsker hermed

Jacob tillykke.

Hesten som pædagogisk redskab

Vil man dele sin kærlighed til børn og heste, og

forstå, hvordan man kan gøre livet bedre for begge,

skal man anskaffe sig Lena E. Sørensens lille

bog i A5 format og på 81 sider. Kort og i et letfatteligt

sprog fortæller forfatteren levende om,

hvorledes børn generelt - og ikke mindst det voksende

antal, der lider af manglende omsorg - gennem

kontakt med heste kan få et meningsfuldt

liv.

I en række eksempler indføres man fx i pædagogik

og horsemanship, omsorgssvigtede børn

(herunder selvfølelse og selvtillid), ansvar, undervisning,

basisviden om heste, sikkerhed og

udstyr, køb af heste og problematikker. På flere

sider omtales alsidige legemuligheder med heste.

Desmond Morris’ 10 kloge bud for dyreetik bringes

til sidst sammen med en omfattende kildeangivelse,

litteratur-, navne- og adresseliste.

Samfundets udvikling har været med til at

opløse familieskabets betydning med rodløshed til

følge. Den kontakt, børn før havde med levende

væsener, er betydelig mindsket. Problemer som

skilsmisser, arbejdsløshed og stofmisbrug er velkendte.

Kim Annweiler får med små humoristiske tegninger

pædagogikken til let at glide ned.

Bogen er en videreudvikling af et afsluttet speciale

fra 1996 på Odense Socialpædagogiske

Seminarium.

Den kan anbefales til alle, der arbejder med

Redaktionen

børn og heste - og hvem gør ikke det inden for

køreforbundet? Forfatteren har tydeligt et indgående

kendskab til heste, og deltager som medlem af

FKS i konkurrencekørsel. Det er ikke en bog udelukkende

for professionelle pædagoger, den burde

være obligatorisk på fx alle rideskoler - og hos

kuske med børn.

Pris 168 kr, forlag Zosma, tlf 6261 2244.

Ib Møller

19


Citat fra Illustreret Tidende 1865

Paa den niende danske Landmandsforsamling i

Odense i Aaret 1863 meddeltes der Sadelmager S.

Taaning i Horsens Broncemedaillen for et af ham

opfundet Stavseletøi.

Under 5te Februar d.A. har nu Opfinderen

erholdt fem Aars Eneret paa at forfærdige dette

Seletøi her i Landet; vi antage derfor, at det vil

have almindelig Interesse at blive bekjendt med

dets Indretning ved Hjælp af den Tegning og

Beskrivelse, som vi ser os istand til at forelægge

vore Læsere.

Efter at Opfinderen havde taget under Overveielse,

hvorledes et Seletøi, der har saa megen

praktisk Anvendelse, hensigtsmæssigt burde indrettes,

var hans Opmærksomhed fornemmelig

bleven henledet paa, at Bringselen, som i det sidste

halve Aarhundrede har været mest benyttet

her i Landet, i Henseende til Brugbarhed lod

Meget tilbage at ønske. Dette har man endog

hørt indrømmet af den jydske Bonde, hos hvem

Bringselen har fortrængt det tidligere brugelige

saakaldte Butøi, der mest nærmede sig Kumten,

idet det bestod af en ringformet Pude af Siv, som

Hesten bar paa samme Maade som nu Kumten,

men under et par saakaldte Stavtræer. Den største

fejl ved dette Salgs Tøi var, at Sivpuden ved Brugen

blev for haard, saa at den trykkede Hesten og

20

S. Taanings Stavseletøi

gnavede Hul. Dertil kom, at den snart blev for

lille snart for stor til den samme Hest, eftersom

denne blev mager eller fed.

Det eneste, man har hørt omtale til Fordel for

Bringselen er, at den er lettest at faae paa og af

Hesten; men dette er jo en Egenskab, som ikke

kommer Dyret tilgode. Derimod kan der med

Føie indvendes imod Bringselen, at den hindrer

saavel Forbenenes frie Bevægelse, som Overarmens

Fremgriben, og udøver et vistnok generende

Tryk paa Luftrøret og Halsblodaaren. Ved

Kumten undgaaes vistnok disse hindringer; men

den samme Indvending kan med Føie gjøres imod

denne, som imod de ovennævnte Sivpuder.

Det eiendommelige og formeentlig hensigtsmæssige

ved det nye Seletøi, fremfor det hidtil

brugelige, bestaaer i:

1) At Stavtræerne baade foroven og forneden

kunne spændes ud og ind, eftersom Hesten er

stor eller lille, og eftersom den bliver fed

eller mager, hvilket Fortrin dette Seletøi har

for Kumten (en ringformet Pude).

2) At de saakaldte Sideblade, i hvilke Skaglerne

fastgjøres, ere anbragte i Stavtræerne paa det

for Trækket mest hensigtsmæssige Sted, saa

at Trykket falder paa hele Hestens Skulderblade,

altsaa ikke paa det ene Sted mere, end paa

det andet.

S. Taanings Stavseletøj anno 1865 Illustreret Tidende 1865


3) Betragter man f. Ex. de i ‘Folkekalender for

Danmark 1852’ anførte Tegninger, da er det

øjensynligt, at Sidebladet i Figur 1 er for

langt nede paa Kumten, og i Figur 2, der

viser to Sideblade paa hver side, som gaae i

lige Flugt med Bøilen, for høit oppe.

4) At Hesten, ved den paa Stavtræerne abragte

Kobbelrem og de imellem Stavtræerne og

Rygpuden værende Hjælperemme, understøttet

af Rumperemmen, ved nærværende Slags

Seletøi har holdet paa Vognen, hvor det gaaer

ned ad Bakke, bag Forbenene (i Rygpuden),

istedetfor at den ellers maa holde Vognen i

Halsen, hvilket jo i høi Grad generer dens

Gang; det er jo desuden aabenbart, at Hesten

har Meget mere Styrke i Ryggen, end i Halsen.

5) Paa de under 2) nævnte Tegninger sees Hjælperemmene

at være anbragte i en Krog ovenover

Rygpuden, Rumperemmen derimod i

selve Rygpuden, altsaa nedenunder Hjælperemmen.

Naar begge Remmene nu skulle

strammes, kommer Rygpuden ud af sin horisontale

Stilling paa Hestens Ryg, og Erfarin-

gen har lært, at Hesten ofte bliver trykket af

Rygpudens forreste Kant. For at forebygge

dette har Opfinderen ved de paa Rygpuden

anbragte Ringe sat Hjælperemmene i lige

Flugt med Rumperemmen.

6) At den istedetfor den hidtil brugelige Rygpude

anbragte (se Figur 3) aldrig kan berøre Rygraden

og saaledes forebygger, at Hesten kan

trykkes paa dette Sted, hvad man hidtil sjældent

har kunnet undgaae med magre Heste.

7) At selve Rygpuderne, saaledes som det ved

Prikker er antydet paa Figur 3, ved tvende

imellem Jernbøilen og de foran under 4)

omtalte Ringe værende bevægelige Led, kunne

bevæges ud og ind eftersom Tøiet anbringes

paa en tyk eller smal Hest.

8) At den Stabel, i hvilken Sidebladene ere

anbragte, gaaer heelt igjennem Stavtræerne

og derved forebygger, at disse flænges, som

det ofte skeer ved de hidtil brugelige, naaer

Hesten skal drage et stort Læs.

-omj

Børge Simonsens ekvipage ved Aalborghus Slot i anledning af DKF’s 25-års jubilæum Foto omj

21


Bulletin fra FEI

Ved redaktionens slutninger var FEI Bulletin nr

2•99 endnu ikke kommet. Derfor omtales kun

invitationer til enkelte stævner samt rettelser til

FEI-stævnekalenderen.

CAIP 4/2/1 Emsdetten, 29. april-2. maj

Inviterede nationer

AUT, SUI, FRA, ITA, BEL, LUX, NED, GBR,

USA, SWE, DEN, FIN, NOR.

Hver nation indbydes til at deltage med maksimalt

4 ekvipager. Tilmelding via DKF. Tilmeldingsfristen

er overskredet når Køresporten

udkommer.

Stævneleder Heinz Elfrich

Austrum 13, D-48282 Emsdetten

Tlf og fax +49 2572 5021

Stævnetelefon +49 172 891 2497

22

Fédération Équestre Internationale

Avenue Mon-Repos 24, PO Box 157

CH-1000 Lausanne 5

Tlf (4121) 310 47 47, fax (4121) 310 47 60

Bulletin fra FEI

CAI 4/2/1 og CAIP 4/2/1, Windsor

Danmark er inviteret til at deltage med to kuske i

ovennævnte stævne, der finder sted i perioden

13.-16. maj 1999. Ved stævnet er der også

mulighed for at deltage med tandem. Arrangørerne

har ikke specificeret hvilke klasser DKF kan

anmelde i, blot præciseret, at man inviterer to

kuske. Tilmeldingsfristen er overskredet når

Køresporten udkommer.

CAI-A, 4/2, Tjolöholm Driving Grand Prix

Danske kuske er inviteret til at deltage i ovennævnte

stævne, der finder sted 27.-30. maj på

Tjolöholm slot, Kungsbacka i Sverige.

Foreløbig tidsplan: Torsdag 27. maj, dyrlægeeftersyn

og maratonpåvisning. Fredag, officiel

åbning, Concours d’Elegance, dressur og party.

Lørdag, maraton og middagsselskab. Søndag, forhindringskørsel

og præmieoverrækkelse.

Tilmelding via DKF senest 16. april 1999.

Rettelser til international stævnekalender

Rettelser pr 1. april 1999

Dato Stævnetype By Land

17.-20. juni CAI-A, 2/1 / CAIP-A Altenfelden Tyskland

16.-18. juli CAI-A / CAIP-A, 4/2/1 Weer Østrig

16.-18. juli CAI-B, 2 Letavertes Ungarn

10.-12. september CAI-2 Târgu Secuiesc Rumænien

24.-26. september CAIO-4 / CAIP-A, 4 Breda Holland

22.-27. august 2000 VM for 4-spand, heste Wolfsburg Tyskland

2001 VM for 2-spand St-Gallen Schweiz

September 2002 World Equestrian Games Jerez de la Frontera Spanien


Dansk Køre Forbund

Formand: Svend Åge Nissen, Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens, 7454 7060

Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1, 2690 Karlslunde, 4615 2161

DKFs website: www.hesteinfo.dk/dkf/index.htm

I skrivende stund gryer og pibler det alle vegne

udendørs, og det er sikre tegn på, at foråret nu er

på vej. Snart vil vi kunne komme i gang med

vore mange hesteaktiviteter.

Vi har netop overstået vores årlige hovedbestyrelsesmøde,

hvor de større retningslinier er aftalt

for det kommende år. Vi har en sund økonomi,

der sikrer, at vi fortsat kan afsætte ret store midler

til fortsat uddannelse, specielt af vore mange

kuske, men også af dommere, banebyggere mfl,

og det forestående uddannelsesprogram blev godkendt.

Kontingentet fra selskaberne til DKF blev

også, som foreslået, uændret kr 50,- pr medlem.

Det vil sige, at vi ikke har haft kontingentstigninger

i de sidste 6 år.

Der har været livlig aktivitet det sidste år både

indenfor kørsel og pløjning, og med de aktivitetsoversigter,

der på nuværende tidspunkt ligger

fra selskaberne for det kommende år, bliver aktiviteten

heldigvis ikke mindre. Så der er masser af

muligheder for medlemmerne, det er blot om at

få klaret tilmeldingen.

Fra den kommende køresæson ligger der et helt

nyt reglement, og dette kan af medlemmerne

købes ved henvendelse til egen sekretær i selskabet.

Der er rigtig mange nye ting i reglementet, og

dette er som aftalt holdt rimelig tæt op ad FEIreglerne.

For at tilgodese de nationale afvigelser,

vi har, er der et specielt kapitel i reglementet,

hvor disse er anført.

Under de nationale forhold har vi også indført

et sæt ‘Etiske regler for omgang med heste’. Disse

bør nøje studeres af alle vore medlemmer, og

efterleves i omgangen med vore heste! Der er

efterhånden megen fokus på dyrevelfærd, hvilket

i mange forhold kan være berettiget, og derfor er

det også helt naturligt, at vi har fået vore egne

etiske regler indenfor DKF.

Fra formanden

Ellers byder den kommende sæson på VM i

kørsel for 2-spand i Ungarn 18.-22. august, og vi

håber på at få tre deltagere med her. Planerne for

træning og udtagelse er allerede på beddingen.

I efteråret har TKS påtaget sig opgaven med at

arrangere DM og NM i pløjning, og dette har

længe været under planlægning og forberedelse.

TKS har lagt mange kræfter i mesterskabet, der

skulle holdes på Ladelund Landbrugsskole 23.-

24. oktober. Alt var aftalt og på plads.

Men så har man her på det sidste meddelt, at

Ladelund Landbrugsskole lukkes fra juli i år!

Dette er selvfølgelig en meget stor skuffelse for

os alle, og ikke mindst for TKS. I skrivende

stund arbejder man på højtryk med at finde et

andet sted i Koldingområdet, og vi tror og håber

på, at dette lykkes. Under alle omstændigheder

sikrer TKS os, at der bliver DM og NM i

pløjning også i 1999.

Når vi nu snart begynder at myldre ud på stævnepladserne

for at tage del i de mange aktiviteter,

så håber jeg, at man også vil tage hensyn til den

sociale del af vort kammeratlige samvær, og vise

hensyn og respektere hinanden, så vi alle har lige

muligheder for at få nogle gode oplevelser sammen.

Til slut vil jeg håbe, at vi alle får en rigtig god

sæson i 1999, med mange aktiviteter. Dette uanset,

om man er til konkurrencer eller mere til

andre aktiviteter.

Med venlig hilsen

Svend Åge Nissen

23


Ekstra kørekursus

Da alle kurser i Jylland er fuldtegnede og flere

kuske er på venteliste, oprettes et kursus i Sønderjylland

således:

Kørekursus nummer 7

Dato 19.-20. april

Selskab SKS

Sted Strandelhjørnvej 16, Vojens

Kursusleder Solveig Iversen, tlf 7455 1176

Tilmelding Omgående

Instruktør Christer Påhlsson

Årets hest 1998 blev den 25-årige fjordhest Barney

fra Johannes Jørgensen i Vinderup.

Barney er efter hingsten Breidar, og Johannes

Jørgensen købte ham af opdrætteren Lise Nielsen,

Fårvang i 1976.

Siden 1986 har Barney hver sommer gået 2spand

med turister på Hjerl Hede, og hvert år

benyttes han ligeledes til studenterkørsel og bryllupskørsel

i 2- og 4-spand. Ved pløjestævner i

MKS er Johannes Jørgensen en trofast deltager,

og hvert år er Barney med foran ploven.

Årets hest Barney er nr 2 fra højre

24

Nyt fra Køreudvalget

OBS

Årets hest 1998

Nogle kuske synes at have glemt, at ved ønske

om deltagelse i internationale mesterskabsstævner,

indstilles man gennem sit lokale køreselskab

til Køreudvalget, som herefter godkender endelig

udtagelse.

På Køreudvalgets vegne

Carl Th. Christensen

I vinteren 1998 var Barney med i optagelserne

til filmen ‘Guds Børn’, som TV Midt/Vest optog

i samarbejde med TV2. I filmen indgår en scene,

hvor et 8-spand trækker en redningsbåd, og her

lagde Årets Hest 1998 sig i selen. Barney er stadig

i fuld vigør og særdeles fin form.

Ved hovedbestyrelsesmødet i marts på Fjeldsted

Skov kro modtog ejeren Johannes Jørgensen

præmien for Årets Hest 1998.

Redaktionen


Formanden bød velkommen og præsenterede

repræsentanterne fra de deltagende selskaber, hvorefter

Svend O. Jensen ØKS blev valgt som dirigent.

Under formandens beretning efterlyste Cai

Andersen BKS kreative medlemmer til et eventuelt

udvalg af ikke konkurrenceorienteret karakter.

Formanden var meget enig med Cai Andersen i

spørgsmålet om nye aktiviteter. Rettelse til beretningen

- medlemslister opdateres hvert 2. år.

Udvalgenes beretninger

Under bladudvalgets beretning beklagede Solveig

fra SKS den sene udsendelse, senest af 1. nummer

af Køresporten. Ole Jespersen beklagede, men

problemerne ligger hos postvæsenet, som dog

lover bedring. Det nye lay-out af Køresporten er

flot, og er blevet godt modtaget. Præsidenten Ib

Møller roste både Ole Jespersen for en dygtig indsat,

og Køresporten for en god størrelse og et

godt udseende.

Supplement til den udleverede beretning fra

køreudvalget. Der har været en god kommunikation

omkring stævnekalenderen, som er fuldtegnet.

Der forventes 3-4 deltagere ved VM i Ungarn. Og

så mindede formanden for køreudvalget om, at

anmeldelse til deltagelse i udenlandske stævner -

skal gå gennem deltagernes eget selskab og forbundet.

Pløjeudvalgets beretnings oplysning om, at

DM skal afholdes på Ladelund er ikke længere

korrekt. Ladelund lukker, og nyt sted kan endnu

ikke oplyses.

Marianne Seidenfaden opfordrede alle til at

nærlæse afsnittet i det nye reglement om etik og

rettede en stor tak til Erik Palm Greisen (Mads),

for det store arbejde, han har udført omkring det

nye reglement. Takken udløste en spontan klapsalve.

Indkomne forslag

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Forslag fra Ib Møller om anvendelse af Forbundets

loge blev vedtaget. (bilag 8 )

Forslag fra uddannelsesudvalget om udnævnelse

af nye overdommere, - Marianne Seidenfaden

DKS og Jens Søndergaard MKS blev meddelt til

orientering (bilag 9).

Budget og kontingent

Efter formandens korte gennemgang af budget for

1999, blev det enstemmigt godkendt. Kontingent

for år 2000 vedtaget uændret.

Nationale aktiviteter

Samlet oversigt - se aktivitetskalender i Køresporten

nr 1•99.

DM 99 i pløjning - orientering v/ Inge Luise

Ratzow TKS særligt omkring problemerne ved

Ladelunds lukning, og arbejdet med at finde et nyt

sted. Hvor DM 99 skal afholdes kan meddeles i

løbet af 14 dage - 3 uger, men TKS afholder DM

99 og NM.

DM 2000 i kørsel - orientering v/ Harald Holm

VK, der kunne meddele, at et foreløbigt program

er på plads, og at det bliver et stort og flot arrangement,

skabt i et godt samarbejde med Dronninglund

kommune.

DM 2001 i pløjning - Inge Andersen BKS tilbød

at stå for arrangementet, og bad om et hurtigt

tilsagn. Formanden opfordrede pløjeudvalget til at

træffe en hurtig afgørelse, og kunne kun tilslutte

sig forslaget.

Valg af officials

Ib Møller MKS, blev genvalgt som præsident for

1 år. Svend Åge Nissen SKS, blev genvalgt som

formand for 2 år. Niels Giversen DKS, blev genvalgt

som næstformand for 1 år. Allan Bjerre

DKS, blev genvalgt som sekretær for 1 år. Elsebeth

Dehlholm SKS, blev genvalgt som kasserer

for 1 år. Hans Jørgen Christensen, blev genvalgt

som revisor for 1 år. Niels Christensen ØKS,

blev nyvalgt som revisorsuppleant for 1 år.

Vibeke og Hans Tang ØKS, blev genvalgt som

distributionsansvarlige for Køresporten for 1 år.

Jens Søndergaard MKS, blev genvalgt til forret-

25


26

Annonce fra

Kustos Hesteforsikring


ningsudvalget for 1 år. Poul Andersen ThKS, blev

nyvalgt til forretningsudvalget for 1 år. Inge Luise

Ratzow TKS, blev nyvalgt til forretningsudvalget

for 1 år. Harald Holm VKF, blev nyvalgt som

suppleant til FU for 1 år.

Valg til udvalg

Jens Svenningsen DKS, blev nyvalgt til Køreudvalget

for 3 år. Bent Nielsen BKS og Richard Hoffmann

Nielsen DKS blev genvalgt til pløjeudvalget

for 3 år. Ole Jespersen HKR blev genvalgt til

bladudvalget for 3 år. Gertrud Sørensen DKS blev

nyvalgt til uddannelsesudvalget for 3 år.

Eventuelt

Cai Andersen BKS havde et længere indlæg

omkring udbredelse af kendskab og interesse for

brugskørsel, og opfordrede til at lægge brugskørsel

ind i andre, større arrangementer, fx som forstærkende

reklame ved DM. Kaj Andersen opfordrede

dels selskaberne, men også forbundet til at

arbejde med brugskørsel, mulighed for feriekørsel,

eventuelt udlejning gennem forbundet af egnede

vogne. Svend Åge Nissen synes, det er en god ide,

som man i øvrigt har arbejdet med tidligere, og

opfordrede Cai Andersen til at tage initiativ til

samling af en gruppe interesserede for udarbejdelse

af et oplæg.

Ole Jespersen gav udtryk for bekymring for det

nye forsvarsforlig, der indeholder nedlæggelse af

Garderhusarregimentet i Næstved, og altså også

Hesteeskorten, og opfordrede til at skrive under på

protesten mod nedlæggelsen.

Ole Jespersen opfordrede også til at sende billeder

ind til den i Køresporten annoncerede konkurrence.

Angående det nye reglement orienterede Marianne

Seidenfaden om uddannelsesudvalgets holdning

til referenter - eller ikke referenter på etape E. De

arrangerende selskaber bestemmer selv, men husk

at få med i propositionerne, om der køres med

eller uden referenter. Efter den kommende sæsons

afslutning opfordres selskaberne til at indberette

erfaringer til udvalget, som så vil beslutte, hvorvidt

der - i Reglementet - skal indarbejdes nationale

undtagelser til FEI.

Svend Åge Nissen oplyste om indholdet i brev

fra Ingrid Berner Larsen om tilbud fra Hestens

Værn om reduceret kontingent mod kollektivt

medlemskab.

Ib Møller opfordrede forbundet til at sende

beklagelse over forsvarsforligets oplæg til nedlæggelse

af Garderhusarregimentet.

Poul Andersen efterlyste tørklæder.

Svend Erik Raun spurgte - hvem skal med til

Ungarn. Carl Th. svarede, at vi arbejder ud fra

Kurt Klindt DKS, Vagn Axel ØKS, og Peter Chr.

Jespersen SKS, og så arbejder Solveig og Manfred

begge SKS, ihærdigt på deltagelse. Iøvrigt kunne

Carl Th. oplyse, at der arbejdes på at sende Christer

Påhlsson med som holdleder, og at deltagerne

kommer på træningsophold hos Christer forud for

VM.

Angående DM i pløjning oplyste Arne Hansen,

at alle selskaber får 3 deltagere, dog får DKS tilbudt

5 pladser, og ØKS og TKS kun 2 pladser.

Ole Jespersen efterlyste erfaren videomand til

redigering af video fra jubilæumsturen.

Ib Møller - Horsens Vognmuseum efterlyser

vogne fra Petersen Vognfakrik i Århus.

På forespørgsel fra Harald Holm, fortalte formanden

om forbundets bestræbelser for at holde

skovkuskene flydende, men beklagede, at det er

mislykkedes.

En forespørgsel om selskabernes holdning til

referenter/ ikke referenter viste et flertal for ikke

referenter, men selskaberne er fortsat fritstillet i

sæson 1999, men husk at orientere udvalget om

erfaringer.

Udvælgelse af Årets Hest

Som Årets Hest blev valgt - Fjordhesten Barney,

ejer Johannes Jørgensen i Vinderup.

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og

orden, og formanden takkede dirigenten for dygtig

ledelse af hovedbestyrelsesmødet, og afgående

medlemmer af forretningsudvalg og udvalg for

godt samarbejde, og nye medlemmer til et fremtidigt

konstruktivt arbejde.

Referent

Allan Bjerre

27


28

Bornholms Køre Selskab

Formand: Inge Andersen, Ugleengevejen 3, 3720 Aakirkeby, 5697 5110

Sekretær: Flemming Henriksen, Ndr. Strandvej 55, 3770 Allinge, 5648 1630

Fødselsdagsfest

61 festklædte glade mennesker mødtes kl 18.00

på Bolsterbjerg for at fejre, at BKS har eksisteret

i 20 år. Formanden bød velkommen, især til

landsformand Sv. Åge Nissen, der havde taget

den lange vej fra Vojens for at være med til at

feste. Menuen var kalvesteg med gemyse og

hjemmelavet is med hindbærsovs. Keld Pihl

spillede, og der var et par sange til at understrege

den gode stemning. Vi havde også fine sponsorerede

gevinster til amerikansk lotteri. Noomi og

hjælpere sørgede for at få helt udsolgt. Erik Fält

havde påtaget sig det store arbejde med at lave

aftaler med musikken, lokaler mm.

Sv. Å. Nissen havde en fin karaffel, indgraveret

med DKFs logo og lidt at fylde i karaflen, med

som gave. I sin pæne tale ønskede han os held

og lykke fremover. Desværre måtte han forlade

os lidt før kl 23, da han skulle nå natfærgen til

København. Vi håber at se både Elsebeth og Sv.

Åge til sommer, når vi har vores årlige træf på

Melstedgaard.

Vi havde en meget hyggelig aften. Det var dejligt,

at så mange havde lyst til at feste sammen

med os. Der blev et pænt overskud til BKS’s

kasse.

H. J. Hansen Reparation og nysyning

Nykøbing Landevej 12 af køre- og rideudstyr

Årslev · 4200 Slagelse Forhandling af alt

Tlf. 58 26 71 86 i hesteudstyr

Siden sidst

Bomme på kørebanen

Vi har ansøgt Aakirkeby kommune om materiale

til at lave opbindingsbomme på kørebanen i

Strøby. Vi har fået bevilget kr 800,- fra Børneog

Ungdomsudvalget, så vi selv kan købe træ i

kommunens skov.

Køreskole

Starten med køreskolen gik ikke som beregnet.

Distrikt 6 udkom ikke som ventet. Det gav et

mindre fremmøde. Vi har prøvet at kontakte de

medlemmer pr telefon, der kunne være interesserede,

så vi håber, der bliver bedre tilslutning 22.

marts på Vestermarie skole.

Dansk Pinto Forening

Rekvirer hingsteliste

v/Dan Christiansen,

tlf. 75 89 32 67

Rekvirer salgsliste

v/Charlotte F. Madsen,

tlf. 56 26 61 79

www.pinto.dk


Teorier afprøves 2. april

Vi har lånt Midtbornholms Ridecenter, Langfredag,

og vil prøve nogle teorier af i praksis. Det

vil foregå i ridehallen. I april måned (hvis banen

kan bære) vil der blive kørsel i Strøby

Kørerne i nordlandet

Ovennævnte skal forsøge at finde et egnet areal

nord for Almindingen. Når og hvis et ca 100 x

40 m plant areal findes, laver vi undervisning

skiftevis på nordlandet og i Strøby. Mere i

distrikt 6, maj bladet. Vi vil forsøge at holde

alle medlemmer ajour med datoer og aktiviteter,

og vil meget gerne have tilskuere.

Hvad nu

Markarbejde i 1999

Dette er skrevet den 11. marts, og på nuværende

tidspunkt er der ingen tilmeldte, så husk at tilmelde.

Medlemmer, der er interesseret i markarbejde,

som aktiv, tilskuer, hjælper eller har interesse for

sagen, skal kontakte Inge Andersen, tlf 5697

5110 og tilmelde sig denne interessegruppe. En

telefonkæde bliver oprettet med de tilmeldte. På

denne måde vil man kunne lave arrangementer

med kort varsel. Kom nu ud af busken.

Nu registreres vognene fra Fife i København

I en årrække har Peter Strauss fra Vognsamlingen

på Sparresholm arbejdet med at registrere

vogne fra Gløy. Efterhånden er det blevet

til en fornem liste med over 140 nummererede

vogne, hvoraf hovedparten heldigvis

fortsat er danskejede.

Kan man lave noget lignende med

Fife?

I forbindelse med arbejdet på en artikel om

vognfabrikanterne Fife fra København, har

jeg fået lyst til at lave en lignende registrering

- men over Fife-vogne.

For at kunne lave denne registrering er

det nødvendigt med hjælp fra de mange vognejere.

Alle museer, samlinger og private, der er i

besiddelse af vogne fra vognfabrikanterne Fife

i København, opfordres indtrængende til at

deltage i registreringen. Jeg ved, at det vil

medføre lidt ulempe for vognejerne, især hvis

man er i besiddelse af flere vogne fra Fife og

nogle måske står på magasin, men omvendt

håber jeg, at alle vil deltage til gavn for den

samlede vognfortegnelse. Enkelte vognejere

vil måske gerne være anonyme i fortegnelsen,

og dette er naturligvis også muligt - blot

man anfører det ved indsendelsen.

Hvilke oplysninger ønskes?

• Vognens type

• Beskrivelse og særlige kendetegn

• Vognens historie og tidligere ejere

• Vognens nuværende ejer, adresse og telefonnummer,

samt eventuel anden placering

• Foto af vognen medsendes særdeles gerne

Hvor sendes oplysningerne hen?

Oplysningerne om Fife-vognene sendes til

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg

SØ, tlf 9814 7880 - og gerne snarest.

På forhånd tak

Ole Jespersen

Cai

29


Foredragsaften 4. marts

Over 100 mennesker fik en uforglemmelig aften

på Osted Kro, da Per Bovè kom og fortalte om

sine oplevelser på turen fra Jelling til Nordkap.

Det var et foredrag, der blev gjort meget levende,

30

Dansk Køre Selskab

Formand: Marianne Seidenfaden, Dorthealyst, 4440 Mørkøv, tlf 5927 3123, fax 5927 3187

Sekretær: Gertrud Sørensen, Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St., 5965 4366, fax 5962 2359

Bededagsstævne 30. april-2. maj

Som tidligere skrevet holder vi åbent stævne på

Dorthealyst. Ved sådan et stævne, skal der bruges

mange hjælpere. Derfor vil jeg meget gerne høre

fra jer, hvis der er mulighed for en hjælpende

hånd. Enten ved en forhindring, som referent på

en vogn, i cafeteriet eller andet.

Fredag kl 8.00. Dressur starter

Lørdag kl 8.00. Maraton starter.

Lørdag aften er der kuskefest, hvor alle er velkommen.

Husk at tilmelde jer senest fredag. Prisen

er kr 150,- for voksne og kr 50.- for børn.

Johnny kommer og spiller, som han plejer.

Ved dette stævne vil der selvfølgelig også være

meget at se på som tilskuer, da der kommer mange

spand. Ikke kun fra Danmark, men også fra

Sverige.

Orienteringskørsel 13. maj

Som det har været tradition i mange år, holdes

der orienteringskørsel Kristihimmelfartsdag, og

som der også er tradition for, er det ‘vor mand’ i

Hornsherred Richard H. Nielsen, der står for dette

arrangement. Turen udgår i år fra Eriksholm, der

ligger ca 3 km øst for Holbæk mod Munkholmbroen.

Spørgsmål og tilmelding kan rettes til

Richard Nielsen, tlf 4640 0027, der gerne står til

rådighed (døgnet rundt).

Siden sidst

Hvad nu

ikke mindst fordi Per har en meget levende måde

at fortælle på, men også de dejlige lysbilleder fra

turen og sidst, men ikke mindst, de dejlige til

lejligheden hørende viser og sange. Det var helt

igennem en vellykket aften.

Kørekursus 16. maj

Endags kørekursus for let øvede kuske med

Annette og Kurt Klindt. Kurset starter kl 8.30

ved Kastaniegården, Ebbeskov, 4640 Fakse med

en times teori om nogle basale regler og informationer

om kørsel. Herefter er der en halv times

undervisning til hver deltager. Man bliver undervist

fra jorden af Annette. Kurt vil gerne køre

med og vejlede. Evaluering med fælles kaffebord.

Tilmelding til Lesley Ebbensgaard, tlf 5671

0036 senest 1. maj. Max 12 deltager. Kurset

koster kr. 200,-. Øl og vand kan købes.

Tur til Nyvang 29. maj

I år prøver vi, om der kan blive nok tilslutning

til en tur til andelslandsbyen Nyvang. Det er en

slags frilandsmuseum, hvor der er opbygget flere

forskellige gamle bygninger såsom et mejeri, en

købmandsforretning, et husmandssted, en smedje

mm. Vi mødes ved indgangen og kan derved

opnå rabat på billetter, når vi går samlet ind.

Hvis vejret tillader det, kan vi nyde den medbragte

mad i det grønne, Der er også et cafeteria,

hvor man kan købe mad. Af hensyn til planlægningen

skal tilmelding ske senest 20. maj til

Gertrud Sørensen, tlf 5965 4366 eller fax 5962

2359.


Kørestævne 29. -30. maj

Fakse Køre- og Rideforening afholder kørestævne

på Kastaniegården, Fakse. Stævnet er åbent for

kuske, der er medlem af DKS eller en køre- rideforening,

der er tilsluttet DRF. Stævnet er et Mstævne.

Der er åbent for S-kuske, som kører i

egen klasse. Der kan tilmeldes 1-, 2- og 4-spand

hest og pony samt tandem. Der køres efter FEIreglement

med rettelser. Vogne med gummihjul

er tilladt, og der er ingen vægtkrav. Oplysninger,

propositioner, tilmelding og betaling til stævneleder

Jørgen Andersen, Bonderødvej 16, 4640

Fakse, tlf 5671 0188

Kørestævne 19. - 20. juni

M-stævne, hvor S-kuske også kan deltage i klasser

for sig. Åbent stævne for medlemmer af køreselskaber

under DKF, samt medlemmer af Ullerup

Køre- og Rideforening og andre lokale foreninger.

Der køres efter FEI-reglement gældende fra

marts 1999. Der kan tilmeldes i følgende klasse:

1-, 2- og 4-spand hest og pony samt tandem.

Stævnearrangør: Ullerup Køre- og Rideforening

Stævneværter: Ole og Jytte Nielsen

Stævneledere: Ane Wieder og Kim Andreasen

Sekretariat: Vibeke Nielsen og Neel Leth

Banebyggere: Kim Andreasen og Bernhardt

Jensen

HASTRUPVEJEN 18

2690 KARLSLUNDE

TLF 46 15 23 24 (EFTER 19.00)

BILTLF 40 37 23 24

Teknisk delegeret: Lars Monk

Forspændingskontrol: Ib Hoffman Nielsen

Dommere: Christian Sørensen, Richard Nielsen

og Lickan Søgaard.

Ankenævn: Neel Leth, Jytte Nielsen og dommer.

Stævnet afholdes på Raagaarden, Tømmerupvej

301, 2791 Dragør

Foreløbig tidsplan:

Fredag 18. juni

Kl 18.00 - 21.00 Sekretariat og stald åben

Lørdag 19. juni

Kl 8.00 Forspændingskontrol.

Dressur/forhindringskørsel. Briefing.

Kl 19.00 Fællesspisning

Søndag 20. juni

Kl 09.30 Maratonkørsel

Kl ca. 15.00 Præmieoverrækkelse og afslutning

Stævnegebyr:

Enhedspris kr 250,00

Camping fri

Opstaldning kr 100,00 pr. hest

Der dispenseres for tidsplanen, idet forhindringskørslen

bliver lørdag og Maratonkørsel

søndag. Officials må deltage.

Tilmelding til: Ane Wieder, Wiedersvej 3, 2791

Dragør, senest den 22. maj skriftligt eller på tlf

3253 4249

Vi får brug for hjælpere i forhindringer, som

vognreferenter, målere på forhindringsbane mm.

Skulle du få lyst til at være med, så ring til Kim

Andreasen, tlf 3252 9431.

31


Fyens Køre-Selskab

Formand: Frank Madsen, Lundegårdsvej 1, Vittinge, 5672 Broby, 6475 2555

Sekretær: Britt Laursen, Elverodvej 24, 5462 Morud, 6596 4917

S adelmagerkursus januar/marts

Vi har igen i år afholdt sadelmagerkursus, hvor

der udover muligheden for at lære om syning og

reparation af seletøj, også har været en livlig

diskussion om hestehold generelt. Der har været

8 deltagere på kurset.

Der skal hermed rettes en stor tak til Søren for

god instruktion samt en tak til Agro Discount

for husly og god beværtning under kurset.

Rengøring af vogne 24. april

Så er det igen tid for den årlige rengøring af vognene

på Egeskov museum. Vi starter med rundstykker

og Gl. Dansk kl 9.00, hvorefter vi går i

gang med rengøringen.

Blandt de flittige bliver der trukket lod om

gavekort til Agro Discount. Pak madkurven og

noget pudsegrej, og kom og giv en hånd med.

Siden sidst

Hvad nu

Klubaften den 17. februar

Vognhjul

Dette nye tiltag fik ca 55 medlemmer til at møde

op. Vi så filmen fra DKFs jubilæumstur over

Fyn. Keld Zawada fortalte herefter om restaurering

og renovering af gamle vogne. Herunder

blev der talt om farver og stoftyper. Endvidere

fortalte Keld om kontrol af gammelt seletøj. Der

rettes en stor tak til Keld Zawada for et godt foredrag.

Bededagstræf 30. april - 2. maj

Fredag vil det være muligt at træne på egen hånd.

Lørdag vil der være instruktion ved Solveig

Andersen.

Søndag afholdes Fynsmesterskabet, hvor alle

kuske, der er medlem af FKS, kan deltage.

Mesterskabet er tilrettelagt, så alle kan deltage.

Der vil være en klasse for ponyer og en for heste.

Der kan deltages med alle vogntyper. Kuske

under 16 år skal have en voksen ledsager med på

H Repareres H Gummi pålægges H Nye enspænderstænger på lager

Karetmager John Nielsen

Ringstedgade 6D - 4000 Roskilde

Telefon 4636 5001 - Mobil 2166 3451

33


vognen. Der vil være vandrepokal til vinderen af

hver klasse samt sløjfer til de øvrige placerede.

De forskellige discipliner køres i et stræk, bundet

sammen af forskellige skridt- og travetaper.

Den samlede rute er omkring 17 km. Disciplinerne

er præsentation (forspænding), dressurprogram

III, brugskørsel, 4 forhindringer, maratonetape

med 3 forhindringer samt forhindringskørsel.

Der tages forbehold for ændringer.

Gebyrer

Opstaldning kr 20 pr hest/pony.

Deltagelse i Fynsmesterskabet kr 50 pr ekvipage.

Tilmelding senest 20. april til Morten Birkely,

Baunemosevej 1, 5800 Nyborg.

Kr. Himmelfartsudflugt 13. maj

Der er i år arrangeret en familieudflugt med hest

og vogn ved Dyreborg ved Fåborg. Pak madkurven

og lad os få en hyggelig dag sammen.

Tilmelding skal ske til Mogens Larsen, tlf.

6266 1755 senest dagen før.

34

Bustur til Roskilde 13. juni

Vi vil i år lave en bustur til Roskilde Dyrskue

den dag, hvor der afholdes Concours d’Elegance.

Prisen for turen vil blive kr 180,- pr person inkl

bus og entré til dyrskuepladsen. Tilmelding og

yderligere information hos Henrik Ryberg, tlf

6485 1820 senest 15. maj.

Åbent stævne, Kærsgård 2. -4. juli

Stævnet udskrives for 1-, 2- og 4-spand hest og

pony. Evt andre klasser afholdes ved tilstrækkelig

tilmelding (min. 3). Stævnet er åbent for medlemmer

af køreselskaber under DKF.

Da vi i skrivende stund ikke har modtaget det

nye reglement, er propositionerne ikke udarbejdet.

Propositionerne kan rekvireres hos sekretær

Britt Laursen, tlf 6596 4917. Vi skal bruge mange

hjælpende hænder, og alle interesserede er velkommen

til at melde sig. Tilmelding som hjælper

kan ske til sekretær Britt Laursen, tlf 6596

4917.

Tyske kvalitetsvogne sælges

s

Maratonvogne

Dressurvogne

Turvogne

T. Schmidt

Mecklenburgische

Yderligere information: KUTSCHENMANUFAKTUR

Svend Jacobsen

Tlf. 7580 5225 (kl. 18.00 - 20.00)


Foredrag med dyrlæge Boldrup

S kovtur 13. maj

Husk skovturen hos Ove Krabsen lørdag den 13

maj kl 10 præcis. Husk madpakke, godt humør

samt regntøj og tæpper. Ryttere er meget velkommen.

Byfest i Terndrup Pinsedag

Arrangørerne vil gerne have foreningen til at køre

optog, så hvis nogle er interesseret, bedes I ringe

til Børge Simonsen på tlf 9833 5049 hurtigst

muligt.

Weekendtur 3. -4. juli

Himmerlands Køre- og Rideforening

Formand: Kirsten Tomra, Markvejen 65, 9220 Aalborg Øst, 9815 9421

Sekretær: Gitte K. Christensen, Brøndumvej 20, 9500 Hobro, 9852 2171

Onsdag den 27 januar holdt dyrlæge Boldrup foredrag

om hestens ve og vel på Shell Motel i

Støvring. Ca. 30 medlemmer var mødt op. Det

var et meget spændende foredrag, vi kunne have

brugt en hel dag, men måtte nøjes med en enkel

aften, der sluttede sent. Gab...

I weekenden 3.-4. juli arrangeres tur hos Kim

Kannegaard. Meld jer til og få en hyggelig weekend

sammen med andre med den samme interesse.

Kim vil gerne have tilmeldingen inden den 26.

juni på tlf 9852 4727. Der er mulighed for overnatning

i medbragt campingvogn eller telt. Ryttere

er meget velkommen.

Høstdage på Hessel 21. -22. august

Høstdagene er flyttet til weekenden 21.-22.

august. Ring til Jytte Andersen på tlf 9837 8663

Siden sidst

Hvad nu

Fællesspisning og filmaften

Fredag den 12 marts prøvede vi noget nyt, fællesspisning

med filmfremvisning. Der var mødt

ca 28 medlemmer op. Efter den gode mad var der

film, harmonikaspil, fællessang og hyggelig

samvær.

Tak til Anker for hans gode ide.

for nærmere oplysning samt tilmelding inden den

7. august.

Træningskørsel i Hobro Rideklub

Som I sikkert allerede har hørt, er HKR blevet

medlem af Hobro og Omegns Rideklub, for en

prøveperiode på et halvt år fra den 1. juli 1999.

Vi vil prøve at lave nogle træningskørsler dernede,

samt bruge deres faciliteter som klublokale.

Rideklubben har nogle gode udendørs baner samt

ridehallen, som vi må bruge.

Nye medlemmer

Vi byder hermed velkommen til Karin Schelde

og Leif Brøndum fra Mosbæk ved Års. Vi håber,

at I vil falde godt til i vor forening.

35


Klubaften 20. januar

Den første klubaften blev brugt til planlægning

og fordeling af arbejdsopgaver i forbindelse med

klargøring af materiel.

Klargøringen foregår de onsdag aftener, hvor vi

ikke har andre arrangementer. Kontakt Kristian

Madsen, tlf 8686 7400, såfremt du kan hjælpe.

Instruktion af hjælpere 3. februar

Der var mødt omkring 30 op, men desværre ikke

for mange nye.

36

Midtjysk Køre Selskab

Formand: Benny Olsen, Kongemosevej 15, Hvam, 8620 Kjellerup, 8666 7565

Sekretær: Bente Søndergaard, Rosenbjerg 6, Humlum, 7600 Struer, 9786 1280

Siden sidst

Filmaften 17. februar

Vi havde en meget hyggelig aften med film fra en

sommerferietur på Hjerl Hede, DM film fra Hjerl

Hede samt én fra de kongelige stalde i England.

Pløjeaften 3. marts

Vi havde besøg af Vagn Axel, ØKS, der fortalte

om plovens historie samt plovens betydning

gennem årene. Der var omkring 20 til dette arrangement,

hvor der opstod gode diskussioner vedrørende

måling ved pløjestævner.

Vagn Axel sluttede aftenen af med en særdeles

spændende film fra VM i tospand i USA. Vi

siger tak til Vagn Axel.

Impolex - Carriages

Tilbyder alle typer af vogne til heste og ponyer.

Vore modeller er DEKRA, TÜV og FN godkendte og leveres med 18 måneders garanti.

Her gives eksempler på nogle af vore modeller: Maratonvogn til hest 7.900 DM, maratonvogn til

pony 7.700 DM, spider 8.500 DM, wagonette 8.500 DM, gig i træ 6.000 DM, gig i metal 5.400

DM, vis-a-vis 19.000 DM, doctor wagon 14.500 DM, landauer 23.000 DM.

Alle priser er opgivet incl moms og levering.

For yderligere information kontakt (taler tysk og engelsk):

Impolex-Carriages

Philosophenweg 25, D-45279 Essen, Tyskland

Fax 0049 201 541 768 • E-mail impolex@talknet.de • Website http://www.impolex.de


Klargøring af materiel 21. april

Materiel klargøres til udendørs aktiviteter.

Byttedag 24. april

Kl 14 hos Tina og Hugo Søndergaard, Holstebrovej

9, 6990 Ulfborg. Alle er velkommen,

både medlemmer og ikke medlemmer. Medbring

kaffe, idet der er indendørs forhold til en god

snak.

Træningsweekend 8. -9. maj

Stævnet afholdes på kørecentret i Havredal. Søndag

den 9. maj er instruktør Solveig Andersen fra

SKS. Deltagergebyr kr. 100,- pr spand. Tilmelding

senest 1. maj til Benny Olsen, tlf 8666

7565.

Orienteringsløb 16. maj

Vi starter kl 10.00, og turen er for alle. Fyld den

hestevogn du har med familie, venner og bekendte

og giv dem en dejlig oplevelse. Stedet er hos

Karen og Asbjørn Drewes, Himmelbjergvej 1,

Laven, Silkeborg.

Vi starter med kaffe og rundstykker, som arrangørerne

er vært for. Herefter spænder vi for til det

store orienteringsløb. Løbet vil være med udfordrende

poster, der kan løses af alle. Ca kl 13.00

tændes grillen. Medbring mad til eget forbrug.

Øl/vand kan købes. Under middagen overrækkes

præmie.

Startgebyr kr. 20,- pr person. Hestene kan

komme på stald. Tilmelding og nærmere oplysninger

hos Karen Drewes, tlf 8684 1451 eller

Berit Rømer, tlf 8684 5294. Vi ses.

Løvspringstur 30. maj

Hilsen Karen, madklubben og Berit

Turen starter kl 10.00 hos Esther og Jens Søndergaard,

Agergårdsvej 4, Vejrum, 7600 Struer.

Da det er et lidt bakket terræn, anbefales at have

Hvad nu

bremser på vognen eller omgangstøj på hestene.

Mød op, selv om du ikke har heste, idet der altid

er mulighed for at komme op at køre. Medbring

selv frokost. Tilmelding til Jens Søndergaard, tlf

9746 5088 senest 21. maj.

Træningsstævne 19. -20. juni

Stævnet er for begyndere og øvede, og indeholder

præsentation, dressur (program efter eget valg),

kort maraton samt forhindringskørsel. Der køres

efter FEI-reglerne. Stævnet er åbent for medlemmer

af køreselskaberne under DKF. Ved tilmelding

bedes oplyst hvilket dressurprogram, der

ønskes kørt.

Stævnegebyr pr ekvipage kr 200,-

Staldgebyr pr hest kr 150,-

Pr campingvogn/telt inkl el kr 100,-

Tilmelding på DKFs tilmeldingsblanketter

vedlagt gebyr senest 28. maj til Benny Olsen,

Kongemosevej 15, Hvam, 8620 Kjellerup, tlf

8666 7565.

Jubilæumsstævne 23. -24. -25. juli

Propositioner til åbent stævne på Midtjysk Kørecenter.

Der køres efter FEI-reglement 1999.

Første tilmelding samt rekvirering af propositioner

senest 16. juni til Benny Olesen, tlf 8666

7565.

Endelig tilmelding på køreforbundets tilmeldingsblanket

samt indbetaling af gebyrer senest

23. juni.

Stævnevært: Midtjysk Køreselskab

Stævneleder: Jens Søndergaard

Sekretær: Bente Søndergaard

Der kan tilmeldes i klasserne 1-, 2- og 4-spand

samt tandem hest og pony. Reservehest kan medbringes

iflg reglementet. Præsentation er obligatorisk

og der vil være en 1. præmie i hver klasse.

Dressurbanen vil være 100 x 40 m for alle

klasser, og der køres program 7 for 1-spand og

program 6 for alle andre klasser. Maratonruten er

ca 22 km lang for 2- og 4-spand. For 1-spand ca

17 km. Der er indlagt 7 forhindringer. Der er

ingen påvisning af maratonruten, idet motorkøre-

37


tøjer ikke må færdes i skoven. Gennemgang af

ruten umiddelbart efter dressur fredag på overhead.

Stævnegebyr pr ekvipage kr 200,00

Staldgebyr pr hest kr 200,00

Depositum rengøring af stald pr hest kr 100,00

Pr campingvogn/telt inkl el kr 100,00

38

Lørdag aften 24. juli kl 19.00 arrangeres

jubilæumsmiddag på Knudstrup Kro til en

pris af kr 160,- pr person eksl drikkevarer. Vi

vil opfordre alle vore medlemmer samt deltagerne

i jubilæumsarrangementet til på festlig

vis at deltage denne aften. Der vil blive

mulighed for en svingom. Af hensyn til spi-

Nye medlemmer

MKS fylder 30 år

’Her skal nok være plads til en passager endnu’

MKS vil gerne byde følgende nye medlemmer

velkommen. Erik Kristensen, Præstevænget 26,

7400 Herning, Annemette Struve, Vindumvej

75, 8550 Bjerringbro, Thyregod Rideklub v/Ole

Kristiansen, Dørkenvej 20, 7323 Give, Peter

Brun, Pinsebakken 6, 7323 Give, Jørgen

Rasmussen, Brandstrupvej 104, 8840 Rødkærsbro

og Kurt Klausen, Slugten 53, 7870 Roslev.

ritusindtagelse vil der blive arrangeret

bustransport fra kørecentret både ud og hjem.

Tilmelding samt betaling senest 23. juni

til Benny Olsen, Kongemosevej 15, Hvam,

8620 Kjlelleurp, tlf 8666 7565.


Medlemsmøde 7. februar

Mødet foregik på Hellevad Kirkekro. Der var

mødt ca 90 personer op, herimellem ‘gamle’

bestyrelsesmedlemmer, som var specielt inviteret.

Over halvdelen af disse mødte op. Tak til dem.

Kørekursus 19. -20. april

Køreudvalget har, pga fuldtegning af DKFs kørekursus

(Køresporten 1•99, s 29) valgt i SKS at

arrangere et kursus. Instruktør er også her Christer

Pålsson, og kurset afvikles på Strandelhjørnvej

16, 6500 Vojens hos Svend Åge Nissen. Tilmelding

straks til Solveig Iversen, tlf 7455

1176. Max 8 spand.

Træningsstævne 8. maj

Det foregår hos Solveig og Jørgen Andersen i

Fårhus. Start kl 10.00. Vi kører maraton først,

hvorefter vi over middag kører dressur og forhindringskørsel.

Tilmelding til Svend Erik eller Jeanette

senest 24. april. Max 14 deltagere. Stævnegebyr

kr 100,-.

Pinsetur 23. maj

Mødested hos Hanne og Jørgen Nissen, Fiskebækvej

10, 6300 Gråsten, tlf 7465 0765

Åbent stævne 29. -30. maj

Slesvigske Køre Selskab

Formand: Svend Erik Raun, Nr. Hjarupvej 3, 6230 Rødekro, 7466 4107

Sekretær: Jeanette Clausen, Galstedvej 14, 6541 Bevtoft, 7451 4119

Stævnet afholdes hos Sydjysk Rideklub, Rødekro.

Der køres maraton lørdag kl 13.00, dressur,

program 6 og forhindringskørsel søndag. Sønderjysk

mesterskab afvikles samtidig for medlem-

Siden sidst

Hvad nu

Da SKS havde 20 års jubilæum, blev der serveret

et par snitter og lidt at drikke på SKS’ s

regning. Det var en hyggelig aften. Der blev vist

gamle film mm.

mer af SKS. Propositioner udsendes efter tilmelding.

Tilmelding senest 1 maj til Jeanette på

DKFs blanketter inkl betaling. Max 22 spand

Stævnegebyr kr 200,-

Opstaldning i spiltov kr 125,-

Depositum pr hest kr 100,-

Tilmelding til kuskefesten lørdag enten her

eller lørdag inden kl 12.00. Betal i cafeteria ca kr

75,- pr person. Tilmeld gerne referent. Efter

dispensation i år kører vi med referent på hele

ruten.

Kørekursus 12. -13. juni

Jane (Videbæk) Andersen, DKF underviser kuske

i kørsel efter hvilke problemer eller ønsker, de

måtte have. Vi regner med at køre fire gange 20

min, men hvis der er andre behov, så nævn dette

ved tilmelding.

Kurset afvikles hos Kjeld Kryger Sørensen,

Haderslevvej 51, Jels og betales af DKF. Tilmelding

til Solveig på tlf 74545 1176 senest 20

mej. Max 10 spand.

Familieweekend 26. -27. juni

Weekenden afvikles hos Misse og Svend Raun,

Foldingbrovej 25, Nr. Hjarup, 6230 Rødekro.

Tilmelding senest 19. juni til Svend, tlf 7466

4661.

39


S tutteribesøg 28. februar

Vi besøgte JMC Quarter Horse, som ejes og drives

af Marianne og Jens Christensen. Marianne

fortalte om de forskellige øvelser som indgår i

konkurrencer i Westernridning. Fra hesteryg

demonstrerede hun, hvad det er, der kræves af en

hest, for at den kan gøre sig gældende indenfor

denne specielle rideart. Der var mødt ca 32 medlemmer

op, og under kaffen svarede Marianne på

spørgsmål fra de fremmødte

40

Trekantens Køre Selskab

Formand: Inge Luise Ratzow, Rytterskolevej 12, 6000 Kolding, fax. 7556 5433, tlf 7556 5151

Sekretær: Birte Ærenlund Andersen, Halskovvej 8, Klattrup, 7000 Fredericia, tlf. 7586 0635

Vognmuseet i Horsens 10. april

Vi mødes ved vognmuseet i Horsens kl. 10.00,

hvor Ib Møller har lovet at vise os rundt og fortælle

om de forskellige vogne. Efter indtagelsen

af den medbragte kaffe kan vi gå over og besøge

Industrimuseet

Siden sidst

Hvad nu

Char-à-banc sælges

• Plads til 8 personer incl kusk

• Gennemrestaureret og nyt

træværk overalt

• Incl. 4 nye hjul.

Pris kr 30.000,-

Henvendelse til:

Jørgen Madsen, tlf 43 45 61 38

Orienteringsaften 17. marts

Efter en kort orientering om DM i pløjning og

referat fra hovedbestyrelsesmødet, gik vi over til

aftenens egentlige emne, som omhandlede de

politi- og forsikringsmæssige forhold omkring

det at køre med hestevogn. Jens Wollesen fra

politiet havde sat sig grundigt ind sagen, og der

var en god og seriøs debat omkring dette emne.

Desværre var det ikke lykkedes os at få fat i en

fra forsikringsbranchen, de mente ikke, at de

kendte nok til emnet? 22 medlemmer mødte op.

Træningsstævne i Bække 16. maj

Kl. 10.00 starter stævnet, og vi kører maraton

først. Ruten er ca 14 km, og der vil være 3-4 forhindringer.

Derefter holder vi frokostpause,

inden vi kl ca 13.00 starter med dressur (program

6) og efterfølgende forhindringskørsel. Tilmelding

senest 2. maj til Birte Ærenlund, tlf

7586 0635 eller Inge Luise Ratzow tlf 7556

5151. Hvis du ikke ønsker at køre alle discipli-


ner, meddeles dette blot ved tilmeldingen.

Pinsetur 24. maj

Vi mødes hos Tage Schelde Petersen i Bække kl

10.00 og kører en lang tur på ca 25 km i det dejlige

terræn. Har I ikke selv vogn og hest, finder

vi plads til jer på en af de andre vogne. Tilmelding

helst i god tid til Tage på tlf 7538 9860.

Åbent stævne 5. -6. juni

På Ladelund Landbrugsskole starter maraton lørdag

kl 13.00. Søndag køres der program 6 i dressur

samt forhindringskørsel. Propositioner udsendes

efter skriftlig tilmelding på DKFs tilmeldingsblanketter.

Disse fås ved henvendelse til

sekretæren. Betaling, som skal følge tilmeldingen,

er følgende:

Stævnegebyr inkl opstaldning

I spiltov 2-spand kr 450, i spiltov 1-spand kr

375. Depositum pr hest kr 100,-

Camping pr enhed kr 125,-

Kuskefest lørdag aften pr person kr 65,-. Børn kr

30,-. Tilmelding inkl betaling senest 10. maj til

Birte Ærenlund Andersen, Halskovvej 8, Klattrup

7000 Fredericia, tlf 7586 0635.

Problemer med pløjestævne

Problemerne angående afholdelse af DM og NM i

hestepløjning er nu løst. Stedet bliver, som først

aftalt, Ladelund Landbrugsskole. Skolen er ikke i

drift til den tid, men alle faciliteter, som vi skal

bruge vil være i orden, og arrangementet forventes

derfor at kunne afvikles som først planlagt.

Specialforretning

for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . ENGVEJ 2B . 8832 SKALS . 86 69 45 17

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.

H Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

RING OG FÅ ET INTRODUKTIONSTILBUD!

41


Vinterfest 29. januar

Traditionen tro havde vi igen i år lejet V. Vandet

sognegård til vinterfest, hvor ca 30 deltog. Som

noget nyt var der arrangeret fællesspisning. En

rigtig hyggelig aften.

Klubaften og seletøjsyning

Vore mandag aftener i Plantagehuset er nu afsluttet.

Der er i vinterens løb blevet syet flere sæt

seletøj og repareret endnu flere. Der har også

været pæn interesse for træværkstedet, hvor der

er lavet nye vognstænger, svingler mm. Det er

rart at se, at så mange medlemmer er mødt op

både for at arbejde og for at få en snak om heste.

42

Thy Køre Selskab

Formand: Poul Andersen, Sejlhøjvej 14, 7700 Thisted, 9792 1602

Sekretær: Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, 7950 Erslev, 9774 1245

Siden sidst

Tilkørsel af heste

Ligeledes vore torsdag aftener og lørdage med tilkørsel

er nu afsluttet. Vi siger tak til både Mona

Hansen og Viggo Andersen for god behandling i

begge ridehaller. Der har hver gang været mellem

3 og 7 heste til tilkørsel. og der har været rigtig

mange tilskuere og hjælpere. Thisted Dagblad,

Morsø Folkeblad og DR Radio Midtvest har

også været meget behjælpelige med omtale af

foreningens arbejde og vore tilkørselskurser. Dette

har givet os mange nye medlemmer.

HESTEFORSIKRING

- LAVESTE PRÆMIER I

KONGERIGET

DANMARK’S

HESTEFORSIKRING G/S

Valkendorfsgade 30 . 1151 København K

Telefon 33 15 39 70 .Telefax 33 15 34 70


Bustur 24. april

Der er afgang kl 5.00 fra Restaurant Marina i

Thisted. Vi forventer, at vi kan være hos karetmager

Henrik Køier Andersen ca kl 9.30, hvor vi

først skal se vognsamlingen og stalden. Derefter

køres hen til karetmagerværkstedet, hvor vi spiser

frokost. Næste besøg denne lørdag er på Sparresholm

vognsamling, hvor vi forventer at kunne

være ca kl 14.00. Sidste besøg ca kl 17.00 er på

Dorthealyst, hvor Marianne Seidenfaden har lovet

at vise os hendes heste og vogne.

Medbring formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

På hjemvejen holder vi ind på et cafeteria,

hvor der kan købes aftensmad.

Forårstur 13. maj

Vi mødes ved Vesløs Gl. Cementstøberi, Tømmerbyvej,

Vesløs og er klar til afgang kl 10.00.

Afslutning ca kl 16.00. Turen er på ca 25 km,

og vi kører både i skoven og ved fjorden. Vi holder

3 pauser undervejs, hvor de medbragte

madpakker og kaffen kan nydes. Tilmelding til

Poul Andersen, tlf 9792 1602 eller Peter Larsen,

tlf 9799 3570 senest 9. maj.

S ommertur 26. -27. juni

Weekendturen arrangeres i år af Søren Risgaard

og foregår i omegnen omkring Tjele. Reserver

allerede nu tiden og tilmeld dig til Poul Andersen,

tlf 9792 1602 senest 20. juni.

Hvad nu

Velkommen til nye medlemmer

Anne Marie Pilegård, Hamborgvej 99, 7730

Hanstholm. Richard Jørgensen, Hjardemålvej 90,

7700 Thisted. Eskil Hvam Jessen, Hvidbjerggårdsvej

22, Svankær. Hans Kristian

Ravn, Bindeledet 4, Thorup, 7750 Erslev. Svend

Åge Nielsen, Limfjordsvej 30, Nykøbing. Villy

Sejersen, Næssundvej 221, Sindbjerg, 7970

Redsted. Tonni Andersen, Durupvej 82, Glyngøre.

Poul Erik Pedersen, Durupvej 79, Glyngøre.

Asger Vistisen, Glyngevej 2, Glyngøre.

Poul Bach, Bejstrupvej 151, 9690 Fjerritslev.

Georg Hansen, Trostrupvej 42, 9690 Fjerritslev.

Mogens Hundahl, Ane Søesvej 8, Thisted. Ulla

Pedersen, Hanstholmvej 218, Tved. Lone og

Bjarne Bloch, Hellebjerg 8, Vang.

43


Filmaften 28. januar

44

Vendsyssel Køre Forening

Formand: Harald Holm Olesen, Pulsen 5, 9330 Dronninglund, 9886 1624

Sekretær: Anne Grethe Nørgaard, Øster Thorupvej 1, 9330 Dronninglund, 9885 7073

28 medlemmer havde en god aften med snak over

gamle film og gamle såvel som nye fotos.

Færdselsregler 25. februar

Til aftenen om færdselsregler og forsikringsspørgsmål

var 48 medlemmer mødt op. Desværre

var det så som så, hvad nyt vi fik om afmærkning

af vognene osv. Det er meget lidt, der findes

i lovens tekst om dette emne.

Derimod havde forsikringsassurandøren mere

at byde på. Vi kom langt omkring ansvarsfordelingen

lige fra dækning af en hjælper på vognen,

hingsten der springer ud af hegnet, til ‘racerbil

idioten’, der ikke respekterer et hestevognskøretøj.

Man kan altid ringe til landbetjenten, hvis

man gentagne gange oplever en bilist, der ikke

forstår betydningen af at køre efter forholdene.

Husk at medbringe pen og papir i vognen til at

notere indregistreringsnummeret.

Spørgelysten var stor. For at nævne nogle af

de svar, der har relevans for flere, kan nævnes:

Træningsstævne 8. -9. maj

Stævnet foregår på Mellergård, Hjørringvej 350,

Øster Vrå, og den foreløbige tidsplan er således:

Fredag 7. maj

Stald og sekretariat er åben fra kl 17.00

Lørdag 8. maj

Kl 10 Briefing.

Kl 11 Dressur - program valgfri. Sikkerhedstjek.

Kl 16 Påvisning af maratonruten.

Siden sidst

Hvad nu

skader på passagerer og andet materiel dækkes af

en familieforsikring, men medlemmer indenfor

egen husstand skal have en fritids- og ulykkesforsikring

for at være dækket. Lønnet som ulønnet

medhjælp på vognen, skal dækkes af en medarbejderforsikring.

Transport af sin flotte vogn på en trailer dækkes

ikke ved skade - kun traileren, ellers skal der

tegnes en særskilt forsikring herfor. Man kan

tegne en leje- og låneforsikring, der vil dække

skader på en lånt hestetrailer mm. Tilskuere til

stævner er kun dækket af deres egen ulykkesforsikring,

da de ved, at det kan være en risiko at se

på - så uden en forsikring bør alle holde sig på

20 meters afstand.

Endelig bør vi gentage, at VK har tegnet en

forsikring, der dækker skader på såvel materiel

som hjælpere ved stævner. Men den deltagende

kusk er kun dækket af sin egen forsikring!

Ligeledes skal medlemmer ringe til formanden

eller en anden fra bestyrelsen, hvis formanden

ikke kan træffes, så vil VKs forsikring dække,

hvis medlemmet kører i køreforeningens regi.

Kl 19 Fællesspisning, 60 kr. Øl og vand kan

købes.

Søndag 9. maj

Kl 9 Maraton

Kl 13 Forhindringskørsel

Camping med strøm: kr 50,-

Opstaldning: kr 25,- pr hest

Stævnegebyr: kr 100,-

Alle vogntyper kan anvendes. Man kan deltage

med 3 års heste plus følhopper. Sidste tilmelding

28. april til Aage Thomsen, tlf 9886 4458.


HENRIK KØIER ANDERSEN

Alt i restaurering, reparation, nybygning, køb og salg

Lakering og staffering af vogne. Reparation og fremstilling af nye hjul, fjedre og aksler. Montering

af skivebremser. Pålægning af gummiringe. Vognstænger. Maling, stof og læder.

S alg af maratonvogne: Pony, enspænder fra kr. 23.796,00

Hest, enspænder fra kr. 26.440,00

Pony, tospand fra kr. 25.118,00

Hest, tospand fra kr. 29.084,00

S alg af dressurvogne: Gig fra kr. 13.220,00

Spider fra kr. 26.440,00

Wagonette fra kr. 24.457,00

S alg af træningsvogne og turvogne: fra kr. 13.220,00

alle priserne er eksklusiv moms

På grund af pladsmangel sælges ud af følgende til rimelig priser:

Vogne: 2 stk. Landauer, 3 stk Coupé, 4 stk Victoria, 1 stk 10 personers Char-à-banc, 2

stk Char-à-banc med tag, 8 stk 6 personers Char-à-banc, 3 stk Dog-cart, 2 stk

Klap-phaeton, 1 stk Auto-cart, 2 stk Ponyvogn med buk, 1 stk Ponyvogn, 3 stk

Gig, 2 stk Jumbe, 3 stk Gummivogn.

S eler: 5 sæt tospandsseler og 4 sæt enspænderseler. 20 sæt vognlygter.

Køreheste: 4 røde med sokker og blis, 157-166 cm. 4 brune 168-172 cm. 2 sorte 162 cm. 3

Friesere 160-165 cm.

Ring efter brochure eller besøg os på hverdage mellem 9-15. Aften og weekend efter aftale.

Henrik Køier Andersen

Smidstrupvej 8 · 4733 Tappernøje · Tlf 4076 5650 eller Tlf 5596 5650 · Telefax 5596 5753

45


Konkurrencekuskekursus 15. -16. maj

Vedrørende kurset: se forrige nummer af Køresporten.

Åbent jubilæumsstævne 12. -13. juni

Stævnet foregår på dyrskuepladsen i Hjørring.

Fredag 11. juni

Kl 17 Stald og sekretariat er åben.

Lørdag 12. juni

Kl 8.30 Dressur.

Kl 15.00 Fællespåvisning af maratonruten.

Kl 19.00 Fællesspisning. Pris 75 kr

Søndag 13. juni

Kl 8.00 Start af maraton.

Kl 14.00 Forhindringskørsel

Præmieoverrækkelsen foregår umiddelbart efter.

Stævnegebyr

For konkurrencedeltagere kr 100,-

Opstaldning incl halm kr 150,-

Depositum for oprydning kr 100,- pr hest

Camping med strøm kr 100,-

46

ABERDEEN-ANGUS

Stambogsregistrerede avlstyre

og kvier sælges

Besøgende altid velkomne

Risbjerggård, Kyndby

3630 Jægerspris

47 52 12 19

Tilmeld venligst en referent pr ekvipage. Sidste

tilmelding 29. maj til Aage Thomsen, tlf

9886 4458.

Jubilæumsuge 10. -17. juli

Vi vil campere og køre ud fra Borrisholtvej 128,

Astrup ved Hjørring. Lørdag den 17. juli vil der

være officiel reception og fest for deltagerne.

Men mere derom i næste nummer af Køresporten.

Nye Medlemmer

Jørn Bruun Nielsen, Flauenskjoldvej 17, 9352

Dybvad, Marianne og Torben Hansen, Bredmosevej

11, 9352 Dybvad, Flemming Nielsen, Langårdsvej

11, Tværsted, 9881 Bindslev, Kim Bondersholt,

Høvejen 32, 9982 Ålbæk, Lene Bartram,

Mølholtvej 139, 9740 Jerslev. VK byder

de nye medlemmer velkommen.

MASKINSTATION

v/ Arne Jørgensen, Kyndby

3630 Jægerspris

47 52 12 19


Foredragsaften 10. februar

25 medlemmer mødtes for at høre Poul Rasks

spændende lysbilledforedrag om hans ekspedition

fra Danmark til Peking på hesteryg. Han måtte

opgive halvvejs pga ekstreme fattigdomsproble-

Billund travbane 15. april

48

Vestjydsk Køre Selskab

Formand: Niels Jørgen Jensen, Sønderby Kjærvej 1, Stauning, 6900 Skjern, 9736 9290

Sekretær: Anni Johnsen, Uldjydevej 20, Birk, 7400 Herning, 9711 9887

Vi kører selv til travbanen og mødes kl 17.45.

Der er arrangeret fællesspisning til ca 100 kr,

hvorfor tilmelding til Anne Kirstine senest 8.

april er nødvendig.

Siden sidst

Hvad nu

mer i Rusland. Sult og mangel på muligheder for

at købe mad tvang de to til at opgive at gennemføre

rejsen. Et spændende foredrag, som gav stof

til eftertanke. Hanne Hvid havde igen sørget for

kaffe og hjemmebag.

Løvspringstur 23. maj

Vi starter fra Rind kirke kl 10.00 og kører traditionen

tro til Jens Kirkegårds oase.

Opvisning på Landsskuet 26. juni

Interesserede bedes tilmelde sig til Anna Kirstine,

tlf 2240 3133 senest 12. juni.


Østjysk Køre Selskab

Formand: Christian Høgild Pedersen, Kyperstien 1, 7171 Uldum, 7567 8648

Sekretær: Pia Høegh, Hølken Havevej 21, Hou, 8300 Odder, 8655 6574

Kørekursus på Vilhelmsborg

Den første søndag i rækken af 3 søndage med

kørekursus er nu blevet afholdt. Kurset er med

Nis Valdemar som underviser. Det gør han fremragende.

Alle deltagere, både kørende og tilskuere,

fik noget med hjem at tænke over. Vi glædede os

alle til de næste 2 søndage, som var 28. februar

og 28. marts.

Kørekursus 15. -16. april

Kurset er hos Vagn Axel, Ørskovgård med

instruktør Christer Pålsson. Kursusleder er Asta

Axel, tlf 7566 5880.

Siden sidst

Hvad nu

Industrimuseet i Horsens

Besøget på museet var en god og interessant

aften. Der mødte 20 personer op. Rundvisning

og foredrag blev forestået af Ole Puggaard, hvilket

han gjorde meget levende og entusiastisk.

Vognudstillingen er meget flot.

Kaperkuske

Industrimuseet i Horsens vil meget gerne i forbindelse

med kuske, som kunne være interesserede

i at køre kaperkørsel i Horsens i den kommende

sommer. Vedrørende vogne og økonomi skal

man selv aftale med museet. Henvendelse til Ole

Puggaard, tlf 7562 0788.

Læder i hecter til remme og seler, sytråd,

nåle og syle. Reb til skagler og liner. Narvsværte

- læderolie og fedt - riflet gummi til

vognbund. Lys til vognlygter og facet slebne

glas efter mål. Gør gamle spænder

som nye med pudseskive og slibemasse

samt rustfri torne.

Ring og hør mere!

Vi sender prøver og prisliste

49


Gløy vogn sælges. Tohjulet dogcart nr 1616,

nyt gummi, prima stand og særdeles flot. Til

hest. Tlf 5671 0036.

Dogcart sælges. Passer til 2-spand pony (120-

140 cm) samt enspænder pony I. Tlf 5760 0431.

Vogne sælges. Wienervogn med kaleche. Jagtvogn

eg. Begge med patentaksler og gummiringe,

til 1 og 2-spand. Tlf 4871 3004.

Char-à-banc sælges. 6-personers med fedtaksler

og jernringe. Renoveret i 1993. Pris 18.000

kr. Læderskiver til hjulkapsler og hjulkapsler

sælges. 50 kr pr styk. Tlf 9751 1619.

Van Den Heuvel maratonvogn sælges. En

af Danmarks smukkeste maratonvogne sælges.

Årgang 1994. Til 2-spand. Enspænderstænger

medfølger. Pris kr. 30.000. Henvendelse til Poul

Erik Pedersen, tlf 9828 6322.

Maratonvogn til enspænder. 4-hjulet OM

flyer med skrå hjul, kørt et stævne. Engelsk gig

til dressur. Char-à-banc, robust til 6 personer.

Maratonsele samt dressursele, begge saletseler.

Det hele passer til hest mellem 158 og 170 cm.

Sælges samlet eller delt. Tlf 5965 0518.

Haflingerhoppe sælges. 4 år, efter Liz Nassin.

Er påbegyndt tilkørsel og tilridning. Altid

blevet holdt med ormekur, smed og dyrlæge.

Opstaldet ved Århus, tlf 4050 7409 (Lene). Fast

pris 20.000,- kr. Stutteri Bogø, tlf 5764 3204.

Seler sælges. Sølvpletterede seler til 2-spand,

bringelængde 140 cm, med alt tilbehør. Saletsele

med tilbehør til enspænder. Velholdte. Henvendelse

tlf 4871 3004.

Et sæt kumteseler, mellemstørrelse med messingnøgler

og spænder sælges for kr 8.500,-. 1

eller 2 bringestykker med blanke spænder ca 125

cm købes, samt org. bremseudstyr til vogn. Henvendelse

tlf 5926 5544.

50

Køb-Salg-Bytte

Holstenere 2 og 3 år. Tilkørt, 1- og 2-spand,

mørkebrun, sortbrun, rød, alle med aftegning.

Meget rolige og omgængelige. Tlf 7475 1415.

Shetlandsponyer til kørebrug. Meget velparret

tospand. Vallakker, 4/7 år, sorte, 95 cm.

Særdeles god bevægelse og arbejdsvilje. Henvendelse

til Else Enemark, tlf 5965 5062.

Wrangels Håndbog for Hestevenner

købes. Skrevet 1880, genoptrykt i ca 1992 af

Marianne Seidenfaden. Der er to bind. Henvendelse

Stutteri Bogø, tlf 5764 3204.

Hestevogn sælges. God stand, kr 2.500. Seletøj,

sort med blanke spænder, til enspænder, incl

tømme og hovedtøj. Henvendelse tlf 7552 1210.

Henvendelse og pris

En Køb-Salg-Bytte annonce medtages i ét

nummer af Køresporten, og prisen herfor

er kr 50,- for maksimalt 20 ord.

Deadline for indsendelse af annoncer følger

bladets deadlines, som er beskrevet på side

2.

Køb-Salg-Bytte annoncer vedlagt betaling

sendes til:

Ingrid Berner Larsen

Mølleskovvej 125, Allindelille

4370 St. Merløse

Tlf 5760 0431.


1/1 side ann

færdig film

Alm. Brand

More magazines by this user
Similar magazines