Kredsforening MidtVest - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

Kredsforening MidtVest - Landsforeningen Autisme

Kredsforening MidtVest Kredsforening MidtVest

- Fortsættes -

Dækker kommunerne

Ringkøbing-Skjern, Struer, Lemvig,

Holstebro, Ikast-Brande og Herning

Landsforeningen Autisme, Kredsforening MidtVest inviterer hermed til

en spændende kursusdag for søskende og bedsteforældre til personer med AST!

Mennesket med en autisme spektrum tilstand (AST) og dets forældre har oftest hovedrollen i det brogede

og udfordrende hverdagsdrama, der udspiller sig omkring et liv med en diagnose indenfor autismespektret.

Vi vil sætte fokus på nogle af de øvrige aktører i familien, nemlig søskende og bedsteforældre.

Tid: Lørdag d. 17. januar 2009 kl. 9.30-15.30 (ankomst og morgenkaffe 09.00-09.30)

Sted: Langvadbjerg, Ringkøbingvej 108, Snejbjerg, 7400 Herning

Målgruppe: Søskende til personer med AST på min. 12 år, samt deres bedsteforældre.

Pris: Kr. 80,- pr. deltager som dækker forplejning og drikkevarer hele dagen

Tilmelding: se længere nede hvordan – sidste frist for tilmelding er mandag d. 12. januar 2009

For søskende (min. 12 år)

Formål: Fokusere på, hvordan det er at være søskende til børn/unge med AST. Kurset giver mulighed for at

man kan dele tanker, følelser og erfaringer om at være søskende til en handicappet søster/bror med

jævnaldrende, som er i en tilsvarende situation.

Indhold: Kurset tager udgangspunkt i de emner deltagerne ønsker, det kan f. eks handle om:

• Hvordan påvirker det mit liv at have en søster/bror med AST?

• Dialog om oplevelser med vrede, irritation, kærlighed, bekymring, stolthed, ansvarlighed, flovhed,

jalousi, konflikter mv. i forhold til ens søster/bror.

• Ideer til hvordan man kan tackle at have en søster/bror med AST.

• Hvordan man kan få mere viden om ens søster/brors diagnose.

• Ideer til hvordan man kan fortælle andre om ens søster/brors diagnose.

Desuden vil Lotte Enemark fortælle om sine erfaringer med at være storesøster til Jonas på 19 år med

autisme.

Af hensyn til deltagerne, vil der være tavshedspligt på kurset.

Instruktør: Karin Bakmand, projektkoordinator/autismekonsulent, som har erfaringer med søskendekurser.

For bedsteforældre

Formål at give bedsteforældre til et barn med en diagnose indenfor det autistiske spektrum

grundlæggende information om de styrker og vanskeligheder, der typisk relateres til en

autismespektrumstilstand.

Indhold

Triaden af funktionsforstyrrelser - grundlaget for en autismediagnose

• Anvendelige pædagogiske metoder

• Positivt samvær med barnebarnet med en autismespektrumstilstand

• Hvordan er det at være forælder og søskende til et barn med en

autismespektrumstilstand – hvordan kan bedsteforældrene støtte?

Derudover vil der blive mulighed for at drøfte de aktuelle udfordringer, som bedsteforældrene oplever.


Jørgen Ahler, far til Susanne på 40 år med autisme og Lise Ebbensgaard, mor til Morten på 11 år med

autisme vil komme med input omkring at stå i spændingsfeltet mellem barnet med AST og sine forældre og

svigerforældre.

Instruktør: Kirsten Smedegård Laursen, autismekonsulent/skolekonsulent

Tilmelding til kursusdagen kan ske på følgende tre måder:

Mail nedenstående oplysninger til midtvest@autismeforening.dk

Benyt kontaktformularen på http://www.autismeforening.dk/MidtVest

Indtelefoner nedenstående oplysninger til Lise Ebbensgaard på tlf. 40 79 10 42 eller

send med alm. post til Lise Ebbensgaard, Marupvej 46, 6900 Skjern

Der er et begrænset antal pladser på kurset: 20 søskende og 35 bedsteforældre, så skynd jer at melde jer

til. Sidste frist for tilmelding er mandag d. 12. januar 2009.

Deltagerne får herefter telefonisk besked vedr. optagelse på kursusdagen d. 12. eller 13. januar, samt

instruks omkring indbetaling af deltagergebyr (kr. 80,- pr. deltager) på foreningens konto. BEMÆRK! Først

når beløbet er indbetalt, er man endelig optaget.

NAVN

ALDER

SØSKENDE BEDSTEFORÆLDRE

NAVNE

ADRESSE ADRESSE

POST NR BY POST NR BY

MAIL MAIL

TLF. TLF.

NAVN

ALDER

ADRESSE NAVNE

POST NR ADRESSE

MAIL POST NR BY

TLF. MAIL

SØSKENDE til ( ) PIGE ( ) DRENG

ALDER

DIAGNOSE

TLF.

BEDSTEFORÆLDRE til ( ) PIGE ( ) DRENG

ALDER

DIAGNOSE

More magazines by this user
Similar magazines