Case – Et eksempel på en handleplan - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

Case – Et eksempel på en handleplan - Landsforeningen Autisme

Nyt fra socialrådgiveren

res af regionerne (Døvblindecentret,

Fredericiaskolen, Geelsgaardskolen,

Kolonien Filadelfia, Refsnæsskolen og

Ålborgskolen)

Klageadgangen er stadig kommunalbestyrelsen

ved den almindelige

undervisning og Klagenævnet for

vidtgående Specialundervisning, når

det drejer sig om specialundervisning.

Skriftligt materiale:

For øjeblikket er en lille arbejdsgruppe

ved at lave NAP (National Autisme

Plan) hæfte nr. 6, som forventes at

kunne udgives først i det nye år.

Støt Landsforeningen Autisme

12 Landsforeningen Autisme Nr. 6 2006

Det kommer til at indeholde dels

diverse begreber og lovhenvisninger

fra de 5 første NAP hæfter, dels en

gennemgang af generelle regler om

sagsbehandling, afgørelser m.v. Det

er håbet, at hæftet kan blive et slags

opslagsværk, som både forældre og

rådgivere kan have gavn af.

På Landsforeningen Autisme’s hjemmeside

vil man fra januar 2007

kunne hente den redigerede folder

om Servicelovens støttemuligheder,

ligesom relevante artikler vil blive

redigeret, så de passer til den nye

lovgivning.

Ulla Kjer

Gaver er afgiftsfrie for Landsforeningen Autisme, da vi er godkendt i henhold

til Ligningslovens § 8 A, hvilket betyder at vi fuldt ud kan anvende

alle bidrag i foreningens arbejde. Beløbets størrelse er ikke afgørende

Landsforeningen Autisme er taknemlig for alle gaver, små som store.

For giveren kan gaver til Landsforeningen Autisme trækkes fra selvangivelsen.

For indkomståret 2006 kan man fratrække kr. 6.600,-. Som hidtil

kan man dog ikke fratrække de første kr. 500,-

Gavebeløb kan indsættes Jyske Bank reg.nr. 5018 kontonr. 116125-3.

Servicelovens handleplaner

hvad kan de bruges til?

Af Cand.Scient.Soc. Dorthe Hölck.

Dette indlæg er skrevet med ønsket

om, at videregive mit kendskab og

erfaringer med at anvende servicelovens

handleplaner i samarbejdet

mellem personer med ASF og de

sociale myndigheder.

Handleplanerne er et redskab

eller en metode, som er udviklet af

Socialministeriet med det formål, at

øge borgernes medindflydelse og

retssikkerhed.

Jeg indleder med, at begrunde, hvorfor

det er vigtigt at I får kendskab til

servicelovens handleplaner. Derefter

vil jeg redegøre for centrale elementer

lovgivningen. Jeg afslutter med

et case eksempel, som beskriver hvor

værdifuld en handleplan kan være

for en ung med ASF. Casen efterfølges

med fire konkrete anbefalinger,

hvis formål er at anvise, hvordan I

kan samarbejde med de kommunale

myndigheder om at udarbejde en

handleplan.

Gode grunde til at få kendskab til

servicelovens handleplaner

Det overordnede formål med at få

udarbejdet en handleplan, er primært

at få beskrevet de støttebehov, som er

afgørende for at personen kan få et

kvalificeret voksenliv.

Denne synlighed af støttebehovet,

medfører at personens retssikkerhed

øges. Det sker fordi handleplanen bør

betragtes som det dokument, der forpligter

de kommunale myndigheder i

forhold til de støttebehov, der er skrevet

ind i personens handleplan.

Handleplanen bliver dermed det

dokument, som personen kan bruge

til at dokumentere, at de kommunale

myndigheder har anerkendt personens

behov for en særlig tilrettelagt indsats.

Handleplanen bør være det redskab,

der fastholder de kommunale myndigheder

i at der i overgangen fra

barn til voksen, bør rettes en særlig

opmærksom personer med ASF.

Med andre ord, fastholde forståelsen

for at det støttebehov personen

havde som barn, som udgangspunkt

fortsætter ind i voksenlivet.

Hvis de kommunale myndigheder

ikke overholder de aftaler, der er indskrevet

i handleplanen, er den rigtig

god hjælp, hvis I vil klage over den

manglende indsats.

Landsforeningen Autisme Nr. 6 2006

13

Tema: Servicelovens handleplaner hvad kan de bruges til?

More magazines by this user
Similar magazines