Case – Et eksempel på en handleplan - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

Case – Et eksempel på en handleplan - Landsforeningen Autisme

LANDSFORENINGEN

AUTISME

INDMELDELSE I FORENINGEN

Som medlemmer kan optages forældre og rørende til børn, unge og voksne med autisme

spektrum forstyrrelse (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder

og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemsskabet er personligt,

men man er velkommen til at melde flere familie-medlemmer ind.

Årligt kontingent til Landsforeningen Autisme 200,- kr.

De 100,- kr. går til det lokale arbejde i kredsforeningerne.

Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside:

www.autismeforening.dk

Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme:

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Telefon: Mobil:

E-mail:

■ Jeg er forælder til: ■ rørende til:

Navn:

født år:

■ Jeg har selv diagnosen og er født år:

■ Jeg er fagperson ■ Andet

Kommentarer:

Blanketten sendes til:

Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Kiplings Allé 42, 1. sal, 2860 Søborg

Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi!

INDHOLD

Leder .............................................................................................................................4

»Følelser & Fornemmelser spil« .................................................................5

Tak til alle sponsorer ...............................................................................................6

I denne søde juletid ................................................................................................7

Nyt fra socialrådgiveren: Strukturreformen ................................................. 10

Støt Landsforeningen Autisme ........................................................................ 12

Tema: Servicelovens handleplaner ................................................................. 13

Årets julegave ......................................................................................................... 21

Søskende-forældrekursus .................................................................................. 22

Malta 2007 ............................................................................................................... 23

Nordisk Samarbejde ............................................................................................. 24

Center for Autisme: Da stressen flyttede ind .............................................. 25

Nyt fra kredsforeningerne .................................................................................. 26

Synlighed en vigtig del af vejen frem ........................................................ 29

Kredsforeninger og udvalg ................................................................................ 31

SIKON den nationale autismekonference

Sammen med dette blad udkommer det meget spændende program for den

nationale autismekonference, der afvikles den 23. og 24 april 2007 i Odense.

Blandingen af kursus og konference er blevet så populær, at vi har måtte

lægge loft over deltagerantallet og sikre vi ikke bliver fl ere en 1000 deltagere.

Fagfolk, forældre og mennesker med ASF, får noget med hjem fra de 2 dages

mange og alsidige oplæg i plenum og workshops. Udbuddet af spændende

emner er større end nogensinde og der satses denne gang nytænkning

og udvikling både blandt oplægsholdere og i indholdet.

Nye og erfarne forældre har her muligheden for at »blive klædt « til de

mange udfordringer som dagligdagen i vores familier byder .Lad os håbe,

at de nye kommuner rundt omkring i landet værdsætter denne mulighed og

forstår vigtigheden af, at vi som forældre kan lære, dele viden, suge erfaringer

og støtte vores børns udvikling, uanset deres alder.

Det er vores håb, at den nationale autismekonference prioriteres også af fagfolk

og institutioner og at de mange nye tiltag vil blive godt modtaget.

Landsforeningen Autisme

More magazines by this user
Similar magazines