Case – Et eksempel på en handleplan - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

Case – Et eksempel på en handleplan - Landsforeningen Autisme

Nyt fra kredsforeningerne

Vi var i alt 37 fremmødte til temadagen,

og vi havde en rigtig god dag

Danhostel i Esbjerg (vandrehjemmet).

Vi startede med kaffe/the og rundstykker.

Kredsforeningen Fyn

Hjælp os og jer selv... :)

Vi vil meget gerne informere om

kommende arrangementer, nyheder

m.v. Da det er et stort arbejde at skrive

og pakke almindelige breve samt

da det er en stor økonomisk udgift

for foreningen, vil vi bede jer alle om

at hjælpe os med jeres e-mail @.

Det gør du ved at tilmelde dig

nyhedsbrevet

www.autismefyn.dk

Kredsforeningen Ribe

Der er masser af nyheder, hjælp og

inspiration www.autismefyn.dk

Prøv det!

Temadagen den 30. september

Charlotte fra Videnscentret for

Autisme og Winnie fra Lands fore ningens

bestyrelse fortalt om NAP Den

Nationale Autismeplan Hvilket de

gjorde rigtig godt.

Der efter var der frokost i spisesalen,

her blev der fortalt om maden, så alle

vidste hvad de puttede i munden.

Som sædvanlig var det god mad og

fin betjening.

Efter frokosten fortalte forstander

fra ASV Rita Mortensen om et specialtilbud

til unge med Aspergers

syndrom.

Målgruppen er unge, som har afsluttet

folkeskoleundervisningen og som

ikke kan benytte sig af det ordinære

uddannelses- og arbejdsmarkedssystem.

Der er tale om et dagtilbud

i tidsrummet kl. 8.35-13.10, fredag

dog kl. 8.35-12.00.

Det er undervisning, der vil foregå

små hold á 4-6 unge og tage

udgangspunkt i den enkeltes niveau

og be hov samt i det perspektiv der

tegner sig for den enkelte i forhold til

videre uddannelse, beskæftigelse og

bosituation.

Henvendelse for nærmere oplysninger

kan ske til:

Forstander Rita Mortensen, ASV

tlf. 7610 6676.

Efter Rita kom Thorkil Sonne og fortalte

om Specialisterne.

Specialisterne er en forholdsvis ny

konsulentvirksomhed som sælger ITydelser

til erhvervslivet. Specialisterne

ansætter alene mennesker med ASF

Autisme Spektrum Forstyrelser og

har kontorer i Århus og Taastrup. Det

var rigtig spændende at høre om, og

så sluttede han af med at fortælle det

mest spændende, nemlig at vi forsøger

at starte en afdeling her i Esbjerg.

Der er blevet nedsat en styregruppe

til projektet og her har Kredsforening

Ribe fået en plads.

Efter kaffe med hjemmebagt kage og

alle spørgsmål var blevet besvaret,

sluttede vi dagen kl. 16.00.

Synlighed en vigtig del af vejen frem...

Landsforeningen har de senere år arbejdet bevist med fokus både ekstern og

intern kommunikation. Den synlighed der er opnået i politiske kredse, hos pressen

og hos befolkningen som helhed, er af største vigtighed som grundlag for vores

arbejde til gavn for mennesker med ASF.

Vores aktive deltagelse i bl.a. forældrenetværk, skolebestyrelser, handicapråd, ankenævn

og DSI over hele landet, har stor betydning for vores medindfl ydelse i den

nye kommunale fremtid.

Internt forsøger vi i det kommende år igen at opruste med en række tiltag.

Hjemmesiden er under udvikling og vi vil satse mere projektorienteret i det kommende

år. I 2007 udvides antallet af dette blad til10 numre om året, den journalistiske

profi l skærpes og der arbejdes fremad mod nye spændende ændringer. Glæd

jer til nr. 1 i januar 2007 af det nye Autismeblad fra Landsforeningen.

Morten Carlsson

28 Landsforeningen Autisme Nr. 6 2006

Landsforeningen Autisme Nr. 6 2006 29

More magazines by this user
Similar magazines