1 Dagsorden til generalforsamling torsdag den 21. marts 2013 kl ...

aagc.dk

1 Dagsorden til generalforsamling torsdag den 21. marts 2013 kl ...

Forslag 4.

Det pålægges bestyrelsen at fremlægge en række forslag til iværksættelse inden

sæsonens start omfattende bl.a.

• Forøget samarbejde med andre klubber i Østjylland, måske med venskabsklub

(husk vi er ”Dicte’s hjemby”, der har 75.000 svenske seere hver uge!) fra Sverige

eller Norge.

• Fornyede aftaler med hoteller og andre turistorganisationer

• Fremlægge konkrete, anderledes forslag (økonomiske, praktiske og sportslige), der

kan tiltrække nye medlemmer / flere besøgende.

• Mv.

Til omkostningsreduktion / omkostningsstyring

Forslag 6.

Det tidligere aktive bygningsudvalg genoprettes.

Begrundelse: på linje med ”Banens dag” forestod udvalget vedligeholdelses- og

bygningsforbedringer med 10-15 i frivilligt arbejde i op til en uge mod særdeles

beskeden honorering.

Forslag 7.

Indtil driftsresultatet og forsvarlige budgetter fremviser overskud forestås

klubbens drift af et hold med formanden og fire frivillige personer (med

kompetencer indenfor f.eks. regnskab, bygningsteknik, administrative driftssystemer

og markedsføring). Nuværende ansatte opsiges og fritstilles.

Forslag 8.

Udvidelsesplaner og diskussioner herom skrinlægges, indtil klubben kan fremvise et

positivt driftsresultat. Aftalen med Unico revurderes med henblik på

genforhandling. Det har taget 10 år! at bringe lejen tilbage til knap 100.000 kr., hvilket

stadig er meget langt under markedsprisen.

10

Similar magazines