1 Dagsorden til generalforsamling torsdag den 21. marts 2013 kl ...

aagc.dk

1 Dagsorden til generalforsamling torsdag den 21. marts 2013 kl ...

Bilag 3

Torben Stein Larsen

Torben Stein Larsen startede med at spille golf i 2006. Torbens handicap er 16,3, men

Torben har ambitioner om at få et encifret handicap, når ’tid og talent går op i en højere

enhed’.

Torben arbejder i IT-branchen og er ansat hos Oracle Danmark som salgsansvarlig for

Business Intelligence løsninger.

Torben er bosiddende i Højbjerg med sin kone og 3 børn, hvoraf de 2 spiller golf. En stor

del af Torbens svigerfamilie og vennekreds er også ramt af golfens herligheder, hvorfor

der er naturlig stor fokus på golf i Torbens liv.

Torben har været tilknyttet klubbens juniorudvalg igennem 6 år, de seneste 4 år som

formand for udvalget.

På grund af Torbens engagement i juniorarbejdet vil en aktiv juniorafdeling fortsat være et

stort fokuspunkt. En velfungerende gruppe af juniormedlemmer er både fødekæde til flere

medlemmer af golfklubben og til flere talenter, som kan repræsentere Aarhus Golf Club.

Torben mener endvidere, at det er vigtigt at positionere Aarhus Golf Club som den rigtige

Aarhus-klub – også for krævende og ambitiøse spillere. Aarhus Golf Club har

beliggenheden, anlægget og alle øvrige rammer er på plads til at være byens mest

attraktive klub med fuldttegnede medlemslister.

Det sociale liv i klubben er også vigtigt for en helstøbt klub, og restaurant og klubliv er

helt centralt i denne sammenhæng.

Jens Erik Søndergaard

Jens Erik Søndergaard startede med at spille golf i 1999 i Aarhus Golf Club og har været

medlem siden. Jens Eriks handicap er 17,2, og han er en meget flittig bruger af banen året

rundt.

Jens Erik er uddannet jurist fra Aarhus Universitet og har siden sin uddannelse været

ansat i forsikringsselskaber, senest i Trygs industriafdeling i Aarhus.

Jens Erik er aktiv både i onsdagsherrerne samt i turneringsudvalget, ligesom han er flittig

deltager i seniorafdelingen.

Jens Eriks fokuspunkt ved deltagelse i bestyrelsesarbejdet vil være onsdagsherrernes og

seniorernes vilkår i klubben, herunder naturligvis klubbens økonomi.

11

Similar magazines