1 Dagsorden til generalforsamling torsdag den 21. marts 2013 kl ...

aagc.dk

1 Dagsorden til generalforsamling torsdag den 21. marts 2013 kl ...

Bilag 2

Aarhus, den 28.02.2013

Til Generalforsamlingen i Aarhus Golf Club, marts 2013

I sin ”valgtale” ved sidste års generalforsamling udtrykte den nuværende formand, at

han, hvis han blev valgt til bestyrelsen, ville fokusere på tre områder: 1) banen, 2)

kommunikation til medlemmerne og 3) økonomi. Nærværende indlæg og forslag vedrører

kun punkterne 2 og 3.

Bestyrelsen har via hjemmesiden udsendt 5 orienteringer (findes under Klubben

Bestyrelsen Nyt).

Omtalen af økonomi er for det meste beskeden, ugennemsigtig og meget lidt konkret.

Nedenfor anførte er stort set hele årets information fra Bestyrelsen om økonomien!

Maj 2012 – fra Bestyrelsesmøde 23. april:

Budgetresultatet for marts måned er tilfredsstillende med et lille overskud. Der har

været ekstra-udgifter i forbindelse med reparationer og ekstra opgaver på banen,

dog er klubbens likviditet fornuftig.

Juni 2012 – Bestyrelsesmøde 04. juni

Ikke ét ord om økonomien, men til gengæld en orientering fra ”ledelsen” (hvem er

det?) til bestyrelsen om drøftelser med Unico om udvidelse af restauranten /

klubhuset. Bestyrelsen vil arbejde videre med planerne. (I november omtales et

udkast udarbejdet af to medlemmer, ”hvis det senere bliver aktuelt”).

August 2012 – Så kom chok’et og undtagelsen fra det ugennemsigtige

Opgørelse efter Bestyrelsesmøde 20

aug!

År til 30.6 Budget til 30.6

Omsætning i alt 4.351.357 -16.643 4.368.000

Sportslige omkostninger i alt 393.853 360.000

Banedrift i alt 2.128.125 -148.125 1.980.000

Administrationsomkostninger i alt 1.405.554 -226.554 1.179.000

Resultat før rente og afskrivning 423.825 849.000

Renter 143.814 140.000

Resultat før afskrivning + ex. post 280.011 709.000

RESULTAT i forhold budgettet -428.989

Bestyrelsen nøjes med at udtrykke nedenstående håb til resultatet:

6

Similar magazines