Kirkeblad nr 3 - 2009 august - Mølholm Kirke

molholm.kirke.dk

Kirkeblad nr 3 - 2009 august - Mølholm Kirke

Fotograf Søren Hauge Carlsen

MØLHOLM

KIRKE OG SOGN

15. august. til 29 november. 2009

kort & godt

Albert Bertelsens

tegninger.

En epoke, der er slut

Side 4

Sæsonfolder 2009/2010

- Ta’ ud og gem!

Side 5-8

Ny flot annonceside

- støt vore annoncører de

støtter os.

Side 11

Mere information på:

www.molholm-kirke.dk


Et løft

til både sognehus

og kirkeblad

Vores kirkeblad har skiftet udseende og

opsætning. Det gamle kirkeblad, som vi

har nikket genkendende til, når det kom

ind gennem brevsprækken, og som tro

har fulgt os gennem mange år, har brug

for en ”ansigtsløftning”.

Derfor har menighedsrådet arbejdet

med layoutforslag og drøftet fordele og

ulemper. Heriblandt tegningerne fra Albert

Bertelsens hånd, som vi gerne ville

beholde, for de udtrykker det lokale på

en genkendelig måde. Om alle Albert

Bertelsens tegninger og om epoken, der

nu er slut, kan der læses på side 4.

Menighedsrådet har diskuteret layoutet

både i det forrige og i det nuværende

menighedsråd - og nu blev der så taget

en beslutning: vi vælger det nye. Vores

kirkebladsudvalg har gjort et stort forarbejde,

og et enigt menighedsråd glæder

sig over resultatet. Vi håber, at vores læsere

vil tage godt imod både indhold og

form.

I skrivende stund (uge 27 red.), er vi så

godt i gang, med udgravningen bag Mølholm

Sognehus, til den nye trappenedgang

og lift til kælderetagen. Glasfacaden

og ståltrappen er afmonteret, og i

de næste par uger når vi rigtig langt, så

midt i juli skulle huset igen være lukket

af. Det er et meget spændende projekt,

og allerede for ca. 8-9 år siden blev det

drøftet; men det er først nu, det bliver en

realitet. Vi glæder os til, det er færdigt,

så vi kan præsentere det for sognets

beboere. Mølholm Sognehus bruges meget,

så det er vigtigt, at det fungerer på

begge etager.

John Ivarsen

-2-

Fotograf Søren Hauge Carlsen

Sognepræst

Erik Steen Nielsen

på orlov

Fra 1. oktober og så tre

måneder frem er jeg blevet

bevilget orlov. Jeg skal i disse

tre måneder læse om Dietrich

Bonhoeffer og prøve at tænke

lidt teologisk om det med Gud

og os.

Det glæder jeg mig rigtig meget

til. Jeg har allerede fulgt

noget undervisning på Århus

Universitet – været med på

studietur i Berlin samt været

på Præstehøjskolen som forberedelse.

Ordningen er en del af vores

overenskomst. Nogle lønmidler

lægges i en pulje, som vi

kan søge, derfor er det dybest

set præsternes egne lønninger,

der finansierer ordningen.

Disse lønmidler frikøber mig

som præst i tre måneder, og

i den tid ansætter Haderslev

Stift Bodil Jølver som vikar.

Bodil Jølver er lokal. Hun har

boet i Mølholm i mange år –

haft sine børn i Mølholm Skole

og arbejdet som fysioterapeut.

I en moden alder læste

Bodil Jølver teologi på Århus

Universitet og har i en årrække

virket som præst rundt

omkring, hvor der har været

brug for hende.

Nu kommer tiden til hendes

eget sogn, hvor hun har været

medlem af menighedsrådet

i mange år. Brug endelig Bodil

Jølver som jeres præst – hun

knokler for at være det!

Erik Steen


Når REGLER bliver REGLEN

Om et samfund

og dets automatpilot

Foto:

Finn Svensk Møller

Efter et forår med kaotiske tider med bandekrigstilstande

i København har det været godt

med forårstegn af liv og lys, som har hjulpet

os frem til og hen

over sommeren. Et

sådan blev tændt i

TV Syd’s beretning

fra Nørremarken i

Vejle.

TV Syd fortalte om

Byen i Balance.

I 2004 blev det

offentliggjort, at

tidligere SSP konsulent

Steen Søgaard

skulle starte

som projektleder

af Byen i Balance

– et projekt og et

langsigtet arbejde,

der havde det mål

at få byen i balance.

Og i TV Syd

kunne vi så i november

2008 høre

om opsigtsvækkende

resultater:

”På bare tre år er

den samlede kriminalitet

og hærværk

faldet med

75 procent som

følge af projektet

”Bydel i balance”.

Sager om vold, tyveri,

trusler, våben og narkotika er faldet med

over 60 procent. Antallet af kriminelle er styrtdykket

med 80 procent, mens udgifterne til

hærværk er beskåret med 25 procent. Samtidig

viser undersøgelse blandt beboerne i området,

at deres syn på fremtiden har fået et gevaldigt

løft.”

Det endnu mere bemærkelsesværdige er, at resultaterne

IKKE er kommet ved at fokusere på

PROBLEMER eller sætte REGLER op – nej, de

er kommet i kraft af en anerkendende tilgang.

Konsekvent har Steen Søgaard og medarbejderne

i projektet konstant fokus på det positive

i stedet for det negative. De har haft fokus på

det gode, der allerede ER i området og blandt

beboerne, og de har inddraget og støttet dette.

Det, som vi har fokus på – det vokser! Sådan har

de oplevet det på Nørremarken. Oplevet, at fokus

på det positive får det positive til at vokse.

Det kender vi jo i grunden så godt fra vores eget

liv. Kender glæden ved at arbejde med på noget

spændende og godt. Og kender trægheden,

når vi bliver slæbt med strittende arme og ben

gennem alt det, der er gået galt for os. I kirkelige

sammenhænge kalder vi det tilgivelse og at

blive ledt nye veje i sit liv.

Det er TANKEVÆKKENDE, når Byen i Balances

succes fortælles vidt og bredt og indstilles til

priser i ind- og udland, og samtidig at vi som

samfund nærmest som lemminger søger efter

og styrter bevidstløst efter flere og flere

REGLER, BEGRÆNSNINGER OG PÅBUD. Jo mere

vi forbyder – jo mere vi afgrænser – jo flere vi

lukker ude – jo mere liv mister vi og desto flere

frustrationer skaber vi i menneskers liv. Jo mere

vi åbner op – jo flere vi lukker ind i hinandens

liv – jo flere muligheder og nye veje skaber vi.

Det handler om FOKUS. Ikke fokus på regler.

Men fokus på LIV.

Erik Steen Nielsen, sognepræst Mølholm Kirke

PS. Onsdag den 9. og 16. september fortæller

Steen Søgaard mere om dette på Vejle Bibliotek.

-3-


Albert Bertelsens

tegninger

- en epoke, der er slut

20 år blev det til. 20 års tegninger på forsiden

af Mølholm kirkeblad. Med tegningen af Mølholm

Kirke på forsiden af blad nr. 1 i 1989 som

den første og med maleriet af ”Kirken i Norge” i

nr. 2 i 2009, som det sidste.

Kirkebladet har været Albert Bertelsens ”hilsen”

til sognets beboere igennem alle årene.

Han aftalte med daværende sognepræst Bent

Andreasen det nye layout, som fra 1990 og

indtil 2009 har været præget både af Albert

Bertelsens tegninger, logo og farvevalg. Alt

var tænkt sammen og logoet er siden blevet

Mølholm Kirkes officielle kendetegn. Med træet

og kirken – de to ursøjler og grundfaste institutioner

i Mølholm.

Men nu er det slut. ”Det trænger til en modernisering”,

sagde Albert Bertelsen, ”og jeg

trænger til at slippe nogle opgaver!” Og det

med moderniseringen, det var der forslag om

med det nye lay-out. Men Albert Bertelsens

tegninger var tænkt med ind. De ville have været

en flot del af det nye kirkeblad, ligesom de

var det i det gamle. Men grundlæggende skal

det være sådan, at når mennesker påtager sig

-4-

Fotograf Søren Hauge Carlsen

en opgave - ja så kommer der også en tid, hvor

opgaven slutter.

Derfor vil vi ikke græde men takke. Mølholm

Kirkes menighedsråd vil på kirkens og sognets

og alle beboernes vegne rette en varm og

hjertelig TAK til Albert Bertelsen.

Tak for:

• tegningerne på forsiden.

• logo med kirke og træ.

• altertavlen i kirken med livets træ.

• farvesætningen af Mølholm Kirke.

• malerier til Mølholm Sognehus.

• udstillinger i Mølholm Sognehus.

• og stor velvilje og medleven.

Man kan på hjemmesiden med Albert Bertelsens

navn se alle kirkebladene og meget andet

af Albert Bertelsens arbejde. Og man kan i

mange hjem se tegningerne fra kirkebladet

klippet ud og sat i ramme. Det glæder vi os

over – det har været enestående!

Der er en KORT reception i Mølholm Kirke

søndag 16. august efter gudstjenesten for alle

interesserede.

Tegningerne på forsiden

Logo med kirke og træ.

Altertavlen i kirken med livets træ.

Farvesætningen af Mølholm Kirke.


Kalenderindstik

Sæsonen 2009

Velkommen byder Mølholm Kirkes menighedsråd til endnu en sæson i kirke og sognehus.

I dette indstik i kirkebladet, som er lige til at tage ud og hænge op på opslagstavlen, har vi

samlet en foreløbig oversigt over tilbud i kirke og sognehus.

Her er sogneaftener og -eftermiddage, koncerter og Den Røde Tråd IV, så der skulle være lidt for enhver smag.

Årskortet fortsætter

Menighedsrådet har besluttet at fortsætte

ordningen med et årskort, der

dækker sogneeftermiddage og - aftener,

koncerter, samt Den Røde Tråd.

Endvidere ydes en rabat på sogneudflugten.

Undtagelser er arrangementer,

der overstiger 30,- kr. Her gives en

rabat på 30,- kr.

Årskortet koster 150,- kr. og er personligt.

Det kan købes på kontoret (helst)

- enten ved personligt fremmøde eller

ved at indbetale pengene på reg.nr.

3262 kontonr. 3262020509 med navn,

adresse samt ”årskort”. Send gerne mail

tillige: gja@km.dk. Kan også købes ved

indgangen.

Årskortet er en anerkendelse af, at vi

har en stor skare, som trofast bakker op

om vore arrangementer.

Vi håber, at mange vil deltage og være

med til at give eftermiddage og aftener

indhold, mening og fællesskab. Tak for

gode ideer, som måtte blive givet til

kommende program!

Vibeke Astner, Finn Illum og Erik Steen

Nielsen

Koncerter, sogneeftermiddage

og -aftener

Torsdag 20. august. kl. 19.30

Mendelssohn 200 år

Orgelkoncert v. Markku Mäkinen,

Finland

Entré: 30 kr eller sæsonkort

Torsdag 3. september kl. 14.30

”Frihed til fælles bedste - et

Grundtvigforedrag”. v. Aage

Augustinus, forstander Pensionisthøjskolen

Rude Strand.

Aage Augustinus: ”Foredraget er en

fortælling om Grundtvigs liv og levned.

Hvornår blev Grundtvig egentlig

Grundtvig? Fokus vil være Grundtvigs

folkelige tanker, og foredragets indhold

og Aage Augustinus’ levende fortælling

inviterer os ind i en verden, der har

været vores i mange år.

Entré incl. kaffe 30,- kr. eller årskort

Søndag 20. september kl. 16.00

Mendelssohn 200 år

Organist Lene Rasmussen Hesdorf spil-

Tá ud

og gem!

ler værker af Mendelssohn ,

Bach og Buxtehude.

Entré: 30 kr. eller sæsonkort.

Torsdag 24. september kl. 19.30

Mennesket, magten, kulturen

og troen i fjernøsten v. journalist

og forfatter Flemming

Ytzen

Østasien - Kina og dets nabolande - rykker

tættere på Danmark og Europa. Der

tales om, at USA’s tid som supermagt er

ved at være ovre, og at det 21. århundrede

bliver asiatisk, dvs. Kinas epoke.

Er det en realistisk formodning? Journalist

og forfatter Flemming Ytzen har

boet og rejst i fjernøsten gennem mere

end et kvart århundrede. Han mener,

at det kristne vestens møde med den

konfuciansk-buddhistiske kulturkreds i

fjernøsten kan blive en succeshistorie.

Flemming Ytzen har mødt demokratiforkæmpere

som Aung San Suu Kyi i

Burma og den sydkoreanske præsident

og nobelpristager Kim Dae-Jung. I fjor

udgav han bogen ’Supermagten Kina -

mirakel eller mareridt’.

Entré incl. kaffe 30,- kr. eller årskort

-5-


Torsdag 1. oktober kl. 14.30

FLÆSKESTEG MED HUMUS

Hvad sker der når der kommer

børn i blandede ægteskaber?

Må de gerne spise

svin, skal drengene omskæres,

skal de være tosprogede,

skal de fejre jul og Eid eller slet ingen

ting? Bente Dalsbæk har stillet disse

og mange andre spørgsmål, da hun i sit

forhold med politikeren Naser Khader

både fik børn og muslimsk svigerfamilie

og måtte lære, hvordan man balancerer

med børn på armen gennem en flerkulturel

og flerreligiøs familie. Hun giver et

friskt, humoristisk og meget lidt berøringsangst

bud på nogle af svarene.

Entré incl. kaffe 30,- kr. eller årskort

Tirsdag 27. oktober kl. 19.30

Mendelssohn 200 år.

Akademisk Kor, Aarhus v. dirigent Ole

Fauerschou

Entré: 30 kr. eller sæsonkort.

Torsdag 29. oktober kl. 19.30

Så syng da Danmark

v. chefdirigent

for DR PigeKoret,

Michael Bojesen

Sangen er stærkt

forbundet med os som mennesker.

Historisk set kan sangen spores helt

tilbage til urmennesket. Men sangen er

ikke bare historisk, den er også universel.

Alle kulturer i alle afkroge af verden

har haft sangen som en del af livet.

Lige meget hvorfra i verden vi kommer,

har vi som mennesker altid sunget, og

-6-

vi synger stadig. Og gerne. Heldigvis

også i Mølholm Kirke.

Michael Bojesen vil møde os i et univers

af sange og salmer og betragtninger om

det med at synge ...... og synge sammen!

En fantastisk oplevelse venter os

i mødet med Michael Bojesens levende

formidling og smittende sangglæde.

Entré incl. kaffe 30,- kr. eller årskort

Torsdag 5. november FLYTTES TIL

torsdag 12. november kl. 13.00 !!!

I samarbejde med Kirkehøjskolen: ”Kirkemusik

Jorden rundt”

Se Kirkehøjskolens program.

Entré 30,- kr. eller årskort

Søndag 29. november. kl. 16.00

Adventskoncert

Det rytmiske kor Orion, dirigent Åse

Rønø.

Fri entre.

Søndag 6. december kl. 16.00

Den traditionelle julekoncert med FDF-

Brassband og Mølholm Kirkes Pigekor.

Fri entre.

Søndag 13. december kl. 16.00

Orgelklange ved juletid

Koncert med kirkens tidligere organist

Inga Lindmark. Fri entre.

Søndag 20. december kl. 16

De 9 læsninger

Kirkens kor, præst, organist og menighed.

Fri entre.

Torsdag 7. januar filmarrangement

Kl. 16.30 - 22.00

Tema: Indien. Fra det fremmede til det

fælles.

Kl. 16.30 - 18.30 Film i Mølholm Sognehus.

Kl. 18.45 Lettere måltid

Kl. 19.30 Efter filmen og fællesspisningen

vil Inge Pilegaard og Henning

Thomsen fortælle om mødet med Indien,

som det har formet sig, når målet

har været adoption af fire indiske børn.

”Fra det fremmede

til det fælles”

kalder de deres

fortælling.

Der er gratis

adgang til filmen.

Mad, foredrag og

kaffe: 80,- kr. Eller

årskort: 50,- kr.

Drikkevarer til

maden købes

separat.

Torsdag 28. januar Den Røde Tråd IV

Jorden og kirken rundt på fem aftener

Kl. 19.30 - 21.30

Den Røde Tråd går denne gang gennem

kirkens spændende og forunderlige

historie.

Vi vil med denne omgang Den Røde


Tråd drage nytte af Peter Lodbergs

indhentede livserfaringer gennem sit

arbejde som generalsekretær for Folkekirkens

Nødhjælp og som underviser i

teologi på Århus Universitet. Han vil på

helt basalt niveau over 5 studieaftener

i vinter/forår 2010 foretage en fortællende

gennemgang af centralt stof.

Den Røde Tråd IV

forudsætter ikke

deltagelse i de foregående.

Vi begynder i Jerusalem,

hvor det hele

begyndte, og følger

tråden til de første

kristne i nordafrika

og Indien. Og vi

vender tilbage til

Jerusalem og de kristne i mellemøsten

netop nu.

Entré incl. kaffe 15,- kr. eller årskort.

Søndag 31. januar kl. 16.00

Musikcafé i Mølholm Sognehus

Den danske guitarkvartet.

Entré: 30 kr.

Torsdag 4. februar Den Røde Tråd IV

Jorden og kirken rundt på fem aftener

Kl. 19.30 - 21.30

Kirkens tråd gennem historien fører os

til Europa med romerrigets fald, klostre,

paver, konger og folkevandringer og

videre til reformationen med Luther

og opgøret med romerkirken. Chr. III i

Danmark og siden blev kongekirke til

folkekirke i Danmark. Hvordan blev det

til, spørger vi.

Entré incl. kaffe 15,- kr. eller årskort.

Torsdag 25. februar Den Røde Tråd IV

Kl. 19.30 - 21.30

I det 20. århundrede har kirker i Tyskland

og Sydafrika gjort modstand mod

nazisme og apartheid. Dietrich Bonhoeffer

i 1930’ernes Tyskland og den

sydafrikanske biskop Desmond Tutu.

Hvad har drevet dem, og kan vi lære

noget af deres indsats?

Entré incl. kaffe 15,- kr. eller årskort

Torsdag 4. marts Den Røde Tråd IV

Torsdag 4. marts Den Røde Tråd IV

Kl. 19.30 - 21.30

Filmaften

Kaffe 15,- kr. eller årskort.

Torsdag 18. marts Den Røde Tråd IV

Torsdag 18. marts Den Røde Tråd IV

Kl. 19.30 - 21.30

Kristendommen er blevet global, og

rundt omkring i verden findes mange

forskellige kirkesamfund. Hvad binder

kirkerne sammen, og hvordan ser deres

fremtid ud i USA, Kina og Latinamerika?

Afslutningsaften - med ost og rødvin

Entré incl. kaffe, ost og rødvin: 35,- kr. -

(med årskort 20,- kr.)

Lørdag den 11. april kl. 22 Påskenat

Mølholm Kirkes Pigekor, præst og organist

Fri entré.

Torsdag 27. maj

Udflugt

Kirkehøjskolens

efterårsprogram 2009

Tema: Folk og Kirke i en

global verden

Torsdag den 17. september

Kl. 10.00

Tidl. missionær og indvandrerpræst Leif

Munksgaard

”At være kristen i en global verden –

hvordan forholder kirken sig til det? ”

Kl. 13.00

Cand.theol., Medlem

af Folketinget Pernille

Vigsø Bagge

”Folkestyre, folketing,

folkekirke”

Leif Munksgaard

Torsdag den 8. oktober

Kl. 10.00

Lektor, cand. mag. Karsten Fledelius

”Kan vi fastholde en folkekirke, som den

er i dag – set i relation til EU?”

Kl. 13.00

Stifter af ”Center for Konfliktløsning”

cand. pæd. Else Hammerich

”Den tredje udvej – om konflikter og

hvordan de løses”

Torsdag den 12. november

Kl. 10.00

Professor i religionssociologi Margit

Warburg

”Det nationale og det religiøse i hjertet

af Danmark”

Kl. 13.00

Sanger Betty Arendt og organist Peter

Arendt

Kirkemusik jorden rundt”

-7-


Mølholm Kirke har altid arbejdet en del med børn, unge og familier. Nu har vi prøvet

at lave en lidt længere oversigt, som I måske kan hænge på jeres køleskab eller

skrive ind i jeres kalender. Vi håber, at I har lyst til at deltage. Og hvis I har nogle

ideer, som vi ikke har fået - så vil vi gerne høre fra jer. Og hvis du har lyst at hjælpe

med nogle af vores tilbud, så er du så hjertelig velkommen.

Vi har forsøgt at planlægge, så der er et arrangement hver måned.

Tirsdag 25. august kl. 17.00:

Spagettigudstjeneste for børnefamilier

og børn op til 6. klasse, spisning og

aktivitet. Slutter kl. 19.00.

Mandag 31. august kl. 12.45:

Babysalmesang starter nyt hold. Tilmelding

kirkekontoret. Se omtale nederst.

Torsdag 17. september kl. 12.45:

De små synger. For dagplejere med

børn, vuggestuer og børnehaver.

Søndag 20. september kl. 10.00:

Høstgudstjeneste. Familiegudstjeneste

- medbring frugt, grønt, nybagt m.m.

Femårs dåbsbørn og bedsteforældre

inviteres.

Søndag 25. oktober kl. 10.00:

Familiegudstjeneste. Juniorkonfirmander

og babysalmesang medvirker.

Tirsdag 17. november kl. 17.00:

Spagettigudstjeneste for børnefamilier

og børn op til 6. klasse, spisning og

aktivitet. Slutter kl. 19.00.

Søndag 24. januar kl. 10.00:

Familiegudstjeneste. Juniorkonfirmander

medvirker.

Søndag 14. februar kl. 10.00:

Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende

tøndeslagning i kælderen. Kom

gerne udklædt.

-8-

For børn, unge og familier!

Tirsdag 16. marts kl. 17.00:

Spagettigudstjeneste for børnefamilier

og børn op til 6. klasse, spisning og

aktivitet. Slutter kl. 19.00.

Søndag 18. april kl. 10.00:

Familiegudstjeneste. Juniorkonfirmander

og babysalmesang medvirker.

BABY

SALMESANG

Mølholm Kirke tilbyder et forløb med

babysalmesang for babyer i alderen 0-9

måneder og en forælder.

Vi vil synge salmer og børnesange under

kyndig vejledning af sangpædagog

Karin Elkjer.

Under salmerne og børnesangene vil

der blive vugget, danset eller lavet

fagter i Mølholm Kirke, i et forløb over

8 mandage, fra og med den 31. august

2009 kl. 12.45.

Herefter kaffe/the i Mølholm Sognehus.

Begrænset antal deltagere.

Tilmelding på kirkekontoret. Forårshold

starter februar 2010.

Sognearrangementer

i Vinding Sognehus

Torsdag den 10. sep. kl. 14.30

Journalist, forfatter m.m. Nis

Boesdal, ”Med høtyv og hjerteblod”,

Historier fra det gamle

Danmark.

Onsdag den 23. sept. kl. 19.30

Programmedarbejder ved DR

Erik Lindsø, om ”Livsglædens

nødvendighed”.

Onsdag den 7. okt. kl. 14.30

Lysbilledforedrag ved Ole

Davidsen, Fredericia ”En rejse

til Påskeøen – i Thor Heyerdals

fodspor”.

Torsdag den 22. okt. kl. 19.30

Syng-sammen-aften med Bjørn

Elkjer ved klaveret.

Tirsdag den 10. nov. kl. 14.30

Sognepræst Tine Illum, Sdr.

Bjert om ”Tradition og liv” – om

traditioner, - en rød tråd eller

snærende bånd?


En blues for duerne

Af Elof Westergaard, Silkeborg

Den islandske forfatter Einar Már Gudmundsson

fortæller i romanen “Vingeslag i tagrenden” om duer

og drenge i 1960´ernes Reykjavik. Den bedste dueavler

i byen hed Diddi, og han spillede desuden vemodige

bluesklange på sin mundharmonika. Det var, ifølge forfatteren,

passende musik for duerne. Bluesmusikken er fuld

af århundredets smerte, og denne smerte kender duerne

”bedre end andre fugle efter at de mistede den rolle de havde

haft som postbude, og overlevede sig selv i storbyens uvirksomhed,

ofte på snavsede pladser.”

Duerne har mistet deres opgave. Einar Már Gudmundsson

tænker på det arbejde, disse fugle havde tidligere, i fordums

storhed, da de tjente som brevduer. Dette hverv

som brevdue går tilbage til oldtiden og fortsatte

til langt ind i det 20. århundrede. En særlig glans

stråler over det 12. århundrede, dengang sultan

Nur al-Din oprettede et helt postvæsen med

brevduer. Brevduerne fik særlig stor betydning

i militæret, og de blev brugt i krigene helt frem

til de to verdenskrige. Men siden fulgte duernes

fald, for hvem vil sende en due, når man kan ringe,

sende en e-mail eller en sms? Duerne bliver nu til

hobby, eller de må flyve omkring i lediggang på byens

torve og pladser.

En vemodig blues passer godt til duernes fald. Den er en

elegi (klagesang) over det, der var. Men duerne er imidlertid

andet og mere end forpjuskede fugle. De er stadig

væk en slags kommunikationsmedarbejdere. De har

nok mistet deres værdi som brevduer, men deres

historie er lang, og knyttet sammen med Gud.

Duen er Helligåndens symbol. I gamle dage

malede man ofte en due under prædikestolens

lydhimmel og en sjælden gang også

over døbefonten. Duen synliggør

i disse kirker håbet om Guds Ånds

stadige nærvær. Mon ikke duerne

på torvene og i de snavsede gader

gør det samme. De er – ved blot at

være til – en hilsen fra Gud. Duerne

lægger ikke blot en vemodig blues i

min mund. Jeg begynder allerede at

nynne, og sangen går i dur.

-9-


-10-

Uberørt af

byens

travlhed

Og trafikkens tunge brus,

Som en helle midt i larmen

står det underligste hus.

Siden 2002 har der været holdt ”Fyraftensandagter

”, den første tirsdag i måneden

fra kl. 17.00

– 17.30, i Mølholm

Kirke. Det er blevet

en god tradition,

som gerne skulle

fortsætte.

Fyraftensandagten

er i al sin

enkelhed ”en helle

midt i larmen ”,

hvor der gives

den enkelte mulighed for at få fyldt på

eller læsset af - alt efter behov - ved

at synge med på gamle og nye salmer,

at lytte til ord fra bibelen, bøn, anden

læsning og ved meditativ musik. Andagterne

er liturgiske, dvs. uden prædiken,

og har hver sit tema, som søges belyst

gennem salme- og tekstvalg.

Fyraftensandagterne i 2009-10 finder

sted tirsdag kl. 17 den 1. sept., 6. okt.,

3. nov., 1. dec., og i 2010 5. jan., 2. feb.,

2. marts, 6. april, 4. maj og 1. juni.

Alle er naturligvis velkomne ved fyraftensandagterne.

For at kunne fortsætte med fyraftensandagterne

søger vi mennesker,

som er interesserede i at medvirke ved

selve planlægningen og afholdelsen af

andagterne.

Interesserede kan møde op, når der

holdes planlægningsmøde for den kommende

sæsons fyraftensandagter tirsdag

den 18. august kl. 16.00 i Mølholm

Sognehus.

Finn Illum, tlf. 75 82 34 28.

Onsdagsklubben –

åbner sæsonen onsdag den

9. september kl. 10.30

Onsdagsklubben har eksisteret, gennem

efterhånden mange år, og er et

uforpligtende tilbud til alle, der har tid

og lyst, til at være sammen med andre,

eller som måske har brug for at komme

ud og snakke med et andet menneske.

Der er ingen mødepligt og vi har plads

til alle!

Dagen begynder vi med en sang, og

derefter er der mulighed for at deltage

i forskellige aktiviteter så som akvarelmaling,

patchwork, spille forskellige spil

og kort - også bob, deltage i fortælle/

erindringsgruppe - eller bare snakke,

hjælpe med at tilberede fælles frokost,

som vi slutter af med at spise kl. 12 -

eller mange andre ting, som du selv kan

være med til at finde på.

Vi mødes, i Mølholm Sognehus, om onsdagen

i efterårs – og forårs-sæsonen kl.

10.30 og går hjem kl. ca. 12.30.

Frokosten koster kr. 20.

Det er muligt at blive hentet, og kørt

hjem igen, for et beskedent beløb.

Alle er meget velkomne.

På onsdagsklubbens vegne

Grete Nørlem

Kirketaxa

Til gudstjenester i Mølholm Kirke kan

ældre og gangbesværede benytte sig at

kirketaxaordningen, efter forudgående

aftale med præst eller kirkekontoret.

Man ringer selv til Taxa og bestiller en

”kirketaxa til Mølholm Kirke”.

Kirkekontoret:

Niels Skousvej 13 A

Åben: Mandag-fredag kl. 10.00-12.30

samt torsdag kl. 16.00-18.00

Kordegn: Grethe Lang Jakobsen

tlf. 75 72 23 22 – fax 75 72 23 63

E-mail: kirkekontor@molholm-kirke.dk

Mølholm Sognehus:

Tlf. 75 83 65 89 - Køkken: lokal 12.

Kirkegårdskontor:

Åben hverdage 10.00-11.00 (undt. lørdag)

Kirken 75 83 65 89, lokal 11

E-mail: kirkegaard@molholm-kirke.dk

Præsterne:

Erik Steen Nielsen Orlov 1.10 - 31.12.09

Rønshovedvej 1, tlf. 75 82 39 04

E-mail: esn@molholm-kirke.dk

Træffes bedst tirsdag, torsdag og

fredag kl. 12-13, onsdag kl. 11-12,

samt efter aftale. Mandag er fridag

Finn Illum

Gl. Bjert 27, 6091 Bjert, tlf. 75 82 34 28

E-mail: fi@molholm-kirke.dk

Træffes i Mølholm Sognehus hver tirsdag

kl. 11-12 tlf. 75 83 65 89, lokal 13

Mandag og fredag er fridage

Bodil Jølver vikarierer: 1.10 – 31.12.09

Nøddevænget 28.

Tlf. 75 83 17 81 bvj@molholm-kirke.dk

Kirkegårdsleder:

Anders Hansen

Privat tlf.: 75 86 31 33

Kirken: 75 83 65 89, lokal 11

E-mail: kirkegaard@molholm-kirke.dk

Kirketjener:

Søren Koldkjær Sørensen

Privat tlf.: 75 82 69 16

Kirken: 75 83 65 89, lokal 12

E-mail: kirketjener@molholm-kirke.dk

Organist:

Vibeke Astner

tlf. 75 83 65 89, lokal 71

E-mail: organist@molholm-kirke.dk

Sogneassistent:

Grete Nørlem

Privat tlf.: 75 82 34 98

Kirken: 75 72 23 22

E-mail: sogneassistent@molholm-kirke.dk

Gaver til kirkebladet kan indsættes på:

Giro 7255551 eller bank 3262-

3262020509

www.molholm-kirke.dk


Storhaven/Fredericiavej

7100 Vejle

Tlf. 75 82 36 31

Vindinggaard Center 13 C . 7100 Vejle

Tlf. 30 25 23 68 . Email: baek@grundet.dk

Åben: Fredag 10-18. Lørdag 9-13

Mølholm Vin-Kolonial

Trianglen

7100 Vejle

Tlf. 75 82 06 81

Skærup Gl. Brugs

Motorsave

Skovartikler

Plæneklippere

Overbyvej 12, Skærup

7080 Børkop

Tlf. 75 86 76 22

E j E N D O M S S E L S K A B E T

BERTEL NIELSEN A/S

www.boelgen-vejle.dk

Postboks 204, Fredericiavej 88

7100 Vejle

Tlf. 75 82 18 26

Rørhaven 3 . 7100 Vejle

Tlf. 7583 3355

www.ovejensenas.dk . info@ovejensenas.dk

Gert Stokkendal . Statsaut.

ejendomsmægler

Dæmningen 64, 7100 Vejle, Tlf. 75 72 44 44

Email: info@vejle.danbolig.dk

www.danbolig.dk

Professionel og personlig IT-rådgivning og

support til små og mellemstore virksomheder

Kirsten Piils Vej 17, 7100 Vejle

Tlf. 76 40 04 24, Email: hm@beck-moeller.dk

www.beck-moeller.dk

Toldbodvej 9 . 7100 Vejle

Tlf. 75 83 44 22

www.palleiversen.dk

Fredericiagade 3

7100 Vejle

Tlf. 75 82 12 13

ShELL

Bøgeparken

Kiosk - Pølser - Vask

Fredericiavej 151

7100 Vejle

Tlf. 75 82 63 29

Fredericiavej 73

7100 Vejle

Tlf. 75 82 36 55

Expert Mølholm

Vindinggard Center 11

7100 Vejle . Tlf. 75 82 22 99

Nørrebrogade 9

7100 Vejle

Tlf. 75 82 07 25

Pensler/børster/tovværk/snore

Fundersvej 6

7100 Vejle

Vindinggård Center 23

Tlf. 75 82 54 55

infosvends-busser

www.svends-busser.dk

Fredericiavej 69 A . 7100 Vejle

Tlf. 75 85 34 00 / 26 39 61 75

www.farvegaarden.dk

Vinding Afdeling

Løget Center 6, 7100 Vejle, Tlf. 75 72 08 98

Email: vejle@konditor-bager.dk

www.vejle.konditor-bager.dk

CENTERFRISØREN

for hele familien

Man.-ons. 8 30 -17 00

tors. 8 30 -19 00 , fre. 8 30 -13 00

Vindinggaard Center 15 D

7100 Vejle

Tlf. 75 83 92 81

Grejsdalens

Begravelsesforretning

for Vejle og Opland

v/ Bente Lorenzen

Grejsdalsvej 254, 7100 Vejle

Tlf. 75 72 36 46

AmTETS

BEgRAvELSESfoRRETNINg

Alle aftaler kan træffes i Deres hjem.

Døgnvagt alle ugens 7 dage.

v/ Susanne og Hans Boesen

Vardevej 31 / Fredericiavej 89, 7100 Vejle

Tlf. 75 82 24 55

Vindinggaard Center 7a . 7100 Vejle

Tlf. 75 72 05 12 Fax 75 87 06 -11- 95

optik.hallmann.vejle@gmail.com


AUGUST August 2009

Gudstjenester i Mølholm Kirke

Søndag 16. kl. 10 10. s.e. trinitatis Erik Steen Nielsen

Søndag 23. kl. 10 11. s.e. trinitatis Erik Steen Nielsen

Tirsdag 25. kl. 17 Spagettigudstjeneste Erik Steen Nielsen Med spisning og aktivitet til kl. 19 for børnefamilier

Søndag 30. kl. 10 12. s.e. trinitatis Finn Illum

SEPTEMBER September 2009

Tirsdag 1. kl. 17 Fyraftensandagt Finn Illum

Søndag 6. kl. 10 13. s.e. trinitatis Erik Steen Nielsen

Søndag 13. kl. 10 14. s.e. trinitatis Finn Illum

Søndag 20. kl. 10 15. s.e. trinitatis Erik Steen Nielsen Høstgudstjeneste

Søndag 27. kl. 10 16. s.e. trinitatis Erik Steen Nielsen Indsamling: Vejle Provsti-komite for Ydre Mission

OKTOBER Oktober 2009 2009

Søndag 4. kl. 10 17. s.e. trinitatis Bodil Jølver Indsamling: Blå kors

Tirsdag 6. kl. 17 Fyraftensandagt Finn Illum

Søndag 11. kl. 10 18. s.e. trinitatis Finn Illum

Søndag 18. kl. 10 19. s.e. trinitatis Bodil Jølver

Søndag 25. kl. 10 20. s.e. trinitatis Finn Illum Familiegudstjeneste Sommertid slutter

Indsamling: Kolonien Filadelfia

NOVEMBER November 2009 2009

Søndag 1. kl. 10 Alle helgens dag

kl. 16 Minde- og musikandagt

Finn Illum

Finn Illum

Tirsdag 3. kl. 17 Fyraftensandagt Finn Illum

Indsamling: Dansk Sømands- og Udlandskirke

Søndag 8. kl. 10 22. s.e. trinitatis Bodil Jølver Indsamling: KFUM´s sociale arbejde

Søndag 15. kl. 10 23. s.e. trinitatis Bodil Jølver

Tirsdag 17. kl. 17 Spagettigudstjeneste Bodil Jølver

Søndag 22. kl. 9 Sidste s. i kirkeåret Søren Matthiesen

Søndag 29. kl. 10 1. s. i advent

kl. 16 Adventskoncert

Bodil Jølver

Bodil Jølver

Læs mere på: www.molholm-kirke.dk

Indsamling: Trankebarfondet

-12-

More magazines by this user
Similar magazines