• Boeslunde • Sogns • Kirkeblad - Boeslunde Kirke

boeslundekirke.dk

• Boeslunde • Sogns • Kirkeblad - Boeslunde Kirke

Ventetid og julens gratis glæder!

I december måned gør vi alle det samme: Vi

laver, køber og giver gaver. December kunne

pakkes ind i gavepapir eller cellofan og pyntes

med bånd. Mon ikke de fleste børn holder

af december? Nogle gange ser man dem glæde

sig så meget, at forventningens glæde nærmest

sidder uden på tøjet; den både mærkes og lyser

langt væk. Børnene glæder sig til at stå op om

morgenen, til julekalender og gavepakker, og

forældre og bedsteforældre har noget at glæde

sig over, når tankerne falder til ro sent en travl

decemberdag.

Adventstiden, tiden op til jul er tiden, hvor

vi glæder os og hvor vi forbereder os. Vi venter,

tænder først et og siden flere lys i adventskransen,

og vi tænker på træet, der skal lyse hus og

vintermørke op.

Nogle gange er ventetid en ubehagelig størrelse.

Det kan virke som tidsspilde at vente på

at bussen eller toget skal komme - der sidder

man fanget, og skulle egentligt til alt muligt andet!

Andre gange opleves ventetiden som en del

af glæden, de kommende forældre vil næppe

ønske sig at springe de ni måneders ventetid

over, for ventetiden og alle forberedelserne bærer

jo i sig noget af glæden og opfyldelsen.

Og selv ikke det mest spændte barn kunne

Boeslunde

Sogns

Kirkeblad


Boeslunde

Marts, December 2009,

April Januar,

Maj Februar 20122010

vel forestille sig at springe decembers ventetid

over og gå direkte ind til julefesten glæder?

Ad-vent og det at vente er godt i sig selv. Det

vender os mennesker i en bestemt retning, selvom

vi måske også har travlt med alle adventstidens

mange gøremål og let bliver adspredte.

Advent er tid til at gøre noget for andre, og måske

også at vente sig noget af andre? Og ikke

mindst er advent et af kirkens og kirkeårets rum

for eftertanke. Her får vi lov til at falde til ro og

til at forvente os noget af Gud. Han kommer til

os i adventstiden ridende på et æsel og juleaften

som et spædbarn liggende på strå i stald i en

afkrog af et fjernt land.

Ikke han kom, men han kommer. Han, snarere

end juletræet, lyser op og fylder vores glæde

og vores kirke. Han kommer, det er jo det vi

venter på. Lad os minde hinanden om det igen.

Han, der på den første morgen skilte lys og

mørke ad og så at det var godt, han gør det igen

denne advent. Han skiller igen mørke og lys.

For lader vi barnet i krybben lyse for os, mister

mørket sin magt. Den gave kommer til os alle,

uanset hvor i livet vi er. Den skævvrider ikke et

anstrengt december-budget. Den kan deles ud

og synges ud og er helt absolut gratis.

Salvador Inge Leinum Dali

1951

“Jesus Christus

på korset”


“Det er vemodigt at skilles ad“

Grundtvig skrev salmen ” det er så yndigt at

følges ad ”, som jo bruges næsten til ethvert

bryllup, til præsten P.A. Fengers sølvbryllupfest

i Slotsbjergby præstegård d. 3. juni 1855. Det

er en salme han skrev tre dage før han skulle

begrave sin anden elskede hustru Marie i ættehøjen

på Køge Ås.

Derfor er det en salme ,der ikke alene drejer

som om det at indgå ægteskab , men den

handler også om at leve i ægteskab, og om at

må tage afsked med sin elskede hustru” det er

vemodigt at skilles ad”

For sådan er livet jo. En dag må vi tage afsked

med dem vi holder af . Hvor når det bliver, ved

vi ikke. Nogen gange kommer det længe før vi

havde regnet med.

Sådan var det for mig, da jeg og mine børn

måtte tage afsked med vores elskede hustru og

mor Dagny, som blev begravet fra Boeslunde

kirke d. 20. januar 2012.

Dagny havde ganske vist tabt sig meget det sidste

halve års tid, og jeg (vi) havde godt tænkt

hun kunne fejle et eller andet alvorligt. Men at

vi skulle tage afsked med hende så tidligt, kun

10. måneder efter hendes mor døde, havde jeg

aldrig forestillet mig. Men sådan skulle det

være , har Vorherre bestemt, og det må vi rette

sig efter. Det er en stor trøst for mig, at vi har

haft 35 gode, meningsfulde og kærlige år sammen.

Dagny var født de. 29. januar 1947 ( fire dage

efter jeg blev født) i Håstrup sogn på Fyn, hvor

hendes forældre havde et husmandssted. Her

er hun vokset op sammen med sine tre brødre

og har gået i den lokale grundtvigske friskole.

Efter hun havde være på efterskole, kom hun

til at arbejde i en blomsterforretning i nogle år,

inden hun kom på realskole og senere i 1969

tog nysproglig studentereksamen fra Odense

studenterkursus. Derefter gik turen til København

for at studere på Københavns universitet.

Dagny studerede i flere år kunsthistorie.

I efteråret 1976 traf Dagny og jeg hinanden, og

vi blev gift i Håstup kirke d. 22. januar 1977.

Siden har vi levet sammen i ”medgang og modgang”

, og har fået børnene Maria, Rune og

Jens Arne. Senere er svigerbørnene Henrik og

Stine kommet til, og ikke mindst barnebarnet

Mikkel.

De første år af vores ægteskab boede vi i Birkerød,

men i maj 1985 flyttede vi til Sydslesvig,

hvor jeg havde fået ansættelse i de fire

menigheder Valbøl, Medelby, Skovlund og

St.Vi. Vi var glade for at havde fået oplevelsen

med at leve i Sydslesvig i 3 år, men især jeg

havde svært ved at føle mig hjemme der nede.

Derfor søgte vi præsteembedet i Boeslunde, da

det blev genopslået i 1987, og fik det. I april

1988 flyttede vi til Boeslunde, hvor vi som

bekendt har været siden.

Dagny har for det meste været hjemmegående

hustru. Det var den ”gammeldags” model, der

passede bedst for os. Hun kunne godt lide at

arbejde hjemme, og være der når børnene ( og

jeg) havde brug for hende. Og som regel tog

hun nogle timer hver dag, hvor hun læste eller

malede. Især det sidste år malede hun mange

billeder, som vi er meget glade for at have i dag.

Dagny holdt også meget af at være i haven eller

gå ture, alene, eller sammen med mig. Vi har

gået mange ture sammen ved Egerup og Espe

strand.

Foruden at hun har været min elskede hustru

har hun være en uvurdelig hjælp for mig i min

præstegerning. Jeg drøftede alt med hende

angående præstearbejdet, både det teologiske

og det praktiske, og hun har givet mig mange

gode råd. Mange har også henvendt sig til

hende og betroet hende personlige ting, fordi

hun var præstens kone og fordi de havde tillid

til hende. Hun var et meget kærligt og venligt

menneske over for alle.

For nogle år siden foreslog hun, at vi skulle

oprette en litteratur-kreds. Det synes jeg var en

god ide, og jeg opfordrede hende til at prøve at

få en sådan kreds igang. Det lykkedes i foråret

2002 , og siden har en lille kreds , hvert vinterhalvår,

mødtes i Sognehuset og drøftet litteratur

som de har læst. Dagny var næsten altid i

godt humør når hun kom hjem fra disse møder.

Dagny deltog næsten altid i gudstjenesten i

Boeslunde kirke. Det gjorde hun ikke kun for

at støtte mig, men det gjorde hun først og fremmest,

fordi hun kunne lide at gå til gudstjeneste,

og fordi hun var klar over, at her foregik

noget som hævede os op over hverdagen.

Her kunne hun høre om manden fra Nazareth,

som for 2.000 år siden gik omkring på Israels

veje, og forkyndte at Guds rige var kommet

nær, og som prædikede, at vi skal elske Gud

af hele vort hjerte og vor næste som os selv, ja

endog vor fjende.

Han satte sit liv ind på det han prædikede, idet

han mødte fjendskabet og ondskaben med

kærlighed.

Det er vemodigt at skilles ad

for dem , som gerne vil sammen være,

men, Gud skel lov ! i vor Herres stad

for evig samles de hjertenskære;

ja, det er gammen

at leve sammen,

hvor ja og amen

er kærlighed.

Da de hængte ham op på korset, bad han for de

mennesker, som havde hængt ham op på korset,

idet han sagde: ”Fader, tilgiv dem, for de

ved ikke hvad de gør.”

Jesus lod sig korsfæste og dø for vore synders

skyld. Men tre dage efter oprejste Gud ham

atter fra graven.

Påskemorgen blev det kundgjort, at Jesus var

Guds søn og at der er frelse alene i troen på

Jesus Kristus som Gud søn.

Jesus brød ondskaben og dødens magt for os ,

så vi nu også har lov til at tro, at vi skal opstå

fra de døde.

I vores kristen dåb er vi blevet knyttet til Jesus

i hans død og opstandelse. I dåben er vi blevet

Guds børn og arvinger til det evige liv.

Det var i denne tro vi d. 20. januar tog afsked

med Dagny i Boeslunde kirke, og det er i denne

tro vi tror og håber vi engang skal møde hende

igen hjemme hos Gud.

DDS 703 v.4 Niels Andersen

Dagny og Niels med

barnebarnet Mikkel


Boeslunde menighedsråd:

Der er offentlige menighedsrådsmøder følgende

tirsdage kl. 19 i Sognehuset:

3. april, 8. maj.

Moder Teresa kredsen

mødes i Sognehuset kl. 14- 16 følgende

torsdage: 15. og 29. marts, 12. og 26.

april (hvor man holder afslutning).

Kontaktperson Tove Rehder

tlf. 58385091

Boeslunde sogns Hyggeklub

Mødes i Præstegårdensladen følgende mandage:

Litteraturkredsen

blev oprettet i foråret 2002 på initiativ

af Dagny Andersen Trend, som siden

har været leder af kredsen. Efter hendes

død d. 10. januar holder kredsen pause

et stykke tid. Vi håber den kan komme i

gang igen til efteråret.

19. marts kl. 14: Sang fra Højskolesangbogen med Mai Larsen ved klaveret. Max Bank

giver kage den dag.

16. april kl. 12.30: Afslutning på sæsonen med spisning og underholdning. Deltagelsekoster

70 kr. pr. prs.

Kontaktperson: Tove Beierholm, tlf. 61716493

Filmaften:

Efter menighedsrådet har anskaffet en projektor er det muligt at vise film på et større lærred.

Dette vil vi benytte os af tirsdag d. 20. marts kl. 19 i Sognehuset, hvor den svenske film

STENGRUNDEN vil blive vist. Det er en film der bygger på romanen ”Stengrunden” af

Bo Giertz.

Uden på omslaget af filmen står der:

“Magister Savonius må modstræbende forlade den fornemme fest i provstegården,

da han bliver kaldt til sygebesøg hos en fattig bonde. Den unge kapellans møde med

de jævne menneskers virkelighed og fromhed bliver en livsafgørende oplevelse. Han

begynder at prædike bod og bedring, men oplever snart stærk modstand fra sine kolleger.”

Efter filmen vil vi over en kop kaffe snakke om filmen.


Musikarrangementer

Desværre har organist Mirella Kjærulff været sygemeldt siden 12. december 2011

og er stadig ved redaktionens afslutning ikke raskmeldt.

Derfor er det ikke muligt at sige her, hvad der kommer til at foregå på den musikalske

front i den kommende tid. Men det vil blive offentligtgjort andetsteds, så snart

der foreligger noget. Vi håber dog at Mirella og korene bliver klar til at opføre det

fine “påskespil” Mirella har skrevet, og som har været opført de sidste to sidste år

før påske, og at man kan spise spaghetti i Præstegårdsladen bagefter.

Onsdag d. 28. marts kl. 17: Påskespil i kirken

kl. 18: Gratis spaghetti i Laden*

*OBS!

Men det kræver altså at der er nogen der melder sig til at lave og servere spaghettien.

Ellers kan det ikke blive til noget. Derfor: Vil du hjælpe til, så ring eller

henvend dig til sognepræst Niels Andersen tlf. 58140102

Skærtorsdag

d. 5. april er der aftengudstjeneste kl. 19.

Bagefter er der kaffe i Præstegården.

Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag

i Borgbjerg Mindepark

Også i år er alle sognene i Skælskør

provsti gået sammen om at arrangere en

friluftsgudstjeneste i Borgbjerg Mindepark.

Det bliver 2. pinsedag,mandag d. 28.

maj kl. 10.30

Det er meningen, at gudstjenesten skal

foregå på en lidt mere utraditionel måde

i år end den plejer.

KIRKELIG VEJVISER

PERSONALE

Sognepræst Niels Andersen,

Sønderupvej 11, 4242 Boeslunde

Tlf. 58 14 01 02. Fax 58 14 01 05

E-mail: neda@km.dk

Træffes bedst kl. 10-13

Onsdag fridag

Organist Mirella Kjærulff

Sønderås 55 C, 4200 Slagelse

Tlf. 61 50 48 90

E-mail: organist@stofanet.dk

Mandag fridag

Kirkesanger Trine Johansen

Helleholm 62 st. , 4200 Slagelse

Tlf. 26 47 65 97

E-mail: trine_1_@msn.com

Graver Finn Pedersen

Kærebjergvej 27, Boeslunde

Tlf. 24 20 89 15

E-mail: boeslunde-graverkontor@mail.dk

Onsdag fridag

Graver-medhjælper Claus Johansen

Løvegade 31, 2. th., 4200 Slagelse

Tlf. 24 49 38 96

Boeslunde Kirkes hjemmeside:

- her kan man også se kirkebladet:

www.boeslundekirke.dk

Redaktion af kirkebladet:

Sognepræst Niels Andersen, ansvarshavende.

Stof til næste nummer af kirkebladet, læserindlæg

er også velkomne, afleveres til Niels

Andersen , senest d. 10. maj

Udlejning af Præstegårdsladen:

Ladeudlejer: Hans Pedersen

Slagelse Landevej 155, 4242 Boeslunde

Tlf. 58 14 00 52/ mobil 40208756

E-mail: nyregaard@gmail.com

MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådsformand Ib Skovgaard

Mosevænget 19, Boeslunde

Tlf. 20 76 59 61

E-mail: skovgaardboeslunde@os.dk

Næstfmd., kontaktperson og kasserer

Per Henriksen.

Tronagervej 60, 4242 Boeslunde

Tlf. 58140978 / mobil 22277599

E-mail: tronagervej-60@os.dk

Medlem Hans Pedersen

Slagelse Landevej 155, Boeslunde

Tlf. 58 14 00 52/ mobil 40208756

E-mail: nyregaard@gmail.com

Medlem Karen Østergaard Jensen

Mosevænge 27, Boeslunde

Tlf. 98 63 34 27

Kirkeværge og Regnskabsfører

Annette Hornshøj Jensen

Borgergade 11 1tv., 4241 Vemmelev

Kontor: Sønderupvej 9, 4242 Boeslunde

Tlf. 41300231

E-mail: ah@mobel-gruppen.dk

-Jamen, far! Så svar mig. Hvor

kommer jeg egentligt fra? Spurgte

drengen. Hans far sukkede og

manede sig til sidst op for at give

drengen den mere detaljerede

redegørelse om forholdet med

bierne og blomsterne med mere.

Da han omsider er færdig, siger

han. Men hvorfor spørger du om

det nu, min dreng? -Jo far, svarer

sønnen, der er lige kommet en ny

pige i klassen, og hun kommer fra

Thyborøn.


Kirkebil | Ring til Dantaxi Vestsjælland, tlf. 70 25 25 25,

inden fredag kl. 16, så bliver du hentet og bragt tilbage gratis.

Kirkebilen kan også benyttes af kørestolsbrugere.

Tal med præsten | Vil du gerne tale med præsten , så ring til

sognepræst Niels Andersen, tlf. 58140102, så aftaler vi en tid

i præstegården eller hjemme hos dig. Præsten har tavshedspligt.

GUDSTJENESTER

Gudstjenester på

Møllebakken

Der er gudstjeneste

følgende torsdage kl. 10.30

15. og 29. marts,

12. og 26 april, 10. og 24. maj

Marts

Søndag d. 11 ( 3.s. i fasten) Ingen gudstjeneste

Søndag d. 18. (Midfaste) kl. 10.30 Niels Andersen

Tema-ungdomsgudstjeneste om påsken

Søndag d.25. (Mariæ Bebudelse) kl. 10.30 Niels Andersen

April

Søndag d. 1. (Palmesøndag) kl. 10.30 Niels Andersen

Torsdag d. 5 (Skærtorsdag) kl. 19 Niels Andersen

Bagefter er der kaffe i præstegården

Fredag d. 6 (Langfredag) kl. 10.30 Niels Andersen

Liturgisk gudstjeneste

Søndag d. 8. (Påskedag) kl. 10.30 Niels Andersen

Mandag d. 9. (2. påskedag) ingen gudstjeneste

Søndag d. 15. (1.s.e.p) kl. 10.30 Niels Andersen

Søndag d. 22. (2.s.e.p) kl. 10.30 Niels Andersen

Søndag d. 29. (3.s.e.p) kl. 9 Lars Bernhart Hansen

Maj

Fredag d. 4. (St. Bededag) kl. 9 og kl. 11 Niels Andersen

Konfirmationer

Søndag d. 6. (4.s.e.p.) kl. 10.30 Niels Andersen

Søndag d. 13.(5.s.e.p) kl. 10.30 Niels Andersen

Torsdag d. 17.(Kristi Himmelfart) kl. 10.30 Niels Andersen

Søndag d. 20.(6.s.e.trin) ingen gudstjeneste

Søndag d. 27.(Pinsedag) kl. 10.30 Niels Andersen

Mandag d.28.(2. pinsedag) kl. 11.00

Udendørs provstugudstjeneste i Borgbjerg Mindepark

Juni

Søndag d.3.(Trinitatis) kl.10.30 Niels Andersen

Alle læsere ønskes en glædelig påske!

More magazines by this user
Similar magazines