• Boeslunde • Sogns • Kirkeblad - Boeslunde Kirke

boeslundekirke.dk

• Boeslunde • Sogns • Kirkeblad - Boeslunde Kirke

Musikarrangementer

Desværre har organist Mirella Kjærulff været sygemeldt siden 12. december 2011

og er stadig ved redaktionens afslutning ikke raskmeldt.

Derfor er det ikke muligt at sige her, hvad der kommer til at foregå på den musikalske

front i den kommende tid. Men det vil blive offentligtgjort andetsteds, så snart

der foreligger noget. Vi håber dog at Mirella og korene bliver klar til at opføre det

fine “påskespil” Mirella har skrevet, og som har været opført de sidste to sidste år

før påske, og at man kan spise spaghetti i Præstegårdsladen bagefter.

Onsdag d. 28. marts kl. 17: Påskespil i kirken

kl. 18: Gratis spaghetti i Laden*

*OBS!

Men det kræver altså at der er nogen der melder sig til at lave og servere spaghettien.

Ellers kan det ikke blive til noget. Derfor: Vil du hjælpe til, så ring eller

henvend dig til sognepræst Niels Andersen tlf. 58140102

Skærtorsdag

d. 5. april er der aftengudstjeneste kl. 19.

Bagefter er der kaffe i Præstegården.

Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag

i Borgbjerg Mindepark

Også i år er alle sognene i Skælskør

provsti gået sammen om at arrangere en

friluftsgudstjeneste i Borgbjerg Mindepark.

Det bliver 2. pinsedag,mandag d. 28.

maj kl. 10.30

Det er meningen, at gudstjenesten skal

foregå på en lidt mere utraditionel måde

i år end den plejer.

KIRKELIG VEJVISER

PERSONALE

Sognepræst Niels Andersen,

Sønderupvej 11, 4242 Boeslunde

Tlf. 58 14 01 02. Fax 58 14 01 05

E-mail: neda@km.dk

Træffes bedst kl. 10-13

Onsdag fridag

Organist Mirella Kjærulff

Sønderås 55 C, 4200 Slagelse

Tlf. 61 50 48 90

E-mail: organist@stofanet.dk

Mandag fridag

Kirkesanger Trine Johansen

Helleholm 62 st. , 4200 Slagelse

Tlf. 26 47 65 97

E-mail: trine_1_@msn.com

Graver Finn Pedersen

Kærebjergvej 27, Boeslunde

Tlf. 24 20 89 15

E-mail: boeslunde-graverkontor@mail.dk

Onsdag fridag

Graver-medhjælper Claus Johansen

Løvegade 31, 2. th., 4200 Slagelse

Tlf. 24 49 38 96

Boeslunde Kirkes hjemmeside:

- her kan man også se kirkebladet:

www.boeslundekirke.dk

Redaktion af kirkebladet:

Sognepræst Niels Andersen, ansvarshavende.

Stof til næste nummer af kirkebladet, læserindlæg

er også velkomne, afleveres til Niels

Andersen , senest d. 10. maj

Udlejning af Præstegårdsladen:

Ladeudlejer: Hans Pedersen

Slagelse Landevej 155, 4242 Boeslunde

Tlf. 58 14 00 52/ mobil 40208756

E-mail: nyregaard@gmail.com

MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådsformand Ib Skovgaard

Mosevænget 19, Boeslunde

Tlf. 20 76 59 61

E-mail: skovgaardboeslunde@os.dk

Næstfmd., kontaktperson og kasserer

Per Henriksen.

Tronagervej 60, 4242 Boeslunde

Tlf. 58140978 / mobil 22277599

E-mail: tronagervej-60@os.dk

Medlem Hans Pedersen

Slagelse Landevej 155, Boeslunde

Tlf. 58 14 00 52/ mobil 40208756

E-mail: nyregaard@gmail.com

Medlem Karen Østergaard Jensen

Mosevænge 27, Boeslunde

Tlf. 98 63 34 27

Kirkeværge og Regnskabsfører

Annette Hornshøj Jensen

Borgergade 11 1tv., 4241 Vemmelev

Kontor: Sønderupvej 9, 4242 Boeslunde

Tlf. 41300231

E-mail: ah@mobel-gruppen.dk

-Jamen, far! Så svar mig. Hvor

kommer jeg egentligt fra? Spurgte

drengen. Hans far sukkede og

manede sig til sidst op for at give

drengen den mere detaljerede

redegørelse om forholdet med

bierne og blomsterne med mere.

Da han omsider er færdig, siger

han. Men hvorfor spørger du om

det nu, min dreng? -Jo far, svarer

sønnen, der er lige kommet en ny

pige i klassen, og hun kommer fra

Thyborøn.

More magazines by this user
Similar magazines