Uge 24 - Kolding Senior

koldingsenior.dk

Uge 24 - Kolding Senior

KOLDING SENIOR

Kolding Senior

Internetblad for borgere over 60 år UGE 24 JUNI 2012

Historien Historien om om om DSB’s DSB’s Dagmar, Dagmar, som som også

også

kom kom på på Kolding Kolding Banegård Banegård -

Side 3-4


KOLDING SENIOR 2

Hvem er til for hvem?

De trykte medier har brugt megen spalteplads på at berette

om, hvor glad politiet i Kolding er for de nye lokaler. Modsat

den tidligere adresse i Domhusgade er der nu lyse og venlige

lokaler på Birkemose Allé, som huser den nye politistation.

Men der er bare ét problem, for den nye adresse er flere kilometer

væk fra bymidten, og der er ingen direkte bybusforbindelser

dertil.

Det er åbenbart ikke noget, hverken politi eller byråd har

skænket mange tanker. I byrådet har man ønsket at oprette

en flextaxi-forbindelse, så borgere uden bil, og dem er der

faktisk en del af, kan komme til politistationen. Der er bare

den hage ved sagen, at det koster mindst 35 kr., og der er to

timers ventetid.

Nu har et enkelt byrådsmedlem ønsket sagen taget op i byrådet

med krav om, at der oprettes en bybuslinie til politistationen.

Det manglede da bare. For ellers må man spørge, om borgerne

er til for politiets og byrådets skyld, eller om det ikke er

omvendt.

LGH

KOLDING SENIOR

Redaktion:

Lars Gregers Hansen (ansv.) 75502555@mail.dk

Hans-Jørgen Sindholt sindholt@paradis.dk

Olaf Hermansen olaf.hermansen@private.dk

Web-adresse:

www.koldingsenior.dk

Annoncer:

PR Centret 75502555@mail.dk tlf. 75 50 25 55

KOLDING SENIOR opdateres hver søndag


KOLDING SENIOR 3

Dagmar Dagmar - historien historien om om et et flittigt flittigt damplokomotiv

damplokomotiv

Bogtitlen ”DAGMAR og

hendes tog” kunne forlede

én til at tro, at det

handlede om en børnebog.

Men det er meget

forkert, for bogen, der er

på 94 sider med masser

af fotos, beskriver DSBlokomotivet

Litra D.

Af dem havde statsbanerne

100 stykker i de gode

gamle dampdage, og

det har Hans Gerner

Christiansen skrevet en

fin bog om. Bogen kan

læses af såvel toginteresserede

i almindelighed

som dyrkere af modeljernbane-hobbyen.

Og hvorfor nu pigenavnet

Dagmar og ikke Litra

Hans Gerner Christansen

D i titlen?

Jo, forklarer Hans Gerner

Christiansen, det

skyldes, at der i

gamle dage var

meget dårlige

telefonforbindelser,

og for at

undgå misforståelser

sagde

man ikke Litra

D, men Dagmar.

Og G-maskinen,

som var forgængeren

for Litra

D, kaldte man

så for Gerda.

Hans Gerner

Christiansen, nu

75 år, er oprindeligt

uddannet

boghandler i Odense og

virkede som sådan i mange

år.

Han begyndte at fotografere midt i

1950’erne, og det var hans læremester i

boghandelen meget glad for. Boghandelen

solgte nemlig også fotoapparater og

sørgede for fremkaldelse og kopiering.

Og med sin fotoviden kunne Hans Ger-


KOLDING SENIOR 4

ner Christiansen råde og vejlede

kunderne.

Han kastede sig over fotografering

af tog, idet han havde fornemmet,

at damplokomotivernes

tid var ved at rinde ud.

Så rigtig megen fritid brugte han

på at rejse rundt i landet, med tog

forståes, og tage billeder af mange

tog på mange stationer og strækninger.

Hans fotos har mange toginteresserede

haft glæde af, idet han

har skrevet mange artikler med

fotos til diverse jernbaneblade.

- Hvor mange fotos jeg har? Jeg

mener, der er mellem 30.000 og

40.000.

- Jeg har ikke selv taget dem alle,

for jeg har arvet en del fotos efter

andre toginteresserede rundt om i

landet.

Hans Gerner Christiansen foto-

graferer ikke digitalt, men bruger

stadig film, som han fremkalder

nede i sin kælder.

Negativerne opbevares meget

sirligt med beskrivelser af de oplevelser,

der ligger bag fotografiet.

Og det er der blevet mange artikler

ud af, ligesom han jævnligt

får besøg af toginteresserede, der

vil købe bestemte fotografier.

Dem sælger han til overkommelige

priser, og han er momsregistreret.

Hans Gerner Christiansen har

skrevet en række bøger om danske

jernbaner, og han har ligeledes

fået udgivet bøger om modeljernbaner,

som også er hans store

interesse.

Efter mange år som boghandler

blev Hans Gerner Christiansen

ansat i biblioteket på Odense Teknikum,

hvor han var, indtil han

gik på pension.

Bogen om D-maskinen

kan bestilles

hos boghandelen eller

købes hos forlaget.

DAGMAR og hendes tog

94 sider

Forlaget Banen

Pris 270 Kr.


KOLDING SENIOR 5

Grund Grund til til glæde

glæde

LÆSERBREVE

Ja, man kan da som

borger og politiker

kun blive rigtig glad,

når dagens nyheder

meddeler, at vi i Kolding

Kommune nu

indkører en renovationsvogn

med en konstruktion,

der ikke

Iver Pedersen

alene er langt mere støjsvag, men også

skåner miljøet på flere andre områder.

Tilmed skulle det også kunne medføre,

at denne nye type renovationsvogn

kan komme til at køre i to holds skift,

så meromkostningen for kommunen

hurtigt er tjent ind. Det vil virkelig

være et stort plus i byerne, så larmen

ikke er årsag til, at søvnen afbrydes

utidigt.

Nu skal vi som opfølgning have undersøgt,

om vi ikke ligeledes kan få en

lydsvag fejevogn til rengøring af bymidten

i de tidlige morgentimer.

Dejligt med fortsatte udfordringer,

der tjener flere formål. Vi husker fortsat,

at der til efteråret indsættes flere

hybridbusser som bybusser i Kolding.

Den anden positive oplevelse i

medierne i dag er, at kommunens

borgerservice grundet det store

behov for fornyelse af pas forlænger

åbningstiden ud over den normale

åbningstid. Hvor er det dejligt,

at også de offentlige kontorer

viser, at de er parate til at tilpasse

sig borgernes behov!

Iver Pedersen

Byrådsmedlem, Venstre

Troensevej 7

6000 Kolding


KOLDING SENIOR 6

Koldings private hjemmepleje

Tryghedsplejen er privat leverandør af personlig pleje og rengøring i Kolding Kommune. Vi er

godkendte af kommunen til at levere hjemmehjælp hele døgnet. Det er omkostningsfrit for dig at

vælge os som dit hjemmehjælps firma. Vi lytter til dine ønsker og respekterer dit hjem. Hos os

kan du få alle dine ydelser samlet et sted, så det er den samme hjælper der varetager alle dine

opgaver. Hvis du savner kvalitet og tryghed burde du vælge os som dit hjemmehjælps firma.

Personlig pleje & Rengøring

Faste dage og tidspunkter

Faste hjælpere

Fast kontaktperson

Tryghed i hverdagen

Professionel omsorg og pleje

*Ekstra ydelser

Ekstra pleje

Ekstra rengøring

Vinduespudsning

Indkøb

(*Købeydelser KUN til

Tryghedsplejens borgerer)

Personale

Vores hjælpere er:

Omsorgsfulde

Fagligt dygtige

Venlige

Mødestabile

*Pr 1.april 2012 tilbyder Tryghedsplejen alle vores borgere i Kolding kommune en ekstra

rengøring hver 6.uge i en time til kun 50kr samt vinduespudsning til 1 kr.

*Gælder kun borgere der vil modtage hjemmehjælp fra Tryghedsplejen

*Vinduespudsning gælder kun den indvendige side

TRYGHEDSPLEJEN-Tlf. 7026 22 27

God buffet til

din næste fest

Tlf. 74 65 92 06

Rejecocktail eller tarteletter

med høns i asparges

eller *dampet kold

laks med hummerdressing,

rejer, asparges og

kaviar.

3 X STEG: Mør glaseret

oksesteg, kryddermarineret

kalkunbryst

og helstegt svinekølle.

Kun

9950

Alt medfølger!

Forret, 3 x steg,

Salatbar og kartofler.

Dessert kun 10,00

Salatbar med 6 slags salat og

grønt, hjemmelavet kartoffelsalat

og flødeporrekartofler. Æbletærte

med cremefraiche eller islagkage.

Sælges kun i hele á 8 pers.

* Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert.

Flutes kr. 3,00 pr. kuvert. Mindste

antal 12 pers.

LEVERES GRATIS OVERALT

Blot De leverer emballagen tilbage inden 5

dage. Kontant betaling ved levering, og husk

dep. for emballagen kr. 350,00

WWW.GODBUFFET.DK


KOLDING SENIOR 7

Mange Mange vil vil bygge bygge plejecenter

plejecenter

Det var nytænkning, da Kolding Kommune

besluttede at lave et samlet udbud

af såvel de fysiske rammer som de indholdsmæssige

ydelser til et ny- og ombygget

plejecenter i Vonsild, og den store

opgave har der været stor interesse for

at påtage sig. Udbudet er et såkaldt Offentlig-Privat-Partnerskab

(OPP).

Ikke færre end ni konsortier har budt

ind på opgaven, og heraf er det besluttet

at prækvalificere de fire, som nu inddrages

i det videre arbejde, inden den endelige

kontrakt indgås med et af konsortierne

i begyndelsen af 2013.

Det er en meget kompliceret og kompleks

opgave at tilrettelægge og opbygge

et helt nyt plejecenter, så den store interesse

for at påtage sig opgaven tyder rigtig

godt for det videre forløb.

Det nye plejecenter skal efter hensigten

tilbyde et nyt og anderledes alternativ til

Kolding Kommunes ældre, og det er

samtidig en forhåbning, at centeret bliver

et fremtidigt omdrejningspunkt for lokalmiljøet.

Kolding Kommune har valgt en udbudsproces,

der skal give de private parter

så frie rammer som muligt i udarbejdelsen

af deres tilbudsmateriale.

Det giver mulighed for helt andre måder

at bygge og drive et plejecenter på,

end den hidtil kendte i de kommunale

plejecentre. Igennem dialogmøder i de

kommende måneder vil tilbudsgiverne

og kommunen kunne bearbejde og diskutere,

hvordan det fremtidige plejecenter

skal se ud og hvordan pleje- og omsorgsydelser

skal leveres.

Denne nye og atypiske fremgangsmåde

kan efter hensigten åbne op for en innovativ

proces sammen med de fire konsortier,

der er prækvalificeret til at afgive

tilbud.

For Kolding Kommune er det væsentligt,

at det fremtidige plejecenter i Vonsild

bryder med det typiske institutionspræg

genne udviklingen af et byggeri,

der understøtter ”hjemlighed”, og samtidig

er det for kommunen også vigtigt, at

der i projektet indarbejdes velfærdsteknologiske

løsninger, der kan understøtte

beboernes selvhjulpenhed og plejepersonalets

arbejdsmiljø.

De fire konsortier, der er prækvalificeret

er Konsortiet OK-fonden og PTS

Holding Aps, Danske Diakonhjem, Attendo

A/S samt Falck Danmark A/S.


KOLDING SENIOR 8

Johannes Johannes Larsen Larsen blev blev blev kendt kendt kendt som som fuglenes fuglenes fuglenes maler

maler

Malerparrets ejendom på Møllebakken.

Foto: Hans-Jørgen Sindholt

Af Hans-Jørgen Sindholt

Det sker med jævne mellemrum, at nærværende ”skriverkarl”

lader sig friste til at besøge Kerteminde. En by

med det navn, kan da kun ligge på Fyn. Navnet Kerteminde

kendes fra 1350 som Kertenemunde. Ordet Kirta,

der blot betyder ”den indskårne” var det oprindelige navn

på fjorden og stillet sammen med et gammeldansk ord for

”munding” - minni , blev det med tiden til det navn, vi

kender nu om dage. Andre fortæller en historie om, at byen

fik sit navn efter lysestøbernes udskibning af ”kerter”

til bådene, som lå i ”mindet” og ventede

på varer, som skulle sejles vidt omkring.

Uomtvisteligt er det, at stedet, hvor by-

en ligger, i den tidlige middelalder, var et

fiskerleje og ladeplads. Omkring år 1300

var et lille bysamfund reelt.


KOLDING SENIOR 9

I 1413 fik byen købstadsrettigheder

og så gik det da ellers fremad.

Kerteminde var i et par århundreder

havneby for Odense.

Men fra ca. 1700 og de følgende

små 200 år måtte byen klare sig

selv som den vigtigste fiskerby på

Fyn.

Det er nu nok ikke disse historiske

facts, der umiddelbart bringes

i erindring, når talen falder på

Kerteminde.

Mere sandsynligt er det, at de

fleste forbinder byen med den

kunstnerkoloni, som opstod i begyndelsen

af 1900-tallet med bysbarnet

maleren Johannes Larsen

som det samlende midtpunkt.

Man må da heller glemme fiskerpigen

Amanda.

På Møllebakken står endnu én

af de tre ”vejrmøller”, der engang

betød så meget for byen og dens

indvånere. Her på det sted med

udsyn over vandet byggede maleren

Johannes Larsen og hans hustru,

maleren Alhed Maria Warberg

i årene fra 1899 til 1902 de-

Foto: Hans-Jørgen Sindholt

Lysthuset i haven på Møllebakken.

res store hus, hvor utallige kunstnere

gennem årene kom.

I dansk kunsthistorie betegner

man disse kunstnere som ”Fynbomalerne”.

Det var malere, der

værdsatte det enkle liv i samklang

med natur og familie. Deres motiver

var at finde lige uden for deres

vinduer i den fynske natur. Ja,

selv i vindueskarmen.

Det var, mens Johannes Larsen

hjalp sin kollega Joakim Skovgaard

med de store freskomalerier

i Viborg domkirke, de første tegninger

til huset på Møllebakken

blev gjort.

I haven lod han bygge et lille

fint lysthus med vinkælder endda.

Og med årene blev de malerægteparrets

”værksted” opført, sådan

kaldte de to deres fælles atelier.

I 1913 gik turen til Filsø ved

Henne Kirkeby i det vestjyske.

Her blev Johannes Larsen stærkt

optaget af søens rige fugleliv og

de næste 30 år kom han ofte her

for at male.

Fuglenes liv var inspirerende.

Det er nok ikke uden grund, at Johannes

Larsen kendes som

”fuglenes maler”.

Johannes Larsen døde næsten

94 år gammel den 20. december

1961 i Kerteminde. Han ligger

begravet på Kerteminde gamle

kirkegård side om side med sin

hustru, der døde allerede i 1927.

Det store hus på Møllebakken

står endnu – ligeså med lysthuset

i haven.

Og man kan besøge huset, hvor

der er fine muligheder for at kigge

den stolte maler over skulderen.

Der arrangeres skiftende udstillinger,

som nok er værd at køre

efter. Prøv det engang ved lejlighed.


KOLDING SENIOR 10

Kræver Kræver bybus bybus til til politistationen

politistationen

Efter at Kolding Politi er flyttet til

nye lokaliteter på Birkemosevej, er

der blevet langt til nærmeste busstoppested.

Teknik- og boligudvalget har

netop behandlet flere forskellige muligheder

for, at forbedre situationen.

Et flertal i udvalget mente, at det var

nok, at etablere en flextrafik ordning,

som vil betyde, at politistationen skal

betjenes af en teletaxa som skal bestilles

to timer i forvejen.

Dansk Folkepartis Bjarne Juel Møller

ønskede i stedet, at en af de eksisterende

bybusruter skal lægges forbi

politistationen. Da han var alene om

den indstilling, har Bjarne Juel Møller

forlangt sagen forelagt byrådet.

- Det er helt galt, at nogle kan finde

på, at placere vores lokale politi langt

fra centrum og hvor der ikke er busforbindelse.

Men det er nu sket, og så

må vi som kommune rette op på fadæsen.

Selvfølgelig skal det være sådan,

at folk uden bil, ældre, gangbesværede

og lignende kan komme ud

til politiet. Derfor skal der være en bybus,

som kører derud.

- Mine udvalgskolleger mener, at

det kan klares med en teletaxa, som

skal bestilles to timer i forvejen. Men

de har også store biler, siger næstformand

i Teknik- og boligudvalget,

Bjarne Juel Møller og fortsætter: - Det

er jo ikke et reelt tilbud, at når man

har været til køreprøve eller samtale

med politiet, så skal man sidde og

vente i to timer på at blive afhentet.

- Det er jo ikke et u-land, hvor man

bare kan være ligeglad med borgernes

ønsker og behandle dem efter forgodtbefindende.

Vi skal have en ordentlig

service overfor borgerne, også

nå de er i en situation, hvor de skal i

kontakt med politiet, det er jo ofte alvorligt.

Flexturen vil koste borgerne 7 kr. på

km dog mindst 35 kr. En busbillet koster

19 kr. for en voksen, 13 kr. for

børn, og her kan der naturligvis bruges

10-turskort og månedskort. Der

kan ikke brugs kort ved Flexturen.

Sagen vil hurtigst muligt komme på

byrådets dagsorden.


KOLDING SENIOR 11

På På På sporet sporet af af et et et Sven Sven Havsteen Havsteen-Mikkelsen Havsteen Mikkelsen maleri maleri (2)

(2)

Vandringsmanden alias Paul

Nielsen, trafikuddannet hos

DSB, har i en årrække arbejdet

som illustrator og satire- og reklametegner

i Kolding. Bor nu i

Ulkebøl.

Mail: tegnerpaul@gmail.com

Nu havde jeg foran mig et af

Sven Havsteen-Mikkelsens billeder.

Næh faktisk var der to. For

som illustration til en artikel inde

i bladet så jeg gengivet skitsen til

et alterbillede, hvor motivet var

båden med Jesus og de skrækslagne

disciple på Genezaret sø.

Begivenheden hvor Jesus stilner

storm og sø, som Matthæus og

Markus fortæller om i det ny testamente.

Og dét billede sagde mig noget!

Men hvad?

Jeg forstod, at det var nødvendigt

for mig at finde en række

svar. Nogle kunne jeg finde i

Havsteen-Mikkelsens bog

”Nordvejene” fra 1963, der står i

min egen bogreol. Bogens indledning

er, måske lidt overraskende,

skrevet af Ole Wivel, der bl. andre

sammen med stifteren af Louisiana,

Knud W. Jensen, var medlem

af ”Ringen om Ole” og dyrkede

nationalsocialistiske idealer

før og under tyskernes besættelse

af Danmark under 2. verdenskrig.

Det tyder da på, at frihedskæmperen

Havsteen-Mikkelsen har

tilgivet Ole Wivel, efter at denne

har bortstødt sine provokerende

ungdomsdigte som for eksempel

”Korset” fra 1941.

”Nordvejene” bragte mig ikke

alle de svar, jeg søgte, selvom den

giver en levende beskrivelse af en

kunstners søgen efter sine mål og

hans oplevelsesrige rejser i Norden.

Jeg måtte søge videre, for jeg

var sikker på, at svaret lå lige for.

Overraskende var det alligevel, at

jeg netop på denne tur fandt svaret

på mit ”Havsteen-

Mysterium”. På Bornholm!

Barnedåben skulle finde sted i

Sct. Nicolai Kirke i Rønne. Kirken

Svigerdatteren Mette og

sønnen Søren. I baggrunden

taler pastor Inge Lorentzen

med Mettes far,

Søren Wolff.

kan føre sin historie tilbage

til omkring 1275. Med

mange om- og tilbygninger

har den nået sit nuværende

markante udseende, der

sammen med den dominerende

placering på havnefronten

gør den til det vartegn,

der har budt millioner

af færgepassagerer velkommen

til Bornholm. Dåbshandlingen

skulle foregå i forbindelse

med en familiegudstjeneste, i øvrigt

med efterfølgende fastelavns-


KOLDING SENIOR 12

fest og tøndeslagning samt andre

underholdende indslag, som pastor

Inge Lorentzen bekendtgjorde det i

sin velkomst. Inge er egentlig pensioneret

men som ven af familien

trak hun gerne i præstekjolen i dagens

anledning. Denne Inge har

som studiekammerat med Harry

Sørensen i Immanuelskirken også

den Kolding relation at være gift

ind i Lorentzen vaskeridynastiet.

Vi ankom. til kirken lige i sidste

øjeblik og blev derfor, efter en kort

ordveksling med det stolte forældrepar

og dåbsbarnet, hurtigt vist

hen til kirkedøren, som kordegnen

holdt åben for os. Vi gik ind.

”Der er det!” Ordene fløj ud af

munden på mig lige i det øjeblik,

jeg trådte ind i kirkerummet. Esther,

der var et par skridt foran,

standsede og spurgte forbavset,

hvad jeg dog mente med det der

”det”. ”Billedet!” svarede jeg.

”Alterbilledet deroppe i koret. Jeg

har jo gået og spekuleret på det. Jeg

vidste, at jeg havde set det før. Det

er malet af Sven Havsteen-

Mikkelsen!”

Ja, jeg havde for to år siden siddet

lige under det, medens jeg sammen

med min søn ventede på at

hans kommende brud skulle komme

op gennem kirken. Vi var kommet

i god tid. Ventetiden benyttede

jeg til at studere alterbilledet. Det

var solbelyst, og derfor kom det

dramatiske farvespil til sin fulde

ret. Jeg fandt billedet fascinerende.

Og spændende havde billedets ankomst

til kirken i 1991 været, har

jeg hørt. Mange ihærdige protester

havde angiveligt kæmpet mod dette

billed med et motiv, der vist både

blev opfattet som nonfigurativt

og brydende med den kendte motivverden

for alterbilleder.

Det var så dengang. Nu nød jeg

gensynet og opklaringen af mit

mysterium.

Sven Havsteen-Mikkelsen blev

født i 1912 og døde i 1999. Han har

efterladt sin signatur på en anseelig

mængde arbejder, malerier, tegninger,

træsnit og mere end 60 kirkeudsmykninger

samt adskillige bogillustrationsarbejder.

Blandt bøgerne

illustrerede han ”Moby-Dick”

der udkom i 1955. Ole Wivel fortæller

herom bl. a. at Sven i forberedelserne

besøgte hvalstationer i

Norge og England for at studere

hvalfangernes historie og redskaber

samtidig med mange nærlæsninger

af bogen. Det var selvfølgelig

for at blive inspireret, og han

gjorde i sin studiebog masser af notater

vedrørende motivemner. Eet

af disse notater lyder således:

”Altertavlen. En skude der kæmper i

forrygende storm, nær klipper og snehvide

brændinger. Men over de dri-

vende uvejrsskyer lyser en engels ansigt”.

Pudsigt, synes jeg, at denne

tekst, der skulle danne grundlag

for en af de dramatiske illustrationer

i Moby-Dick for halvtreds år

siden, egentlig også kunne have

været inspiration til altertavlen i

Rønne. Da jeg læste citatet fik det i

hvert fald straks mig til for mit indre

øje at se 1991 motivet med båden

på den galilæiske sø.

Nu kan jeg så ikke lade være at

trække på smilebåndet fordi læsning

af en bog om SS-soldaten,

maleren Ole Høst, fik mig sendt på

denne tur rundt om et billede - af

en helt anden maler.

Dåben og det efterfølgende familiesamvær

blev selvfølgelig en

rigtig dejlig oplevelse, men det er

en helt anden historie.


KOLDING SENIOR 13

Lokalhistorie

på DVD

PR Centret har produceret en

række lokalhistoriske DVD’er,

som kan lånes på biblioteket eller

købes på Kolding Stadsarkiv.

Befrielsen i maj 1945

Spilletid 21 min.

Kolding-Egtved Jernbane

Spilletid 28 min.

Historien om Kolding Folkeblad

Spilletid 45 min.

I frihed bag pigtråd

Spilletid 25 min.

Jernbanegade under besættelsen

Spilletid 32 min.

OK Klubben

Torsdag den 23. august kl. 8.15.

Heldagstur til Slesvig

Vi kører med bus fra OK-Klubben

direkte til Gottorp Slot, der fungerer

som Slesvig-Holstens landsmuseum.

Her udleveres billetter, så vi

kan gå rundt i det omfangsrige

og alsidige museum på egen hånd.

Billetten gælder også til Nydam

Halle og til den store skulpturpark.

Fra slottet fortsætter vi til Wiking

Turm, hvor vi på 26. etage får en 3retters

menu, et glas vin el. en øl el.

vand. Vi kan samtidig nyde panorama-udsigten

over Slien og domkirkebyen.

Derefter ser vi domkirken

med Brüggermann alteret.

Herfra kan man gå rundt i Altstadt

og til det lille fiskerleje Holm.

Vi forlader Slesvig og kører til

Oversee, hvor vi på Hotel Historisher

Krug får en kop kaffe og en

kage.

På hjemturen en kort pause ved en

grænsebutik. Forventet hjemkomst

kl. 19.30. Husk pas og euro.

Pris: kr. 550,-.

Der kan maksimalt deltage 50 personer

på turen. Køb billet i god tid,

hvis du vil være sikker på, at komme

med.


KOLDING SENIOR 14

Herbert von

Hörensagen

...mener, at nok er Englands

dronning Elizabeth

en magtfuld dame, men

TV2 overdriver hendes

armkræfter, når de i en reportage

siger: Om lidt

kommer dronningen ud på

altanen og vifter med familien.

Bliv Bliv gratis gratis gratis abonnent abonnent

abonnent

Send en mail til

75502555@mail.dk

og vi sætter dig på listen, så

du får besked, når en ny

KOLDING SENIOR er på

nettet.

Børns guldkorn

Æglægningen begynder omkring

fjortenårsalderen og

varer helt til middelalderen

(Johannes, 8 år)

Når man kommer i puberteten

, forandrer kroppen sig

så meget, at man næsten ikke

kan kende den igen. Drengene

får udvækster, mens pigerne

bliver blødere.

Så begynder man at få øjnene

op for, at man kan bruge

drengene og pigerne til forskellige

ting.

(Sidsel 8 år)

Bibelen består for eksempel

af De fem Musebøger og Marius´

evangelium.

(Jonas 8 år)

BASAGERHUS

Nr. Bjertvej 89

76 31 87 70

EGEBO

Vesterløkke

Sdr. Bjert

KIRSEBÆRHA-

VEN

Kirsebærvej 4

76 32 54 40

KLØVERHØJ

Kløvervej 44

76 34 74 44

MIDTGÅRDEN

Nicolai Plads 10

50 43 09 88

MUNKENSDAM

Tøndervej 102

76 32 56 00

DREYERSHUS

Agtrupvej 22

76 34 30 00

PLEJECENTRE m.m. i KOLDING KOMMUNE

VONSILDHAVE

Hjarupvej 110

75 56 65 44

OLIVENHAVEN

Munkevænget 10

79 32 79 32

KONGSBJERG-

HJEMMET

Reinholdts Bakke

27

Lunderskov

75 58 54 37

BIRKEBO

Birkevej 22

Christiansfeld

73 56 12 36

SØNDERVANG

Gl. Kongevej 10

Christiansfeld

74 56 15 07

TOFTEGÅRDEN

Hovedgaden 28

Jordrup

75 55 60 44

VESTERLED

Ødis Byvej 6

Ødis

76 92 89 95

ELIM

Villagade 2

Vamdrup

75 58 19 33

TEGLGÅRDS-

PARKEN

Sankt Hedvigs Vej

5

76 97 40 60

KONGEBRO-

CENTRET

Kongebrocentret 1-

4

Christiansfeld

73 20 20 20

More magazines by this user
Similar magazines