Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI) - DDA Samfund ...

samfund.dda.dk

Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI) - DDA Samfund ...

LÆSEVEJLEDNING

--------------

Lone Bredahl Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som

DDA-20700: Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI),

1 års follow-up, 2001-2002.

Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem

samfundsvidenskabelige databanker. Den efterfølgende

læsevejledning kan være en hjælp til at bruge publikationen.

Denne er, bortset fra det spørgeskema som er optrykt bagest,

fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et

mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige

form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene

har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur

kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i

kodebogen.

Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplys-

ninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamate-

riale; men det skal understreges, at man i reanalysesammen-

hæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitets-

problemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamateri-

alets repræsentativitet for et givet univers ikke kan af-

læses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke

publicere med udgangspunkt i kodebogen alene.

Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det til-

hørende datasæt rettes til DDA.

DANSK DATA ARKIV

April 2008

Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af

en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med

variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at

forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er

medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen.

Studiebeskrivelsen

------------------

Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og

klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem

More magazines by this user
Similar magazines