Instruktionsmanual - SenTec AG

sentec

Instruktionsmanual - SenTec AG

Instruktionsmanual

For Digital Monitoring System

(Software version SMB SW-V07.00; MPB SW-V05.00)


SenTec Digital Monitoring System

75

25

-15 min

100

75

-15 min

Digital Vital-sign Monitorering

0 min

0 min

12 sec 0 sec

100% AD

+

-

7.7h 41.9

°C

45

21

PCO2 39.4 mmHg

100

85

%SpO2 96

161

51

PR 84 bpm

2.0 PI

2009-09-01 15:28:31

+


14

75

25

-15 min

100

75

-15 min

1

0 min

0 min

12 sec 0 sec

100% AD

+

-

7.7h 41.9

°C

45

21

PCO2 39.4 mmHg

100

85

%SpO2 96

161

51

PR 84 bpm

2009-09-01 15:28:31

15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

2.0 PI

13 12

2 3 4 5

+


11

10

9

6

8

7

1 Trend Display

2 Numerisk Display

3 Menu/forrige niveau

4 Lyd pauseret/fra knap

5 Lyd pauseret/fra indikator

6 Dørlås

7 Dør til Docking Station

8 Enter tast

9 Tast for valg af skærm display

10 Netspænding/batteri indikator (gult/grønt lys)

11 Op/ned tast

12 Tænd/Sluk indikator (Grønt lys)

13 Statuslinje

14 Højtaler (sidder på siden af apparatet)

15 Tilkoblingsport til sensor

16 I/O-kommunikationsport (alarmering af

sygeplejerske & analog output)

17 Serielport (RS-232)

18 Netværksport (LAN)*

19 Tilkobling af gasflaske

20 Ventilation

21 Jordstik

22 Sikringsholder

23 AC strømtilkobling

24 Tænd/Sluk kontakt


Garanti

Der stilles fra leverandørens side en garanti for, at alle nye komponenter i SenTec Digital Monitoring System ikke indeholder materielle

defekter samt defekter i forarbejdningen af produktet. Med denne garanti er producenten forpligtiget til at udskifte eventuelle defekte

komponenter, som er indbefattet af denne garanti, med en ny komponent.

Garantien er gældende i ét år

SenTec AG kan ikke garantere instrumentets funktion eller acceptere garantiklager, hvis de rekommanderede procedurer ikke er fulgt,

hvis produktet har været fejlbetjent, har været forsømt eller udsat for uheld, hvis produktet er blevet beskadiget ved udefrakommende

omstændigheder, hvis der er blevet benyttet tilbehør, som ikke er anbefalet af SenTec AG eller hvis reparationer ikke er blevet udført af

autoriseret servicepersonale fra SenTec.

OBS: I henhold til Amerikanske bestemmelser må dette udstyr kun anskaffes efter efter lægelig samråd.

Patenter/Varemæke/Copyrights

International Industrial Design No. DM/054179, Japanese Design No. 1137696, U.S. Design Patent No. D483488, European Patent No. 1335666,

U.S. Patent No. 6760610, Hongkong Patent No. HK1059553, European Patent No. 1535055, Japanese Patent No. 4344691, Chinese Patent No.

ZL02829715.6, Indian Patent No. 201300, U.S. Patent Application No. 10/509227 / SenTec, V-Sign and V-STATS are trademarks of Sen-

Tec AG / © 2010 SenTec AG. Alle rettigheder forbeholdt. Indholdet af dette dokument må ikke blive reproduceret eller kommunikeret til

en tredje part uden først at have en skriftlig tilladelse fra SenTec AG. Da et hvert tiltag i dette dokument er gjort til at sikre de korrekte

informationer, kan SenTec AG ikke være ansvarlige for fejl eller undtagelser. Dette dokument kan til enhver tid blive ændret uden varsel.

U L

CLASSIFIED

C US

R

Patient Monitor

WITH RESPECT TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND MECHANICAL HAZARDS ONLY

IN ACCORDANCE WITH UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 No. 601.1,

IEC 60601-1-4, IEC 60601-2-23

20LW

SenTec AG, Ringstrasse 39, CH-4106 Therwil, Switzerland, www.sentec.ch


Indhold

Tiltænkt brug og begrænsninger ................................................................................................ 5

Tiltænkt brug af SenTec Digital Monitoring System (SDMS) ............................................................................................5

Begrænsninger ved kontinuerlig blodgasmonitorering .....................................................................................................6

Begrænsninger ved pulsoximetret ....................................................................................................................................6

SenTec Digitale Monitoreringssystem (SDMS) ............................................................................ 7

Opsætning af SenTec Digitale Monitoreringssystem (SDMS) ..................................................... 8

Tilkobling af strømstik ......................................................................................................................................................8

Batteribetjening ................................................................................................................................................................8

Tænd for SenTec digitale monitor (SDM) .........................................................................................................................8

Opsætning af SDMS med sensor ................................................................................................... 9

Installation af service gasflasken ......................................................................................................................................9

Tilkobling af sensorkabel ..................................................................................................................................................9

Tilkobling af V-sign TM sensor ........................................................................................................................................... 10

Kontroller V-sign TM sensoren ........................................................................................................................................... 10

V-sign TM sensorkalibrering og opbevaring ....................................................................................................................... 10

Udskiftning af membran ................................................................................................................................................. 12

Tilslutning af SpO2 soft sensor til SDMS ................................................................................... 14

Tilslut/afmonter SpO2 adapter kabel .............................................................................................................................. 14

Tilslut SpO2 Soft Sensor ................................................................................................................................................. 14

Applikations steder for måling og metoder til sensor applikation ............................................ 15

Voksne/pædiatri (ældre end 1 måned) .......................................................................................................................... 15

Nyfødte (op til en måned gammel) ................................................................................................................................ 16

Side 3 . Indhold


Monitorering med SDMS............................................................................................................ 17

Måleindstillinger .............................................................................................................................................................. 17

V-Sign TM Sensor applikation med øreklips ....................................................................................................................... 18

Brug af V-sign TM sensoren med Multi-Site attachment ring ............................................................................................ 20

Monitorering med V-Sign TM Sensor ................................................................................................................................. 22

Afmontering af sensor .................................................................................................................................................... 23

Tilslutning af SpO2 Soft Sensor ...................................................................................................................................... 24

Monitorering med SpO2 Soft Sensor .............................................................................................................................. 24

Betjening og alarmer ved SenTec Digitale Monitor (SDM) ....................................................... 25

Taster .............................................................................................................................................................................. 25

LED indikatorer ............................................................................................................................................................... 27

Alarmer ........................................................................................................................................................................... 27

Status bjælke.................................................................................................................................................................. 28

Vedligeholdelse af SDM ............................................................................................................. 29

Rutine kontroller ............................................................................................................................................................. 29

Service ............................................................................................................................................................................ 29


Tiltænkt brug og begrænsninger

Tiltænkt brug af SenTec Digital Monitoring

System (SDMS)

SenTec’s Digitale Monitoreringssystem – indeholdende Sen-

Tec’s Digitale monitor, V-Sign sensor og tilbehør – tiltænkt

kontinuerlig, non-invasiv patientmonitorering.

TM TM • V-sign sensoren og V-sign Sensor 2 VS-A/P/N er tiltænkt

anvendelse med SenTec digitale monitor til kontinuerlig noninvasiv

monitorering af kuldioxid partialtryk (PCO2), ilt-saturationen

(SpO2) og hjertefrekvens (HF) på voksne og pædiatriske

patienter. For nyfødte patienter viser V-Sign sensoren

kun monitoreringen af partialtrykket for kuldioxid (PCO2).

TM • SenTec’s øreklips skal bruges med V-sign sensor eller VsignTMSensor

2, når der er behov for en kontinuerlig non-invasiv

monitorering af kuldioxid partialtryk (PCO2), ilt-saturationen

(SpO2) og hjertefrekvens (HF). Øreklipsen kan bruges

en gang pr. patient og påsættes patientens øreflip. Brugen af

øreklipsen er kontraindikeret for patienter, hvis øreflipper er

for små til at sikre en tilstrækkelig sensorapplikation.

SenTec’s selvklæbende holder, model MAR-SF og MAR-MI er

tiltænkt V-signTM sensor eller V-sign Sensor 2, når der er behov

for en kontinuerlig non-invasiv monitorering af kuldioxid

partialtryk (PCO2) hos voksne, pædiatriske og nyfødte

patienter. De kan tilsluttes V-signTM Sensor 2 og placeres i

panden eller kind, på voksne eller pædiatriske patienter, når

der er behov for en kontinuerlig non-invasiv monitorering

af kuldioxid partialtryk (PCO2), ilt-saturationen (SpO2) og

Side 5 . Tiltænkt brug og begrænsninger

hjertefrekvens (HF). SenTec’s selvklæbende holder, model

MAR-SF og MAR-MI er til engangsbrug.

SenTec multi kompatible og genanvendelige SpO2 soft sensor,

model RSS-L, RSS-M og RSS-S, er beregnet til brug med

monitoren, når kontinuerlig non-invasiv måling af oxygen saturation

og puls er ønsket hos patienter over 20 kg.

SenTec Digitale Monitoreringssystem er beregnet til brug på

hospitaler, under hospitalslignende faciliteter, i intra-hospitalsmiljøer

og i hjemmet under klinisk supervision.

• Anvendelsen af SenTec Digitale Monitoreringssystem skal

ordineres.

Bemærk: Hospitalsbrug indeholder typisk arealer såsom generelle

plejeetager, operationsstuer, specielle procedurerum

samt intensive afdelinger. Hospitalslignende faciliteter er indeholdende

kirurgiske afdelinger, specielle sygeplejerske faciliteter

og sengeafsnit udenfor hospitalet. Intrahospitalsmiljøer

inkluderer transport af patienter.


Begrænsninger ved kontinuerlig

blodgasmonitorering

SDMS monitorerer kontinuerligt pCO2. De følgende kliniske situationer

og faktorer kan have en effekt på korrelationen mellem

den transcutane og arterielle pCO2 værdi:

• Applikations steder med hypoperfusion på grund af shock,

cirkulatorisk centralisering, hypotermi, vasoaktive midler eller

mekanisk tryk (pCO2 værdier er typisk for høje hvis applikations

sted er med hypoperfusion)

• Utilstrækkelig applikations sted og/eller beskaffenheden af

patientens hud og subkutane væv (placering over store overfladiske

vener eller ødelagt hud samt ødem)

• Utilstrækkelig kontakt mellem sensor og hud, medfølgende

den CO2 fra huden blandes med ambient luft.

• Arterio-venøse shunts

Bemærk: SMDS er ikke et blodgasapparat. Hav derfor ovenstående

begrænsninger in mente, når pCO2-værdierne skal

tolkes.

Bemærk: Ved sammenligning af pCO2 værdier fra SDM og

analyser fra arterie punkturer, vær opmærksom på:

• pCO2 værdien fra arterie punkturen skal sammenlignes med

pCO2 værdien fra SDM, på det tidspunkt prøven blev taget.

• pCO2 værdien på SDM er automatisk korrigeret til 37°C

(uanset patientens temperatur). Ved blodgas analysen skal

patientens temperatur indtastes i analysatoren. Benyt blodgas

analysatorens “37°C-PCO2” værdi til sammenligning med

SDM pCO2 værdien.

• Kontroller korrekt funktion af blodgas analysatoren. Kontroller

jævnligt blodgas analysatorens barometer mod et kalibreret

reference barometer.

Begrænsninger ved pulsoximetret

SDMS monitorerer den funktionelle iltsaturation (SpO2). De

følgende kliniske situationer eller faktorer kan have en effekt

på korrelationen mellem SpO2 og den arterielle SaO2 værdi:

• En dysfunktion i hæmoglobinet (COHb, MetHb)

• Intravascular kontrastvæske

• Hypotermi

• Skindpigmentering

• Venøs puls (fx. ved applikation på pande, kind eller øreflip

ved patient i stejl Trendelenburg leje).

• Anæmi

• sensor eksponering af kraftigt ambient lys.

Bemærk: Iltsaturationens målingsteknik – inkl. pulsoximetret

– er ikke i stand til at diagnosticere hyperoxemia.

Bemærk: På grund af oxygen dissociationskurvens S-form for

oxyhemoglobin, kan pulsoximetri ikke anvendes til at detektere

respiratoriske problemer hos patienter der får supplerende

oxygenterapi.


SenTec Digitale Monitoreringssystem (SDMS)

SenTec Digitale monitorpakke inkluderer:

SenTec Digital Monitor (SDM) inklusiv strømkable (lande

specifik)

• SDMS instruktionsmanual (sprog lande specifik)

• SDMS CD manual (detaljeret information på alle system

komponenter, fx. teknisk manual på engelsk vejledninger for

brug m.m på engelsk

TM TM • V-Sign Sensor (VS-A/P) og/eller V-Sign Sensor 2

(VS-A/P/N) (PCO2 / oximetri sensorer)

• Digital adapter kabel (for tilkobling af V-Sign eller V-

sign 2 sensor)

• Digital adapter kabel (for tilkobling af V-Sign eller Vsign

2 sensor)

• SpO2 Soft Sensor (genanvendelig oximetri sensor)

• SpO2 adapter kabel (for tilkobling af SpO2 soft sensor

TM • V-sign Membran skifter (for udskiftning af membran og

elektrolyt væske på V-sign sensor)

• Øreklips og multi-Site attachment ring (for applikation

af V-signTM sensor)

• Kontakt gel (Kontakt væske til V-sign sensor)

• Service gas(kalibrering

gas til V-sign sensor)

• V-STATS Installation CD

Side 7 . SenTec Digitale Monitoreringssystem (SDMS)

Yderligere instruktioner for SenTec Digital Monitor, V-sign Sensor,

SpO2 soft sensor, Membran skifter m.m er beskrevet i de

respektive afsnit. For at sikre korrekt brug af SDMS, skal disse

instruktioner følges nøje.

Bemærk: De ovennævnte dele er ikke nødvendigvis inkluderet

i leveringen. En komplet liste over tilgængelige produkter

samt tilbehør- og forbrugsdele kan ses på www.sentec.ch eller

den lokale distributør.

Bemærk: Hvis ikke den ene af de to V-sign sensorer er eksplicit

nævnt i det følgende, refererer det til begge modeller.


Opsætning af SenTec Digitale Monitoreringssystem (SDMS)

Tilkobling af strømstik

Indsæt hunstikket i netstikket, der

sidder på bagsiden af monitoren 23 .

Indsæt hanstikket i en stikkontakt

med jordforbindelse.

SMD vil automatisk adaptere til den

lokale volt: 100 – 240V ~ (50/60Hz).

Bekræft at netspænding/batteri indikatoren 10 lyser. Såfremt

netspænding/batteri indikatoren ikke lyser, bør strømledningen

samt de tilgængelige sikringer og AC strømforsyningen

tjekkes.

Batteribetjening

SDM er udstyret med et indbygget genopladeligt LiIon batteri,

der kan benyttes som strømforsyning under transport eller når

AC strømtilførsel ikke er tilgængeligt. Et nyt, fuldt opladet bat-

teri kan holde i 6 monitoreringstimer. Batteriikonet ( 75% +

- ) infor-

merer om batteriniveauet (%).

Netspænding/batteri indikatoren 10 informerer om batteriets

opladningsstatus:

grøn: SDM tilsluttet strømnettet, batteri fuldt opladt

gul: SDM tilsluttet strømnettet, batteri oplader

LED fra: SDM ikke tilsluttet strømnettet (batteri drift)

Det tager ca. 7 timer at genoplade et energiudtømt batteri.

Tænd for SenTec digitale monitor (SDM)

Tænd SDM ved at trykke tænd/sluk kontakten ind. Den sidder

på bagsiden af SDM 24 . SDM´en laver selv en power-on test.

Tjek om dato/tidsindstillinger på SDM´en er korrekte og justerer

hvis nødvendigt.

ON/OFF

switch


Opsætning af SDMS med sensor

Installation af service gasflasken

Bemærk: Kalibreringsgas er alene nødvendig ved pCO2 monitorering

med V-sign TM sensor.

Advarsel: Gasflasken er en trykflaske. Beskyttes mod sollys

og må ikke være i omgivelser, der overstiger 50°C (122°F).

Stik ikke hul i den eller sæt ild til den efter brug. Må ikke benyttes

foran åben ild eller andet selvantændeligt materiale.

Advarsel: Benyt ikke gasflasker fra andre producenter

end SenTec. Brug af flasker fra andre producenter kan skade

dokingstationen. En forkert gasblanding vil resultere i en forkert

sensorkalibrering og derigennem resultere i forkert PCO2

data.

Indgangen til gasflasken er placeret på bagsiden af SDM´en

19 .

Fjern gasflasken ved at dreje den mod

urets retning.

Monter gasflasken ved at dreje den i

urets retning og stramme den uden

brug af unødig kraft.

Side 9 . Opsætning af SDMS med sensor

Advarsel: Vær sikker på gasflasken er fuldstændig på

plads. Fejlplaceret gasflaske kan resultere i fejlkalibrering af

sensor samt øget gasforbrug.

Bemærk: Statussymbolet “Gas” ( 100%

) vises kun på displayet,

hvis sensoren sidder i dockingstationen og parameteret ”PCO2”

er aktiveret. Udskift gasflasken hvis der på displayet meddeles

”Udskift kalibrerings gas” ( 0%

) på statuslinien. Gasikonet lyser

gult, hvis den tilbageværende mængde er under 10% og rødt

hvis gasflasken er tom.

Bemærk: Afskaf den tomme gasflaske ifølge de lokale

myndigheder retningslinjer for aluminium.

Tilkobling af sensorkabel

Tilkobl det digitale monitor forlængerkabel til SDM. Tilkoblingen

er tilfredsstillende etableret, når begge klamper er trykket

ind 15 .

For at frakoble kablet fra SDM skal

klamperne løsnes. Dette gøres ved at

presse de to sorte knapper ind mod

hinanden (se billedet), og herefter

trække i kablet for at fjerne det.


Tilkobling af V-sign TM sensor

Tilslut V-sign TM sensor til Digital Sensor adapter kabel.

Kontroller V-sign TM sensoren

Vær sikker på, at sensoren ikke har løstsiddende membran, at

der ikke er luft under membranen eller

at elektrolytvæsken er udtørret (ses

som hvide områder på membranen).

Skift membranen om nødvendigt. Såfremt

der sidder pletter udenpå membranen

skal den renses med en 70%

isopropanol serviet. Er der påført synlige

skader på sensoren eller kablet

skal autoriseret servicepersonale eller

den lokale distributør kontaktes. Opbevar

sensoren i Docking stationen indtil den skal sættes på

patienten.

V-sign TM sensorkalibrering og opbevaring

SDM vil automatisk komme op med meddelelsen ”kalibrer

sensor” i statuslinien, når en kalibrering af sensoren skal

foretages.

1. Åbn lågen på dockingstationen 7

der sidder på apparatets front, ved at

trykke ned på låsen 6 uden overdreven

kraft.

2. Tjek pakningen i dockingstationen.

Rengør dockingstationen og pakningen

med en 70% isopropanol serviet,

hvis det er nødvendigt.

Bemærk: Rengør altid sensoren

før den sættes i dockingstationen.

3. Indsæt sensoren i holder, der sidder

på siden af lågen (synligt rød lys).

Forsigtig: Hvis sensoren sættes

omvendt i docking stationen kan dette

forårsage skade på sensoren, dockingstationen

eller dele af dem.


sensor

4. Sensoren skal placeres rigtigt i holderen

før lågen til dockingstationen

kan lukkes uden unødvendig kraft.

Bemærk: For at opnå en korrekt

kalibrering af sensoren, er det

nødvendigt at sensoren sidder korrekt

i dockingstationen, og at lågen er rigtigt

lukket.

5. Luk lågen til dockingstationen. SMD

vil nu registrere sensoren og automatiske

påbegynde kalibreringen af sensoren.

Efter en succesfuld kalibrering

vil der på displayet fremgå en meddelelse

”Klar til brug”. Såfremt sensormembranen

skal skiftes, fremgår der

på de næste sider fremgangsmåden

for denne procedure.

Bemærk: Har apparatet været slukket og efter membranskifte,

anbefales det at opbevare sensoren i docking stationen

med tændt apparat i fire timer. Og mindst i det tidsinterval

der er indikeret i den gule informations besked ”anbefalet

sensor stabilisering (min): i ”klar til brug” skærmbilledet samt

”kalibrering”.

Side 11 . Opsætning af SDMS med sensor

Bemærk: For at monitoren altid er parat til brug, anbefales

det altid at have den tændt og sensoren opbevaret i

dockingstationen.

SDM er udstyret med SMART CALEM funktion, der tillader at

afmontere og atter tilslutte en kalibreret V-sign sensor uden

rekalibrering, forudsat det sker indenfor 30 minutter og at det

vanlige kalibreringsinterval ikke overskrides mens sensoren er

afmonteret.

Bemærk: Kalibrering vil ikke blive igangsat, hvis en sensor

fjernes fra docking stationen og sættes tilbage indenfor 10

minutter.


Udskiftning af membran

I standard indstillinger er udskiftningsinterval for membranen

42 dage, under normale omstændigheder. Når intervallet for

membran udskiftning er udløbet, vil der fremkomme en alarm,

menuen for membran udskiftning vil aktiveres og pCO2 værdier

vil markeres ustabile. Membranen skal yderligere udskiftes,

hvis der er synlige luftbobler under membranen eller at

membranen er ødelagt.

Membranen på V-sign sensoren skal skiftes med V-sign

membranskifter.

Bemærk: Timeren for membranskifte nulstilles kun, hvis

membran skifte bekræftes på monitoren.

Indsæt sensoren i boksen

1. Placer membranudskifteren på et

solidt underlag (f.eks. en bordkant).

2. Indsæt sensorhovedet i boksen

med membranen opad.

Udskift sensormembranen i 4 trin

Proceduren for udskiftning af membranen indeholder 4 trin: 1)

gammel sensormembran fjernes, 2) sensoroverflade renses, 3)

nyt elektrolytgel påføres sensorens overflade og 4) ny membran

sættes på.

Udfør følgende Pres og Drej procedure 4 gange:

1x

1x press

3 sec.

1x

1. Tryk langsomt helt i bund

med håndfladen på membranudskifteren

og hold trykket

i 3 sekunder.

2. Hold boksen horisontal.

Grib med den ene hånd omkring

membranudskifteren

og drej boksen med uret til

næste stop med den anden

hånd.

Hold ikke fast i kablet mens

der drejes på membranskifteren,

da sensoren da kan

løsrives..

Vigtigt: Denne procedure gøres 4 gange!


Fjernelse af sensoren fra boksen

Tryk igen eller løft forsigtigt sensoren

for at løsne den, og fjern efterfølgende

sensoren fra V-sign TM membranudskifteren.

Løft sensoren og fjern den

fra boksen.

Eftersyn af sensormembran

1. Bekræft at membranringen er påsat

rigtigt på sensoren.

2. Bekræft at der ikke er nogen luftbobler

mellem membranen og sensorens

overflade.

Såfremt membranringen sidder løst

eller der er luft under membranen, skal membranen udskiftes

igen ud fra ovenstående procedure.

For at nulstille timeren for membranskifte, hvis der er udført et

skifte før tid (fx. hvis membranen var skadet), skal du aktivere

menuen for membranskifte og bekræfte membranskiftet.

Side 13 . Opsætning af SDMS med sensor

Bemærk: Menuen for membranskifte kan kun aktiveres når

lågen i docking station er åben.

Vigtigt: Kontakt Gel (sensor Gel) skal ikke anvendes ved

processen for at udskifte membran. Kontakt Gel skal alene anvendes

ved applikation.


Tilslutning af SpO2 soft sensor til SDMS

Tilslut/afmonter SpO2 adapter kabel

Tilslut SpO2 sensor adapter kablet til

SDM. Tilslutningen er korrekt når begge

klemmer på låsen er klikket på

plads i stikket 15 .

Afmonter kablet igen ved at trykke på

de to tappe på den sorte del af kablet

for at løsne klemmerne fra stikket og

fjern kablet.

Tilslut SpO2 Soft Sensor

Åben plastik dækslet i modsatte ende af SpO2 adapter kablet

og tilslut sensor og adapter kabel til hinanden. Luk dækslet

over tilslutningen.

2.

1.


Applikations steder for måling og metoder til sensor applikation

Valg af sensor og applikationssted er afhængig af de parametre

der ønskes målt, hudens beskaffenhed og patientens alder.

Voksne/pædiatri

(ældre end 1 måned)

Sensor: V-Sign TM Sensor 2 (VS-A/P/N)

Parameter Måle område Hudens

beskaffenhed

pCO 2 ,

SpO 2 /Puls

Sensor

applikation

Øreflip Intakt Øreklips

Pande, kind Intakt MAR-MI

Sensitiv,

skrøbelig

MAR-SF

pCO 2 Øreflip Intakt Øreklips

Pande, kind, thorax

under clavicula, overarm,

område bag

øreflip (på mastoid

fremspring)

Intakt MAR-MI

Sensitiv,

skrøbelig

MAR-SF

Parameter Måle område Hudens

beskaffenhed

Side 15 . Applikations steder for måling og metoder til sensor applikation

Sensor

applikation

SpO 2 /PR Øreflip Intakt Øreklips

Pande, kind Intakt MAR-MI

Sensitiv,

skrøbelig

MAR-SF

Bemærk: For at kunne anvende V-sign TM sensor 2 (VS-A/P/N)

med øreklips, er det nødvendigt øreflippen er stor nok til at

kunne dække hele sensor membranen. Er øreflippen for lille,

bør vælges at anvende Mulit-site attachment ring (model

MAR-MI eller MAR-SF) og påsætte sensoren et alternativt måle

område.

Advarsel: Måling af SpO2 og puls med V-sign sensor 2

(VS-A/P/N) er forbeholdt øreflip, pande og kind. For at undgå

fejlmålinger og fejlalarmer for SpO2 og puls, skal du være sikker

på det korrekte patient mode (voksen) er valgt. Ved sensor

applikation på andre andre steder en øreflip, pande og kind hos voksen/pædiatrisk

patient skal parameterne SpO2/puls deaktiveres

i menuen i SDM.


Sensor: V-Sign TM Sensor (VS-A/P)

Parameter Måle område Hudens

beskaffenhed

pCO 2 ,

SpO 2 /Puls

Sensor

applikation

Øreflip Intakt Øreklips

pCO 2 Øreflip Intakt Øreklips

Pande, kind, thorax

under clavicula,

overarm, område bag

øreflip (på mastoid

fremspring)

Intakt MAR-MI

Sensitiv,

skrøbelig

MAR-SF

SpO 2 /PR Øreflip Intakt Øreklips

Bemærk: For at kunne anvende V-sign TM sensor (VS-A/P) med

øreklips, er det nødvendigt øreflippen er stor nok til at kunne

dække hele sensor membranen. Er øreflippen for lille, bør vælges

at anvende Mulit-site attachment ring (model MAR-MI eller

MAR-SF) og påsætte sensoren et alternativt måle område.

Advarsel: Måling af SpO2 og puls med V-sign sensor

(VS-A/P) er forbeholdt øreflippen. For at undgå fejlmålinger og

fejlalarmer for SpO2 og puls, skal du være sikker på det korrekte

patient mode (voksen) er valgt. Ved sensor applikation

på andre steder en øreflip hos voksen/pædiatrisk patient skal

parameterne SpO2/puls deaktiveres i menuen i SDM.

Sensor: SpO 2 Soft Sensor (RSS-M)

Til patienter over 20 kg

Parameter Måle område Hudens

beskaffenhed

Sensor

applikation

SpO 2 /PR finger eller tå Intakt Integreret i

sensor

Nyfødte (op til en måned gammel)

Sensor: V-Sign TM Sensors (VS-A/P eller VS-

A/P/N)

Parameter Måle område Hudens

beskaffenhed

pCO 2

thorax (under clavicula,

abdomen, ryg,

pande, inder eller

yderside af lår)

Moden og

intakt

Sensitiv,

skrøbelig

Sensor

applikation

MAR-MI

MAR-SF


Monitorering med SDMS

Måleindstillinger

Når SDMS er klar til anvendelse, vil beskeden “klar til brug” stå

med gul skrift på skærmen. Før du starter en måling/monitorering,

bør du kontrollere SDM´s alarmsystem (alarmgrænser,

Audio OFF, alarm lydstyrke) og den nuværende indstilling af

SDM, der fremgår af “klar til brug” skærmbilledet. Juster om

nødvendigt.

“Klar til brug” skærmbilledet

Voksen

SET T[°C] = 42.0

VS-A/P °C

Klar til brug

Aktive parameter PCO2 SPO2 PR

Resterende monitoreringstid [time]:

12.0

Tid til næste membran skift [dag]:

42.0

Information vist i øverste venstre hjørne:

Indikator for patientkategori: Viser den nuværende patient

type.

Indikator for Sensor type: Viser model/type af tilsluttet

sensor.

Side 17 . Monitorering med SDMS

Information vist i øverste højre hjørne:

Valgt sensor temperatur: Viser den nuværende valgte sensor

temperatur (indikatoren vises kun, hvis den tilsluttede sensor

er opvarmet).

Advarsel: En valgt sensor temperatur på 41.5 C eller

højere anbefales ikke hos neonatale/spædbørn (op til et år)

Specielle varme indstillinger: Viser den nuværende konfiguration

af initial opvarmning og område beskyttelse. For en

detaljeret information om varme indstillinger, venligst se SDM

tekniske manual.

Information vist i midten:

Aktive parametre: Viser de parametre (pCO2, SpO2 og puls)

der er valgt som aktive. Muligheden for at måle de forskellige

parametre er afhængig af sensor type samt måle område. Venligst

se oversigt side 15. Juster parametervalg om nødvendigt.

Resterende monitoreringstid [timer]: Viser den resterende

tid til patient monitorering, dvs. tidsintervallet fra sensoren

er fjernet fra docking stationen eller påsat patienten til ”site

time” eller ”tid til næste kalibrering” udløber. (hvad der måtte

komme først).


Tid til næste membran skift [dage]: Viser antallet af resterende

dage til næste obligatoriske membran skifte.(hvis PCO2

er aktiv).

Anbefalet sensor stabiliseringstid [min]: Indicates the

recommended sensor stabilization duration in minutes if PCO2

is enabled (only displays if sensor stabilization is recommended

and message is enabled).

Nuværende parameter indstillinger: Viser hvilke af tilgængelige

parameter indstillinger (standard, operatør) der er

aktive (vises kun i institutions mode). For detaljeret information

om parameter indstillinger henvises til SDM tekniske manual.

Bemærk: Hvis SDM er i ”sleep mode” er displayet deaktiveret

(sort). Tryk på en vilkårlig tast på SDM for at aktivere

displayet.

V-Sign TM Sensor applikation med

øreklips

1. Vær sikker på SDM er ”Klar til brug” og kontroller de viste

indstillinger.

70%

Isopropanol

sensor

2. Rens øreflippen med en 70% isopropanol

(eller i henhold til lokale anbefalinger)

og lad tørre.

3. Åben lågen i docking stationen 7

på fronten af apparatet, ved at trykke

ned på låsen 6 uden brug af overdrevet

kraft og tag sensoren ud.

Bemærk: Hold altid sensoren tæt ved

sensor-hovedet, træk ikke i sensor

kablet.

4. Luk lågen i docking stationen ved at

trykke på midten af lågen indtil låsen

klikker på plads.


click

5. Pres sensoren ind i øreklipsen indtil

den fastsættes klipsen. Brug en ny

øreklips til hver patient!

Bemærk: Kontroller at sensoren let kan

roteres for at sikre den sidder korrekt.

6. Aftag beskyttelsestapen på

øreklipsen.

Advarsel: Spis ikke sensorgelen.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Undgå kontakt med øjnene og beskadiget

hud. Benyt kun godkendt SenTec

sensorgel.

7. Placer en lille dråbe sensorgel på

midten af membranens overflade. Vær

forsigtig med ikke at lukke øreklipsen,

og sørg for at gelen bliver på membranen.

Undgå at fugte den klæbende del

af øreklipsen!

Bemærk: I stedet for at benytte

sensorgel, kan der bruges rent vand, sterilt vand eller steril

saltvands opløsning til at fugte indersiden af øreflippen.

Side 19 . Monitorering med SDMS

8. Hold øreflippen i en horisontal position,

før sensoren ind fra siden og tryk den fast

på den nederste del på bagsiden af øreflippen.

Vedhæft øreklipsen med sensoren på

bagsiden af øreflippen. Luk øreklipsen fra

oven og før øreflippen tilbage til den vertikale

position. Sensoren er påsat korrekt,

hvis hele membranens sorte overflade er

dækket af øreflippen. Vær sikker på, at sensoren er i god kontakt

med huden (ingen lufthuller mellem membranen og øreflippen).

9. Sensorkablet føres rundt om øret

, og kablet tapes til kinden som vist

på billedet. Sæt kablet med tøjklemmen

til patientens tøj. På grund af den

forhøjede sensortemperatur vil den

maksimale målingstid automatisk blive

kontrolleret af SDM´en. Fjern sensoren

når den resterende monitoreringstid er

udløbet ( 0.0h

) enten på grund af, at “site time” er udløbet (se

status meddelelse) eller forbi sensoren skal kalibreres (se status

meddelelse).


Brug af V-sign TM sensoren med Multi-

Site attachment ring

1. Vælg den ring du ønsker at anvende (MAR-MI eller MAR-SF)

samt måleområdet (se oversigt side 15).

Bemærk: Undgå at placere sensoren over større overfladiske

vener og områder med skadet hud.

2. Fjern eventuelt hår fra måleområdet om nødvendigt.

3. Rengør huden på målingsstedet med en 70% isopropanol

serviet, (eller i henhold til lokale anbefalinger) og lad det

tørre.

4. Afriv beskyttelsesflippen på den selvklæbende holder.

5. Sæt ringen fast på det ønskede måleområde

og tryk forsigtigt på den. Før

fingrene rundt omkring ringen for at

sikre en god lukning, dvs. en god klæbning

til huden.

Advarsel: Spis ikke sensorgelen. Opbevares utilgængeligt

for børn. Undgå kontakt med øjnene og beskadiget hud.

Benyt kun godkendt SenTec sensorgel.

sensor

6. Påfør en dråbe sensorgel på midten

af hudområdet, hvor den selvklæbende

holder skal sidde. Alternativt kan anvendes

en bomuld- serviet til at påføre

kontakt gelen. Vær sikker på væsken

ikke gør klisterdelen våd.

Bemærk: I stedet for at benytte sensorgel, kan der bruges

rent vand, sterilt vand eller steril saltvands opløsning til at fugte

indersiden af øreflippen.

7. Kontroller at SDM er “klar til brug” og de ønskede indstillinger

vises på skærmbilledet “klar til brug”.

8. Åben lågen i docking stationen 7

på fronten af apparatet, ved at trykke

ned på låsen 6 uden brug af overdrevet

kraft og tag sensoren ud.

Bemærk: Hold altid sensoren tæt ved

sensor-hovedet, træk ikke i sensor

kablet.

9. Luk lågen i docking stationen ved at

trykke på midten af lågen indtil låsen

klikker på plads.


10. Hold sensoren tættest ved kablet

og sæt “næsen” af sensoren på plads i

ringen og tryk forsigtigt ned på sensoren

tættest ved kablet. Sensoren vil nu klikke

på plads, med lille eller ingen tryk på huden.

Drej forsigtigt sensoren rundt i ringen

og tryk forsigtigt på sensorhovedet,

for at sikre kontakt gelen fordeles og der

er kontakt med huden.

Bemærk: Det er vigtigt at sikre luftbobler og lækage ikke

forekommer, når sensoren påføres huden.

11. Drej sensoren på plads. Ved placering på pande/kind bør

du vikle kablet en gang rundt om øret

og tape kablet fast på kinden. Ved øvrige

applikationssteder, tapes kablet til

huden ca. 5-10 cm fra sensorhovedet.

Fastgør yderligere med tøjklemmen på

tøjet eller sengetøj.

Bemærk: Som et alternativ kan du først tage sensoren ud

af dockstationen, påfør en lille dråbe sensorgel på midten af

sensormembranens overflade, og til sidst indsætte sensoren i

den selvklæbende holder (vær sikker på, at sensorgelen ikke

glider af membranoverfladen under manøvren).

Side 21 . Monitorering med SDMS


Monitorering med V-Sign TM Sensor

Alt efter hvilken patient type (menu: Måle indstillinger/Patient)

og de valgte parametre (menu: Måleindstillinger/aktive parametre),

er der forskellige skærmbilleder til rådighed.

75

25

-15 min

100

75

-15 min

0 min

0 min

12 sec 0 sec

100%

+

-

AD 7.7h 41.9

°C

39.4

45

21

PCO2

mmHg

100

85

%SpO2 96 2.0

161

51

PR 84 bpm

PI

2009-09-01 15:28:31

SDM viser de aktuelle værdier, trendgrafer og pulsbølger for

SpO2, pCO2 og puls. Yderligere vises valgte alarmgrænser,

puls index, alarmer, alarm- og status meddelser og status ikoner

(batteri, patient type, resterende monitoreringstid, sensor

temperatur, opvarmnings mode (hvis aktiveret), audio, alarm).

Herudover kan pulsen monitoreres med mute funktion. For detaljeret

information henvises til SDM tekniske manual.

Før du begynder monitorering, kontroller følgende

indstillinger:

• Alarm grænser for valgte parametre

• Måleinterval for trendgrafer, for valgte parametre

• Tidsinterval for trend

Efter applikation af sensoren vil transkutane pCO2 målinger typisk

stabiliseres efter 2-10 minutter. Dvs. den nødvendige tid til

opvarmning af måleområde samt for at opnå ligevægt mellem

CO2 koncentrationen i hudvævet samt sensor elektrolytvæsken.

Under stabiliseringen af pCO2, vil pCO2 værdierne øges

og beskeden “pCO2” stabiliserer” vises. Værdierne vil være

markerede som ustabile (vises i med gråt), for at indikere,

at pCO2 værdier under stabiliserings perioden ikke reflekterer

patientens pCO2 niveau.

Hvis de målte værdier ikke stabiliseres, kontroller korrekt applikation

af sensor. For at reducere forekomsten af lufthuller/

utætheder mellem sensor og hud er en god kontakt mellem

sensor og hud essentiel. Vær sikker på kablet er fæstnet til

huden, så god træk aflastning sikres.

Under stabiliseringsperioden for pCO2 vil såvel visuelle som

auditive alarmer være slået fra.


Afmontering af sensor

Øreklips

1. Fjern forsigtigt den klæbende tape

og øreklipsen fra patienten. Aftag forsigtigt

sensoren fra øreklipsen.

Bemærk: Du kan også afmontere

sensoren fra øreklipsen og lade klipsen

sidde på øreflippen for yderligere

målinger.

Vigtigt: Kontroller altid huden før samme måleområde

anvendes.

Multi-Site Attachment Ring

Bemærk: For inspektion af måleområdet eller kalibrering af

sensoren, er det ikke nødvendigt at fjerne ringen.

1. Hold i ringen med en finger på hver

side af sensoren.

2. Uden at mase på kanten, drejes sensoren

forsigtigt frem og tilbage, mens

du forsigtigt trækker op i sensor/kabeltilslutning,

indtil sensoren er i en position,

hvor den let kan løsnes. Du kan

også dreje sensoren/kabel tilslutningen hen over din finger for

at løsne/løfte sensoren

70%

isopropanol

Side 23 . Monitorering med SDMS

3. Fjern den selvklæbende holder fra huden, ved forsigtigt at

løfte i den lille tap.

Bemærk: Vær forsigtig ved fjernelse af den klæbende tape på

nyfødte patienter og skrøbelig hud.

sensor

4. Efter brug og før sensoren sættes

tilbage i docking stationen skal alt gel

og snavs fjernes fra sensoren og patientens

hud med en 70% isopropanol

serviet.

5. Åben lågen i docking stationen 7

på fronten af apparatet, ved at trykke

ned på låsen 6 uden brug af overdrevet

kraft og tag sensoren ud.

6. Indsæt sensoren (synligt rødt lyd) i

holderen på indersiden af dockingstationens

låge. Luk lågen til dockingstationen.

Hvis nødvendigt vil Sensorkalibreringen

automatisk starte. Tjek meddelelsesdisplayet

på SDM`en.

Bemærk: SDM er klar, når skærmbilledet

viser “Klar til brug”.


Tilslutning af SpO2 Soft Sensor

Vælg et velegnet måleområde for sensoren. Patientens pegefinger

er at foretrække. Alternativt anbefales tommelfinger,

storetå eller lillefinger.

Tilpas sensoren som illustreret i brugermanualen for SpO2 Soft

Sensor. Patientens finger skal helt ind i sensoren. Træk kablet

langs patientens finger og prarllelt med armen. Fikser med

tape hvis nødvendigt.

Monitorering med SpO2 Soft Sensor

To prekonfigurerede skærmbilleder er tilgængelige.

12 sec

100

50

-15 min

125

0 sec

0 min

30

-15 min 0 min

100%

+

-

AD 3.9h

2.0 PI

100

90

%SpO2 87

101

71

PR 73 bpm

2009-09-01 15:28:31

SDM viser de aktuelle værdier, trendgrafer og pulsbølger for

SpO2, pCO2 og puls. Yderligere vises valgte alarmgrænser,

puls index, alarmer, alarm- og status meddelser og status ikoner

(batteri, patient type, resterende monitoreringstid, sensor

temperatur, opvarmnings mode (hvis aktiveret), audio, alarm).

Herudover kan pulsen monitoreres med mute funktion. For detaljeret

information henvises til SDM tekniske manual.

Efter applikation af sensoren vil SpO2 og puls typisk stabilisere

indenfor første minut. I stabiliseringsperioden vil SpO2 og puls

målingerne være markeret som ustabile (værdier vises i gråt).

Hvis de målte værdier ikke stabiliseres, kontroller korrekt applikation

af sensor. Vær sikker på kablet er fæstnet til huden,

så god træk aflastning sikres.

Under stabiliseringsperioden for SpO2 og puls vil såvel visuelle

som auditive alamer være slået fra.


Betjening og alarmer ved SenTec Digitale Monitor (SDM)

Taster

SDM´en kan kontrolleres med 6 taster:

Tast for

Menu/

tidligere

niveau

+ og


Op og ned

tast

Tast for lyd

pauseret/

lyd fra

• for at aktivere menu

• for at returnere til næste hoved menu (kun hvis

“redigerings mode” er inaktiv)

• for at deaktivere “redigerings-mode” for det

valgte menu-parameter

• for at flytte den grå bjælke op- og ned (kun hvis

“redigerings mode” er inkativ)

• for at øge eller mindske værdien på det parameter

der er valgt og aktiveret

Bemærk: De fleste ændringer sker umiddelbart,

uden der skal bekræftes

• for at øge eller mindske sysstyrken på skærmen

(alene under monitorering)

• for at pausere auditive alarmsignaler (afhængig

af indstillingerne)

• for at slå auditive alarmer fra permanent (ved at

holde tast inde 3 sekunder)

Bemærk: Det er kun muligt at slå auditive alarmer

fra, hvis denne mulighed er aktiveret. (for

detaljer se tekniske manual)

Bemærk: Denne tast er inaktiv hvis menuen

“alarm instillinger/ alarm lydstyrke” er sat til fra.

Enter tast

Display

tast

Side 25 . Betjening og alarmer ved SenTec Digitale Monitor (SDM)

• for at aktivere undermenuer og funktioner

• for at aktivere/deaktivere “redigerings mode” for

det valgte parameter

• for at bekræfte låste alarmer (se SDM tekniske

manual)

• for at skifte mellem de forskellige display

visninger

• for at deaktivere “redigerings mode” for det

valgte menu-parameter

• for at returnere til måle display fra menuer (kun

hvis “redigering mode” er inaktiv)

Bemærk: Tænd/sluk kontakten er placeret på bagsiden af

SDM´en 24 .


Eksempel 1: “Sprog”

Bemærk: Dette parameter kan deaktiveres af den ansvarlige

institution.

Betjen SDM menuen som følgende:

• Tryk for at aktivere menuen.

• flyt den grå bar ned til “system indstillinger” med

3 gange).

– (tryk

• Tryk for at åbne “system indstillinger”.

• Tryk ned til “sprog” med – (tryk 3 gange).

• Tryk for at aktivere “redigering mode” for parametret

“sprog”. Enter tasten ved slutningen af linjen vil skifte til “redigering

mode” symbolet (pil op og ned).

• Tryk + eller – for at vælge sprog.

• Tryk for at deaktivere “redigering mode”. Symbolet for

enden af linjen vil skifte til “enter tasten”.

• Tryk – for at flytte ned til næste menu linje “bekræft sprog/

hoved menu” og tryk for at bekræfte. SDM vil automatisk

gå til hoved skærmbilledet.

Eksempel 2: “membran skift”

Betjen SDM menuen som følgende:

Bemærk: Menuen “Membran skift” kan kun aktiveres hvis

sensoren hverken er i docking stationen eller på patienten.

• Tryk for at aktivere menuen.

• flyt den grå bar ned til “Membran skift” med

gange).

– (tryk 2

• Tryk for at aktivere “membran skift” menuen.

• flyt den grå bar ned til “membran udskiftning udført” med

– (tryk 1 gang).

• Tryk for at bekræfte du har udskiftet sensor

membranen.

Vigtigt: Timeren for membran skifte nulstilles alene, hvis du

bekræfter membran skifte.


LED indikatorer

SDM anvender 3 LED (lysdioder) som visuel indikator for alarmer,

tændt/slukket status samt strømforsynings status:

Indikator

for lyd

pauseret/

lyd slået

fra

til/fra

indikator

Indikator

for strømforsyning/

batteri

• gul: Auditiv alarm pauseret i 1 eller 2 minutter

• blinkende gul: Auditiv alarm signal permanent

slået fra (ved at trykke lyd pauseret/audio fra tast

i 3 sekunder)

• LED fra: Auditive signaler enten aktive eller permanent

slået fra ved at indstille menu parameter

”alarm indstillinger/alarm lydstyrke” til fra

• grøn: SDM tændt

• LED fra: SDM slukket

• grøn: Tilkoblet strømforsyning, batteriet fuldt

opladet

• gul: Tilkoblet strømforsyning, batteriet lader

• LED fra: Ikke tilkoblet strømforsyning, Dvs.

batteridrift

Bemærk: strøm/batteri indikator funktionen er

afhængig af om SDM er tændt/slukket.

Alarmer

SDM´en benytter sig af auditive (dette afsnit) og visuelle

alarmsignaler (se tidligere og kommende afsnit) for at advare

brugeren om, at måleværdierne overstiger grænseværdierne

eller indikerer, at nogle omstændigheder ved udstyret kræver

et eftersyn.

Bemærk: For en detaljeret beskrivelse af alarm toner der kan

aktiveres af pågældende institution, se venligst SDM tekniske

manual.

Følgende alarmer kan forekomme:

Høj prioritetsalarm:

En høj, hurtig tone der indikerer en SpO2 overskridelse af

grænseværdier ( 2 sekvenser af 5 korte toner med 10 sekunders

intervaller).

Medium prioritetsalarm:

En mellem-høj tone der indikerer pCO2 eller puls grænseværdier

er overskredet (1 sekvens med 3 toner) med 10 sekunders

interval. Eller en alarm for lavt batteri (hvis SDM ikke er tilsluttet

strømnettet).

Lav prioritetsalarm:

En lav tone der indikerer en system status der kræver opmærksomhed

fra operatøren (1 sekvens med 2 toner med 15

sekunders interval).

Side 27 . Betjening og alarmer ved SenTec Digitale Monitor (SDM)


Bemærk: Hvis et parameter er ustabilt eller ugyldig, er alarm

overvågningen af det respektive parameter ikke aktiv. For detaljer

se SDM tekniske manual.

Ved at trykke på tast for lyd pauseret/lyd slået fra, kan auditive

alamer deaktiveres i et eller 2 minutter (alt efter indstilling) eller

slås permanent fra (ved at trykke 3 sekunder).

Advarsel: Funktionen for tilkald af sygeplejerske er deaktiveret

når alarmen er slået fra.

Status bjælke

100% +

-

AD

7.7h

41.9

°C RHP

SpO2 motion artifact

2009-09-01 15:28:31

Status bjælken fremgår på de fleste skærmbilleder.

• til venstre vises op til 5 status ikoner

• i tekstfeltet i midten vises status meddelser (alarm/informations

beskeder)

• Ved siden af status feltet vises status for lyd. Dette indikerer

status for auditive alarmer (til, pauseret, fra)

• Alarm status ikonet indikerer prioriteten af alarmen (blinkende

hvid trekant med buede linje og udråbstegn på rød

baggrund ved hørprioritetsalarm; blinkende sort trekant med

buede linjer og udråbstegn på gul baggrund ved medium

prioritetsalarm; sort trekant med buede linjer og udråbstegn

på turkis baggrund ved lav prioritetsalarm;Lysegråt flueben

på mørkegrå baggrund hvis ingen alarmer)

• til højre vises dato og tid i åå-mm-dd og tt:mm:ss format.

For en detaljeret beskrivelse af status bjælken se venligst SDM

tekniske manual.


Vedligeholdelse af SDM

Ved normal brug er der ingen interne justeringer eller kalibreringer

nødvendige. Det anbefales dog, for at sikre SDMS kontinuerlig

virke, pålidelighed og sikkerhed, at der foretages regelmæssige

rutinetjek og vedligeholdelses procedurer (inklusiv

rengøring/desinfektion)

Instruktioner for rengøring og/eller desinfektion af SenTec Digitale

Monitor (SDM), af kablet og SpO2 adapteren findes i

SDM tekniske manual. Venligst se respektive anbefalinger for

rengøring og/eller desinfektion af V-Sign sensor og SpO2 Soft

Sensor.

Rutine kontroller

Følgende kontroller bør udføres regelmæssigt:

• Selvtest ved opstart: Hver gang SDM tændes, vil selvtjek foretages

automatisk. Hvis SDM altid står tændt, bør du månedligt

slukke og tænde igen for at foretage selvtjek

• Kontroller SDM for mekaniske og funktionelle skader

månedligt

• Kontroller sensorer for mekaniske og funktionelle skader

månedligt

• Kontroller Digital Sensor Adapter kabel for mekaniske og funktionelle

skader månedligt. Defekte kabler skal udskiftes med

originale.

730

• Månedligt tjek af barometret ( ) i SDM mod et kendt kalibreret

barometer.

• Kontroller alarmfunktionen i SDM månedligt.

Side 29 . Vedligeholdelse af SDM

• Ugentlig rengøring af dockingstationens pakning med en bomuldssvamp

(Q-Tip) med 70% isopropanol.

• Månedlig inspektion af dockingstationens låge og pakning for

mekaniske skader.

For vejledning i brugen af sensoren i forhold til yderligere/

komplette tjeklister og vedvarende procedurer, henvises der til

monitorens tekniske manual.

Bemærk: Kontroller forbrugsmaterialer månedligt. Udskift

eventuelt udløbne produkter.

Service

Det anbefales at foretage et sikkerhedstjek med regelmæssige

intervaller (mindst hver 24. måned) eller i henhold til lokale rekommandationer.

For at få udført sikkerhedstjek samt for service

eller reparation skal du kontakte kvalificeret service personale eller

lokale repræsentant. Bemærk venligst at alle procedurer der

kræver at apparatets kabinet åbnes skal udføres af autoriceret

service personale.

Advarsel: SDM´en må kun åbnes af SenTec’s autoriserede

service personale. Der findes ingen dele inden i SDM´en,

der må serviceres af bruger.


HB-006044-c ∙ Art. 100978

More magazines by this user
Similar magazines