Instruktionsmanual - SenTec AG

sentec

Instruktionsmanual - SenTec AG

Tilkobling af V-sign TM sensor

Tilslut V-sign TM sensor til Digital Sensor adapter kabel.

Kontroller V-sign TM sensoren

Vær sikker på, at sensoren ikke har løstsiddende membran, at

der ikke er luft under membranen eller

at elektrolytvæsken er udtørret (ses

som hvide områder på membranen).

Skift membranen om nødvendigt. Såfremt

der sidder pletter udenpå membranen

skal den renses med en 70%

isopropanol serviet. Er der påført synlige

skader på sensoren eller kablet

skal autoriseret servicepersonale eller

den lokale distributør kontaktes. Opbevar

sensoren i Docking stationen indtil den skal sættes på

patienten.

V-sign TM sensorkalibrering og opbevaring

SDM vil automatisk komme op med meddelelsen ”kalibrer

sensor” i statuslinien, når en kalibrering af sensoren skal

foretages.

1. Åbn lågen på dockingstationen 7

der sidder på apparatets front, ved at

trykke ned på låsen 6 uden overdreven

kraft.

2. Tjek pakningen i dockingstationen.

Rengør dockingstationen og pakningen

med en 70% isopropanol serviet,

hvis det er nødvendigt.

Bemærk: Rengør altid sensoren

før den sættes i dockingstationen.

3. Indsæt sensoren i holder, der sidder

på siden af lågen (synligt rød lys).

Forsigtig: Hvis sensoren sættes

omvendt i docking stationen kan dette

forårsage skade på sensoren, dockingstationen

eller dele af dem.

More magazines by this user
Similar magazines