IRKEbladet - Sdr. Bjert Kirke

sdrbjertkirke.dk

IRKEbladet - Sdr. Bjert Kirke

Foto: Karen Lützen

Kirkebladet 38. årg. • Marts - april - Maj 2013

Sdr. Bjert Sogn

Kirkebænkene i fokus

Renoveringen står for - skal gavlene sænkes for

at give bedre udsyn - her for Dora?

Se side 11


2

Til eftertanke...

”Hva´ gør vi nu, lille du?”

I december var jeg til en forelæsning

på universitetet i Odense,

og på falderebet kastede vores

underviser spørgsmålet ud til

os omkring 100 studerende:

”Næstefter stress, hvad er så de

studerendes største personlige

problem i dag?” Der gik en rum

tid, og – dyb tavshed - ingen

svarede. Flere har sikkert tænkt

på den evige kamp om at få SU

til at slå til, hvor svært det er at

finde et sted at bo, for lidt tid til

fredagsbar og meget andet. Svaret

var og er imidlertid: ensomhed,

hvilket siden har givet mig en del

stof til eftertanke.

Vi har pc´ere, mobiltelefoner og i

hundredevis af ”venner” på Facebook,

så vi kan være i kontakt

med hinanden døgnet rundt - og

alligevel er mange ensomme.

Det er jo tankevækkende – vi er

ensomme i en social verden. Hvad

sker der?

Meget tyder på, at vores sociale

liv på nettet og vores individuelle

stræben efter lykken og det perfekte

liv indimellem efterlader os

i et tomrum af ensomhed og altså

ikke opfylder vores behov for ægte

social kontakt med andre mennesker.

Men det taler vi ikke om,

for det at føle sig ensom, anderledes

og ikke forstået er et lavstatussymbol

i vores moderne liv.

I stedet for gør vi alt hvad vi kan

for at signalere, at alt er OK – vi

har styr på os selv og vores eget

liv.

Men ensomheden minder os om

– og det glemmer vi i al vores

individuelle søgen og higen - at

mennesker er sociale væsener, der

har behov for at blive set, hørt og

anerkendt af andre – behov for at

høre til – i den virkelige verden

af kød og blod. Vi har brug for, at

andre har brug for os, ellers bliver

vi syge og visner.

En studerende skrev i 2012

speciale om ungdomsensomhed

og interviewede blandt andre

Lea, som beskrev sin følelse af

ensomhed således:

”Det er jo ligesom, at nogle får

en vinterdepression, fordi det er

så koldt, og der ikke er noget lys.

Det kan vel blive det samme, hvis

man ikke får nok varme fra andre

personer. Det er jo også en slags

lys. Hvis du ikke får nok varme

fra andre personer, kan du jo

godt gå ned, ligesom du kan,

hvis du ikke får nok lys.”

Leas ord giver os lyst og mod til

at sende masser af lys og varme

til vore medmennesker – så både

de og vi kan vokse og blomstre.

Dét skal vi gøre - lige nu.

Lone Bendixen


Sdr. Bjert Sogn

K irkebladet

”.....jeg tror i hvert fald ikke på en

gammel mand med hvidt skæg....”

På et tidspunkt fik jeg lyst til at udfordre

en meget snakkesalig herre, der i længere

tid havde fortalt mig, hvad han ikke troede

på.”Nej, det gør jeg heller ikke,” sagde jeg:

”Men vil du nu fortælle mig, hvad du tror

på?” – og så fik andre ved bordet med ét

lejlighed til at komme til orde.

”Vil du ikke fortælle mig, hvad jul handler

om?” sagde den muslim, jeg talte med en

lillejuleaften. Og han fortsatte: ”Jeg kan

se, at de kristne køber mange ting, og

de snakker ikke om andet end jul. Så jeg

har forstået at det er vigtigt. Men når jeg

spørger, hvad julen egentlig betyder, så

siger de, at den ikke rigtig betyder noget.

Det forstår jeg ikke....”. Han var dybt

forundret over, at man brugte tid og penge

på noget, der ikke betød noget. Eller som

man i hvert fald ikke talte om.

Man kan sige, at vi danskere indtil for 50

år siden var en religiøst homogen gruppe,

der lærte salmevers i skolen. Der var ingen

sport i kirketiden, lukkelov etc. Troen var

en del af alle aspekter i livet – på godt og

ondt. Det har ændret sig. Også på godt og

ondt. Det er godt at man kan være dansker

uden at være kristen. Men er det godt, at vi

slet ikke taler om vores kristne tro?

Hvorfor mon det er sådan? Er vi blufærdige?

Er det fordi vi ikke har ord for det, der

handler om tro, fordi vi ikke taler om det?

Er det fordi vi godt kan lide at gemme os

bag en ikke særlig klædelig ironisk distance

til det dybere i livet? Nogle vil måske

sige, at de ”faldt i gryden som barn” (med

en hentydning til tegneserien Asterix,

hvor Obelix faldt i gryden med trylledrik

som barn, og derfor har fået nok til hele

livet).... andre vil sige, at der aldrig er

nogen, der har talt med dem om tro, så

derfor er det naturligt nok vanskeligt at

formulere sig om det.

De unge er faktisk mere frimodige end vi

andre. De færdes mere hjemmevant i et

multireligiøst samfund med forskellige

traditioner, og hvor man taler om tro og

værdier.

Forleden så jeg et interview med Simon

Kvamm fra ”Nephew” (en musikgruppe).

Han skriver sangtekster, der handler om

meningen med livet, så han bliver ofte

spurgt, om han er religiøs. Længe havde

han sagt ”tjaa”, og ”der er vel mere mellem

himmel og jord”. Men så havde han spurgt

sig selv, om han sagde sådan, fordi han var

fej og ikke turde sige, hvad han troede på?

Og da han måtte indrømme, at det netop

var derfor, havde han besluttet, at nu ville

han simpelthen sige, at han var kristen.

I Danmark kan det godt kræve lidt mod, for

vi er ikke så vant til at tale om, hvad vi tror

på. Men gør det alligevel! Det bliver altså

en lidt mere interessant snak, end hvis vi

bare hele tiden skal fortælle hinanden, hvad

vi i hvert fald IKKE tror på......

Tine Illum

3


Den stille uge

– sådan kaldes ugen mellem palmesøndag

og påskedag. I kirken gennemlever

man nærmest et helt livsdrama: lige fra

begejstringen palmesøndag, over nadveren

til død, håbløshed og forsoning langfredag

– og til livets sejr påskedag.

Så kom og vær med.

Gudstjenesterne har hver deres præg.

Palmesøndag 24. marts kl. 10.30

Alle børn inviteres til at gå ind med

palmeblade – så kom i god tid.

Skærtorsdag 28. marts kl. 17.00

Ved gudstjenestens slutning hører vi om

natten i Getsemane, og langfredags alvor

antydes ved, at alteret her ryddes for

blomster og lys, så det står helt bart til

langfredag.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning

i sognehuset, og alle er velkomne.

Langfredag 29. marts kl. 10.30

Voksenkoret har indøvet Faurés Requiem,

og i stedet for prædiken er der kortere

eftertanker over teksterne i værket.

Traditionen tro er der tornekrans på

krucifikset.

Påskedag 31. marts

Festgudstjeneste, påskeliljer og salmebrus.

Pinsedag 19. maj kl. 10.30

Gudstjenesten, hvor vi bl.a. synger en af

de dejligste salmer, nemlig ”I al sin glans

nu stråler solen”.

4

Påsken

& Pinsen 2013

Har du et andet modersmål end dansk?

Så vær med til at læse et bibelvers

(Johannesevangeliet, kapitel 3 v. 16)

på mange forskellige sprog. Meld dig til

hos Tine Illum – enten på mail, tlf. eller

facebook.

2. pinsedagsgudstjeneste

Mandag 20. maj kl. 10.30

Kolding Provsti holder traditionen tro en

fælles 2. pinsedagsgudstjeneste. I år er den

placeret i Staldgården på Koldinghus, hvor

murene genlyder af historie. Temaet er i år

”Frihed og fangenskab.”

Alle sejl er sat til. Der er hyret både

klokkespil, blæserkvintet og kor, så det

bliver festligt.

Der er stole på stedet, men medbring selv

madkurvene til frokosten bagefter. Der

er tradition for, at der kommer mange fra

Bjert, og det plejer at være hyggeligt at

spise sin medbragte mad sammen.

Gudstjenesten er i år arrangeret af Almind

og Viuf, Vester Nebel, Eltang og Sdr.

Vilstrup, Nr. Bjert og Skt. Nicolai sogne.

Foto: Karen Lützen


Marias bebudelsesdag

– Fælles musikgudstjeneste

Søndag den 17.marts er det ”Marias

bebudelsesdag” (når man af og til skriver

”Mariæ” er det fordi man i gamle dage

brugte den latinske måde at skrive ejefald/

genitiv på – det betyder ”Marias”). Det er

den dag, hvor ærkeenglen Gabriel fortæller

jomfru Maria, at hun skal føde Guds søn og

give ham navnet Jesus.

Sdr. Bjert Sogn

K irkebladet

Den dag holder vi sammen med Sdr. Stenderup

og Dalby sogne gudstjeneste i Sdr.

Stenderup Kirke kl. 10.30. De tre kirkers

kor, organister og præster medvirker ved

gudstjenesten, som kommer til at bestå af

bibelske læsninger, tre billederefleksioner

samt naturligvis: en hel masse flot musik

og sang! Læs mere, når tiden sig nærmer,

på kirkernes hjemmesider.

Kom og vær med til fire dages kirke-

og kulturfestival!

Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene

er en enestående lejlighed for

hele familien til at opleve et sandt

overflødighedshorn af aktiviteter med

foredrag, debatter, musik, Knirkerevy,

workshops, kunst, Mulighedernes

Marked og gudstjenester. Mere end 200

forskellige programpunkter for alle fra

tre år til 100+ venter.

Blandt de personer, man kan møde på kirkedagene er:

- Stortingspræst Per Arne Dahl, Norge, der blandt andet på baggrund af terrorhandlingerne

i Oslo og på Utøya taler om ’At rejse sig efter en rystelse’

- Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der vil fortælle om kvindeskikkelser i Bibelen

- Værterne på DR´s Tro-redaktion, som vil være til stede under kirkedagene og – ud over

at bringe indslag i DR fra kirkedagene - invitere til dialog om DR´s programmer om tro

og eksistens

- Korshærschef Helle Christiansen, der taler om kirkens troværdighed – eller mangel

på samme

- Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, der vil forsvare gudstjenesten

- Internationale gæster fra bl.a. Kina, Jordan, Syrien, USA, Myanmar, Indien, Ægypten

og Japan ....... og meget, meget mere.

Gå ind på www.danskekirkedage.dk og se hele programmet. Der er særskilt børneprogram

– og ungdomslejr for teenagerne :-) Flere oplysninger hos Tine Illum eller tag et program

i våbenhuset.

5


Biskop Niels Henrik Arendt

Den lydhøre favnende biskop

Niels Henrik Arendt fortæller om sine bispeår - og sin fremtid som præst

“Man er jo bare et led i en kæde”, siger

vores biskop Niels Henrik Arendt på falderebet

til at forlade bispestol og stift 15.

marts - for meget utraditionelt igen at blive

sognepræst.

Men hvilket led har han ikke været gennem

i sine 14 år som præsternes præst og -

åndelig vejleder for menighederne?

Bredt og lydhørt favnende, engageret forkyndende,

indsigtsfuldt debatterende - hvor

han gerne gør op med dem, der er bange

for at bekendte kulør - empatisk administrerende

med snusfornuft og økonomisk

sans for det, han har ansvar for.

Men det er ikke så meget, for i den retning

er han ikke koncernchef. Folkekirkens økonomi

forvaltes for størstedelens vedkommende

i provstierne og sognene.

Landets biskopper er så forskellige og taler

sjældent med én stemme, og det har passet

Niels Henrik Arendt godt.

Hvad laver en biskop?

“Jeg har lagt vægt på med jævne mellemrum

at komme rundt og deltage i alle gudstjenesterne.

Og dér registreret alt sliddet

med at gøre sognets kirke til en relevant og

vigtig aktør i det daglige liv.”

Arendt er ikke den buldrende type, tværtom.

På sine visitatser til stiftets godt 200

præster er han gerne kommet uanmeldt til

6

gudstjenesten og sat sig bagerst til højre

på kirkebænkene - som vi har oplevet det i

Sdr. Bjert.

Og registreret forskellighederne?

“Ja, bl.a. hos jer, fordi I er et liturgisk

frisogn under den forudsætning, at I prøver

nye veje, som skal kunne komme andre til

gode.”

Biskoppen skal også tage sig af de ubehagelige

konflikter, der skal løses mellem

menighedsråd og præster. Og her har kun

ordet at bruge, ikke sværdet som de biskoppelige

tyske kolleger kan.

Og så skal biskoppen ordinere nye præster

samt udpege provsterne, som han netop

har gjort i Kolding provsti - se modstående

side.

Niels Henrik Arendt holder afskedsgudstjeneste

som biskop i Haderslev Domkirke

3. marts kl. 14 med efterfølgende reception

på hotel Norden.

“Og så glæder jeg mig til at blive sognepræst

igen i Staby-Madum pastorat i det

vestjyske, hvor jeg rykker ind i præstegården

i Staby med Birgitte.”

Dér venter også en ekstra opgave - at være

Folkekirkens teologiske sagkyndige for

præsidiet, der står i spidsen for markeringen

i 2017 af 500 året for reformationen.

Erik Randel


Sdr. Bjert Sogn

K irkebladet

Respekt for forskelligheden

Koldings Provstis nye førstekvinde Grete Wigh-Poulsen

om sit embedes fokus

Da min søn begyndte som ungarbejder i

Føtex, blev han udstyret med stort badge,

som han skulle bære sammen med den

hvide skjorte og slipset. Der stod med

tydelig skrift, sort på gul: NY I JOB. Det

var til at se, at her var en ung mand, der

ikke kunne forventes at vide besked om

alting.

Sådant et badge har biskoppen ikke udleveret

til mig. Men jeg er ny i job. Jeg ved

langt fra alt, hvad en provst skal vide.

Kolding provsti er ikke nyt land for mig.

Det er efterhånden mange år siden, jeg

kom til Koldingområdet. Først var min

mand præst i Lejrskov og Jordrup sogne.

Der kom vi til i 1989. I 1996 blev jeg præst,

og siden har jeg været sognepræst i Sankt

Nicolai sogn. I perioden fra 2006 -2010

var jeg tovholder for samarbejdsprojekter

i provstiet. I forbindelse med det fokusgruppearbejde,

der foregik de år, nåede jeg

vist at arbejde sammen med repræsentanter

for alle sogne i provstiet. Præsterne er mine

kolleger og har selvsagt været det i længere

eller kortere tid. Selv er jeg jo efterhånden

kommet til at høre til ”de gamle”.

Fremover skal jeg være både præst og

provst. 25 pct. af min ansættelse er som

sognepræst i Sankt Nicolai sogn. Det

betyder, at jeg stadig har gudstjenester,

andre kirkelige handlinger i et begrænset

omfang, og at jeg skal undervise et hold

konfirmander. Det passer mig godt at blive

holdt fast på kirkens ”kerneydelser”. Provst

og provsti er der jo for at være med til at

sikre, at menighedsråd og præster i alle

sogne kan varetage kirkens kerneopgaver.

Provsten skal ligesom alle andre i folkekirken

arbejde for kirkens liv og vækst.

Som provst har jeg en række administrative

og ledelsesmæssige opgaver. Provst og

provstiudvalg skal i fællesskab forvalte de

økonomiske midler, der er til rådighed, så

forkyndelse og kirkeliv får de bedst mulige

vilkår rundt om i sognene. Det fordrer blik

for og respekt for sognenes forskellighed

og resurser. Derfor ser jeg frem til at lære

sogne og menighedsråd og præster endnu

bedre at kende.

Et par dage efter at jeg havde modtaget

udnævnelsen til provst, var der en, der

spurgte mig om, hvad jeg glædede mig

allermest til.

Det korte svar er: samarbejdet med

menighedsråd og præster om at være

folkekirke i Kolding provsti.

Grete Wigh-Poulsen

7


8

Kalenderoversigt

Gudstjenester

og arrangementer

foråret 2013.

MARTS

Søndag 3. marts 10.30

3. søndag i fasten

Tirsdag 5. marts 16.30

Åbent Gudstjenesteværksted

Onsdag 6. marts 19.00 - 21.00

Stormøde i Sognehuset. (se s. 11)

Søndag 10. marts 9.00

Midfaste søndag

Folkekirkens Nødhjælps Fasteindsamling

(Se s. 15 )

Tirsdag 12. marts kl. 19

Læs en bog (Den nye Aftale)

Søndag 17. marts 10.30

Marias bebudelsesdag (se s. )

Fælles gudstjeneste for Stenderuphalvøens

kirker i Sdr. Stenderup.

Der er fælles kørsel fra kirkens

parkeringsplads kl. 10.10

Onsdag 20. marts kl. 17

Menighedsrådsmøde

Torsdag 21. marts 17.00

Bjert-kirke-i-børnehøjde – gudstjeneste

og fællesspisning (se s. 12)

Minikonfirmander og babysalmesang

medvirker

Torsdag 21. marts 19.00

Åben Snak

Søndag 24. marts 10.30

Palmesøndag

Torsdag 28. marts 17.00

Skærtorsdag – derefter fællesspisning

(se s. 4 )

Fredag 29. marts 10.30

Langfredagstanker med Fauré (se s. 4)

Søndag 31. marts 10.30

Påskedag

APRIL

Mandag 1. april 9.00

2. påskedag v. Klavs Bo Sørensen

Søndag 7. april 10.30

1. søndag efter påske

v. Maria Frederiksen

Tirsdag 9. april 16.30:

Åbent Gudstjenesteværksted

Tirsdag 9. april 19.00:

Læs en bog: Den nye Aftale

Søndag 14. april 10.30

1. søndag efter påske

Torsdag 18. april kl. 17.00:

Menighedsrådsmøde

Søndag 21. april 10.30

3. søndag efter påske

v. Jens Christian Bach Iversen

Torsdag 25. april 17.00

Bjert-kirke-i-børnehøjde – gudstjeneste

og fællesspisning (se s. 12)

”Gamle” minikonfirmander fra 3.a og

3. b medvirker

5-års dåbsjubilæum

Fredag 26. april 10.30

Bededag

Lørdag 27. april 10.30

Konfirmation 8.a

Søndag 28. april 10.30

4. søndag efter påske


MAJ

Lørdag 4. maj 10.30

Konfirmation 8.b

Søndag 5. maj 19.00

Aftengudstjeneste

(forskudt 4. maj gudstjeneste, se s. 10)

Tirsdag 7. maj:

Åbent Gudstjenesteværksted

Torsdag 9. maj 10.30

Kristi Himmelfartsdag

Søndag 12. maj 9.00

6. søndag efter påske

v. Maria Frederiksen

Torsdag 16. maj kl. 17.00:

Menighedsrådsmøde

Søndag 19. maj 10.30

Pinsedag (se s. 4 )

Mandag 20. maj 10.30

Fælles pinsegudstjeneste (se s. 4)

Søndag 26. maj 10.30

Trinitatis søndag

Søndag 2. juni 9.00

1. søndag efter Trinitatis.

Hvor intet andet er nævnt er Tine Illum

præst ved gudstjenesterne.

= Under prædiken kan børnene gå i børnerummet

og få fortalt bibelhistorie.

= Kirkecafeen er åben efter gudstjenesten.

K irkebladet

Indre Mission

Sdr. Bjert Sogn

MARTS:

Tirsdag d. 12. kl. 19.30 forårsmøde

i Lunderskov Menighedshus

Onsdag d. 13. kl. 19.30 forårsmøde

i Lunderskov Menighedshus

Begge aftner v. Henrik Bøje Jensen,

København.

APRIL:

Tirsdag d. 16. kl. 19.30 bibelkursus

i Bethel v. Peter Legarth, Århus

Onsdag d .17. kl. 19.30 bibelkursus

i Bethel v. Esper Thidemann. Århus

Indsamlinger i foråret

Marts: Folkekirkens Nødhjælp.

Påsken: KFUM og KFUK

April: Kirkens Korshær

Konfirmationer: Fremtidsbørn

Maj: Danmission

Kirkegårdsvandring

Søndag 2. juni

efter gudstjenesten er der kirkegårdsvandring

for alle, der har tid og lyst.

Her bliver fortalt om kirkegårdens indretning

og historie. Desuden vil der blive

fortalt om nogle af gravstederne.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og

læs mere i næste kirkeblad.

9


5. maj gudstjeneste kl. 19.00

Endnu engang medvirker voksenkoret og

gør vores 4. maj gudstjeneste ekstra festlig.

Efter gudstjenesten er der alsang og kaffe

i sognehuset. Vi håber at rigtig mange vil

være med både til gudstjeneste og alsang.

I forbindelse med at der for nogle år siden

blev ryddet op i præstegårdens arkiver,

fandt vi det hyrdebrev, som biskopperne

udsendte i maj 1945, og som vi siden da

har begyndt gudstjenesten med at høre

uddrag af. Her udtrykkes tanker, der i

dag er så aktuelle som nogensinde. Det

hedder bl.a. ”Nu er det vor bøn, at alle

gode kræfter må forene sig om at rense

ud og bygge et bedre Danmark op. Volds

og urets tid var ond; had og hævntanker

vokser kun alt for villigt frem deraf. Men

vi skal ikke hade og hævne og derigennem

vise os overvundne af tidens onde ånder.

Ret skal råde. Gud give os alle sind til

at bære hverandres byrder og til med

respekt for hinandens forskelle at bevare

sammenholdet, så det broderskab, hvortil

vi i Kristi navn er kaldet og indviet, ikke

må blive til skamme. Og måtte kirken øve

evangeliets tjeneste således, at det bliver

Åbent Gudstjenesteværksted

Vær med til at forberede gudstjenesterne i

Sdr. Bjert Kirke. Alle er velkomne i Gudstjenesteværkstedet.

Her læses teksterne fra Bibelen til en

bestemt søndag, vi taler om, hvad der

provokerer os, hvad vi synes er uforståeligt

og hvad der falder os ind, når vi hører

teksterne. Desuden taler vi om salmer og

10

til mere end blot og bar tale om fred og

forsoning mellem folkene. Måtte Guds

Ord få frit løb i vort folk til opbyggelse af

alle gode kræfter og til evighed over vor

tilværelse.”

musik, om gudstjenestens forløb etc.

Hver gang drejer det sig om en ny gudstjeneste,

så man kan bare komme, når man

kan.

I forårets løb er der gudstjenesteværksted

følgende tirsdage 16.30-17.30:

5. marts, 9. april og 7. maj.


Sdr. Bjert Sogn

K irkebladet

Hvordan vil du indrette kirken?

Sognemøde for alle 6. marts om den kommende renovering

og evt. ombygning af Sdr. Bjert Kirke

Skal vi fjerne nogle bænke? Skal vi flytte

døbefonten ned i nærheden af kirkecaféen?

Mens de i København diskuterer hvilke

kirker, der skal lukkes, står vi i en helt

anden situation i Sdr. Bjert. Her skal vi

renovere kirken indvendigt. Der er bevilget

1,8 millioner kroner til det.

Det har længe været tydeligt for enhver,

at kirkerummet trænger til en ordentlig

tur med kalkkosten, og samtidig er der så

mulighed for at opfylde en række ønsker for

bedre udnyttelse af kirkerummet. Der har

bl.a. været talt om at gøre noget ved de

høje gavle ved kirkebænkene. De er absolut

ikke børnevenlige og er i det hele taget

hæmmende for godt udsyn.

Men. Hvad synes du? Hvilke ønsker har du

til den indre renovering? Skal vi stadig have

de store tavler med præstenavne? Skal der

være bedre plads til musik ved korbuen?

Eller har du helt andre ideer?

Onsdag 6. marts klokken 19-21 er der møde

i Sognehuset om renoveringen. Mødet er for

alle, og menighedsrådet sætter stor pris på

at få input fra så mange som muligt - og

giver kaffe og brød. Det vil være godt for

det videre arbejde.

Anette Jorsal

De høje gavle på kirkebænkene hæmmer udsynet - som f.eks for Dora på forsidebilledet,

hvor hun sidder på fem lag salmebøger!

Foto: Karen Lützen

11


12

Bjert Kirke i børnehøjde

Søndagsgudstjenester

Alle gudstjenester i Sdr. Bjert er planlagt sådan, at børn kan deltage. Minikonfirmander

og konfirmander har af og til særlige opgaver. Når der er dåb, kan alle børn være med

til at bære vand ind til døbefonten. Mens der er prædiken, er børnerummet åbent. Her

fortælles der bibelhistorie eller man taler om et tema, der er oplagt. For de helt små

er der guds-tjenesten igennem mulighed for sammen med en voksen at gå til og fra

småbørnsrummet i kirkecaféen.

Palmesøndag bærer alle de børn, der kommer, palmegrene ind i kirken.

Børnegudstjenester med fællesspisning

To gange i foråret er der en kort børnegudstjeneste kl. 17 med efterfølgende spisning.

Det hele er færdigt kl. 18.30. Spisningen er et sammenskudsgilde – og rugbrød med

leverpostej er altid et hit.

Torsdag 21. marts er afslutter både forårets babysalmesang og minikonfirmanderne,

og vi håber der kommer mange andre.

Torsdag 25. april er alle de børn, der er døbt for 5 år siden (altså i 2008) inviteret til

dåbsjubilæum. De får et brev med posten. Alle er velkomne.

EFTERMIDDAGE I SOGnEHuSET

Torsdag. 21. marts kl. 14.30

er sæsonens sidste sogneeftermiddag.

Her kommer Lokalhistorisk forening og

tager os med på en ”En historisk vandring

mellem skolen og plejehjemmet” i fortæl-

ling og billeder. Eftermiddagen holdes i

sognehuset og handler om de virksomheder,

der har ligget mellem skolen og

plejehjemmet gennem tiderne.


Lørdag 27. april, kl. 10.30

Jessica Borgquist,

Kobbelvænge 1, Strandhuse, Kolding

Mads Frøjk Christoffersen,

Niels Uldals Vej 7, Bjert

Marie Christoffersen,

Sønderbyvej 8, Bjert

Fie Pedersen Enevoldsen.

Mads Kehlets Vej 30, Bjert

Andrea Heick Gadeberg,

Abildgården 8, Bjert

Anders Voss Jacobsen,

Stormgaardsvej 8, Bjert

Asger Kamp Jensen,

Mariavej 18, Bjert

Magnus Emil Jensen,

Bjert Strandvej 1, Bjert

Jack Jepsen,

Løveroddevej 1, Sdr. Stenderup

Nicolai Gulløv Jørgensen,

Vesterløkke 20, Bjert

Anders Meldgaard Knudsen,

Østerløkke 5, Bjert

Kristian Miguel Lautrup,

Løgervej 18, Bjert

Jeppe Raben Harder Ochwat,

Gyndbjerg 15, Bjert

Malthe Holst Pedersen,

Østerløkke 21, Bjert

Frederik Balling Petersen,

Moshusevej 3, Sdr. Stenderup

Cecilie Ringstrøm Rasmussen,

Engen 24, Kolding

Emma Tambo Simonsen,

Løgervej 31, Bjert

Louise Østerlund Thomsen,

Sønderbyvej 24, Bjert

Lørdag 4. maj, kl. 10.30

Mads Andersen,

Brændkjærgade 72, Kolding

Signe Hyllested Berthelsen,

Engen 15, Kolding

Nicolai Enger Sandvei Christiansen,

Møllevang 15, Bjert

Mathias Simonsen Dietrich,

Stenderupvej 127, Sdr. Stenderup

Victor Due-Kristensen,

Gydeledvej 31, Bjert

Lisa Haysen,

Gl. Bjært 49, Bjert

Caroline Dvinge Hegelund,

Mads Kehletsvej 29, Bjert

Rasmus Nissen Herse,

Østerløkke 1a, Bjert

Cecilie Friis Høyerby,

Skrænten 2a, Bjert

Johan Knutz Haavik,

Bæklandsvej 6, Bjert

Kristian Antkowiak Jensen,

Niels Uldals Vej 1, Bjert

Emilie Kristine Junker,

Gl. Bjært 60 M, Bjert

Josefine Uth Krab,

Mads Kehletsvej 14, Bjert

Mads Kodbøl Vindelev Jørgensen,

Vesterløkke 30, Bjert

Cecilie Sofie Madsen,

Løgervej 10, Bjert

Marie Emilie Elmelund Mølgaard,

Sønderbyvej 26, Bjert

Mads Ohrt Schøtt,

Goldbæk Allé 1, Kolding

Simon Hedegaard Svenningsen,

Abildvej 31, Bjert

Emil Vangsager,

Bjert Vestervang 13, Bjert

Tina Zeissler,

Bellevuegade 29A, Kolding.

KOnFIRMATIOnER I SDR. BJERT KIRKE 2013

13


Døbte

18. nov. Olivia Juhl nielsen

Vejlevej 110 st., Kolding

18. nov. natalie Møller Lisberg

Christianshave 13, Kolding

2. dec. Frida Bak Jørgensen

Rosenvænget 5, Bjert

2. dec. Sofus Bak Jørgensen

Rosenvænget 5, Bjert

30. dec. Loui Fersløv Schultz

Nørrevænget 4, Bjert

14

Dødsfald og

bisættelse/begravelse

10. nov. Christian nygaard Iversen

Ågade 9, st. th, Kolding

17. nov. Søren Fuglsang

Bjerrevej 349, Hornsyld

23. nov. Danielle von Arenstorff Dam

Rosenhaven 16, Egtved

29. nov. Knud Højer Rasmussen

Skrænten 17, Bjert

30. nov. Agnethe Eg Larsen

Enebærparken 126, Kolding

9. dec. Gunnar nielsen

Åvænget 5, Bjert

17. dec. Arne Sorgenfrei

Blæsbjerggade 11, Kolding

28. dec. Jenny Dorthea Jensen

Løgervej 21, Bjert

29. dec. Omer Brkovic

Vesterløkke 10, Bjert

3. jan. Helen Gundorph

Havevej 4, Bjert

20. jan. Jenny Høier Juul

Vesterløkke 10, Bjert

21. jan. Emil Fuglsang Asmussen

Gl. Bjert 46, Bjert


Sdr. Bjert hjælper

verdens fattigste....

...sammen med Folkekirkens nødhjælp

samles der ind til kampen mod sult, når

frivillige banker på dørene søndag

d. 10. marts 2013.

Udviklingshjælp nytter og kampen mod

fattigdom kan vindes. Men der er stadig

meget at tage fat på. En af de helt

store udfordringer er sult. 870 millioner

mennesker lider af kronisk underernæring

og hver 12. sekund dør et barn af sult.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne

til sult med akut nødhjælp, langsigtet

udviklingshjælp og ved at arbejde for

menneskers ret til at leve i værdighed og

uden sult på både lokalt og internationalt

plan. Det koster kr. 2 om dagen at give en

person mad og vand. Så der er stadigvæk

stor brug for hjælp.

I 2012 blev der indsamlet ca. 15. millioner,

heraf kr. 21.580,00 i Sdr.Bjert.

Vi glæder os over, at der hvert år er mange,

der støtter med gode beløb og at en

trofast gruppe af indsamlere slutter op om

opgaven.

Vi vil gerne have kontakt med flere frivillige

indsamlere, som vil bruge et par timer med

indsamlingen søndag den 10. marts 2013.

Du kan melde dig som indsamler hos

Irene Bengaard på tlf. 29 33 60 85 eller

e-mail: fam.bengaard@gmail.com

Kirkebladet Sdr. Bjert Sogn

Kirkelig vejviser www.sdrbjertkirke.dk

Sognepræst, Mandag fridag

Tine Illum 75 57 20 90

Gl.Bjert 27, 6091 Bjert

Præst:

ti@km.dk

Maria Frederiksen 75 57 10 81

6092 Sdr. Stenderup

Menighedsrådet:

msf@km.dk

Arne Friis, formand 20154797

formandbjert@gmail.com

Hans Lind, næstformand, kasserer 75572733

Anette Jorsal, sekretær 27201457

Hanne Føns 75572084

Thyge Lind 75572732

Inger Rørbæk Madsen 41416091

Inge Vesterdal 75508981

Kirkesangere:

Hanne Schneider 75 57 11 49

Jette Zoega 75 52 77 30

Babysalmesang:

Lisbet Møller Larsen 22 36 20 99

lisbet@ctlarsen.dk

Organist og korleder:

Søren Andresen, Engløkke 5 23 47 30 47

organisten@sdrbjertkirke.dk

Graver:

Kirkegårdskontoret, bedst 9.00-9.30 75 57 22 50

Hanne Buhl (privat) 75 57 52 23

graver@sdrbjertkirke.dk

Kirkeværge: Bent Junker-Hansen 75 57 14 46

berujh@gmail.com

Attester - fås ved henvendelse til sognepræsten.

Fødsler - i sognet anmeldes til sognepræsten

senest 14 dage efter fødslen

Dødsfald - anmeldes til sognepræsten

Sognehuset: Hanne Buhl

Facebook: Sønder Bjert Kirke

Kirkebladets redaktion

75 57 22 50

Karen Lützen, Mariavej 24 (ansvh.) 75 57 22 73

karenlytzen@profibermail.dk

Helle Aavild Juhl, Mariavej 22 75 57 25 01

Erik Randel, Guldager 14 75 57 26 64

Arne Friis, Agerland 13 20 15 47 97

Tine Illum, Gl. Bjært 27 75 57 20 90

Grafisk: X-tension ApS 75 57 23 00

Tryk: InPrint, Kolding

15


Konfirmanders forslag til

renovering/forandring af kirken

“Der er også andre, der har en mening”

Alter

Døbefond

Prædikestol

Bænke

med puder

Gulvtæpper

Orgel

Garderobe

Hvis nu kirkerummet bare

stod der med murene, som

vi kender dem..... hvordan

synes du så det skulle indrettes?

– Det spørgsmål fik

konfirmanderne på lejren i

januar.

Og det kom der mange

forskellige og spændende

besvarelser og billeder

ud af. Alle kan ses

onsdag 6. marts til

stormødet i sognehuset.

Der er tre ønsker, der går

igennem faktisk alle

billeder og besvarelser:

• alle skal føle sig

velkomne og godt tilpas

• alle skal kunne se,

hvad der foregår

• der skal ikke være så

stor afstand mellem

præst og alle andre

Tinee

Tegningen/forslaget af lavet af en gruppe konfirmander.

More magazines by this user
Similar magazines