Esbjergevangeliet - Hjørring

skt.hjoerring.dk

Esbjergevangeliet - Hjørring

Kurser

I samarbejde med Center for Undervisningsmidler i region Nordjylland arrangerer S-K-T

to kurser. Det ene afholdes i Aalborg, det andet i Hjørring.

Henvender sig også til sognemedhjælpere og præster.

BEMÆRK: Tilmelding til CFU

21. august 2008 kl. 13-16 - Pris: 485,-

Religionsfaget her og nu - mål og prøve i kristendom v. John Rydahl

Metoder og prøver i kristendomskundskab. Kundskaber om religion er en nødvendig forudsætning

for at forstå den kulturelle religiøse mangfoldighed i dag, men hvordan kan

vi kvalificere undervisningen så eleverne reflekterer over eksistentielle, etiske og religiøse

problemstillinger? Kurset tager udgangspunkt i de evalueringskrav, der er blevet stillet i

faget og i det fagsyn som Fælles Mål II er udtryk for. Desuden ser vi på konsekvenserne

af anbefalingerne fra Undervisningsministeriets rapport om styrkelse af fagligheden i

faget. Idémateriale til konkrete og praktiske prøveoplæg præsenteres. Du får på kurset:

En indsigt i lovgivning og nye Fælles Mål II for faget. Forudsætninger for at tilrettelægge

konkrete undervisningsforløb. Inspiration til at udforme mundtlige prøvespørgsmål. Kurset

giver dig en faglig og didaktisk inspiration til dette arbejde.

6.. oktober 2008 kl. 9-15 - Pris: 725,-

Filosofi med børn v. Henrik Jørgensen

Hvad vil det sige at filosofere med børn og hvorledes kan det gribes an, så der bliver

tale om filosofi og ikke blot almindelige samtaler? Hvorfor er netop filosofien relevant i

en religionsfaglig sammenhæng, og hvorledes kan de filosofiske samtaler anvendes her?

Filosofi er ikke noget selvstændigt fag i folkeskolen, men det er placeret i det centrale

kundskabs- og færdighedsområde ´Livsfilosofi og etik´ i faget kristendomskundskab. En

kompetent beskæftigelse med filosofi forudsætter imidlertid et kendskab til både det

teoretiske og det konkret-metodiske grundlag for at filosofere. Kurset giver en introduktion

til de centrale teoretiske positioner, der har udviklet sig inden for området ´filosofi

med børn´, til deres bagvedliggende filosofiforståelse og til den principielle diskussion om

mulighederne for at lade børn beskæftige sig med filosofi. Filosofi med børn er dog først

og fremmest en praksis, hvor det gælder om at få børn til selv at filosofere. Derfor lægges

især vægt på præsentationen af de forskellige metoder og medier, der er nødvendige for

at kunne gennemføre filosofiske samtaler. Desuden bliver der mulighed for på egen hånd

at afprøve udvalgte metoder.

10

More magazines by this user
Similar magazines