udgave 1 - Bustrafikken.dk

bustrafikken.dk

udgave 1 - Bustrafikken.dk

september | 2012 | udgave 1

bustrafikken•dk


3

4-9

10

11

12

13

14

15

16

17

bustrafikken.dk

bustrafikken.dk

Indholdsfortegnelse

Rejsekortet, dets opstart

og alle problemerne

A-busserne fylder 10 år

● Net med seks stambusser

Roskilde Festival 2012

Nyt konkurrerende

sightseeingfirma på marekdet

Togbuskørsel landet over

Demobusser i Movia

Shuttlekørsel i Frihavnen

Årets chaufførfest forchauffører

med karaktér

● Nye busser til Nettbuss i NT

● Gamle 6A-busser har fået nyt hjem

Kommende linjeændringer

bustrafikken.dk

Diverse info

Om bladet

Busbladet bustrafikken.dk udkommer

med jævne mellerum i løbet af året, i få

eksemplarer på nettet og til busanlæg.

Om hjemmesiden

På bustrafikken.dk bliver udgaverne af

bladet lagt op, som PDF. Derudover

ligger der en masse billeder af busser.

Ide & vision

Idéen med bladet er at, bringe nyheder

inden for busbranchen ud til ansatte og

interesserede, for at blive up-to-date.

Kontakt redaktøren

Sikandar Haroon Sahil

Mail: shs@bustrafikken.dk

www: bustrafikken.dk

Forsidebilledet

Bussen på billedet er en helt ny 13,7

meter Scania K280UB til linje 6A.

Billedet er fra leveringen i oktober 2011.

Sikandar, redaktøren på bustrafikken.dk


BILLETSYSTEM

bustrafikken.dk

Det nye billetsystem, Rejsekort, er netop kommet i

drift på hele Sjælland. De gammeldags

billetmaskiner er nu erstattet med rejsekortkonsoller

i alle busser. Stempelautomaterne er dog

endnu ikke forsvundet, hvilket betyder at

rejsekortsystemet skal køre i paralleldrift med

stempelautomaterne i et godt stykke tid endnu.

Rejsekortets opstart i etaper

Opstartsdatoerne på Sjælland, var spredt over flere

gange, for at undgå for store problemer på samme

tid. Det har Rejsekort A/S også måttet sande at have

været en god idé, da der har været en del problemer

under opstarten hos de fleste garager. Printerfejl,

skærmfejl og fejl på kortlæserne, er bare nogle af de

problemer der har været. I enkelte busgarager, har

der inden udrulningen, været opstillet en Rejsekortkuffert

til afprøvning og test af systemet, inden

ibrugtagningen, så chaufførerne kunne få opfrisket

funktionerne, som de lærte på deres et-dagskursus

hos UCplus A/S i Mileparken.

Nu hvor hele Sjælland er dækket med rejsekortet, er

det jydernes tur til at udbygge. Det er de også godt i

gang med. Fra 1. juli blev Rejsekort nemlig

introduceret på alle DSB’s og enkeltes af Arriva’s

jernbanestrækninger i Danmark.

Rejsekortet, dets opstart

og alle problemerne

Rejsekortet er kun lige kommet i drift på hele Sjælland, og

chaufførerne er begyndt at få forskellige indtryk af det nye

system. Både positivt og negativt.

// Sikandar Haroon Sahil ›› shs@bustrafikken.dk

Hvad siger chaufførerne?

Hos chaufførerne på de forskellige buslinjer i

Københavnsområdet, lyder der forskellige meninger

om det nye system. Generelt set, så er chaufførerne

tilfredse med ikke at skulle indkøbe billetruller på

garageanlægget, og have deres egen billetmaskine

med til hver vagt. Indførelsen af rejsekortsystemet,

har på de fleste garageanlæg også medført at

billetbeholdningen hos chaufførerne er nedsat en

del, så chaufførerne ikke skal bære på alt for mange

penge.

Daglige fejl med rejsekortsystemet

Man skulle tro at rejsekortsystemet ville køre som

smurt, efter opstarten. Men ikke helt.

Flere gange dagligt melder chaufførerne

fejlmeldinger ind på systemet. Nogle af de hyppigst

opståede fejl, er printeren der ikke fungerer,

billetrullen der har snøret sig sammen i printeren

under kørsel, fejl på kortlæser, fejl på

rejsekortkonsollen og et par flere. For at udbedre

mange af de hyppigst opståede fejl, er man

nødsaget til at slukke bussen for at genstarte

rejsekortsystemet og det kan kræve tid, som i sidste

ende resulterer i forsinkelser.


Side 4

A-busserne fylder 10 år

I dag kører 15 A-buslinjer rundt i Movia-land, og til næste år kommer den 16. af

slagsen. Det hele begyndte for 10 år siden med oprettelse af seks A-buslinjer i

forbindelse med Metroens åbning i København. Linje 2A og 5A var de første.

JUBILÆUM // Jesper K.D.

Røde hjørner og et A på skiltet er noget, københavnerne første gang skulle vænne sig til for ti år

siden. 20.10.2002 trillede de to første A-buslinjer – 2A og 5A – på gaden. I løbet af lidt over et år kom

yderligere fire til, og i dag har Movia 15 A-buslinjer fra Helsingør i nord til Næstved i syd.

Da A-busserne var på tegnebrættet, var arbejdstitlen ”stambusser”, men navnet endte altså på Abusser.

”A står for det bedste og det der kommer først, A-klasse”, kunne HT Nyt berette i marts 2002.

A-busserne blev også kaldt Metro på gadeplan. En sammenligning, som ikke var tilfældig, da 2A og

5A netop åbnede samtidig med den første Metro-strækning. Metro var anledningen til at gentænke

bustrafikken og udvikle en ny type bustransport, der kunne matche – og passe til - den nye og hurtige

Metro.

Net med seks stambusser

"Det har hele tiden været meningen, at der skal ske en tilpasning af bustrafikken, når metroen og

siden S-togsringbanen åbner. Og det kan enten ske ved generelle besparelser eller ved nytænkning,

som betyder at reduktionen ikke bliver nær så følelig for hovedparten af passagererne som ved

traditionelle nedskæringer," sagde HTs daværende administrerende direktør Johannes Sloth i år

2000.

Samme år blev det foreslået at etablere et net med seks stambuslinjer med så høj hyppighed, at

køreplaner kunne undværes, og suppleret af et antal almindelige linjer med lavere hyppighed.

Konceptet havde svenske og nederlandske forbilleder og ville være overskueligt og attraktivt for

passagererne.

Samtidig betød det nye busnet, at hundrede år gamle linjer blev nedlagt. Nettet fulgte i grove træk

det samme mønster, som da sporvognslinjerne blev omstillet til busdrift i 1960’erne. Siden december

2003 har de et-cifrede linjenumre været forbeholdt A-busserne.

Kilder: Linjekøreplaner, linjekort, trafikkort, da.wikipedia.org/wiki/A-bus,

myldretid.dk, HT Nyt og moviatrafik.dk m.fl.


Røde hjørner og linjeforløb i tagkanten

Som markeringer af konceptet forestillede man sig, at de nye stambuslinjer skulle køres med

dobbeltdækkere, som på det tidspunkt stod for at blive introduceret på linje 250S. Det blev dog

droppet i praksis. Busserne blev almindelige enetages lavgulvs 12 m- og 13,7 m-busser.

A-busserne fik fra begyndelsen røde hjørner på højre side af fronten og venstre side af bagenden – et

design S-busserne også fik fra 2003 i stedet for de daværende blå/hvide ”bolsjestriber” langs

tagkanten. Den røde farve gik igen på stoppestedsstandere og trafikkort. Det betød, at

servicebuslinjerne måtte ændre produktfarve på trafikkort og stoppestedsstandere fra bordeauxrød til

lysegrøn for at undgå farvelighed med det røde A-busnet.

Derimod har servicebuslinjerne aldrig haft farvede hjørner el.lign.

Udover de røde hjørner blev busserne også forsynet med angivelse af linjeforløb og -nummer i

tagkanten. Det sidste havde sporvognene i øvrigt også haft i sin tid, men da i form af udskiftelige

skilte, hvor man denne gang valgte at skrive på selve busserne. Det var dog måske nok en mindre

heldig idé, da en del af busserne også benyttes på natbuslinjer med andre linjeføringer. Netop af

samme grund måtte A-busserne oprindeligt ikke køre om natten – et forbud som dog hurtigt blev

frafaldet pga. økonomi og logistiske problemer. Siden er angivelsen af linjeforløb og -nummer i

tagkanten droppet.

Hyppig drift og ingen køreplaner

A-busserne kører ofte og er let tilgængelige i kraft af mange stoppesteder. De københavnske A-busser

kører myldretiden uden fast køreplan, men blot med angivelse af et forventet interval mellem

busserne, der kan være helt ned til 3-4 minutter. Udenfor myldretiderne er der højst 10 minutter

mellem hver A-bus. På nogle yderstrækninger er det dog kun hver anden eller tredje bus, der kører helt

igennem, så her er der ofte blot 20 minutters-drift.

Netop som følge af den hyppige drift har man siden 2004 ikke kunnet tage en linjekøreplan i Abusserne.

Ville man vide, hvordan bussen gik, måtte man på nettet eller se på stoppestedsstanderen. I

begyndelsen kunne man dog tage en oversigt over stoppesteder og takstzoner i busserne, men fra

2008 var det også slut med det.

Side 5


Side 6

Oprettet ad tre omgange

Etableringen af A-busnettet og de øvrige omlægninger af busnettet skete ad tre omgange, i form af

hvad der blev kaldt "forsinkelsesstrategien". Det gjorde det muligt at foretage ændringer,

efterhånden som man fik overblik over passagerudviklingen. Det medførte dog også flere kortlivede

ændringer af de øvrige buslinjer.

Det oprindelige A-busnet i København blev indført ad tre omgange. Da Metroens etape 1 åbnede

19.10.2002 mellem Nørreport og Vestamager hhv. Lergravsparken, begyndte linje 2A og 5A som

nævnt at køre dagen efter.

Samtidig blev især linjenettet på Amager ændret radikalt.

Metroens etape 2a mellem Nørreport og Frederiksberg blev indviet 29.5.2003, men allerede 25.5.2003

var de næste ændringer af nettet sket. Denne gang var ændringerne koncentreret på Sjællandssiden,

hvor linje 1A og 6A så dagens lys. Metroens etape 2b mellem Frederiksberg og Vanløse indviedes

12.10.2003, men det påvirkede ikke umiddelbart busnettet. De to sidste af de oprindelige A-buslinjer

– tværlinjerne 3A og 4A – åbnede 14.12.2003.

CityCirkel blev A-bus

Siden har København fået endnu en A-bus, linje 11A, som dog skiller sig ud fra konceptet på mange

måder. Den blev oprettet 24.10.2010, samtidig med CityCirkel (linje 11) og Tivoli Shuttle blev nedlagt,

og ligesom cirkel-linjen køres den af små el-drevne busser i indre by. Frekvensen lever ikke op til de

fastsatte A-buskriterier, og værre blev det efter skybruddet 2.7.2011, hvor flere af el-busserne blev

beskadigede. I dag kører linje 11A hvert 12. minut i dagtimerne.

A-busser til købstæderne

Efter succesen i København har A-busser spredt sig til resten af Movia-området. Den første blev

oprettet i Ringsted 13.12.2009, hvor den fik nummer 401A, og 12.10.2010 fik også Køge A-busser –

linje 101A og 102A - hvor den ene linje ikke kun fungerer som bybus, men hver time i dagtimerne

fortsætter helt til Præstø. Samtidig kunne næstvederne byde velkommen til linje 601A. De sidste

købstadsbybusser blev oprettet 11.12.2011: 201A og 202A i Roskilde, 501A i Holbæk og 801A i

Helsingør.

I købstæderne kører A-busserne på hverdage med 15 minutters mellemrum i dagtimerne - derudover

kører de hvert 30. minut (med undtagelse af yderstrækninger, hvor de kører én gang i timen).

Ligesom i København har købstædernes A-busser røde hjørner og er markeret med rødt på

stoppestedsstandere og trafikkort. I 2009 ændrede Movia ellers produktfarven for bybusserne i

købstæderne Faxe, Frederikssund, Helsingør, Hillerød, Holbæk, Kalundborg, Korsør, København (Abusser),

Køge, Maribo, Nakskov, Næstved, Nykøbing F., Nykøbing S., Ringsted, Roskilde, Skælskør,

Sorø, Slagelse og Vordingborg, så de blev markeret med rødt på trafikkort og stoppestedsstandere,

men da A-busnettet blev udbredt, blev de øvrige bybusser atter markeret med gult.


Nordens største, ind ad bagdøren og vejret bestemmer

A-busserne transporterer cirka 35 procent af det samlede antal passagerer i hovedstadsområdet.

Alene linje 5A bidrager med over 65.000 passagerer dagligt og er således Nordens største buslinje.

Fra 4.4.2011 har passagererne som et forsøg kunne gå ind ad bagdøren på linje 4A, mens udstigning

kun kunne ske gennem midterdørene – et forsøg for at få passagerne hurtigere ind og ud af busserne.

Og fra sommeren 2012 er Movia og operatøren Nettbuss begyndt et initiativ på linje 5A, hvor antallet

af busser i drift vil afhænge af bl.a. vejrudsigten og aktuelle arrangementer. I begyndelsen

planlægges der for en uge ad gangen, hvor antallet af busser i drift kan varieres med 10 %.

Desuden kan det nævnes at linje 4A er den eneste tilbageværende A-buslinje i København, der

stadigvæk har de samme busser som den startede med.

Fremtiden: Endnu en linje og døgndrift

Udvidelsen af A-busnettet er ikke slut endnu. Næste planlagte linje hedder 9A og skal køre fra

Glostrup til Operaen fra 24.3.2013. Samtidig vil Movia lade linje 1A-6A og 9A køre i døgndrift

med 20-minutters drift nat efter fredag-lørdag og 30-minuttersdrift øvrige nætter; visse

yderstrækninger må dog nøjes med timedrift. Med denne udvidelse af driftstiden kan de

københavnske natlinjer 80N og 82N-85N nedlægges.

Endelig har der længe været tale om, at linje 18 skulle opgraderes til en A-buslinje, men det er

usikkert, hvad status er på disse planer.

A-busser til Jylland

Til slut kan nævnes, at man også kan finde A-busser udenfor Movia-land. Aarhus har haft A-busser

med røde hjørner siden 8.8.2011, hvor et helt nyt busnet blev indført. De aarhusianske A-buslinjer

adskiller sig fra de københavnske ved kun at standse ved omtrent hvert andet stoppested.

I Aalborg blev bybusnettet også omlagt til et "stambusnet" i foråret 2004, men her blev navnet

"metrobusser". Aalborg landede på samme vis på den røde farve, men i en udgave, hvor hele bussen

er rød.

Side 7


De

buslinjenumre

der står i

parentes, er

buslinjer, som

blev erstattet

Side 8

Københavns A-bussers forløb igennem de sidste 10 år

Linje 1A (København)

25.5.2003: Oprettet (Avedøre st.-)Hvidovre Hospital-Toftegårds Pl.-Enghave st.-Dybbølsbro st.-

Hovedbanegården-Kgs. Nytorv st.-Østerport st.-Svanemøllen st.-Hellerup st. (650S+16+10+6).

Nyudbud i 12. udbudsrunde: City-Trafik A/S Hvidovre med 13,7 m-busser.

17.11.2003: Første linje med automatisk annoncering af næste busstop på display etc.

11.12.2011: Omlagt i Avedøre så ej direkte ad Byvej men via Rebslagerporten (133).

1.4.2012: Udbud A8: Overtaget af Arriva Danmark A/S Ryvang med 13,7 m-busser.

Linje 2A (København)

20.10.2002: Oprettet (Lufthavnen st.-)Hedegaardsvej v. SAS-Kastrupvej-Lergravsparken st.-

Amagerbro st.-Christianshavn st.-Hovedbanegården-Rådhuspladsen-Grøndal st.-Brønshøj Torv-

Tingbjerg (20+5+79E+9/19+37+28+350S+11+2+4E+8). Connex Danmark A/S Gladsaxe med gasbusser

(8. udbud).

23.5.2003: Omlagt i Kastrup så ej (Lufthavnen-) Hedegårdsvej men (Lufthavnen-)Kastrup, Ved

Stationen-Kastrupvej (12+72E). Garageskift så Connex Danmark A/S Ejby.

17.10.2004: Forkortet pga. lukning af Alleen (anlæg af Metroens 3. etape) så alle ture til Kastrup, Ved

Stationen (fra 28.9.2007 Kastrup st.).

23.10.2005: 17. udbud: Overtaget af Arriva Skandinavien A/S Glostrup med 13,7 m-busser.

21.10.2007: Reduceret så hver 2. tur kun til Lergravsparken st. (28.9.2007: M2).

16.3.2008: Garageskift så Arriva Skandinavien A/S Ejby.

23.10.2011: Udbud A8: Uændret Arriva Danmark A/S Ejby med 13,7 m-busser.

Linje 3A (København)

14.12.2003: Oprettet Nordhavn st.->Århusgade>- Trianglen-Elmegade-H.C. Ørsteds Vej-Enghave st.-

Sydhavn st.-Mozarts Pl.-Kgs. Enghave, Valbyparken (3). Nyudbud i 13. udbudsrunde: Connex

Danmark A/S Vasbygade med gasbusser.

1.9.2007: Veolia Transport Danmark A/S overtaget af Arriva Skandinavien A/S.

16.3.2008: Driftsområdeskift så Arriva Skandinavien A/S Ryvang.

1.10.2008: Omlagt pga. trafikforsøg på Nørrebrogade så ej via Elmegade men Fælledvej-

Nørrebrogade.

13.12.2009: Udbud A4: Uændret Arriva Skandinavien A/S Ryvang men dieselbusser.

Linje 4A (København)

14.12.2003: Oprettet (Svanemøllen st.-)Østerbro, Lyngbyvej-Hamletsgade-Nørrebro st.-

Lundtoftegade-Hillerødgade-Solbjerg st.-Valby st.-Toftegårds Pl.-Sdr. Boulevard-Sjælør st.(- Mozarts

Pl.-Bella Center st.-Sundbyvester Pl.-Amagerbrogade-Elbagade-Lergravsparken st.) (100S+39+18).

Nyudbud i 13. udbudsrunde: Arriva Danmark A/S Ryvang med 13,7 m-busser.

22.8.2004: Lyngbyvej-ture forlænget til Svanemøllen st. og Sjælør st.-ture forlænget til Mozarts Pl.

30.9.2007: Omlagt så ej til Lergravsparken st. (12) men Wibrandtsvej–Kastrupvej-Femøren st. til

Hedegaardsvej v. SAS.

16.3.2008: Omlagt i så ej >Sundbyvester Pl. (terminal)>-Wibrandtsvej men Amagerbrogade-

Elbagade-Kastrupvej.

5.4.2009: Mozarts Pl.-ture forlænget til sløjfe med uret til Bella Center st.

13.12.2009: Udbud A4: Uændret Arriva Skandinavien A/S Ryvang med 13, 7 m-busser (aften dog

delvist 12 m fra 3A - Dog ophørt efter kort tid pga. logistikproblemer).

16.7.2010: Omlagt pga. Metro-byggeri ved Nørrebro st. så Nørrebrogade>Hillerødgade mod Amager

og Ndr. Fasanvej mod Svanemøllen st.

23.1.2011: Omlagt pga. Metro-byggeri så ej Hamletsgade-Nørrebro st.->Nørrebrogade>/


Linje 5A (København)

20.10.2002: Oprettet Husum Torv-Brønshøj Torv-Nørrebro st.-Nørreport st.-N. Voldgade-

Rådhuspladsen-Vesterport st.-Hovedbanegården-Langebro-Amagerbrogade-Sundbyvester Pl..

(5+350S+4E+8+16+11+34+30+28+73E+2). Arriva Danmark A/S Ryvang med 13,7 m-busser (10. udbud).

21.10.2007: 19. udbudsrunde: Overtaget af Netbus A/S Stamholmen (fortsat 13,7 m-busser).

16.3.2008: Forlænget så nogle ture via Saltværksvej-Amager Strandvej til Lufthavnen (250S+12).

1.10.2008 Busstop ændret på Nørrebrogade pga. trafikforsøg.

11.12.2011 Omlagt pga. renovering ved Nørreport st. så via Gothersgade.

Linje 6A (København)

25.5.2003: Oprettet Rødovrehallen-Rødovre Centrum-Tårnvej-Ålholm Pl.-Roskildevej-

Vesterbrogade-Hovedbanegården-Vesterport st.-Rådhuspladsen-Rådhusstræde-Nørregade-

Nørreport st.-Sølvgade-Tagensvej-Bispebjerg st.-Emdrup Torv (550S+28+6+16+10+42x). Nyudbud i

12. udbudsrunde: Connex Danmark A/S Gladsaxe.

1.9.2007: Veolia Transport Danmark A/S overtaget af Arriva Skandinavien A/S.

16.3.2008: Driftsområdeskift så Arriva Skandinavien A/S Ryvang.

28.6.-10.8.2008: Midlertidigt forlænget så ca. hver 2. tur via Vangede st.-Kildebakke st. til Buddinge

st. (A+Bx).

16.3.2008: Driftsområdeskift så Arriva Skandinavien A/S Gladsaxe.

13.6.2010: Omlagt pga. forberedelse af Metro så ej via Rådhusstræde-Nørregade men V. Voldgade-

N. Voldgade (14+24.10.2010: 11A).

23.10.2011: Udbud A8: Uændret Arriva Skandinavien A/S Gladsaxe, dog ej 12 m- men 13,7 m-busser.

21.10.2012: Forlænget så hver 2. tur via Søborg Hovedgade til Buddinge st. (43+42).

Linje 9A (København)

24.3.2012: Planlagt oprettet Glostrup st.-Tårnvej-Rødovre Centrum-Jyllingevej-Vanløse st.-Apollovej-

Flintholm st.-Sønderjyllands Allé-Peter Bangs Vej-Gl. Kongevej-Vesterport st.- Hovedbanegården-

Christians Brygge-Christianshavn st.-Operaen (123+13+6A+14+15+66).

Linje 11A (København City)

24.10.2010: Oprettet Tivoli Hotel->Kalvebod Brygge (lokalkørebane)>///-Havnebusserne (v.

Skuespilhuset) (Tivoli Shuttle+11+25+13.6.2010: 6A+23.10.2011: 29). Arriva Skandinavien A/S Ryvang

(udbud C1) med el-busser.

2.12.2010-stadig 9.2012: Midlertidigt omlagt pga. fjernvarmearbejde (arbejdet siden ophørt) så ej via

Ny Vestergade mod Tivoli Hotel men direkte ad Stormgade i begge retninger.

3.7-11.12.2011: Reduceret pga. problemer relateret til skybrud 2.7.2011 (herefter permanent

reduceret plan).Umiddelbart fra 11.09.2012 kører 11A på fuld drift igen. Dog uden nogen reservebus.

Side 9


FESTIVAL

bustrafikken.dk

Roskilde Festival 2012

For andet år i træk, var det Arriva der stod for buskørslen af de

mange tusinde sommerglade Roskilde Festival-gæster.

// Sikandar Haroon Sahil ›› shs@bustrafikken.dk

Så blev det sommer igen og tid til årets omgang

Roskilde Festival. Festivalen løb denne gang af

stablen den 30. juni og sluttede den 9. juli. Roskilde

Festival er nordens største festival, hvor en masse

store artister fra hele verden kommer og optræder

med deres musik. Festivalen blev afholdt for første

gang i år 1971 og har hele vejen igennem været

støttet op omkring af frivillige personer.

Festivalpladsen er mere kendt som Roskilde

Dyrskueplads, hvor Roskilde Dyrskue bliver afholdt.

Mere konkret ligger festivalpladsen i en ’boks’

omkring Darup, Kamstrup, Vor Frue og Roskilde by.

De glade festivalgæster havde adgang til festivalen

fra 30. juni, hvor Warm-up begyndte. Selve

festivalpladsen med alle scenerne var først åben for

gæster mellem 5. juli og 8. juli.

Busdriften til dette års Roskilde Festival, blev udført

af Arriva Danmark A/S, som også udførte driften

sidste år, og har kontrakten på kørslen indtil 2014.

Sidste år kørtes der med blandede og nyere busser fra

forskellige anlæg. Det var overvejende Scania

Omnilink af nyere årgang, samt Volvo B10BLE i både

12 meter og 13,7 meter udgave. Dette år blev der

hovedsageligt benyttet gamle 13,7 meter Scania

Omnilink fra linje 150S. Opgaven med at udføre

busdriften til festivalen, indebærer at køre

shuttlebusser frem og tilbage for festivalgæsterne.

Fra Roskilde station kørte der, som sædvanligt,

busser til Camping East og busser til Camping West.

Inde på festivalområdet kørte der to personalebusser

rundt, som skulle fragte medarbejderne rundt mellem

de forskellige camps (East, South, West). Disse

personalebusser blev meget passende kørt af to

Optare busser fra Arriva Roskildes servicebusser. Da

festivalen rigtigt var kommet i gang, kørte der de

sidste syv dage også busser fra Camping East til

Roskilde Svømmehal, RO’s Torv, Roskilde station og

retur til Camping East. De sidste fire dage kørte der

også natbusser med halvtimesdrift fra Camping East

og til Københavns Hovedbanegård uden stop.

Billetprisen for at komme med de normale

shuttlebusser var 20 kroner, mens billetprisen til nonstop

bussen kostede 65 kroner. Til forskel fra sidste

år, havde Arriva lidt ekstra kørsel. Arriva udførte

noget særkørsel for Politiken, hvor der kørtes

natbusser fra Camping East og til Nørreport station.

Den 4. og 5. juli kørte Arriva også to særbusser fra

Hovedbanegården til festivalen, som en del af et

særtilbud, hvor man kunne få en enkelt overnatning

med i et lille telt. Shuttlebusserne til festivalen har

intet med Movia og gøre, og det er Roskilde Fesivalen

som selv sender kørslen i udbud. Før Arriva, var det

City-Trafik der i en lang årrække havde kørslen til

festivalen. Endnu længere tilbage, var kørslen hos

HT. Denne gang var det altså Arriva for andet år i

træk, og det var fra Arriva Gladsaxe og Arriva Ejby

man benyttede chauffører (samt Arriva Roskilde til en

lille del).


SIGHTSEEING

bustrafikken.dk

Nyt konkurrerende

sightseeing-firma

på markedet

// Sikandar Haroon Sahil ›› shs@bustrafikken.dk

Et nyt busselskab har set dagens lys. Det hedder

Step on Step off og er et busselskab, der fokuserer

sig i sightseeingkørsel. Firmaet er stiftet af

tidligere chauffører fra blandt andet Nettbuss og

Strömma og er netop en konkurrent til blandt

andet Strömma. Step on Step off har netop

indkøbt tre brugte busser. De to af busserne er

MAN dobbeltdækkerbusser, med fortid i Tyskland.

Den sidste bus er en ganske normal 12 meter bus.

Det er en Volvo B10M-60/Aabenraa med fortid i

blandt andet Nordjylland, hvor den har kørt hos

Nettbuss i Tylstrup. De to MAN-busser skal bruges

til sightseeingkørsel i København, mens Volvo

B10M-bussen skal bruges til noget

shuttlebuskørsel fra Den Lille Havfrue og ud til

Københavns Frihavn. Step on Step off har seks

brugte busser på vej til vognparken. Om cirka et

halvt år vil disse busser være klar, da det er gamle

Volvo B7LT-dobbeltdækkerbusser fra linje 250S.

Og da City-Trafik først mister kørslen på linjen til

oktober, så går der lidt tid endnu før busserne er

klar til at blive overdraget. Disse

dobbeltdækkerbusser skal bruges til

sightseeingkørsel. Det må sandes at Step on Step

off er på vej til at markere sig på det

københavnske ’sightseeingbus-marked’.

Den første dobbeltdækkerbus er dog allerede

blevet overdraget fra City-Trafik til Step On Step

Off, og har da næsten kørt sigthseeingbus i

København dagligt siden. De første par dage,

kørte den endnu rundt, som en helt normal S-bus.

Dog uden Movia-logo og internnummer. Et lille

stykke tid efter har bussen så fået halvdelen af

den påklædning den skal køre med fremover, på.

Lige pt. er det i hvert fald ikke til at skjule at den

har haft en fortid som Movia-bus. Og da bussen

kører inde i København, så har buspassagererne

på 250S da også viftet en del med buskortet, da de

har troet at det var en 250S.


Togbuskørsel landet over

TOGBUSSER

bustrafikken.dk

// Sikandar Haroon Sahil ›› shs@bustrafikken.dk

Denne sommer var højsæson for diverse

jernbanesporarbejder. Både DSB, Movia

(Lokalbanen), Arriva og Metroselskabet havde

planlagte sporarbejder på sine

jernbanestrækninger.

Metroselskabet havde sin sædvanlige 8 ugers

Metrobuskørsel, hvor der alle nætter (hver 8. uge)

udførtes vedligeholdelsesarbejde i Metroen. Derfor

indsattes der Metrobusser på hele strækningen

Vanløse – Lufthavnen og Christianshavn –

Vestamager. Det er Nettbuss, som har kontrakten

på denne kørsel, og udfører den med 5A-busser.

Movia (Lokalbanen) havde sporarbejde på linje 910

(Nærumbanen), hvor der var indsat togbusser

mellem Ørholm st. og Nærum st. Det var Arriva Ejby

og Arriva Hillerød der udfører denne kørsel, med 12

meter Volvo B10BLE-busser fra 390R og Volvo

B12BLE-busser der er var overskud fra linje 123’s

myldretidsvognløb.

Mellem Lejre og Holbæk udførte DSB også et

langvarigt sporarbejde, som medførte at der kørte

Togbusser på denne strækning. Der var både

direktebusser, og busser med stop ved alle

stationerne undervejs. For pendlerne kørte der også

bus helt til Kalundborg på afgange på hverdage. Der

var lagt ekstra kørsel ind på Movias linje 236, som

blev kaldt linje 936 på de ekstra afgange.

Togbuskørslen udførtes primært af Egon’s Turist-

og Minibusser, Svebølle-Værslev Turistfart og

DitoBus. På linje 936 kørte både Kruse A/S og

Nettbuss A/S.

DSB-strækningen Vordingborg – Nykøbing Falster

var i en længere periode erstattet af busser på grund

af arbejde på Femernforbindelsen.

Strækningen Slagelse – Korsør var udsat for

broarbejde, hvilket gjorde at der indsattes

togbusser. Arbejdet berørte dog kun togdriften om

aftenen/natten.

I Nordjylland havde DSB gang i et stort sporarbejde

på strækningen Aalborg – Frederikshavn. Det betød

også at der var indsat togbusser på hele

strækningen. Det var overvejende turistbusser, men

turistbusselskaberne gemte også på en del gamle

rutebiler, i form af fx gamle DAB og Volvo.

Arrivas skinner skulle også repareres, og det betød

at en del Arriva tog-strækninger i det midtjyske blev

lukket. Togene var erstattet af busser, og det var

selvfølgelig Arriva der selv udførte buskørslen, med

sine egne busser. Der varr både gamle 13,7 meter

Scania Omnilink fra 150S (endnu i Movia-gul/blå

bemaling og med Movia logo), gamle Volvo B12BLE

fra Vejle/Horsens, Irisbusser og Scania Omniline fra

Fyn og diverse normale driftsbusser under

Midttrafik. Strækningerne er Skanderborg –

Herning o/Silkeborg og Struer – Langå o/Skive og

Viborg. Mellem Struer og Thisted udførte DSB også

sporarbejde, der umiddelbart kun berørte togdriften

om aftenen. Ligeledes blev togene erstattet af

busser.


DEMOBUSSER

bustrafikken.dk

Demobusser i Movia-området

// Sikandar Haroon Sahil ›› shs@bustrafikken.dk

Der har den seneste tid været en del demobusser fra forskellige fabrikanter.

Anchersen Rute har to af demobusserne. Mercedes’en er mere eller mindre blevet til en lånebus, da de korte

Citaroer skal have lavet rustarbejde, og da bussen allerede har været sendt retur til Evobus en gang.

Bus 8958 (Mercedes Citaro, 12 meter – Har tidligere været hos City-Trafik Naverland) og bus 8960 (MAN Lion’s City

LE, 12 meter – Har tidligere været hos Ditobus), er de to busser. Den førstnævnte bus, var i øvrigt indblandet i et

trafikuheld på linje 133 på Mozarts Plads, hvor en bil bragede over for ubetinget vigepligt, og ind i bussens venstre

forhjørne.

City-Trafik har tro demobusser. To af busserne er hybridbusser, og de er udstationeret i Avedøre på linje 500S. De

to busser er bus 2000 og 2001, og er henholdsvis Volvo-hybridbus og MAN-hybridbus. Tidligere har de kørt på linje

1A, men da City-Trafik tabte linje 1A til Arriva, overførte man busserne til linje 500S.

Den sidste bus, er ikke rigtig en bus. Det er en Mercedes Sprinter, som er på prøve hos City-Trafik i Helsinge. Movias

målsætning med denne demobus, var at se om busdriften på mindre belastede linjer kunne udføres med denne type

små busser.

De Blaa Omnibusser i Holte har også to demobusser, som også begge er hybridbusser. Busserne har internnummer

4001 og 4002, og er også henholdsvis Volvo-hybridbus og MAN-hybridbus. De optræder på alle anlæggets linjer.

Nobina Danmark A/S har fået to demobusser på prøve. Den ene er bus 8959 (MAN Lions City, 13,7 meter – Har

tidligere været hos Arriva, City-Trafik og Nettbuss). Den er at finde på Glostrup-anlæggets linjer (300S, 330E og

400S). Derudover har Nobina angiveligt fået en MAN demobus på prøve, med internnummer 8962.

Nettbuss A/S har fået en enkelt bus på prøve i Skibby. Det er bus 8961 (VDL Citea LLE-120 – 12 meter). Den er

angiveligt kommet på prøve i forbindelse med at Nettbuss skulle udføre ekstrakørsel på linje 936 under sporarbejdet

på Nordvestbanen.

Til sidst har vi de busser der ikke længere er i drift. Bus 8954 (Volvo B7RLE-60/Säffle) har næsten været hele vejen

rundt hos samtlige store busoperatører i Danmark. Bussen har blandt andet været hos Arriva, Tide og Nettbuss. Nu

er den kommet retur til Volvo. Bus 8955 (MAN Lions City Hybridbus) kørte i en periode på linje 1A og på linje 6A.

Bussen fremstod i en mørk grøn bemaling, med lidt information om hybridbusteknologien på siderne af bussen. Den

er kommet retur til MAN. Bus 7000 (VDL Citea CLE 137) er blevet fast vogn hos Fjord-bus, eftersom alle Jonckheere

fra 600S skal repareres på fabrikken i Holland.


ustrafikken.dk

Shuttlebuskørsel i Frihavnen

Anchersens Turistbusser havde henover sommeren og indtil september, kørslen på nogle shuttlebusser,

som fragtede gæster fra krydstogtsskibene i Københavns Frihavn. Gæsterne skulle fragtes fra

havneområdet hvor skibene lagde til og hen til hovedvagten hvor der var mulighed for, at komme videre

ind til København. Grunden til at gæsterne skulle fragtes med busser var, at det ikke er tilladt at gå ude på

havneområdet.

Til kørslen anvendtes busser fra Anchersens ruteafdeling. Primært benyttede man Mercedes Citaro busser, men der

blev også sendt 12 meter Scania busser ud. De to demobusser, MAN-bussen 8960 og Mercedes-bussen 8958, blev

også sendt ud til shuttlebuskørslen. De fire skibe, som der kørtes shuttlekørsel for, var MSC Magnifica, MSC Poesia,

Oriana og Brilliance of the Seas. Derudover kørte der, som normalt også sightseeingbusser og turistbusser fra

krydstogtsskibene og ind til København. Shuttlebusserne kørte fra cirka klokken 7 om morgenen til cirka klokken 18.


ustrafikken.dk

Årets chaufførfest for

Chauffører med karaktér

Der var underholdning og prisuddeling, ved årets chauffør

fest på Christiansborg Slotsplads den 2. september.

BEDRE BUSTUR

// Sikandar Haroon Sahil ›› shs@bustrafikken.dk

Den årlige Chauffører med karaktér-fest, også kaldet ”Skulderklappets dag”

blev søndag den 2. september afholdt på Christiansborg Slotsplads med et

stort fremmøde, fra forskellige busselskaber, men også de buspassagerer,

som chaufførerne kører med.

På Christiansborg Slotsplads var der opstillet tre busser og stande ud for, som

hver i sær havde sin aktivitet.

Der var ”Rekordbussen”, som var et rekordforsøg der gik ud på at samle flest

mulige mennesker i en 13,7 meter bus. Derudover var der en børnebus, hvor

de mindste kunne komme op på chaufførsædet og få lov til at lege med

mikrofonen og åbne og lukke dørene. De små børn kunne også være med i en

mere kreativ konkurrence, hvor det gjaldt om at tegne/lave den flotteste bus

ud af papir/pap-materialer.

Men hovedbegivenheden var selvfølgelig prisoverrækkelsen.

I alt blev hele 9 priser uddelt til overrækkelsen på Slotspladsen.

Den helt store vindertitel, nemlig ”Årets chauffør” gik til Sulejman Baftijari,

buschauffør på linje 22 ved Anchersen ApS, for hans gode kundeservice.

Derudover blev priser, som årets ildsjæl (Nettbuss), årets humørspreder

(Nettbuss), årets børneven (Arriva), årets guttermand (Arriva), årets solstråle

(DitoBus), årets buddy (Nettbuss), årets unge guld (Nettbuss) og årets

kollega (DitoBus).

Afslutningsvis var der mere aktivitet i busserne, samt koncert fra Søs Fenger

og MGP-vinderne.


NYE BUSSER

bustrafikken.dk

Nye busser til Nettbuss i Nordjylland

// Sikandar Haroon Sahil ›› shs@bustrafikken.dk

Nettbuss i Nordjylland har netop tabt og vundet et par busruter. Det har betydet en udskiftning af

vognparken, hvoraf man stadigvæk havde en del gamle DAB-busser tilbage. Disse er blevet udrangeret i

forbindelse med tabet af lokalruterne i Himmerland og Jammerbugt. På den positive side, så har Nettbuss

vundet noget kørsel. Det drejer sig om to X Bus-ruter, nemlig 950X og 973X, samt rute 57. Derudover har

Nettbuss genvundet rute 52. Det har betydet at der skulle investeres i en række nye busser. Det nye

busmateriel er VDL Jonckheere, af samme type, som dem der i forvejen kører på rute 951X. Busserne er

13,2 meter lange og 2-akslede. Der er også bestilt nye busser til rute 57, som også er VDL. I forbindelse med

overtagelsen af ruterne 950X og 973X fra Arriva og rute 57 fra Bent Thykjær, så har Nettbuss overtaget et

par busser. Da Nettbuss i Aarhus er lukket og slukket, så har Nettbuss flyttet nogle busser herfra og op til

Tylstrup. Nettbuss i Aarhus havde overdragelse på næsten alle sine busser, men de få som var tilbage er

blevet sendt til Tylstrup, med undtagelse for en enkelt.

Rute 950X kører mellem Aalborg og Løgstør, rute 973X kører mellem Aalborg og Frederikhavn og rute 57

kører mellem Hobro og Løgstør.

Gamle 6A-Volvo’er har fået en chance til

Ungarn, Budapest. Det er her hvor en stribe af de gamle Volvo B12BLE-59 busser fra linje 6A er kommet

hen. Den nye ejer hedder VT Transman, og bussernes nye farve er blå (a’la Midttrafik).Fotos på Myldretid.dk

Angiveligt, så skulle alle de overlevende gamle 6A-busser være eksporteret til Ungarn, hvoraf et par af dem

er idriftsat. Hertil skal det nævnes, at Arriva rent faktisk er medejer af busselskabet VT Transman, som har

fået ‘æren’ af de brugte 6A-busser. 6A-bussernes sidste ophold i Danmark, var på buskirkegården i Køge.


ÆNDRINGER

bustrafikken.dk

// Sikandar Haroon Sahil ›› shs@bustrafikken.dk

Inden for det næste års tid er der en hel masse linjeændringer planlagt og andre er stadigvæk på

tegnebrættet. Der skal så småt forberedes til den nye Metro Cityring, hvilket gør at mange buslinjer skal

optimeres for, at give mere drift på strækninger hvor der kommer til at køre Metro fremover.

A-busserne i København skal til at køre i døgndrift, og det medfører at de fleste natbuslinjer i indre by, skal

nedlægges. Nogle af de linjeændringer, som er beskrevet nederst, under ”i fremtiden og/eller på

tegnebrættet” er, som overskriften rigtigt nok siger det, kun på tegnebrættet, og altså ikke sandsynligvis

noget som er bestemt. Én ting er dog sikkert, og det er at der på den ene eller anden måde vil ske en del

yderligere ændringer, i forbindelse med Metrocityringen, da busruterne i høj grad vil tilpasses herefter.

Linjeændringer pr. 21. oktober 2012 (Ikke alle linjeændringer er med)

Linje 6A Forlænges fra Emdrup Torv til Buddinge st. ad Søborg Hovedgade osv.

Linje 42 Fremover Nørreport st. – Ballerup st. Stykket fra Nørreport st. til Gladsaxe Trafikplads

fortsætter som i dag, men derfra og til Ballerup st. bliver, som linje 69. Hver anden tur i

myldretiden vil kun køre Nørreport st. og Emdrup Torv. Det giver 10 min’sdrift på stykket.

Linje 43 Nedlægges

Linje 65E Nedlægges

Linje 68 Fremover Vesterport st. – Værebroparken. Stykket fra Vesterport st. til Kildebakke st.

fortsætter som i dag, men derfra og til Værebroparken bliver lidt som linje43.

Linje 69 Nedlægges

Linje 165 Fremover Herlev st. – Gladsaxe Trafikplads. Stykket fra Herlev st. til Bagsværd st. forsætter

som i dag, men stykket fra Bagsværd st.t il Lyngby st. bliver fjernet.

Linje 400s Fremover kører linjen i Bagsværd via Vadstrupvej og Hillerødmotorvejen.

Linjeændringer i fremtiden og/eller på tegnebrættet

Kommende

linjeændringer

NY Linje 9A Ny A-buslinje, mellem Operaen og Glostrup st. Oprettes 24. marts 2013.

Linje 10 Fremover Husum Torv – Østerbro, Ryparken

Linje 13 Fremover Bellahøj – Brøndbyøster st.

Linje 14 Fremover Klampenborg st.– Teglholmen. Det skyldes oprettelsen af linje 9A.

Linje 15 Nedlægges. Erstattes af 9A.

Linje 30 Forlængelse af linjen fra Vesterport st. til Flintholm st.

Linje 66 Ændring i ruteføringen. Ny endestation: Kvæsthusbroen i stedet for Operaen

Linje 123 Fremover Roskilde st. – Glostrup st. Stykket til Ålholm Plads overtages af linje 9A.

Linje 132 Forlænges fra Rødovre Centrum til Tingbjerg, Gavlhusvej

A-busserne Døgndrift – I stedet for natbusser (81N + 90’er-natbusserne fortsætter)


Ny reklamefilm fra Midttrafik

”Jeg er cool”, lyder budskabet fra buschaufføren i den nye

reklamefilm fra Midttrafik.

Trafikselskabet Midttrafik lancerede i starten af september en

reklamefilm, i forbindelse med en reklamekampagne, med

målet om at gøre bussen mere attraktiv, især for de unge.

Reklamefilmen kan findes på YouTube, og hedder ”The Bus”.

Den har på knap to uger, fået over 1 million visninger, og det er

ikke kun resten af Danmark den har spredt sig til. USA, Tyskland

og Rusland er blot et par af de andre lande, som har fået nys om

filmen og har været inde på YouTube og kommentere.

Reklamefilmen varer cirka halvandet minut og er helt klart værd

at se. Gå ind på YouTube og søg efter ”The Bus”.

Københavnermesterskab i buskørsel

Gladsaxe-garage var vært for københavnermesterskabet.

Arriva Danmark A/S afholdt i slutningen af august et

københavnermesterskab i buskørsel, blandt Arrivas medarbejdere

i Hovedstadsområdet. Inden københavnermesterskabet, blev der

afholdt dyste på hvert anlæg, hvor chaufførerne der havde lyst til

at stille op, kunne kvalificere sig til mesterskabet. I alt 18

chauffører fik kvalificeret sig i de enkelte dyste, hvor der skulle

køres forlæns og baglæns slalom med en 13,7 meter bus mellem

kegler.

agsiden

Nye linjer til Nettbuss

Om ikke ret længe, så overdrages linje

250S og 94N til Nettbuss på Stamholmen.

Den 21. oktober er der driftstart for Nettbuss

A/S på linje 250s og 94N. Der er allerede høj

spænding på garageanlægget på

Stamholmen i Avedøre. I forbindelse med

overtagelsen af linje 250S vil der blive

overdraget en række chauffører. Der følger

ingen chauffører med linje 94N. Med hensyn

til linje 14, ja så har Nettbuss først driftstart

til foråret 2013. De nye busser til linje 250S

bliver VDL Citea XLE-137.

More magazines by this user
Similar magazines