Velkommen til Gentofte Barokdage 2012

gentoftebarokdage.dk

Velkommen til Gentofte Barokdage 2012

Gentofte Barokdage 2012


Gentofte Blomster Gentoftegade 26 39 65 11 44 www.gentofteblomster.dk Forsidebilledet samt baggrunden i folderen stammer fra en dørfrise på Bernstorff Slot og forestiller det oprindelige slot før 1760. Billederne er venligst stillet til rådighed af Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte.


En uge med barokmusik i Gentoftes slotte, museer og kirker, fremført af unge musikere med speciale i barokmusikkens udtryk. Der er solokoncerter med de vigtigste tasteinstrumenter fra baroktiden, cembalo, fortepiano, clavichord og orgel, kammermusik, og det helt store udtræk med orkester og kor. Desuden er der også lejlighed til selv at træde de elegante barokdansetrin. Gentofte Barokdage bliver til i et samarbejde med Gentofte Kommune, og vi er meget glade for at kunne bringe musikken ud til de mange smukker steder, hvor man ellers ikke så ofte har adgang til at gå til koncert. Tak til sponsorerne, fondene, kirkerne, og alle andre der er med til at gøre festivalen mulig. God fornøjelse!


Bliv ført tilbage til bal ved Louis XIV´s hof! Lær de dansetrin som hørte sig til ved adelen. Dans spillede en uhyre vigtig rolle i barokkens hofkultur. På dansegulvet demonstrerede den snævre kreds omkring aristokratiets top sin dannelse, udtrykt gennem omhyggeligt indstuderede kunstfærdige krævede lang tids træning hos dansemesteren, hos hvem man lærte den nøje kontrollerede kropskultur og etikette. Ved Louis XIV’s hof var et bal en minutiøst planlagt forestilling, intet var overladt til tilfældighederne, og enhver måtte for at kunne begå sig kende sin rolle til mindste detalje. Især ballets første del var et ritual, hvor ingen afvigelser fra spillets regler tåltes. Kun ét særligt udvalgt par var på danse-gulvet af gangen, alle øvrige tilstedeværende – ikke mindst kongen – iagttog og vurderede dansernes formåen. Ballets anden del var en smule mindre formelt, kongen havde trukket sig tilbage, og man dansede langt mindre Jægersborg Allé 1 2920 Charlottenlund krævende danse, hvor mange kunne danse sammen, nu var dansen mere fornøjelse end præstation. Ved denne aften aftenen vil danserne give prøver på danse fra ballets første del, mens der vil blive mulighed for alle for at lære eksempler på danse fra ballets anden del. Dansens vigtige rolle ses også i barokkens musik; en meget stor del af såvel den verdslige som den kirkelige musik er skrevet i tidens danserytmer som menuet, sarabande og bourée. Ind imellem dansene vil musikerne divertere med musikstykker fra samtiden. Danserne optræder i kopier af hofdragter fra omkring 1700, og dansene akkompagneres af musik spillet på kopier af barokkens musikinstrumenter. Entré: kr. 60,-


Da Bach i sin høje alder skrev Goldbergvariationerne, blev hans vanvittigt komplicerede kontrapunktteknik forenet med en ungdommelig, overmodig virtuositet. 30 variationer, som nærmest er et katalog over alle tænkelig stilarter i barokken, og hvor hver tredje variation er en kanon. Værket er blevet udødeliggjort af bl.a. Glenn Gould, men høres forholdsvist sjældent live, da det er afsindigt svært at spille. Efter legenden skulle musikken være skrevet for at mildne grev Keyserlingks søvnløshed. Det er dog ikke sandsynligt at man falder i søvn til denne koncert! Ruben Munk afsluttede i første omgang sine orgelstudier på Det kgl. danske Musikkonservatorium med diplomeksame’n i 2005. Efter studieophold i Paris, hvor han samtidig var organist i Den Danske Kirke, fortsatte han med cembalostudier Vilvordevej 110 2920 Charlottenlund hos Lars Ulrik Mortensen og Christine Schornsheim (D), i konservatoriets afdeling for tidlig musik. Ruben Munk har studeret hos professor Hans Fagius både på kirkemusikerdelen og i solistklassen. Han har allerede en ganske omfattende koncertvirksomhed både som orgelsolist, cembalist og kammermusiker, ved siden af sit virke som organist ved Gentofte Kirke. Som dirigent har han med sit ensemble Christian IV Barokensemble & Kor, stået i spidsen for en række opførelser af større kirkemusikalske værker. Modtager af Robert Roussels Mindelagt og Léonie Sonnings Legat 2011. I øjeblikket studerer han orgelimprovisation i Stockholm hos organist Mattias Wager. Entré: kr. 60,- Johann Sebastian Bach: Goldbergvariationerne (1685-1750) Aria Variatio 1. a 1 Clav. Variatio 2. a 1 Clav. Variatio 3. Canone all’Unisono. a 1 Clav. Variatio 4. a 1 Clav. Variatio 5. a 1 ô vero 2 Clav. Variatio 6. Canone alla Seconda a 1 Clav. Variatio 7. a 1 ô vero 2 Clav. al tempo Giga Variatio 8. a 2 Clav. VEnd


Bachs orgelmusik har til alle tider optaget musikere og tilhørere, og været en del af kernerepertoiret for organister. Gennem 2012 opfører Mads Damlund alle Bachs orgelværker ved koncerter rundt omkring i landet. Ved denne koncert er musikken præget af efteråret og Allehelgen. Den store g-mol fantasi og fuga er på programmet, samt det lille stykke som Bach efter sigende skulle have dikteret på sit dødsleje. Jægersborg kirkes orgel blev Variatio 9. Canone alle terza a 1 Clav. Variatio 10. Fughetta. a 1. Clav. Variatio 11. a 2 Clav. Variatio 12. Canone alla Qaurta Variatio 13. a 2 Clav. Variatio 14. a 2 Clav. Variatio 15. Canone alla Quinta. a 1 Clav.: andante Variatio 16. Ouverture. a 1 Clav. Variatio 17. a 2 Clav. Variatio 18. Canone alla Sesta. a 1 Clav. Variatio 19. a 1 Clav. Variatio 20. a 2 Clav. Variatio 21. Canone alla Settima Variatio 22. a 1 Clav. alla breve Variatio 23. a 2 Clav. Variatio 24. Canone all’Ottava. a 1 Clav. Variatio 25. a 2 Clav. adagio Variatio 26. a 2 Clav. Variatio 27. Canone alla Nona. a 2 Clav. Variatio 28. a 2 Clav. Variatio 29. a 1 ô vero 2 Clav. Variatio 30. a 1 Clav. Quodlibet Aria da Capo Søndersøvej 5 2820 Gentofte bygget under 2. verdenskrig, og er et af de mest markante instrumenter fra den tid til at spille barokmusik på. Mads Damlund er solistuddannet organist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, med diplomeksaminer i kirkemusik og som pianist fra samme sted. Han har desuden studeret et år ved Conservatoire Nationale Supérieure de Musique, Lyon. Han har som lærere bl.a. haft Hans Fagius, Bine


Bryndorf, Lasse Ewerlöff, Bohumila Jedlickova, Poul Emborg, Dan-Olof Stenlund og Pierre Pontier. Mads udgav i 2006 debutCD med Bachs Goldbergvariationer optaget på Garnisons kirkes orgel. Samme år debuterede han, med en koncert med musik af Buxtehude, Ligeti og Carl Nielsen sammen med Danmarks Radios Børnekor. Han har været assistent i Bagsværd kirke, og siden 2006 ansat som organist ved Jægersborg kirke, hvor han bl.a. i 2007 opførte Buxtehudes samlede orgelværker og udvalgt kammermusik, dokumenteret på CD. Gennem 2012 opfører han Bachs samlede orgelværker. Med Jægersborg Consort har han regelmæssigt opført oratorier og kantater. Gratis adgang Johann Sebastian Bach: Præludium (& fuga) i g-mol, BWV 535 (1685-1750) fra Orgelbüchlein: Mit Fried’ und Freud’ ich fahr’ dahin, BWV 616 Alle Menschen müssen sterben, BWV 643 Valet will ich dir geben, BWV 735 Valet will ich dir geben, BWV 736 Fuga i g-mol, BWV 578 Schüblerkoralerne: Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645 Auf meinen lieben Gott, BWV 646 Wer nur den lieben Gott läßt walten, BWV 647 Meine Seele erhebt den Herren, BWV 648 Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ, BWV 649 Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter, BWV 650 Von deinen Thron tret’ ich, BWV 66 Fantasi & fuga i g-mol, BWV 542


Orglet er af Mozart blevet kaldt for instrumenternes konge og man siger ofte at det er et helt orkester i sig selv. På trods af orglets mangfoldighed som soloinstrument er der gennem musikhistorien skrevet en række skønne koncerter for orgel og orkester. Händel, som nok er mest berømt for sine operaer i italiensk stil, improviserede ofte på orglet før forestillingerne og ved specielle lejligheder skrev han orgelkoncerter som en slags “pausemusik” mellem akterne. Englænderen Thomas Arne skrev også operaer. Hvem kender ikke “Rule Britannia!”, fra hans opera “Alfred”. Ved denne koncerter kan man opleve en af Arnes sjældent opførte orgelkoncerter i g-mol. Bernstorffsvej 73 2900 Hellerup Thomas Arne: Orgelkoncert nr. 5 i g-mol (1710-1778) Largo Allegro con Spirito Adagio Vivace Daniel Bruun er uddannet organist fra DKDM hos Hans Fagius. 2002- 2003 ansat som organist ved Den Danske Kirke i London samtidigt med studier hos David Sanger. Afsluttede i 2007 to års studier i Toulouse på Centre d’Études Supérieures Musique et Danse hos Michel Bouvard og Jan Willem Jansen. Daniel Bruun er meget aktiv som orgelsolist i ind og udland og vandt i 2007 3. pris ved Odense Internationale Orgelkonkurrence. Dansk Debut i juni 2008. Ansat som organist ved Helleruplund Kirke siden 2009. Entré: kr. 60,-


Henry Purcell: “Golden Sonata”, No. 9, Z.810 (1659-1995) Allegro Adagio Canzona Allegro Grave - Allegro Michel Corrette: Orgelkoncert nr. 1 i G-dur (1707-1795) Allegro Andante Allegro Arcangelo Corelli: Triosonate i e-mol, Opus 2 nr. 4 (1653-1713) Preludio adagio Allemanda presto Grave – Adagio Giga allegro Georg F. Händel: Orgelkoncert i F-dur, Opus 4 nr. 4 (1685-1759) Allegro Andante Adagio Allegro Koncerten ” I kvartettens fodspor” byder på en fascinerende rejse gennem strygekvartettens udvikling, helt fra de første consort-agtige kompositioner fra den tidlige barok og hen til den etablerede form som vi kender i dag. Der bydes på musik af blandt andet H.Purcell og W.A.Mozart. The 4riginals of Copenhagen er en af de få strygekvartetter i Skandinavien på originalinstrumenter. The 4riginals of Copenhagen har base sionerede barokmusikere fra Danmark, Gentoftegade 23 2820 Gentofte Island, og Sverige. Til daglig spiller de i ensembler som Concerto Copenhagen, Øresunds Barokensemble og Holmens barokensemble. Med denne kvartet er deres mission at præsentere den helt originale kvartetklang til lytterne, så man på den måde kommer helt tæt på komponisternes oprindelige univers. Entré: kr. 60,-


Etienne Mouline: Fantasia no.1 i g-mol (1599-1676) Henry Purcell: Chaconne i g-mol for 2 violiner, viola og cello (1659-1695) Gaspard Fritz: Fra: ”Sei Sonate a Quatro Stromenti” (1716-1783) Nr 3.i A-dur Allegro Largo Presto Nr 4. i G-dur Allegro Andante Vivace Wolfgang A. Mozart: Kvartet K 421 nr.15. i d-mol (1756-1791) Allegro Moderato Andante Menuetto Allegretto ma non troppo


Venedig var i 1700-tallet berømt for sin kunst og sit udsvævende liv. Dette førte til et større antal illegitime børn, hvoraf en del blev anbragt på børnehjem. Et af dem, Ospedale della Pietà, var også en musikskole for piger, hvor disse uønskede børn fandt et fællesskab i hjemmets orkester og kor. Mange kendte komponister arbejdede der og skrev stykker til dette særlige pigeensemble. Deres koncerter blev berømte musikere startede deres karriere der. Flere beretninger roste den himmelske musik, for hvilket ”intet hjerte kunne føle sig sikkert”.Ved denne koncert spilles musik fra Ospedale della Pietà og tiden omkring det, skrevet af Archangelo Corelli, Antonio Vivaldi, og Johann Adolph Hasse. Det Danske Pigekor blev stiftet i 2003, og holder til ved Jægersborg og Gentofte kirker. Der er en større korskole tilknyttet koret, med i alt over 200 børn. Koret har sunget i bl.a. Frankrig og Norge, og skal til foråret 2013 til New York og synge i Carnegie Hall. Søndersøvej 5 2820 Gentofte Desuden har koret samarbejdet med forskellige danske kunstnere, bl.a. en uropførelse af Palle Mikkelborg. Korets faste dirigent er Pia Boysen, som underviser i børnekor på Sjællands Kirkemusikskole, og desuden har stiftet Børnekorakademiet, et uddannelses- og netværksted for børnekorledere. Entré: kr. 60,-


Arcangelo Corelli: Concerto Grosso nr. 4 i D-dur, op. 6 (1653-1713) Adagio - Allegro Adagio Vivace Allegro - Giga: Presto Antonia Vivaldi: Nulla in mundo pax sincera, RV 630 (1678-1741) Larghetto Recitativo Allegro Allegro Solist: Ulla Christensen Johann Adolph Hasse: Laudate Pueri (1699-1783) Laudate pueri A solis ortu Excelsis super omnes gentes Quis sicut Dominus Suscitans a terra Qui habitare facit Gloria Patri Sicut erat in principio Solister: Ulla Christensen, Astrid Kastensson, Lisbeth Rasmussen Juel, Det Danske Pigekor


“Når du improviserer alene i månelysets: Åh, begræd ikke cembaloets torden! - Se dit clavichord ånder så sødmefuldt som dit hjerte”. C. F. D. Schubart Clavichordet var det mest udbredte instrument i hjemmet I det 17. århundrede, og selvom det ikke er så tonestærkt som cembalo og klaver, og det langt mere udtryksfuldt. Denne koncert er en sjælden lejlighed til at høre Bach, Frescobaldi og Beethoven fremført på clavichord, i den stemningsfulde havestue på Øregaard Museum. Anna Maria McElwain begyndte at lære klaver og violin da hun var seks år. Efter studier ved Turku konservatoriet I Finland, fortsatte hun sine studier i USA ved universitet I Buffalo hos Dr. Stephen Manes. Da hun var 21 var hun Master of Music I klaver og musikteori. I sine teoretiske studier specialiserede hun sig I de Massoriske tegn I den hebraiske bibel. Hun har vundet Baird Concerto Ørehøj Allé 2 2900 Hellerup Competition I 1993. Udover også at spille cembalo og fortepiano, har Anna Maria de sidste ti år specialiseret sig I clavichordet, og studeret det hos Dr. Pekko Vapaavuori ved Sibelius Akademiet, hvor hun I 2009 som clavichord. Anna Maria har undervist ved Sibelius Akademiet I Kuopio til 2010, og fokuserer nu hovedsageligt på at spille clavichordkoncerter. Hun har udforsket instrumentets grænser ved bl.a. at spille Beethoven og Chopin, herunder med en artikel om at spille Chopin på clavichord. Anna Maria er stifter af The Nordic Historical Keyboard Festival. Entré: kr. 60,-


Johann Sebastian Bach: Partita E minor BWV 830 (1685-1750) Toccata Allemanda Corrente Air Sarabande Tempo di Gavotta Gigue Girolamo Frescobaldi: Toccata terza (1583-1643) På besøg i Wiens saloner med specialist på fortepiano, Charlotte Møller. Mozarts og Beethovens klaverbygger omkring år 1800 i Wien. Hans instrumenter satte nye standarter for klaverets udtryksfuldhed og farverigdom, og netop Beethoven og Mozarts musik er som skræddersyet til **** Hinrinch Philip Johnsen: Sonata No 6 C major (1717-1779) Ludwig van Beethoven: Sonata C-sharp minor Op 27 No 2 (1770-1827) Quasi una fantasia Adagio sostenuto Allegretto Presto agitat Jægersborg Allé 93 2820 Gentofte en kopi af et Walter & Sohn fra ca. 1800 spiller Charlotte Møller musik fra en tid, hvor skønånder lyttede til den sidste nye musik i adelige saloner, og hvor tyrkisk musik var højeste mode! Charlotte Møller tog eksamen med højeste karakter på orgel og klaver fra Det Kongelige Danske


Musikkonservatorium, og tog solistklasse på konservatoriet internationale jurys højeste udmærkelse Premier Prix á l’unanimité for sin solistdebut. Det var under sit franske ophold at Charlotte kastede sin kærlighed på det historiske klaver, fortepianoet. Hun har deltaget i utallige master classes i Danmark og udlandet hos bl.a. Malcolm Bilson, Bart van Ort og Robert Levin. Med sit ensemble Haydn Delight er hun ofte gæst i kammermusikforeninger og festivaler herhjemme såvel som i udlandet. Senest har hun tilbragt et semester på Cornell University i New York på et fellowship, hvor hun arbejder med Malcolm Bilson, Munetaka Yokota og Annette Richards i projekter med det 18. århundredes musikliv som omdrejningspunkt. Entré: kr. 60,- Joseph Haydn: Tema con Variazioni i C-dur (1791) Hob XVII:5 (1732-1809) Wolfgang A. Mozart: Sonate nr. 11 i A-dur (1783) KV 331 (1756-1791) Andante grazioso Allegro moderato Alla Turca Ludvig van Beethoven: Sonate nr. 8 op. 13 i c-mol (1798) Pathétique (1770-1827) Grave - Allegro di molti e con brio Adagio cantabile Ronde: Allegro


Musikkonservatorium, og tog solistklasse på konservatoriet internationale jurys højeste udmærkelse Premier Prix á l’unanimité for sin solistdebut. Det var under sit franske ophold at Charlotte kastede sin kærlighed på det historiske klaver, fortepianoet. Hun har deltaget i utallige master classes i Danmark og udlandet hos bl.a. Malcolm Bilson, Bart van Ort og Robert Levin. Med sit ensemble Haydn Delight er hun ofte gæst i kammermusikforeninger og festivaler herhjemme såvel som i udlandet. Senest har hun tilbragt et semester på Cornell University i New York på et fellowship, hvor hun arbejder med Malcolm Bilson, Munetaka Yokota og Annette Richards i projekter med det 18. århundredes musikliv som omdrejningspunkt. Entré: kr. 60,- Joseph Haydn: Tema con Variazioni i C-dur (1791) Hob XVII:5 (1732-1809) Wolfgang A. Mozart: Sonate nr. 11 i A-dur (1783) KV 331 (1756-1791) Andante grazioso Allegro moderato Alla Turca Ludvig van Beethoven: Sonate nr. 8 op. 13 i c-mol (1798) Pathétique (1770-1827) Grave - Allegro di molti e con brio Adagio cantabile Ronde: Allegro

More magazines by this user
Similar magazines