Skoleporten Bogense Skole

bogense.skole.dk

Skoleporten Bogense Skole

Bogense Skole

Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Til elever og forældre i Overbygningen

Status på projekt Overbygning.

Tlf. 6481 1132 / Telefax 6481 2532

Gennemvalgsnr. 6481 3250 lokalnr.

Bogense, den 26. april 2010

Som bekendt har vi siden august 09 i Overbygningen arbejdet ud fra ændrede rammer.

Formålet med strukturændringen er skolens ønske om at udvikle et læringsmiljø tilpasset et samfund,

der fordrer en høj grad af omstillingsparathed, samarbejdsorientering og øget fokusering på at

tage ansvar.

Det er målet at sikre en bedre trivsel blandt Overbygningseleverne samt højne udbyttet af undervisningen

på 7.-9. årgang.

Hvor vi tidligere arbejdede med afsæt i den traditionelle klasseopdeling – en klasse med faste lærere

– har vi som bekendt valgt at arbejde med fleksible holddannelser.

Holddannelserne på tværs af årgangen muliggør i langt højere grad en tilrettelæggelse af undervisningen

tilpasset den enkelte elevs behov.

Overbygningens 13 lærere har base i en årgang, og har hver især ansvaret for at følge alle forhold

vedr. tilknyttede elever.

I de første 8 måneder har vi erfaret, at det er en stor udfordring at ændre praksis og tænke i nye baner.

Udfordringen har været stor i forhold til at overskue planlægningsforløb, når holdene har ændret

sig meget hen over året. Det har vist sig vanskeligt for den enkelte elevs nærmeste lærer at have

den optimale kontakt såvel med den enkelte elev samt dennes forældre, når der ikke i alle tilfælde

har været daglig undervisning sammen hver dag i alle 4 planperioder. Ikke alle elever har haft så let

ved at tackle at skifte hold så ofte på grund af tilknytning til kammerater og lærere. Sociale relationer

har stor betydning for at nå de faglige mål.

Den store udfordring er således løbende at bruge vore erfaringer positivt, så områder, der ikke har

fungeret optimalt, ændres, så vore mål kan nås.

Aktuelle kommunale besparelser har fået stor betydning for skolens budget og på det seneste betydet,

at elever i Overbygningen har mistet undervisning. Vore elever undervises efter minimumstimetal,

hvilket vi er meget kede af, men det står ikke i den enkelte skoles magt at ændre på dette.


Ydermere er vikartildelingen meget lille, hvilket ikke muliggør vikardækning i alle lektioner i

Overbygningen, men vi bruger dog egne lærere i de timer, der vikardækkes, hvilket er et stort plus i

hverdagen, så eleverne oplever, at der er kvalitet, selvom deres egne lærere er fraværende.

Vi arbejder på at finde de bedste løsninger, der på trods af disse vilkår kan sikre en fortsat høj faglighed

blandt eleverne.

Vi er meget bevidste om fortløbende at skulle arbejde ihærdigt med flere områder for at opnå den

fulde effekt af strukturændringerne.

I samarbejde med eksterne konsulenter arbejder vi aktuelt på at sikre at vores Overbygning kommer

til at fungere bedre, så der bliver evalueret på de igangværende processer, hvorved det, der ikke har

fungeret så godt, ændres til det bedre, så

- fagligheden øges

- trivslen forbedres og

- elevernes slutresultater forbedres

På trods af de aktuelle udfordringer er det vores oplevelse at den ændrede hverdag har givet nye

muligheder for Overbygningens elever.

I allernærmeste fremtid foretager vi en evaluering blandt eleverne, hvor de vigtigste evalueringsparametre

vil være, hvordan læringsmiljøet og elevernes trivsel forbedres.

Vi er naturligvis også meget interesserede i forældrenes oplevelser af den ændrede struktur, hvorfor

vi vil invitere til kontakt til os, hvis I kan bidrage med gode forslag, overvejelser og idéer. Vi vil

gerne, at eventuel undren kommer til os, så vi kan begrunde vore valg og beslutninger.

Vi vil holde jer informeret om status på projektet, så I er informerede i forbindelse med det videre

arbejde med vores overbygning, og hvordan næste skoleår konkret kommer til at se ud.

Med venlig hilsen

Jan Hinrichsen

Skoleinspektør

jh@nordfynskommune.dk

More magazines by this user
Similar magazines