samfundsfagsnyt - FALS

fals.info

samfundsfagsnyt - FALS

sTudenTereKsamen 2010

om 100 år. Derfor bør det også kunne und-gås

at der opstår en ny bipolær konflikt mellem

USA og Kina. Dog er det essentielt, at det er

USA som i høj grad bringer Kina i centrum, da

USA er klar over, at Kinas position ændrer sig. I

forbindelse med COP15 var dette da også en realitet.

3. Ole Wæver benævner det som afslutningen

på afslutningen på den Kolde Krig; efter

den Kolde Krig havde vi Vesten og USA som

værende det dominerende magtcentrum, men

den-ne situation er under afvikling. Denne afvikling

afføder, at vi er vidne til oprettelsen af

en ny verdensorden med mange magtcentre, en

verdensorden, der er meget svær at forhandle i.

Derfor må der også være belæg for oprettelsen

af fora, hvor flere store verdensøkonomier kan

samle sig. Ole Wæver er her inde på, at G20 i

høj grad er en mulighed, da det også er de 20

største lande, der står for 80 % af CO2-udledningen.

1.c

Nedenunder ses en tabel over udvalgte landes

bidrag til indsatsen i Afghanistan, hvor der i tabellen

er lavet index-beregning over genopbygningshjælpen

samt % -beregninger over hvor

stor en pro-centdel af de pågældende landes befolkning,

der er udstationeret i Afghanistan.

Af tabel 1 ses det, at Danmark i 2009 havde

750 antal tropper i Afghanistan, mens vi gav

153 USD i genopbygningshjælp. I tabellen er

Danmark det tredje mindste land, hvad indbyggere

angår. For bedre at kunne sammenligne

Danmarks indsats i forhold til de andre lande

kan der laves index-beregninger over genopbygningshjælpen,

hvor Danmarks bidrag er sat til

index 100. Herved ansku-eliggøres det, at lande

som Finland og Frankrig er de eneste lande, der

betaler meget mindre end Danmark gør. Overraskende

er det, at et stort land som Frankrig

betaler et så relativt småt beløb, når et land som

UK, der har samme størrelse som Frankrig, be-

34 samfundsfagsnyt september 2010

taler næsten 16 gange så meget som Frankrig.

Dog betaler lande som Sverige og Norge en del

mere end Danmark, men dette skal samti-dig

ses i lyset af, at netop disse to lande har langt

færre tropper udstationeret end Danmark. Kastes

der dernæst et blik på antallet at tropper i

forhold til befolkningsstørrelsen er det klart, at

Danmark har den samme procentdel af befolkning

udstationeret som UK; et land, hvor der er

12 gange så mange indbyggere. Danmark er altså

med i gruppen af de 3 lande, der har flest soldater

udsendt i forhold til befolkningsstørrelsen,

hvor kun UK og USA ligger over med hhv.

0,015 % og 0,023 % udstationeret mens Danmark

har 0,014 % udstationeret. USA er altså

klart det land, der bidrager med flest penge til

genopbygning samt flest soldater. Hvis Danmarks

størrelse betragtes er vi altså et land, der

bidrager på næsten samme niveau som USA og

UK hvad soldater i forhold til indbyg-gertallet

angår. Samtidig yder vi også et betragteligt bidrag

til genopbygningshjælp. Samlet set er den

danske indsats altså betydelig i forhold til andre

små lande som Finland, Norge og Sverige.

deloPgaVe C: indsatsen i afghanistan

2.

Debatten om udbyttet af den militære indsats i

Afghanistan er et hedt emne i dansk såvel internatio-nal

politisk: Den snart ti-årige indsats har

kostet danske menneskeliv, men også civilbefolkningen

har været ramt af mere eller mindre

uforudsete angreb fra både militære og transnationale

aktører. Kan vi vinde kampen, eller er

indsatsen blot medvirkende til at gøre ondt værre

for den afghanske fremtid?

USA valgte i 2001 at gå ind i Afghanistan på

baggrund af det terrorangreb på World Trade

Center, som Al Queada-leder Osama Bin Laden

stod bag. Formålet var at nedkæmpe Al Queada

og Taleban samt at opbygge et demokratisk styre,

så landet i princippet ville være i stand til at

More magazines by this user
Similar magazines