Indhold:

users.cybercity.dk

Indhold:

Indhold:

Information om klubben ..................2

Kære SK1968 medlem ......................3

Generalforsamling ............................4

Slutstillinger .....................................5

Oprykning til 1. division ..................6

Forrygende sidste runde ..................9

Reserver redder 3. holdet ...............12

Undskyld .........................................14

Slutresultater .................................21

En ligegyldig kamp .........................22

Bent Larsen ....................................23

Forrygende 1. sæson .......................24

Oprykning .......................................25

Parti af Brian ..................................26

Ny Landsholdsspiller .....................29

DM 2000 ..........................................32

Adresseliste .....................................51

Kalender ..........................................55

Studenterbaren ...............................56


2

Information om klubben

SK68-nyt: Klubblad for Skakklubben af 1968 Århus

Klubaften: Mandag kl. 19.00-23.00

Lokaler: Studenternes Hus, Ndr. Ringgade, Århus

Web adresse: www.sk1968.dk eller sk1968.dk

E-mail sk1968@sk1968.dk

Formand:

Torben Steffensen

Ivar Huitfeldts Gade

14, 1. tv.,

8200 Århus N

Tlf. 86 16 68 18

torbens@post7.tele.dk

Kasserer:

Mikhael Andersen

Skæring Sandager 151

8250 Egå

86 22 84 83

mikhael@mail.tele.dk

Sekretær:

Martin Matthiesen

Langøvænget 20

8381 Mundelstrup

86 24 07 11

bkb24450@vip.cybercity.dk

Turneringsleder:

Bjarne Pedersen

Kantorpark. 61 1. th.

8240 Risskov

86 21 35 46

SK68nyt nr. 6 2000

Næstformand:

Brian Lundgaard

Spobjergvej 117, v. 10

8220 Brabrand

Tlf. 89 44 95 81

horus@mail1.stofanet.dk

Redaktør:

Karsten Pedersen

Bisgårdsvej 6

8300 Odder

Tlf. 86 54 71 04

nyp@asb.dk

Holdskak:

Steffen Cordes

Nymarksvej 24H

8320 Mårslet

Tlf. 86 29 86 17 cordes@post5.tele.dk

Deadline nr. 1 den

7 august

Klubbladet modtager indlæg på alle niveauer. Så har du et parti du synes

er spændende eller en god skak oplevelse/historie så send den. Har du PC

så send indlægget på diskette eller e-mail nyp@asb.dk .

Håndskrevne indlæg bedes sendt til Martin Matthiesen i god tid!.

Indlæg kan selvfølgelig også afleveres på klubaftener.

Og husk! Aflever i god tid!


Kære SK1968 medlem

Af Torben Steffensen

Som i sikkert alle ved blev der spillet

om Danmarksmesterskabet i

Skak i Ålborg i Påsken. Curt Hansen

blev vinder af Landsholdsklassen

med et halvt points forspring til

Peter Heine. Vigtigt for SK1968

var, at Magnus Lindfeldt, som i øvrigt

spiller 3. bræt for 1. holdet, blev

vinder af Kandidatklassen! En meget

imponerede præstation i det

hårde selskab, og han kvalificerer

sig dermed til Landsholdsklassen

næste år.

Vi havde umiddelbart før Påske besøg

af Bent Larsen, som gav et foredrag

og efterfølgende spillede simultan

mod 24 spillere. Jeg havde selv

været i tvivl om, hvorvidt et sådant

arrangement kunne få opbakning

på en ganske almindelig torsdag.

Min mistro blev gjort til skamme,

idet der kom 65-70 spillere. Det er

altid en oplevelse at høre Bent Larsen,

men jeg kunne dog konstatere,

SK68nyt nr. 6 2000

at han virkede svækket. Han blev

desværre indlagt 3 dage efter for en

væskeansamling i hjernen. Lad os

håbe, at han snart bliver rask igen.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på

Generalforsamlingen, som er mandag

den 22. maj. På denne aften vil

der være præmieuddeling til præmietagerne

i løbet af året. Vigtigt er

dog også, at vi i bestyrelsen ønsker

en kontingentstigning. Dette kan

virke paradoksalt, fordi klubben for

nogle år siden arvede ca. 70.000 kr.

I bestyrelsen ønsker vi imidlertid

ikke at udhule denne arv via et løbende

driftsunderskud. Vi kommer

derimod også med nogle forslag til,

hvorledes vi ønsker noget af arven

anvendt.

Dette er i øvrigt min sidste formands-artikel,

idet jeg træder tilbage

til generalforsamlingen. Det har

været et spændende år, og jeg vil

gerne benytte lejligheden til at ønske

held og lykke til den nye bestyrelse.

Med venlig hilsen

Torben

3


4

Indkaldelse til Generalforsamling

SK 1968's medlemmer indbydes hermed til Generalforsamling mandag den

22. maj klokken 19 i Stakladen.

Dagsordenen er ifølge klubbens vedtægter '5::

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forhandlingsprotokollen

4. Kassererens beretning

5. Kontingentfastsættelse

• Bestyrelsen foreslår en lille kontingentforhøjelse

(se opslag i klubben)

6. Klubturnering

7. Indkomne forslag

• Bestyrelsen foreslår at vi bruger en del af Flø-arven på:

• Præmier Efterårsturneringen

• Foredrag

(se opslag i klubben)

8. Scoringspræmier

9. Valg af bestyrelse

• 4 bestyrelsesmedlemmer

• 2 suppleanter

10. Valg til andre tillidshverv

• Revisor og revisorsuppleant

• 3 medlemmer til turneringskomite

• 1 medlem til Flø-udvalget

11. 11. Eventuelt

Jeg vil yderligere gøre opmærksom på, at indkomne forslag skal være bestyrelsen

i hænde senest 10 dage før Generalforsamlingen. Stemmeretten

kan ved skriftlig fuldmagt overdrages til et andet medlem af klubben, dog

således at hvert medlem højst kan have 2 fuldmagter.

Med venlig hilsen

Torben

Generalforsmling

SK68nyt nr. 6 2000


1. 1. division

division

1. Brønshøj Skf.

1. run.

7/11

2. run.

20/11

3. run.

21/11

4.run.

16/1

SK68nyt nr. 6 2000

5. run.

6/2

6. run.

18/3

7. run.

pts. mp. plac.

19/3

3 4 3 2 8 3½ 3½ 7 5 3½ 6 3½ 4 4 25 2 7

2. Office/2, Nordre 3½ 6 1 5 5 7 4 4 4½ 8 3 4½ 3 5 29½ 9 4

3. Helsinge 4 1 4 6 5 6 3½ 5 7 6 3½ 2 8 3 31 7 3

4. Nørresundby 2½ 8 2 3 5 1 4 2 6 5 3 7 1 4 21½ 4 8

5. SK 1934 Nyk. F. 7 3½ 6 4 7 4 3 4½ 4½ 1 4½ 8 2 5 33 11 1

6. Skolerne

2 4½ 4 5 3 3 8 4 3 4 4½ 1 7 4½ 27½ 8 5

7. Sydøstfyn 4½ 5 2½ 8 2 3 1 4½ 2 3 4 5 3½ 6 25 6 6

8. Århus

2. 2. div. div. gr.2 gr.2

4 5½ 7 5½ 4½ 1 4 6 2 3½ 5 3½ 5 3 31½ 9 2

1. run.

7/11

2. run.

21/11

3. run.

12/12

4.run.

16/1

5. run.

6/2

6. run.

27/2

7. run.

pts. mp. plac.

19/3

1. Evans 3½ 5 6 3 4 8 2 5½ 4 5 7 1½ 3½ 3 26 5 6

2. Frem

3. Haderslev

6 3½ 3½ 5 3 4 2½ 1 3½ 8 3 1½ 7 1½ 19 0 8

4 4½ 2 7 4 6 4½ 8 5 5½ 6½ 2 1 4½ 31½ 11 2

4. Kjellerup 3½ 3 8 4 2 5 4 7 3 1 4 6 5 3½ 27 5 4

5. Nordre II

1 4½ 2 4½ 2 7 6 3½ 2½ 3 8 4 4½ 4 25½ 7 7

6. Nørresundby II 4½ 2 5 1 3 4 4½ 5 2½ 7 4 4 8 2 26½ 8 5

7. SK 1968 I 5 8 3 6 5 6 4 4 6 5½ 6½ 1 6½ 2 39½ 13 1

8. SK 1968 II

3. 3. div. div. gr.4 gr.4

1. Centrum

7 3 4 4 1 4 3 3½ 2 4½ 4 5 6 6 29 7 3

1. run.

7/11

2. run.

21/11

3. run.

12/12

4.run.

16/1

5. run.

6/2

6. run.

27/2

7. run.

pts. mp. plac.

19/3

2 4½ 8 3½ 3 4 4½ 5 6 4 4½ 7 2½ 3 26½ 7 5

2. Esbjerg 3½ 1 7 5½ 6 5 3½ 4 4 3 8 6 4 5 31½ 8 3

3. Holstebro

5 3½ 4 4½ 6 8 7 7 2 4 6½ 6 1 5½ 37 11 1

4. Ringkøbing 4 6 3½ 3 1 5 2 4½ 7 6½ 4 5 4½ 8 32 10 2

5. SK 1968 III 4½ 3 6 2½ 6 7 1 3½ 3½ 8 4 4 2 4 28 6 4

6. Skolerne II

4 4 5½ 5 3 2 8 3½ 4 1 3 1½ 7 5 26½ 6 6

7. Varde 3 8 2½ 2 5 2 3 1 1½ 4 1 3½ 3 6 16½ 0 8

8. Århus II

Slutstillinger

7 5 4½ 1 3 2 4½ 6 5 4½ 2 2 4 3½ 26 8 7

5


6

Af Søren Brautsch

Oprykning til 1. division

SK 1968 I – Frem ...............6½-1½

Allan Holst - John Rendboe ............ ½ - ½

Martin Matthiesen - K. Skaanning .. 1 - 0

Magnus Lindfeldt - Svend Jepsen .. ½ - ½

Lars Hansen - Lars Munk Jensen .... 1 - 0

Jackie Andersen- Tom Frantsen ...... 1 - 0

Thomas Christensen - T. Knoth ....... 1 - 0

Pelle Bank - Hans Hansen .............. ½ - ½

Søren Brautsch - Peter Kinggard ..... 1 - 0

Sikker oprykning til 1. Holdet.

Inden sidste runde skulle vi kun have

2½ point, for at være helt sikre

på at rykke op. Da det var mod

Frem, der lå i bunden, var der selvfølgelig

ingen der var nervøse, og

dog, folk var faktisk temmelig nervøse

for 2. Holdet, der med for meget

modvind kunne rykke ud. Allerede

kl. 13.30 stod det på champagne

( de 2½ var hjemme ), og generel

ligegyldighed for kampen mod Frem

( for Frem var det også ligegyldigt,

de var ude ). Måden at spille skak

på i sådanne matcher er, hurtige remiser

for at følge med i andre kampe,

drikke øl, drikke champagne,

drikke øl og champagne, spille sin

SK68nyt nr. 6 2000

h-bonde frem og sætte mat. Andre

kombinationer var sikkert også muligt,

men jeg vil ikke her belemre

folk med, hvem der spillede afbytnings

variant i dit og dat. Allan,

Pelle og Magnus spillede remis,

mens Martin, Lars, Jackie, Thomas

og Søren vandt. 6½-1½. Klubben er

tilbage der hvor det sner. Sidste

gang var i 93/94.

Det hele endte sådan

1: 68 I 39½ 13 mp op

2: Haderslev 31½ 11 mp

3: 68 II 29 7 mp

4: Kjellerup 27 5 mp

5: Nørresundby II 26½ 8 mp

6: Evans 26 5 mp ned

7: Nordre II 25½ 7 mp ned

8: Frem 19 0 mp ned

Lars Hansen blev topscorer med

6/7, Søren Brautsch 5/6, Martin Mathiesen

4½/6 ( +1 uden kamp ),

Jackie Andersen 4½/6, Magnus

Lindfeldt 3½/7, Erik Søbjerg 3½/6,

Allan Holst 4/6, Pelle Bank 4½/7,

Thomas Christensen 2½/3 og res.

Allan Larsen ½/1. Jeg vil ikke kom-


Oprykning til 1. division

me ind på hvad der er godt og dårligt,

men prøv at gøre det næste år

igen!!

Holdet har i år altså bestået af 9

mand. ( p.g.a. de sene indmeldinger

fra Allan og Jackie ).

Næste år er der måske kun 8, så nogen

bliver sikkert slagtet. Personligt

synes jeg det er vigtigt med en

så høj gennemsnits alder som muligt.

Jeg er i grunden ikke i tvivl om, at

vi holder os oppe. Under forudsætning

af, at der ikke er de store ændringer

på holdene tager jeg imod

væddemål a 50 kr. pr. person i forholdet

1:1. Væddemålet lukker når

de første 20 har meldt sig. Jeg skal

selv være på holdet.

Hvid: Martin Matthiesen

Sort: Kim Skaaning

Martin Matthiesen har scoret godt,

og følgende er et godt eksempel på

hvordan man ikke skal spille mod

ham. Martin Matthiesen Kim Skaaning

A42

1.d4 d6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.Sc3

Sd7 5.e4 e5 6.Le2 Sh6 7.h4

Festen er allerede i gang, Martin vil

gerne snart have champagne.

7...exd4 8.Sxd4 Se5 9.f3 f5

Det er svært at komme med geniale

bemærkninger, men jeg synes hvid

står godt.

10.Lg5 Dd7

SK68nyt nr. 6 2000Г

ja, den kan jo ikke trække sig tilbage

11.Sd5 Df7 12.Dd2
Г

12...Sg8 13.Sb5! Kf8 14.Sdxc7

Tb8 15.Dxd6+ De7 16.Lxe7+

Opgivet. Der er altså kun spillet 16

træk, og det er ikke et parti fra

gamle dage, da Martin spillede i 3.

klasse ( hvis der var noget der hed

det, da han var ung ) men et parti

fra 2. div. Så partiet er mere til

skræk og advarsel for "68" om at,

SADAN GAR DET IKKE NÆSTE

ÅR. Derfor kan vi da godt tage et

7


8

eksempel til. 1–0

Oprykning til 1. division

Hvid: Søren Brautsch

Sort: Peter Kinggård

A45

1.d4 Sf6 2.Lg5

Jeg har lovet holdet ( Lars Hansen )

ikke at spille dette system næste

gang jeg ikke vinder, så det er med

at blive ved med at vinde.

2...Se4 3.h4?! d5 4.e3 g6 5.Sd2

Lg7?!Г

Man skal slå noget, bare ikke på f2.

6.Sxe4 dxe4 7.Lc4 0–0 8.h5 c5 9.

c3 cxd4 10.exd4 Sd7??

SK68nyt nr. 6 2000
Г

Nu vinder hvid. 11.hxg6 hxg6 12.

Dg4! Sf6 13.Dh4 Sh5??

Her fik jeg et problem med mit

skakprogram, der var ingen knap

der indeholdt ???. Eneste træk var

Te8, men hvid star selvfølgelig klart

bedst alligevel.

14.g4 Lxg4 15.Dxg4 Dc7 16.Lb3

e6 17.Se2 Dc6 18.0–0–0 Tac8 19.

Tdg1 b5

Г

20.Dxh5!! gxh5 21.Lf6 e3

Der er en smuk mat efter [21...Tfd8

22.Txg7+ Kf8 23.Txh5 Ke8 24.Th8+

Kd7 25.Txf7+ Kd6 26.Le5#]

22.Txg7+ Kh8 23.Txh5#


Forrygende sidste runde

Af Torben Steffensen

Nørresundby II - SK 1968 II ....2 - 6

Jørgen Jørgensen - Erik Søbjerg ...... ½-½

Poul E. Nørgaard - Ole Alkærsig ..... ½-½

Arne Beyerholm - Bjarne Hansen ½-½

Eddie Poulsen - John Mortensen ..... 0 - 1

H. Willumsen - Torben Steffensen ... 0 - 1

Børge Pedersen - Bjarne Pedersen ... ½-½

H. Kaysfeld - Baldur Kristinsson ..... 0 - 1

Lars Jensen - Steffen Cordes ............ 0 - 1

Med overbevisende spil havde vores

1. hold sikret sig oprykning til 1. division

inden sidste runde. Hvad angik

nedrykning var der lagt op til en

meget spændende sidste runde for

2. holdet. Vi skulle spille mod et andet

stærkt 2. hold, idet Nørresundby

II inden runden var placeret som

nummer 3 - to pladser bedre end os.

Som det ses af resultaterne viste

det sig, at vi - ligesom tidligere år -

er bedst med ryggen mod muren. Vi

spillede en god holdkamp, hvor det

dog retfærdigvis skal siges, at vi

havde en god portion medvind.

Vi havde for første gang i år Erik

SK68nyt nr. 6 2000

med på bræt 1, hvilket var en klar

styrkelse af holdet. Han spillede

med sort en hurtig remis (ca. 12

træk). Jørgen Jørgensen havde

åbenbart stor respekt for Århusmesteren!

Ole Alkærsig spillede med hvid i

Pirc mod Poul E. Nørgaard. Dette

var gentagelse fra holdkampen sidste

år, og den gode Nørgaard valgte

da også klogelig at afvige partiet fra

sidste år. Ole spillede vis en anelse

unøjagtigt, og efter nogle afbytninger

endte partiet remis.

Bjarne Hansen spillede også mod

sidste års modstander. Bjarne ofrede

friskt en kvalitet, og han var på

det tidspunkt meget optimistisk.

Beyerholm evnede dog at opstille

nogle simple trusler, og Bjarne måtte

forsvare sig præcist. Dette var et

af de længste partier, og da Nørresundby

så, at de blot behøvede remis,

tilbød Beyerholm i en lettere

fordelagtig stilling.

John Mortensen spillede et parti,

som han på grund af unøjagtigt spil

var nødt til at vinde et par gange.

9


10

Forrygende sidste runde

Ikke imponerende spil men en sejr -

jeg har hørt den slags blive omtalt

som den dag på kontoret.

Bjarne Pedersen spillede et solidt

parti, hvor han vistnok havde visse

gevinstmuligheder, hvis han havde

afbyttet korrekt i den afgørende fase

af partiet. Baldur spillede sort i

Paulsenvarianten i siciliansk åbning,

og det virkede som om, at han

kendte det bedre end sin modstander.

Med sejren cementerede Baldur

sin topscorerstatus, og han endte

med 52/7. Desværre for 2. holdet

tager Baldur til Island næste år, og

som holdleder og topscorer bliver

han svær at undvære.

Steffen spillede hvid i et kongeindisk

angreb. Modstanderen blev

sikkert bange for at blive sat mat,

så han valgte at åbne centrum - en

beslutning, som kostede en bonde.

Derefter udspillede Steffen sin modstander

positionelt, og der var aldrig

tvivl om pointet.

Hvid: Henrik Willumsen

Sort: Torben Steffensen

Caro-Kann

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sd2 dxe4 4.Sxe4

Sf6 5.Sxf6+ gxf6 6.Le2 Lf5

...Dc7 med ideen 7.Sf3 Lg4 eller 6...

Tg8 er en overvejelse værd

7.Sf3 Dc7 8.0–0 Sd7 9.c4 e6 10.

Le3 0–0–0 11.d5 c5 12.Da4 Kb8

13.Tfd1 Ld6

SK68nyt nr. 6 2000


Г

3...Tg8 for at spare et træk er nok

bedre, eksempelvis kunne fortsættelsen

være 14.b4 Le4 15.bxc5 Lxc5

og hvis nu 16.dxe6 med planen 16...

fxe6 17.Txd7 fulgt af 18.Lxc5 følger

mellem trækket 16...Lc6!

14.b4 Le4 15.bxc5 Lxc5

15...Sxc5 var min oprindelige plan,

men efter 16.Da3! har sort problemer

med a7, og hvis 16...b6 så 17.

Sd4 med klar hvid fordel

16.Sd4 Thg8 17.g3 Db6


Г

Jeg tror, at 17...Sb6 18.Db5 exd5 19.

cxd5 er godt for hvid, fordi der åbnes

linier foran den sorte konge


Forrygende sidste runde

18.Ld3 Lxd4 19.Lxe4

Spillet a tempo, hvilket frustrerede

mig en smule. Jeg havde brugt en

del tid på 19.Tab1 Lxe3 (eller Lxd3)

20.Txb6 Sxb6 som er godt for sort

19...Lxe3

9...Sc5 20.Da3 Lxe3 21.Dxe3 og hvid

har fordel. 20...Lxa1 21.Lxc5 Da6

22.Dxa6 bxa6 23.Txa1 og hvid har

fordel pga. det stærke løberpar

20.Tab1 Lxf2+ 21.Kf1 De3

21...Sc5 22.Da3 Sxe4 23.Txb6 Lxb6

med sort fordel. Eller 22.Dc2 Dc7

23.Kxf2 De5! med godt sort spilГ Г22.Txb7+

Meget ubehageligt, når den slags

sker. Jeg havde regnet med at kunne

gå imellem på b6, og havde overset

22...Kxb7 23.Dc6+ Kb8 24.d6!

med udækkelig mat på b7 og a8

22...Ka8 23.Dc6

Min modstander blev for ivrig! 23.

Txd7 vinder for hvid men lettest er

23.Tc7! på 23...Se5 24.c5 eller 23...

Kb8 Tb1+! 24. Kxc7 Dc6+ eller 23...

Db6 24.Tb1 og hvid vinder i alle varianter

23...Se5 24.Tb8+

SK68nyt nr. 6 2000

11

Det er tæt på, at hvid kan ofre dronningen

med 24.d6, men sort kan dog

forsvare sig

24...Kxb8 25.Tb1+ Db6 26.Txb6+

Lxb6 27.Db5 Tc8 28.dxe6 fxe6 29.

a4 Sxc4

For en gangs skyld var jeg ved at

komme i tidnod 29...Tc5 var bedre.30.Dd7 Tc7 31.Dxe6 Td8 32.Lh1

Bedre 32.Kg2

32...Td1+ 33.Kg2 Se3+ 34.Kh3

Txh1 35.a5 Ld4 36.Db3+ Kc8 37.

De6+ Kd8 38.a6 Td1 39.Dd6+ Td7

40.Df8+ Kc7 41.Da8 f5 42.Kh4

Tb1 43.Kg5 Tg7+ 44.Kh5 Tb2 45.

h4 Tb5 46.De8 Td5 1–0


12

Af Niels H. Olesen

Reserver redder 3. holdet

Esbjerg Skf. - SK 1968 III .........4-4

T. Lindestrøm - Michael Jakobsen ... ½-½

M. Maarup - Mikhael Andersen ....... ½-½

H. T. Jensen - Andreas Kastberg ....... 0-1

P. F. Fries Nielsen - Niels H. Olesen . 0-1

C. Jakobsen - Karsten Pedersen ......... 1-0

Per S. Sørensen - Per Rasmussen ...... 1-0

T. Olsson - Thomas Vestergaard ...... ½-½

Ragnar Hansen - Graham Taylor ..... ½-½

Det blev reservernes fortjeneste at

3. divisions holdet ikke rykkede ned

i mesterrækken fra næste sæson.

Før de sidste 2 runder så det ellers

kritisk ud for holdet og ydmygelsen

at rykke ned når 4. holdet rykker op

ville næsten ikke have været til at

bære.

Men netop en del af disse oprykkere

var med til at redde 3. holdet. Således

var der i alt 11 afbud i hele sæsonen

hvilket svarer til en fraværsprocent

på 20 ( havde det været et

ansættelsesforhold i den private

sektor var der faldet fyresedler omgående

men lad os hellere sammenligne

med det offentliges laissezfaire

holdning så går det nok alt

sammen !

SK68nyt nr. 6 2000

De friske folk der uden tøven trådte

til hvor de gamle trætte spillere

måtte melde forfald gjorde det forrygende

!! hele 9 points af 11 mulige

scorede de og samlet scorede reserverne

nærved 1/3 af alle pointene

Bravo Mr. Jardex.

Kun Per Rasmussen af stamspillerne

kan være sin score bekendt. 4½

af 7. Resten må til at tage sig sammen

inkl. undertegnede. Ellers bliver

vi distanceret af 4. holdet til

næste år.

Tilbage til kampen mod Esbjerg

som endte 4-4 hvilket er et udtryk

for at vi er i stand til at stramme

ballerne når lokummet brænder.

Bræt 1. Michael Jacobsen kæmpede

godt fik udlignet og tilbød en ½,

hvilket var OK.

Bræt 2. Mikhael Andersen var i

stormpisket farvand nær Esbjerg

havn men kæmpede heroisk og i

slutstillingen stod han nærmest lidt

bedre.

Bræt 3. Den fra Indien hjemvendte


Reserver redder 3. holdet

reserve Andreas Kastberg viste at

opholdet derude ikke kun drejede

sig om longdrinks solbeskinnede

hvide strande og veldrejede hulahula

piger. I hvert fald gjorde han

kort proces mod Henrik Tranbjerg

( parti)

Bræt 4. Undertegnede holdleder

havde fået gang i et rimeligt angreb

men Poul Fl. Fries Nielsen parerede

fint og vandt en bonde men det lykkedes

mig at snyde ham i tidnøden.

Bræt 5. Karsten Pedersen spillede

en fin hollænder med hvid fik hurtigt

gang i et kongeangreb med åbning

af h-linien. Gav et offer og alt

var parat til det endelige angreb

men så svigtede koncentrationen og

modstanderen slog kontra og vandt

til alles overraskelse.

Bræt 6. Per spillede for en gang

skyld et skidt parti og tabte uden de

store dikkedarer men han blev

trods alt topscorer så han er tilgivet

denne svipser.

Bræt 7. Reserven Thomas Vestergaard

stod lidt trykket men kæmpede

godt. Det endte i et tårnslutspil

med en bonde mindre men stillingen

var remis.

Bræt 8. Reserven Graham Taylor

kom skidt ind i partiet; tabte en

kvalitet, og det så ud til at han ville

tabe men han fremtvang et tårnløber

slutspil mod tårn-tårn som

modstanderen ikke kunne vinde.

Alt i alt 4 -4 et udmærket resultat.

Hvid: Andreas Kastberg

Sort: Henrik Tranberg

1.e4 g6 2.Sc3 Lg7 3.f4 d6 4.Sf3

SK68nyt nr. 6 2000

13

Sf6 5.d3 0–0 6.Le2 c6 7.0–0 Sbd7

8.De1 b5 9.Kh1 b4 10.Sd1 Tb8 11.

Dh4 Te8 12.f5

Г


12...gxf5

alt for farligt at åbne g-linien.

13.exf5 c5 14.Lh6

Stabelafløbning af et uimodståeligt

angreb

14...Lxh6 15.Dxh6 Lb7 16.Sg5

Se5
Г


17.Tf4 d5 18.Sxh7 Sxh7 19.Th4

og sort opgav 19,- f6 giver mat i 3

træk og 19,- e6 koster en officer efter

slag på h7 skak på h8 og springeren

på e5 falder. 1–0


14

Undskyld

Af Brian Lundgaard

SK68 IV - Hinnerup I ................5-3

Esmat Guindy- Jan Rasmussen ....... ½-½

Andreas Kastberg - Klaus Andersen .. 0-1

Tanya Stewart - Carsten Brølling ...... 1-0

Thomas Vestergaard – C. Koudal ...... 1-0

Jens Hornsgaard – J. Niemann ........ ½-½

Jesper M. Hansen – E. H. Petersen . ½-½

Brian Lundgaard - Jørgen Rønde ....... 1-0

Bent Jokumsen - Morten Nielsen ..... ½-½

Vi på 4. holdet har gjort noget

dumt, og vi vil gerne have lov at sige

undskyld for at:

Vi er rykket op i 3. division, hvor

transportudgifterne er meget højere

end i mesterrækken og derved påfører

klubben en unødvendig ekstraudgift:

”Undskyld!”.

Vi har taget uforholdsmæssigt mange

points fra vore modstanderhold

og derved frataget adskillige skakspillere

glæden ved en sejr i ny og

næ: ”Undskyld!”.

Vi har gennemført en sæson med

kun to afbud og derfor ikke været

SK68nyt nr. 6 2000

med til at sørge for, at SK68s mange

glimrende reserver blev holdt i

kamptræning: ”Undskyld!”.

Vi i perioder har brugt SK68 Nyt

som vores personlige legeplads,

hvilket har stjålet redaktørens tid,

givet kassereren lommesmerter og

truet adskillige medlemmer med

øjenkatar: ”Undskyld!”.

Det var vist falsk beskedenhed nok

for ét referat!

Vi rykkede op!! Vatarm, oprykningsnerver

og storhedsvanvid til

trods, fik vi slået fast, at SK68 IV er

Danmarks bedste 4. hold og rykkede

op i 3. division. Nu, hvor der er

sagt undskyld, er det vist på sin

plads at sige tak:

Tak til Esmat og Lars Michael, hvis

forplantningslyst placerede dem på

et hverdagshold; det var lige det

ekstra boost 4. holdet havde brug

for!

Tak til holdånden, som var med

uanset hvor vi tog hen og gjorde det

til en udsøgt fornøjelse at være 4.

holds spiller i år.

Tak til 8 mand (jo, jo – også tak til

mig!), som med to ubetydelige undtagelser

mødte op hver gang – så-


Undskyld

dan som vores reserve scorede, var

det vigtigt, at så mange stamspillere

som muligt mødte op hver gang.

Tak også til vore modstandere;

uden deres middelmådige spil, ville

intet af dette have været muligt!

Før sidste runde var vi 5 points foran

Tjele I, men der var en reel risiko

for, at Tjele ville banke Nordre

IV 8-0, så kravet lød på 3½ points.

Umiddelbart skulle det jo ikke være

noget problem for Danmarks bedste

4. hold, men vores indsats i runde 5

og 6 havde ikke været overbevisende,

så 7. runde var mere spændende,

end vi havde planlagt. Vi tager

partierne kronologisk, i håb om at

genskabe aftenens spænding:

Hinnerup havde efter sigende ikke

mindre end 6 afbud. Det gav den

lettere absurde situation, at en korpulent,

ældre mand først præsenterede

sig for Bent på 8. brættet, men

så lidt efter besluttede, at han nok

snarere skulle spille 7. bræt og præsenterede

sig for mig. Herefter fik

holdlederen fat i ham og fik ham

flyttet til 6. brættet, hvor han så

passende kunne præsentere sig

igen! Efter således at være blevet

berøvet min modstander, kom jeg

(Brian) lidt sent i gang; min rigtige

modstander havde været på sightseeing

i Skødstrup og kom 10 minutter

for sent. Han var en diminutiv,

midaldrende herre, med en imponerende

vinrød næse og kaldte

sig Jørgen. Jeg havde sort og vi spil-

SK68nyt nr. 6 2000

15

lede noget, som jeg ville have kaldt

irregulært, hvis ikke Allan Bangsbro

(jo, vores faste heppekor var der

igen, denne gang endda forstærket

af den regerende Århusmester) havde

kaldt det ”en slags dronningeindisk

i forhånden”. Det viste sig, at

en slags dronningeindisk i forhånden

dækker, at hvid stiller sig passivt

og uambitiøst op! Jørgen opdagede

sin fejl omkring træk 7 og gjorde

så en klassisk fejl: Han troede, at

den eneste måde at vende en passiv

stilling på er at spille et overambitiøst

og aggressivt træk. Noget, hans

stilling overhovedet ikke kunne bære:

Hvid: Jørgen Rønde

Sort: Brian LundgaardГ

Hvid har lige spillet 11.Sxd4 og venter

naturligvis 11.cxd4.

11...Da5+! 12.b4?

Helt galt! Nødvendigt er 12.c3, som

kunne fortsætte med: 12.cxd4 13.

Dxd4 Td8 14.De3 Lg5! 15.f4 Le7,

hvor hvid ikke får rokeret lige med

det samme. Analyser viste, at hvid

nok holder remis, hvis Allan Bangs-


16

Undskyld

bro fører brikkerne.

12...Dxb4+

Her udbrød Jørgen: "Hov! Der regnede

jeg vist forkert!". Han regnede

med at vinde en officer efter c3, fordi

alt så var dækket og damen truet

(det kan man vel godt kalde en fejlberegning!).

13.Kf1 Dxb2 14.Sb3 c4! 15.Dc1

De5!

Der hænger to officerer; det er ikke

nemt, at trække dem begge på én

gang.

16.De1

Et godt forsøg på fusk - det truer

Lxh7+ og Dxe5

16...f5 17.Lxb7 Dxe1+ 18.Txe1

Lxb7

og vi behøver ikke se mere.

Han fortsatte 14 træk mere, men

alt i alt tog partiet kun lidt over 1½

time: 1-0 til DKs bedste 4. hold og

en noget uventet topscorerværdighed

til undertegnede 7. bræt.

Så gik der lidt tid, mens de andre

partier modnedes; der blev nemlig

spillet skak (ikke som i mit parti,

hvor Jørgen og jeg samarbejdede om

at knuse hvid!).

Den næste, der kom på tavlen, var

reserven Andreas; desværre var det

med et nul. Han havde hvid i noget,

som jeg kaldte: ”lukket Siciliansk”,

indtil Andreas (i studenterbaren)

meddelte, at det nok snarere burde

kaldes: ”lukket Pirc” (så må I jo se,

om I kan visualisere det!). Efter at

have afslået et tidligt remistilbud,

fik Andreas en typisk Kastberg

SK68nyt nr. 6 2000

(udmærket stilling og ingen tid).

Stillingen blev dog langsomt mere

lige (og tiden stadig dårligere); i noget,

som kunne have været afbytningen

til et svagt fordelagtigt slutspil,

gik Andreas pludseligt mat! Så

stod der 1-1 og vi manglede stadig

2½ points. Kort efter fik Nordres 5.

bræt remis, og så var der kun 2 points

hjem! Det skulle vise sig i løbet

af aftenen, at dette halve point blev

det eneste Nordre IV fik med hjem

fra Skødstrup denne gang, så resten

var op til os.

Den næste bidragyder var Jesper:

Med hvid i endnu en lukket sicilianer,

gik han og modstanderen gennem

de (for denne åbning så typiske)

10-15 træk med gensidig berøringsangst.

Da der endelig begyndte

at være brikkontakt på brættet, var

Jespers angrebschancer på kongefløjen

klart de mest lovende. I sidste

ende slog angrebet dog ikke igennem,

og man enedes om remis – så

var der 1½ point op!

Et øjeblik senere sluttede Bents

parti: Bent er 4. holdets utæmmelige

alderspræsident – efter at have

spillet i hvert fald 4 kampe som reserve

for sidste års fjerdehold, havde

han i år besluttet at prøve lykken

som fast mand. Eksperimentet

må siges at være lykkedes: Om end

en smule ude af kamptræning, har

Bents spil været en fornøjelse at følge;

altid fordelssøgende og kompromisløs

spiller Bent en god gang

skak (som på grund af den mang-


Undskyld

lende kamptræning ikke har givet

de points, det burde). Dagens parti

afvikledes i en undervariant af Siciliansk,

som jeg med slet skjult stolthed

kan sige, jeg intet ved om (hvis

der er meningsfæller derude, som

kunne tænke sig at være med til at

danne Fronten til Bekæmpelse af

den Sicilianske Åbning, så mail mig

på: brian@loehmann.dk). Bent fik

hurtigt en mægtig stilling med hvid,

vandt en bonde og forhindrede sorts

rokade. Som partiet skred frem, forfladigedes

fordelen, og da kombattanterne

byttede af til et slutspil

med uligefarvede løbere, var den

væk! Bent tabte lidt senere en kvalitet,

hvilket faktisk genoplivede

hans gevinstchancer – desværre

rakte det ikke hele vejen, hvorfor

partiet blev taget remis. Og så var

der fire partier tilbage og blot 1 point

op i 3. division!

Lad det være sagt med det samme:

Jens spiller godt skak, men (og med

den start, skal der jo være et men)

han har ikke gået i skakskole på

den samme planet som os andre!

Under partiet i Skødstrup betragtede

jeg flere gange Jens’ parti som

håbløst tabt, og netop som jeg troede,

at det var gået helt galt, blev

der taget remis! En omhyggelig gennemgang

af partiet viser, at Jens

havde kontrol over partiet hele vejen,

og at de fordele, jeg troede modstanderen

havde, var rent optiske;

en mindre fuldendt forsvarsspiller

ville sandsynligvis være bukket under

for presset, men Jens holdt tun-

SK68nyt nr. 6 2000

17

gen lige i munden og forsvarede sig

forbilledligt. Den mand er uforskammet

svær at slå!

Nu kun et halvt point fra oprykningsstregen,

begyndte stemningen

at blive en anelse hysterisk hos os,

som allerede havde gjort vores pligt,

og kun kunne se til, mens de sidste

tre kæmpede for oprykningen – et

halvt point lyder jo ikke af meget,

men af de tre resterende partier var

kun Thomas’ egentligt fordelagtigt;

både Tanya og Esmat havde stillinger,

som de sagtens kunne nå at tabe,

hvis Caissa ville det!

Det blev Esmat, som fik æren: Med

sort i Fransk fik hun hurtigt en stilling,

som hun og jeg nok var rimeligt

alene om at synes om. Uden at

være egentligt fordelagtig, var den

sikker, robust og gav gode muligheder,

hvis modstanderen overvurderede

sine chancer (som sagt:

”Fransk” – 9 ud af 10 Franske partier

kan beskrives sådan fra sorts

side!). På det tidspunkt, hvor alles

øjne rettedes mod de tilbageværende

3 partier, havde Esmat følgende

stilling på brættet:


18

Hvid: Jan Rasmussen

Sort: Esmat Guindy


Undskyld

Г


Hvid har netop spillet 32.f5 og vi

har lejlighed til at kigge lidt på stillingen:

Den er materielt lige, men

sort har ikke udsigt til at kunne

holde d-bonden. Til gengæld ser

sorts merbonde på dronningefløjen

mere farlig ud end de hvide bønder.

Hvad angår kongestillinger, så har

hvid én, men kunne hurtigt få problemer

i bunden; chancerne er nok

ca. lige. Prognose: remisfarligt!

32...De2 33.Lh6+ Kg8 34.Dxd5 h3!

35.Tg1 hxg2+! [35...Lc5!!]

Nu bytter Esmat det hele af. Vi var

nogle stykker, som troede, at der

var et helt point på vej her!

36.Txg2+ Dxg2+ 37.Dxg2+ Txg2

38.Kxg2 Lxa3

SK68nyt nr. 6 2000

Stillingen har skiftet karakter: Alle

hvids drømme om gevinst er knuste;

om sort kan gå efter det hele afhænger

nu udelukkende af om den

hvide konge kan holdes væk fra

sorts a- og b-bønder:

39.Kf3 b4 40.Ke2 a5 41.Kd3 Lb2!

Hun spiller sin chance; med en bonde

på b3 skal kongen nu bagom bønderne

for at stoppe dem!

42.e6 fxe6 43.fxe6 b3 44.Kc4 a4

45.Kb4!

Nu kan hvid på La1 (med truslen

b2) spille: Ka3 og holde bønderne.

Desværre duer Lg7 (med truslen

b2) heller ikke. Sort vinder godt nok

efter 45…Lg7 46.Lxg7 Kxg7 47.h4

Kf6 48.h5 Kxe6 49.h6 Kf6, hvor den

anden bonde også falder, men hvid

kan holde en halv med: 46.Lc1 b2

47.Lxb2 Lxb2 48.Kxa4. Faktisk spiller

han endnu bedre: 46.e7! Kf7 47.

Lxg7 Kxe7 48.Kxa4 og vinder, da h8

er et sort felt!

45...Le5 46.Lc1 b2

og remis. Sort vinder en officer, men

har ingen bønder. Stærkt spillet af

Esmat.


Undskyld

Dermed var vi officielt oppe i 3. division,

men måtte vente lidt med at

fejre det, da Thomas (som havde

den obligatoriske champagne med)

stadig spillede; når ret skal være

ret, havde Tanya og Esmat også taget

en flaske med, men indholdet

var lyserødt og kan ikke engang efter

den bredest tænkelige definition

kaldes champagne.

Tanya havde sort og spillede (ikke

overraskende) en kongeinder, som

modstanderen så senere besluttede

sig for at lede over i Sämischvarianten.

Tanya virkede ikke videre

imponeret over opstilling og spillede

friskt til (det er muligt, at hun

var vældigt imponeret, og at det

blot er hendes stil at spille friskt

til – det kan jeg jo ikke vide). Lidt

for friskt blev det, da et bondeoffer

sidst i åbningsfasen ikke gav det

ønskede udbytte, men blot efterlod

hende en bonde under i en dårlig

stilling. I det efterfølgende gensidige

kongeangreb rystede modstanderen

dog så voldsomt på hånden, at

det lykkedes Tanya at få organiseret

et modangreb, og i det mindste

have modchancer. Den ganske

spændende afslutning afvikledes i

gensidig tidsnød og har desværre

ikke kunnet rekonstrueres – Tanya

fik chancen og var (også til egen

overraskelse) pludselig ved at sætte

mat. Hun nøjedes af ukendte årsager

med at tage Damen, men også

det var nok til at modstanderen mistede

spillelysten.

SK68nyt nr. 6 2000

19

Så var vi jo godt og grundigt oppe,

men Thomas sad stadig tilbage og

arbejdede på at krone en fremragende

sæson: Med det lyse træ,

mødte han en obskur undervariant

af Caro-Kann (der er dem som siger,

at Caro-Kann udelukkende består

af obskure undervarianter (og

ret har de jo!)), og kom da også nogenlunde

fra åbningen (selvom det

med garanti ikke var alt, hvad han

havde drømt om). En smart lille afbytnings

kombi sikrede dog initiativet

og førte til følgende stilling:
Г


En stilling Thomas har spillet målrettet

frem mod:

20.Lxh6! Sxg4 21.Dxg4 Df6 22.

Lg5 Df5 23.Dxf5 exf5 24.Sxd7

Sådan! To lette officerer og en bonde

for et tårn (for slet ikke at tale

om en behagelig stilling og løberparret).

Lidt senere traf Thomas

den (for mig at se fejlagtige) beslutning,

at afgive de to lette officerer

for tårn og endnu en bonde; derefter


20

havde han så to bønder, men ikke

længere initiativet og fik sværere

ved at vinde end forventet. Følgende

tårnslutspil opstod:


Г

Undskyld


Thomas i trækket spillede:

45.Tb3+!

Mesterrækken

Hold 1 2 3 4 5 6 7 Point MP Plac.

1. Hinnerup I 5


2 3

3 5

8 7

5 4

6 4

3 3 27½ 7 4

2. Nordre IV ½ 4 1 5

5

1

7


3 8

4½ 2

6

½ 17 4 8

3. Ry I 1½ 7 6 2½ 3 1 4 2

2


5

3½ 1½ 8 17½ 0 7

4. SK 1968 IV 2 7½ 7 5 8 8 6 3 6 4½ 3 7

SK68nyt nr. 6 2000

Hvis den sorte konge går til c2, står

den i fortsættelsen i vejen for eget

tårn på anden række. Ellers holder

hvid bonden lidt endnu!

45…Kc4 46.Tb2 Kd5 47.Tc2 Kd4

48.h4 Kd5 49.h5 gxh5 50.Kh4 Ta3

51.Kxh5 Kd6 52.Kg5 Ta5 53.Kf6

Kd7 54.Kf7 Kd6 55.Td2+ Kc5 56.

Ke6 Kc4 57.Te2 Kd3 58.Te5 Txa2

59.Kxf5

og hvid realiserer mindst den ene

bonde.

Sådan gik det altså: 5-3 til Danmarks

uomtvisteligt bedste 4. hold

og en dyr og upraktisk oprykning til

3. division. Vi tager lige de endelige

scoringsprocenter for 4. holdet for

sæsonen 99/00, før vi er helt færdige

Navn Partier Points Procent

Esmat Guindy 7 4 57%

Lars Michael Agergaard 6 4½ 75%

Andreas Kastberg 2 ½ 25%

Tanya Stewart 7 5½ 79%

Thomas Vestergaard 7 6 86%

Jens Hornsgaard 7 5½ 79%

Jesper Maul Hansen 7 4½ 64%

Brian Lundgaard 7 6½ 93%

Bent Jokumsen 6 4 67%

5 1 41 12 1

5. Skødstrup I 3½ 1 4 1 7 2 6 1½ 4½ 8 3 4½ 2 7 24 6 5

6. Tjele I 8

6

3 7

5½ 4½

5


4 1

3½ 5

2

7½ 38½ 12 2

7. Viby I 3


8

5

6 2

3½ 4½

1 4

4 5

5

6 34½ 11 3

8. Åbyhøj 2 6 7 3 0 4 1 3

5


2 3

6 6½ 24 4 6


Slutresultater

A-række I

Hold 1 2 3 4 5 6 7 Poin

MP Plac.

t

1. Hammel 7


3 6

2 6

2 8

3 1½

4 5

6 3½ 26½ 6 5

2. Hornslet 4½ 8 5 6 3½ 7 1 5

4

5

3 6

2½ 7 33½ 10 3

3. Randers II 5½ 6 1 6

5

4

4

6½ 6 7 2 5½

8

2½ 36 11 2

4. Randers 46 II 2½ 5 6 1½ ½ 8 3 1½ 3 2 1 2 2½ 7 13½ 0 8

5. SK 1968 V 4 5½ 2 2

4 3 7 7

6


8


6. Skødstrup II 3


4

6½ 2 1 8 1 1½ 5 7 1½ 1 2 16 2 7

7. Viby II 3½ 1 8 2½

2


5 3

1 2

6 4

6½ 5½ 25½ 6 6

8. VRS I 2


7 4

5½ 7½

6

7

A-række II

SK68nyt nr. 6 2000

21

4½ 1 33 9 4

6½ 1 5 4½ 5½ 3 40 12 1

Hold 1 2 3 4 5 6 7 Poin Plac

MP

t .

1. Brabrand I 8

5

3 5

5½ 3

7

6½ 3½ 2 4 6 3½ 6 33 8 3

2. CC Skjoldhøgene I 7

5

4 6

5½ 7½

8 1

5 4½

5 3

4½ 5½ 37½ 14 2

3. Silkeborg II

6


4. SK 1968 VI ½ 5 2 2½

1 2½ 4½ 4

2 5 7 4 2½ 8

2½ 2 23½ 5 6

3 3½ 4 6 8 2½ 2 1 7 3 18 1 8

5. Skanderborg I 4


7

7 5 1 3 6 4½ 6 2 3½ 6 8 39½ 12 1

6. Skolerne III 2½ 3 8 5 ½ 2 4 4

5


7 1

6 4½ 26 7 5

7. Viby III 3 2 5 1 3½ 8 1 1½ 4 3 6 2 5 4 20 3 7

8. Århus III 3 1

C-række II

3 6 7 4½

2 3 5½ 4 3 5½

Hold 1 2 3 4 5 Poin

t

5 2 26½ 6 4

MP Plac.

1. Hinnerup III 2

3½ 2 6 5 1½ 3½ 3

3 4 13½ 6 1

2. Ry II 1½ 1 4 4 2½ 3 6 3½ 1½ 5 13 5 3

3. Silkeborg III 3 4

3 5 2 2½

1


6

3 13 7 2

4. SK 1968 VII 3 2 1 2 6 3 3½ 5 1 2 11½ 4 6

5. Skanderborg III 1½ 6 3 2 3½ 1 4 1½

6. Viby IV

5 3½

1 3 2 4

2 3½ 12 4 5

1½ 2 3 2 12 4 4

D-række III

Hold 1 2 3 4 5 6 Point MP Plac.

1. Brabrand IV 3 0 3 2 4 3½ 2½ 3 2 3 1 4 13 7 3

2. Nordre VI 1 4 1 2 1 3 4 1 2 1 3 1 8 0 4

3. SK 1968 VIII 5 1

4. Århus V

2 4

3½ 4 2 4

3 1½ 1½ 1

1 2½

4 2

4 2 4 2 21 9 1

3 3 1 4 18 6 2


22

Af Peder Ottosen

En ligegyldig kamp

SK68 V - Hammel ....................5 - 3

Flemming Pagh Iversen - ................ 0 - 1

Gert Larsen - Poul Garde ................. 1 - 0

Poul Erik Kristensen - Willy Knop ... ½-½

Bjørn Sand - Hans Mikkelsen .......... ½-½

Jens Peter Eskegaard – J. Lysgaard ½-½

Johannes Pilgaard – E. Lorentzen ... ½-½

Peder Ottosen - Kurt Nielsen ........... 1 - 0

Per Rasch - ingen .............................. 1 - 0

Endnu en gang havde Flemming inviteret

til spisning inden holdkampen.

Det er efterhånden blevet en

tradition, at Flemming giver middag

- for de spillere, der har tid - inden

holdkampene. Det er en glimrende

opladning til kampen.

Tidligere har det været på tale, at

vi her inden sidste runde skulle have

dyreryg, hvis vi havde en realistisk

oprykningschance. Men desværre

havde vi forpasset den chance,

så vi måtte "nøjes" med hjerter.

Da vi heller ikke var i fare for ned-

SK68nyt nr. 6 2000

rykning, var kampen egentlig ligegyldig.

Tilsyneladende var det også

indstillingen blandt spillerne - ligegyldighed.

I hvert fald var der kun to spillere,

da jeg kom lidt i syv. Først ti minutter

over kom holdleder, Flemming,

der var kommet for sent til en bus

efter middagen.

Partierne kunne begynde...

Per vandt uden kamp. Et tegn på,

at kampen også var betydningsløs

for modstanderne.

I Johannes' parti blev brikkerne

hurtigt byttet af, og det endte remis

efter kun 15 træk.

Bjørn spillede også remis, men i et

noget mere spændende parti. Der

blev rokeret

til forskellig side og derefter indledt

angreb fra begge spillere. Farligst

virkede (efter min vurdering)

Bjørns angreb. Ingen af angrebene

førte dog til noget, og man enedes

om remis.

I mit eget parti glemte modstanderen

at tage min løber, da vi byttede

officerer. Derefter gik det nemt med

at vinde - lidt for nemt efter min

modstanders mening. Efter partiet

sagde han: "Det der skal du ikke vise

til nogen", da han så jeg foldede

partilisten sammen.


En ligegyldig kamp

Da jeg tog hjem klokken ti førte vi

altså 3-1. På det tidspunkt stod

Flemming noget presset - både på

brættet og uret. Det endte da også

galt.

Poul Erik var nede med en bonde,

da jeg tog hjem. "Han holder sikkert

remis", tænkte jeg optimistisk. Det

gjorde han ikke. I Partilisten kunne

jeg senere se, at han i åbningen

havde overset en taktisk finesse.

Modstanderen kunne ofre løberen

på f7 for derefter at vinde Poul

Eriks løber på g4 v.h.a. Se5+. Således

havde han mistet rokaden og en

bonde allerede efter ti træk. På

trods af hård fight måtte han opgive

efter 48 træk.

Gert overså også en taktisk finesse i

åbningen, hvor modstanderen kunne

have fanget tårnet med løberne.

Den finesse overså modstanderen

heldigvis også. Derefter kørte Gert

sejren hjem i sikker stil.

Jens Peters parti kan jeg ikke huske.

Partilisten kan jeg heller ikke

helt gennemskue. Fx. er sorts første

træk c6, mens sorts andet træk er

Sc6. Blot kan jeg konstatere, at partiet

endte remis.

Sejren i den ligegyldig kamp blev

således 5-3.

SK68nyt nr. 6 2000

Af Karsten Pedersen

23

Den 13. april havde vi Bent Larsen

på besøg arrangementet foregik i

Stakladen og bestod af et foredrag

og derefter simultan, desværre var

Bent Larsen ikke helt rask (se under

Kære SK1968 medlem), under

disse omstændigheder klarede han

sig fint, især simultanen som han

vandt 14-10, de 24 spillere bestod af

en blanding af stærke og svage

modstandere.

Følgende spillere vandt :

Martin Matthiesen, Christian Korsgaard,

Ahmed Kilic, Bjarne Pedersen,

Magnus Lindfeldt, Jesper Maul

Hansen, John Mortensen, Gert Larsen,

Lars Hougaard (Viby) og Peder

Ottosen

Vi siger tak fordi så mange mødte

frem.


24

Forrygende 1. Sæson

Af Janus Munck Rasmussen

Med denne overskrift er holdskakåret,

der just er overstået, karakteriseret

for 8. holdets vedkommende.

På forhånd havde vi, som de nye

drenge i klassen vi jo var, ikke gjort

os de store forventinger til placeringen.

Vi havde vel mere eller mindre

blot håbet på ikke at blive nummer

sjok i gruppen. Det viste sig dog meget

hurtigt, at det ikke ville blive

bundplaceringerne, vi skulle komme

til at slås om, og da vi efter tre

runder havde en sikker førsteplads

med fem-seks points forspring, følte

vi nærmest at vi kunne gå på vandet.

Desværre står hovmod jo som

bekendt for fald, og et udbytte på

kun 4 ½ point i de næste to kampe

gjorde, at vi (specielt holdlederen)

gik hen og blev bekymret inden sidste

runde. Naturligvis burde et for-

SK68nyt nr. 6 2000

spring på 2 ½ point være nok,

men...

Bekymringerne viste sig at være

temmelig overflødige. 4 points blev

det til (se artikel andetsteds i bladet),

og 8.holdet spiller i C-rækken

næste år. (Også selvom 7. holdet

mener, at det med nedrykning virkeligt

er IN!)

Alt i alt et yderst tilfredsstillende år

for en håndfuld begyndere. Der har

været nogen udskiftning på holdet i

løbet af året, men da formålet med

holdet i første omgang i hvert fald,

bl.a. var at give os en blød start og

få sluset folk ind i skakverdnen, gør

det egentlig ikke noget, at vi har

måttet benytte os af ni forskellige

spillere: Jens Hansen, Jonas Andersen,

Nikolai Callesen, Ulrik S. Pedersen,

Klavs Vedel, Thomas Chr.

Larsen, Torben Snejbjerg , som vi

lånte en dag, da det kneb med disciplinen,

undertegnede samt holdets

suveræne topscorer med 5 af 5:

Henrik Bjerregaard (stor applaus).

Vi glæder os til at kunne fortsætte

med et næsten uforandret hold efter

sommerferien i C-rækken. (Så kan

det jo være at vi bytter plads med 7.

holdet igen til næste år(ikk’?).)


Slutstillinger

Af Thomas Christian Larsen

Den 20. marts spillede vi, 8. holdet,

os til oprykning med en 4-1 sejr i

Brabrand. Således må vores indgang

til holdturneringens forjættede

bræt-land siges at have været en

succes. Da der endnu var en teoretisk

risiko for, at vi ikke rykkede op

efter holdkampen - i tilfælde af, at

vi tabte stort - mente vi, at vi måtte

forberede os på den sidste indgang

til kamppladsen i denne omgang.

Omsorgen for holdånden valgte vi

således at drage med en gang fælles

lasagne-spisning, ganske som einherjerene

i fællesskab spiste og

drak, før de drog i kamp. Jeg erindrer

mig, at vi, før turneringen startede,

netop fik pointeret vigtigheden

af det sociale element i holdskak,

til trods for, at skak primært

er en 1 til 1 - kampsport.

Og det gik ganske stærkt den 20.

marts, idet vi alle var færdige før

kl. 21.00! Henrik B. (1. bræt), Klavs

SK68nyt nr. 6 2000

25

Vedel (3. bræt), undertegnede (4.

bræt) og Janus Munck (5. bræt) indkasserede

4 point ud af 4 mulige,

mens Nikolaj Callesen (2. bræt)

måtte se sig slået. Hvorvidt dette

havde noget at gøre med, at Janus -

som den store holdleder han er! -

gjorde ham opmærksom på, at han

bare kunne tabe, idet oprykningen

allerede var sikret, kan man kun

gisne om. Ingen analyser i denne

omgang, da de andre har "glemt" at

maile mig disse før deadline, og da

undertegnedes parti ikke har meget

at byde på, da min modstander kvajede

sig ganske tidligt i partiet."


26

Parti af Brian

Af Brian Lundgaard

Hvid: Brian Lundgaard

Sort: Mesud Desevac

E61

1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.Sc3

0–0 5.Lg5Г

Der er en del åbninger, jeg kunne

finde på at påstå, at jeg ved noget

om. Dette er muligvis den eneste,

hvor jeg ville have ret!

5...d6 6.e3

Partiet følger Steffen Pedersens an-

SK68nyt nr. 6 2000

visninger i "1.d4!", som, laset, grim

og næsten slidt op, er den vigtigste

bog i mit skakbibliotek.

6...Sbd7 7.Dc2 c6 8.Le2 a6 9.0–0

b5 10.a3 bxc4 11.Lxc4 Sb6 12.

Ld3

Hertil har jeg set det hele før og har

brugt 10 minutter; min modstander

har brugt en time - denne tidsfordel

skulle jeg senere få stor glæde af.

12...Lb7 13.Se4 Sbd7 14.b4

Г

Jeg mødte Per Rasmussen i gangen:

"Jeg kan se, du har fået sådan en

stilling, du godt kan li' at spille, Brian".

Ret har han jo! Hvid har terræn,

initiativ og (vigtigst af alt) løber

ingen risiko i det følgende. Nu

skal der spilles mod c-bonden; målet

er at fremtvinge d5, så svagheden

bliver permanent.

14...Db6 15.Tab1 Tac8 16.Sfd2

Da7 17.Sxf6+

Efter 20 minutters betænkning. I

varianter, hvor sort spiller c5, har


Parti af Brian

hvid brug for efter bxc5 at kunne

spille Db3 (hvor truslen mod løberen

på b7 bringer damen ud af clinien

med tempo). Uden Sxf6+ kan

sort spille 1...c5 2.bxc5, Lxe4 3.

Lxe4, dxc5 og damen når ikke ud af

c-linien - sort er kommet af med sin

svage c-bonde og står fint.

17...Sxf6 18.Tfc1 Tfe8 19.Db3

Sorts stilling er meget svær at spille

- han er ved at blive mast på

dronningefløjen og er nød til omgående

at søge kompensation, hvor

han kan finde det. Bedst synes en

plan med åbning af centrum, men

det er ikke nemt at finde en god måde,

at gøre dét på; e5 direkte duer

ikke: 19...e5 20.Lxf6! Lxf6 21.Se4

Le7 22.dxe5 dxe5 23.Sc5 giver klar

hvid fordel. Forsøg på at forberede

det, såsom: 19...Sd5 20.Sf3 eller

19...Sd7 Se4 fører heller ikke umiddelbart

til noget, så han vælger:

19...d5?!

Hvid får det, som han vil have

det. Nu skal damen væk fra b3

igen, og springeren via b3 til c5,

så skulle den ged være barberet!

20.Dc2 Sd7 21.Sb3 e5 22.dxe5

Sxe5 23.Lf4 Sxd3?

SK68nyt nr. 6 2000
Г

27

Hermed har sort løberparret, men

mangler en stilling! Efter 23...Sd7

24.Ld6 Lf8, kunne sort i det mindste

gøre modstand. Med dette træk,

og den følgende løberafbytning, er

han helt væk!

24.Dxd3 Le5 25.Lxe5 Txe5 26.

Dd4 Db8 27.Sc5

...og vi har en vinder. Springeren på

c5 kan nok ikke overvurderes; den

styrer stillingen med hård hånd og

binder stort set alle sorts officerer

til passivt forsvar.

27...Te7 28.Df6! 28...Dc7 29.h4!

Hvid har frit spil mod kongen - ikke

én eneste af sorts officerer kan komme

kongen til undsætning.

29...h6 30.Tc2

Mit næste træk er utilstrækkeligt!

Hvid fastholder sin fordel med: 30.

h5 Kh7 [sort kan ikke tillade at glinien

åbnes] 31.Tb3 Tce8 32.e4!

Lc8 33.hxg6+ fxg6 34.Sxa6 De5 [på

Lxa6 kommer Txc6, fulgt af Dxg6+]

35.Dxe5 Txe5 36.Sc7 med klar hvid

fordel.

30...Tee8 31.Tbc1 Te7


28

Parti af Brian
Г


32.Sxb7??

Man fortjener ikke at vinde et parti,

hvor man har spillet sådan et træk!

Jeg troede, jeg vandt bonden på c6

og fik byttet dronninger - slutspillet

ville så være let vundet. I stedet har

sort et mellemtræk og jeg har mistet

min superspringer.

32...Te6! 33.Df4 Dxb7 34.Dxh6

En bonde fik jeg jo, men ikke den

jeg ville ha' - nu er det blevet bøvlet

at vinde.

34...Db5 35.Df4 Dd3 36.Tc3 Db5

37.Dg4 Kh7 38.h5 Db7 39.hxg6+

Txg6 40.Df5 Kg7 41.e4 dxe4 42.

Dxe4 Dd7 43.Td3 De6 44.Dxe6

Her kan min lille (og stærke) skakven

Fritzie godt lide Dd4+ og angiver

varianten: 44.Dd4+ Df6 45.Dxf6

Txf6 46.Tg3+ Tg6 47.Txg6. Afbytningen

af dronninger og det ene

tårnpar er stærkt i hvids interesse;

stillingen ville være en hel del lettere

at vinde med kun et tårnpar på

brættet.

44...Txe6 45.Td7 Tb8 46.g3 a5 47.

Tc4

Tårnene er aktivt placerede, bonden

SK68nyt nr. 6 2000

på f7 er i livsfare.

47...axb4 48.axb4 Te1+

Sort beslutter sig for at gå efter afbytning

af bønderne på dronningefløjen

(som faktisk fører til remis,

hvis det lykkes).

49.Kg2 Tb1 50.Tf4!

...men sådan leger vi ikke! Uden fbonden

har sort ikke mange positive

udsigter, men 50...Tf8 51.Tc7,

fulgt at Txc6 er jo også udsigtsløst.

50...T1xb4 51.Tfxf7+?

Det forkerte tårn. Efter 51.Tdxf7+

Kg6 52.Txb4 Txb4 54.Tc7 er hvids

opgave let. Her skal der stadig spilles

skak.

51...Kg6 52.Tc7 Tc4 53.Tfd7 Tb6

54.Td6+ Kf5 55.f4!

Uden feltet e5, er den sorte konge

nu tæt på at ryge i et matnet.

55...Tc2+ 56.Kh3 Tbb2 57.Tf7+

Ke4 58.Kg4 Ke3

Eneste træk. Der truede mat på e7.

59.Te7+ Kf2 60.Td3 c5 61.f5 Tb4+

62.Kg5?

Nærmest af rent æstetiske årsager,

ville jeg her hellere have spillet

Kh5. Nu kan sort forsøge Tcc4 og få

sat en skak ind på g4. Det kan ikke

helt kaldes modspil, men lokaltirriterende

er det da!

62...c4 63.Tde3 Tb3?

Endelig får jeg byttet det tårn. Resten

er let.

64.Txb3 cxb3 65.g4 Tc4 66.Tb7

Tc3 67.Kg6 Kf3 68.g5 Kg4 69.

Tb4+ Kg3 70.f6 Tf3 71.f7 1–0


Ny Landsholdsspiller

Af Karsten Pedersen

Magnus og Erik repræsenterede

klubben i Kandidatklassen Erik

havde lovet at hjælpe arrangørerne

hvilket også satte sit præg på hans

spil i starten, mod slutningen spillede

han sig dog op og sluttede med

3½/7. Magnus derimod kørte derudaf

fra start til slut og vandt kandidatklassen

og skal næste år spille i

Landsholdsklassen, fantastisk flot

kørt!

Vi skal se et par eksempel på Magnus’

evner, jeg ville gerne have haft

Magnus til at kommentere et par

partier, men han havde desværre

ikke tid, så jeg vil i samarbejde med

Frits prøve at sætte et par noter til.

I Politiken skrev Sune Berg noget

om et uretfærdig system, jeg kan

SK68nyt nr. 6 2000

29

dog ikke få øje på noget uretfærdig,

når man ikke taber nogle partier og

vinder topopgøret på denne måde.

Først et parti mod Jan Pedersen så

partiet mod Bjørn Brinck-Clausen.

Hvid: Magnus Lindfeldt

Sort: Jan Pedersen

C02

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 a6

Han ønsker nok ikke at spille teori,

trækket kan dog næppe være godt.

4.c3 Ld7 5.Sf3 Lb5 6.Lxb5+ axb5

7.De2 c6 8.0–0 Se7 9.Sa3 Sd7 10.

Sc2 Sf5 11.Se3 Sxe3 12.Lxe3 Le7

13.a3 0–0 14.Tae1

Det ser ikke ud til at hvid har fået

noget ud af åbningen, så måske er

sorts plan: a6, Ld7 og Lb5 god nok.

14...Sb6 15.h4 Dd7 16.Lc1 Tae8

17.Sg5 h6


Г


30

Ny Landsholdsspiller

18.Dh5!!

Der skal regnes langt og præcis for

at spille sådan et træk.

18...f6

Sort turde ikke 18...hxg5 19.hxg5

Sc4 20.f4 Ld8 21.Tf3 g6 22.Dh6 f5

23.exf6 Dh7 24.Th3 Tf7 25.Kf2

Dxh6 26.Txh6 Th7 27.Teh1 Txh6

28.Txh6 Tf8 29.Txg6+ Kf7 30.Tg7+

Ke8 31.Txb7 Og hvid har rigelig

med bønder i kompensation for

springeren

19.Sf3 Ld8 20.exf6 Lxf6 21.Te2

Df7 22.Dg4 h5 23.Dg3 Sc4 24.

Tfe1
Г


Så har hvid fordel, det dog ikke så

nemt at komme igennem sorts forsvar.

24...Te7 25.Dh3 Tfe8 26.Dg3 Kh7

27.Lg5 Kh8 28.b3 Sa5 29.Se5

Lxe5 30.Txe5 Td7 31.Tb1 Dg6 32.

Tb2 Tf7 33.Lf4 Dg4 34.Dxg4 hxg4

35.g3 Tf5 36.Te3 Tf7 37.Te5 Tf5

38.Te1 Tf7 39.Kf1 b6 40.Te5 c5

SK68nyt nr. 6 2000

Så er tidskontrollen ovre og hvid

kan stadig spille på gevinst.

41.Tg5 Sc6 42.Le3 e5?

42...cxd4 43.cxd4 Ta7 Ser bedre ud,

hvid har dog klar fordel.

43.dxc5 bxc5 44.Lxc5 Tf3 45.Td2

Txc3 46.Txd5 Txb3
Г

Sorts bønder er spredt for alle vinde

47.Txg4 Te6 48.h5 Se7 49.Td8+

Sg8 50.Lf8 Sf6? 51.Lxg7+ 1–0

Hvid: Jan M. Lindfeldt

Sort: Bjørn Brinck-Claussen

C07

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 c5 4.exd5


Dxd5 5.Sgf3

Her tog Erik og Bjørn Brinck-

Claussen remis i 1. runde

5...cxd4 6.Lc4 Dd6 7.0–0 Sf6 8.

Sb3 Sc6Ny LandsholdsspillerГ

9.De2

Dette må være hjemmeforberedelsen

trækket står ikke i mine bøger

(det siger nu ikke så meget) Fritz

synes dog ikke så meget om trækket

men det er ret giftigt. [Andre teoritræk

er 9.Te1 ; 9.Sbxd4

9...Le7 10.Lg5

a6 bør overvejes her.

10...e5 11.Lb5 Sd7


Г

SK68nyt nr. 6 2000

31

Det er der vist ikke tid til 11...0–0

12.Lxc6 bxc6 13.Dxe5 c5 14.Tfe1 giver

dog også hvid godt spil; 11...h6

12.Lh4 Lg4 13.Dxe5 Lxf3 14.Dxd6

Lxd6 15.Tfe1+ giver også hvid godt

spil

12.Lxe7 Dxe7 13.Tfe1

Nu har sort problemer

13...f6 14.Lxc6 bxc6 15.Sfxd4 Sb6

15...Sb8 16.f4 La6 17.Dg4 Ser uhyggeligt

ud 17...0–0 18.fxe5 fxe5 19.

De6+ Dxe6 20.Sxe6 Tf7 21.Tad1

Sd7 22.Sc7

16.Df3 0–0 17.Sxc6 Dc7 18.Sc5

18...Lb7

Av, nu ryger der en bonde mere.

19.Sxb7 Dxb7 20.Sxe5 Dc7 21.Sc6

1–0

En flot og afgørende sejr.


32

DM 2000

Af Karsten Pedersen

Vi var en del i klubben som drog

mod nord for at være med i DM turneringen,

undertegnede var en af

dem, det var med bange anelser at

jeg deltog og bemærkninger som, du

får det svært, du ender nok på 4.

holdet, osv. gjorde det ikke nemmere.

Jeg har kun spillet en turnering siden

90 nemlig i 94, men alle bange

anelser blev gjort til skamme, da jeg

efter 3 runde havde 3/3 så blev det

SK68nyt nr. 6 2000

også svært men efter en remis mod

Jan Nordentoft var jeg alene i spidsen

i 5. runde spillede jeg sort mod

et ungt talent fra Tjele så det skulle

jo gå galt, efter at have stået presset

det meste af partiet syntes jeg at

det var på tide at lave noget aktivt i

modstanderens begyndende tidnød,

en klar overstramning, så jeg måtte

ned.

Desværre blev jeg angrebet af en virus

og måtte lægge mig syg de sidste

2 runder, men det var dog rart

at vise at ens ratingtal ikke er helt

ved siden af, så her kommer et par

smagsprøver på hvor slap jeg spiller

i åbningen, men til gengæld ikke laver

så mange fejl.

Hvid: Henning L. Rasmussen

Sort: Karsten Pedersen

E61

DM (1), 19.04.2000

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3

0–0 5.Lg5 c5 6.e3 Da5 7.Ld3 d5 8.

cxd5

8.Lxf6 Lxf6 9.cxd5 Kunne måske

være forsøgt

8...Sxd5 9.0–0 cxd4! 10.Sxd5

Dxd5 11.Lxe7 Te8 12.e4!? Dh5

Sort har fordel men det er dog ikke

så nemt, hvid skulle nok spille La3

her

13.Ld6


DM 2000Г

13...Sc6?!

13...Lg4!? var nok bedre

14.Sd2 Lg4 15.f3 Le6 16.f4 Lg4

Г

17.De1?!

17.Db3 Tad8 18.Lc7 Tc8 19.Dxb7

Te7 20.Dxc6 Texc7 med lige spil

17...Tad8 18.La3 b5?!

Lidt harsarderet

19.b3?!

19.Tc1! b4 20.Txc6 bxa3 Med lige

chancer

19...a6 20.Tc1 Tc8 21.h3?

svækker [21.Tc5]

21...Ld7 22.Df2 f5 23.e5

SK68nyt nr. 6 2000


Г

33

23...g5 24.Le2 Dg6 25.fxg5 Sxe5

26.Txc8 Lxc8 27.Dh4 Db6 28.Lh5

Sg6 29.Df2 Te3 30.Lb2 Se5 31.

Sf3??

Г


I tidnøden springer snoren.

31...Sd3 32.Dd2?

32.Dc2 holdt lidt sammen på stillingen

nu får jeg chancen for at brillere

32...Le6 33.Kh1 Sf4 34.Le8 d3 35.

Df2 Lxb2 36.Dxb2 Se2 37.Tf2 Txf3

38.Txf3 Dg1#

32...Sxb2 33.Dxb2 Txf3 34.Lxf3

d3+ 35.Df2 Ld4 36.Ld5+ 0–1


34

DM 2000

Hvid: Karsten Pedersen

Sort Niels Chr. Schiødt

D13

DM (2), 20.04.2000

1.d4 Sf6 2.c4 c6 3.Sc3 d5 4.cxd5

cxd5 5.Sf3 e6

Jeg ved ikke hvad man skal sige til

sådan et træk, det ser noget passivt

ud men efter næste træk er jeg lidt i

vildrede [5...Sc6 6.Lf4]

6.g3 Se4!?
Г

Nå g3 var nok ikke det bedste

7.Lg2 Lb4 8.Ld2 Sc6 9.Se5?!

Jeg troede trækket var godt men

havde vist ikke rigtig kikket på

Lxc3, modstanderen så det heldigvis

heller ikke

9...Sxd2?!

9...Lxc3! 10.Lxc3 Sxc3 med sort fordel

10.Sxc6 bxc6 11.Dxd2 Da5 12.Tc1

0–0 13.a3 Le7 14.Sb1 Db6 15.0–0

SK68nyt nr. 6 2000
Г

15...Lf6

a5 eller La6 var nok at foretrække

16.Tc5 e5 17.Tfc1 Ld7 18.dxe5

Lxe5 19.b419...Ld6

På 19...a5 kommer 20.Lxd5 cxd5 21.

Txd5 axb4 22.axb4 Lxg3 23.hxg3

med hvid fordel.

20.Ta5 Tac8 21.Sc3

Nu har hvid fået sin ønske opstilling

21...Db8 22.Sa4 Tfe8 23.Sc5 Lg4

24.e3 Lc7?!

tak for hjælpen

25.Sa6 Db7 26.Sxc7 Txc7 27.Tac5


DM 2000

Tcc8 28.Dd4?!

28.Dc2 havde været klart bedre

28...Ld7 29.e4 dxe4 30.Lxe4 h6

28...Le2 29.Dc3 Lc4!

Ups det havde jeg ikke rigtig kikket

på, heldigvis var der tiden og...

30.e4 Tcd8 31.exd5 Lxd5 32.Lxd5

cxd5 33.Dd4!?

en fælde i tidnøden 33.Tc7 var dog

nok bedre

33...Te4?

Der skulle være spillet 33...Td7,

hvid har dog stadig fordel.

34.Dxd5! Dxd5 35.Txd5 Tde8 36.

Td7 a5 37.b5 Ta4 38.b6 g6 39.b7

1–0

SK68nyt nr. 6 2000

Martin Matthiesen 4½/7 i MM7,

han er nok ikke tilfreds, tabte til

Oluf Øe i sidste runde.

35

Bjarne Hansen 4/7 i MM7 nok heller

ikke tilfreds, tabte også til Oluf

Øe (hvordan kan det dog lade sig

gøre??).

Bjarne Pedersen 1½/7 i MA1 en

skrap gruppe, men han skulle nok

have scoret lidt mere.

Jens Hornsgaard 1/5 i MM-5 en overkommelig

gruppe hvor Jens burde

have scoret meget mere.

Jens Vittrup Mortensen spillede i

Veteranklassen (mon ikke det er

den første 68’er der har gjort det)

2½/5 et flot resultat i betragtning af

at han mødte 2 mesterspillere og et

par stykker på 1700.

Henrik Dahl-Andersen 5/5 i B5 7 taler jo

for sig selv, men det er vist Henriks første

turnering så det er jo ekstra flot.

Henrik Christensen 5/5 i B5 8, taler jo….

Nej jeg har ikke skrevet forkert endnu en

maxist meget flot.


36

Adresseliste

Adresseliste

Revideret den 01 05 00.

A Agergaard Lars Michael Vestre Ringgade 186, 5. tv. 8000 Århus C 86 12 21 27

A Alkærsig Ole Høegh-Guldbergs Gade 101, 2. th. 8000 Århus C 86 18 87 80

A Amber Lars Langenæs Alle 70, 3. Mf 8000 Århus C 00 00 00 00

A Andersen Jackie Møllebakken 60 8361 Hasselager 20 33 00 80

A Andersen Jonas Paludan-Müllers Vej 12, st. 8000 Århus C 86 76 16 90

A Andersen Mikhael Skæring Sandager 151 8250 Egå 86 22 84 83

A Bager John Skovfjordsvej 40 8250 Egå 86 22 77 47

A Bangsbro Allan Katrinebjergvej 102, 1. Sal 8200 Århus N 87 39 01 91

A Bank Pelle Rødkjær Spobjergvej 223 8220 Brabrand 89 44 94 22

A Bech Peter Jørgen Bethesdavej 33B 8200 Århus N 86 10 45 64

A Bjerre Tavs Frodesgade 10 8260 Viby J 86 11 59 38

A Bjerregård Henrik Sporbjergvej 105, 8. Sal 8220 Brabrand 89 44 96 76

A Björknäs Lars Bo Majsmarken 228 8520 Lystrup 87 43 05 21

A Brautsch Søren Højvænget 319 8300 Odder 86 54 48 82

A Böhm Carsten Kongsgårdsvej 19 8260 Viby J 86 14 22 68

A Callesen Nikolaj Møllegade 7B, 1. Th., 8000 Århus C 86 12 84 81

A Christensen Ebbe Stendalsvej 5, 3. tv. 8210 Århus V 86 16 34 29

A Christensen Henrik Risdalsvej 46, vær. 26 8260 Viby J 89 43 63 26

A Christensen Jan Grønjordskollegiet vær. 1104 2300 København S 32 87 60 03

A Christensen Michael Stig Vilhelm Bergsøes Vej 11, st. th. 8210 Århus V 86 10 22 19

A Christensen Thomas Ernst Bøjesens Vej 5B, 2. Tv. 2840 Holte 45 46 10 32

A Christiansen Peter Børglumvej 43, 1. Sal 8240 Risskov 86 21 56 03

A Cordes Steffen Nymarksvej 24H 8320 Mårslet 86 29 86 17

A Dahl-Andersen Henrik Ivar Huitfeldts Gade 17, 4. Tv., 8200 Århus N 26 18 64 00

A Enevoldsen Peter Kantorvænget 8, lejl. 208 8240 Risskov 86 21 73 06

A Grand Hans Henrik Stenaldervej 207, 2. Lej. 4, 8220 Brabrand 86 24 69 24

A Guindy Esmat Villadsensvej 7. st. 8240 Risskov 00 00 00 00

A Hansen Bjarne Universitetsparken, Kollegium 7, 8000 Århus C 86 12 45 86

A Hansen Gert J. M. Mørks Gade 12, 2. 8000 Århus C 86 18 22 57

A Hansen Jens Aldersrovej 31 8200 Århus N 86 16 62 18

A Hansen Jens Martin Vejlby Centervej 49, 1. lejl 19 8240 Risskov 86 21 22 61

A Hansen Jesper Maul Rosensgade 18B, 2. th. v. 12 8000 Århus C 86 19 34 32

SK68nyt nr. 6 2000


Adresseliste

A Hansen Lars Storegade 17, 3. 6100 Haderslev 74 53 60 71

A Hansen Lars Kappel Marstrandsgade 19B, 2. 8000 Århus C 86 18 43 52

A Hoelgaard Thomas Gudrunsvej 16, st. mf. 8220 Brabrand 86 25 94 50

A Holst Allan Uniparkens Kollegium 4, 3. V. 8000 Århus C 86 19 48 80

A Hornsgaard Jens Snogebæksvej 45, st., vær. 6 8210 Århus V 87 44 67 71

A Iversen Flemming P. Heibergsgade 24, st. th. 8000 Århus C 86 13 06 29

A Jacobsen Kim Chr. Winters Vej 72 8230 Åbyhøj 86 25 63 02

A Jakobsen Michael Vejrupsgade 2B, 1. Sal 6000 Kolding 76 30 09 42

A Jensen Christian I. Vestervang 24, 2. mf 8000 Århus C 86 18 82 29

A Jensen Harry Skovvejen 4A, 8000 Århus C 26 15 78 45

A Jensen Per Kattehøjvej 10 8270 Højbjerg 86 27 87 77

A Jochumsen Bent Skelbækvej 9 8240 Risskov 86 17 39 75

A Jørgensen Gert Høegh-Guldbergs Gade 63, st. 8000 Århus C ukendt

A Jørgensen Jens Peter Pottemagertoften 205 8270 Højbjerg 86 29 88 42

A Kalberg Søren Fuglesangs Alle 69 8210 Århus V 86 10 68 14

A Kastberg Andreas Nordre Ringgade 92, 4. tv. 8200 Århus N 86 16 62 01

A Knudsen Mogens Spættevej 9, 1. tv. 8210 Århus V 86 15 44 58

A Korsgård Christian Præsteager 86 8200 Århus N 86 23 14 50

A Kristensen Poul E. F. Haslegårdsvænget 11 8210 Århus V 86 75 35 35

A Kristinsson Baldur Lottesvej 16, 2. tv. 8220 Brabrand 86 75 57 40

A Langvad Ole Finlandsgade 18B, 3. vær. 3. 8200 Århus N 86 78 90 85

A Larsen Allan O. Tordenskjoldsgade 110, 2. Tv. 8200 Århus N 86 10 01 20

A Larsen Gert Otte Ruds Gade 31, 4. tv. 8200 Århus N 86 16 65 25

A Larsen Johnny Klamsagervej 20 8230 Åbyhøj 86 25 68 22

A Larsen Thomas Chr. Børglumvej 2, vær. 7.42 8240 Risskov 89 37 97 42

A Lassen Hans Sommer Universitetsparken 5, 3. v. 243 8000 Århus C 86 19 42 17

A Laursen Per Hais Grønnegade 82, 1. lejl. 6 8000 Århus C 86 12 60 17

A Lindfeldt Magnus Snogebæksvej 49, st., 8210 Århus V 87 44 68 11

A Lundgaard Brian Spobjergvej 129 8220 Brabrand 89 44 95 21

A Lynghøj Mikael Ankjær 215 8300 Odder 86 54 27 51

A Marhoon Ghazi Nattergalevej 5 8210 Århus V 86 10 28 67

A Matthiesen Martin Langøvænget 20 8381 Mundelstrup 86 24 07 11

A Meyer Gustav Skak St. Marcus Kirkeplads 28, 1. tv. 8000 Århus C 00 00 00 00

A Mortensen Jens W. Ørvadsvej 27 8220 Brabrand 86 26 53 00

A Mortensen John Carl Blochs Gade 23, 3. th. 8000 Århus C 86 12 37 50

A Olesen Niels Helles Skolegade 7, 2. tv. 8000 Århus C 86 19 40 77

A Ottosen Peder Lottesvej 3, st. nr. 2 8220 Brabrand 86 25 73 96

A Pedersen Bjarne Kantorparken 61, 1. th. 8240 Risskov 86 21 35 46

A Pedersen Frank Oddervej 57, 3. tv. 8270 Højbjerg 86 27 66 81

A Pedersen Gitte Ny Munkegade 101, 1. Tv. 8000 Århus C 86 13 26 34

SK68nyt nr. 6 2000

37


38

Adresseliste

A Pedersen Karsten N. Bisgårdsvej 6 8300 Odder 86 54 71 04

A Pedersen Ulrik S. Guldsmedgade 32, 1. Sal 8000 Århus C 86 18 37 47

A Pilgaard Johannes Havtornvej 7, 8200 Århus N 86 16 35 11

A Rabjerg Bendt Ambrosius Stubs Vej 5, 1. tv. 8210 Århus V 86 10 14 13

A Rasch Per Svendgårdsvej 23 8330 Beder 86 93 73 53

A Rasmussen Janus Munck Trillegårdsvej 45 8210 Århus V 86 15 53 83

A Rasmussen Per Gudrunsvej 38, 2. mf. 8220 Brabrand 86 25 13 23

A Richter Thorsteinn Niels Juels Gade 71, st. tv. 8200 Århus N 86 16 65 81

A Salem Aissa Laurbærvænget 146 8310 Tranbjerg J 00 00 00 00

A Sand Bjørn Ranunkelvej 325 8471 Sabro 87 48 68 08

A Siim Helmer J. Michaelsens Gade 8 8000 Århus C 86 19 33 57

A Sneibjerg Torben Trøjborgvej 44, 1. Sal 8200 Århus N 86 16 94 74

A Steffens Finn Samsøgade 37, st. th. 8000 Århus C 86 13 03 69

A Steffensen Torben Ivar Huitfeldts Gade 14, 1. tv. 8200 Århus N 86 16 68 18

A Stewart Tanya Villadsensvej 7 8240 Risskov 86 21 43 21

A Søbjerg Erik Nørre Alle 45, 3. 8000 Århus C 86 13 38 41

A Sørensen Gert Ravn Bispehavevej 49, 6. mf. 8210 Århus V ukendt

A Taylor Graham Chr. Spobjergvej 24, lejl. 3, 8220 Brabrand 89 44 90 77

A Thykjær Lars Willemoesgade 82, 2. Tv 8200 Århus N 20 99 60 76

A Vedel Klavs Borggade 5, 5. Th., 8000 Århus C 21 79 09 13

A Vestergaard Thomas Tousvej 101, st. lejl. 7 8230 Åbyhøj 86 25 65 86

A Aalykke Søren Gadebakken 4, Vrinners 8420 Knebel 87 52 20 40

B Kilic Ahmet Jens Baggesensvej 62, 3. Vær.12 8200 Århus N 26 21 73 96

B Matthiesen Arne Ahornvej 13, c/o Sørensen 8240 Risskov 30 42 31 07

B Nielsen Jens Ove F. Villadsensvej 7, st. 8240 Risskov 00 00 00 00

P Christoffersen Jens Sterrebeeklann, Tervuren 1980 B-198 Tervuren Belgien

P Clausen Lars Hedeskovvej 22, Hedeskov 8410 Rønde 86 37 96 77

P Hansen Ole Høyer Falkoner Alle 126, st. tv. 2000 Frederiksb. C 35 35 03 12

P Hunnicke Thomas Geneesgade 1, 2. -29 8700 Horsens 20 83 36 61

P Jørgensen Peter Have Skelagervej 213 8200 Århus N 86 10 97 20

P Nielsen Jan Løvig Møllevej 21, 2. mf. 8000 Århus C 86 19 22 65

P Nielsen Søren Holst Johannes Ewalds Vej 54 8230 Åbyhøj 86 25 13 03

P Palsberg Jens Dept. Of Computer Science, L-529 USA

P Petersen Ernst Kjær Skovlundgårdsvej 250 8260 Viby J 86 28 64 26

P Skjolddahl Ulrik Sloth Gerlachsgade 8 st. th. 8000 Århus C 86 12 93 23

P Sørensen Claus Juel Vesterbrogade 10, 2. th. 9400 Nørresundby 72 13 22 38

P Sørent Peter Oslogade 16, 1. tv. 8200 Århus N 86 10 48 80

P Toftgaard Kaj Montanagade 54, 3. sal 8000 Århus C 86 18 17 13

SK68nyt nr. 6 2000


Maj

Kalender SK1968 forår 2000

Skulle enkelte af navne/adresser m.v. ikke være helt rigtige, eller

er andre helt glemt, bedes I snarest underrette kassereren pr. brev,

telefon eller E-mail, da vi alle her interesse i, at listen er fuldkommen.

A-medlemmer: Senior: 2 x 330,-

(Fuldgyldige medlemmer) Junior: 2 x 180,-

Pensionister: 2 x 180,-

Passive medlemmer: 2 x 180,-

(Kun medlem af unionen)

B-medlemmer: 2 x 150,-

(Medlem af unionen gennem en anden klub)

C-medlemmer: 1 x 100,-

(Kun klubbladet)

mandag 1. Klubturnering 6. runde

mandag 8. Udsatte partier/ Lynskak

mandag 15. Klubturnering 7. runde

mandag 22. Generalforsamling med præmieuddeling

mandag 29. Sæsonafslutning

Juni & juli

skak i baren

SK68nyt nr. 6 2000

39


Studenterbaren

Hvorfor gå i “byen” når du har dit eget sted

Studenterbaren

i kælderen, Studenternes Hus

overfor klublokalerne

Tlf.: 86 19 63 29

tlf.: 86 19 63 29

Åben alle dage kl.20 00 -02 00

More magazines by this user
Similar magazines