Indhold:

users.cybercity.dk

Indhold:

4

Indkaldelse til Generalforsamling

SK 1968's medlemmer indbydes hermed til Generalforsamling mandag den

22. maj klokken 19 i Stakladen.

Dagsordenen er ifølge klubbens vedtægter '5::

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forhandlingsprotokollen

4. Kassererens beretning

5. Kontingentfastsættelse

• Bestyrelsen foreslår en lille kontingentforhøjelse

(se opslag i klubben)

6. Klubturnering

7. Indkomne forslag

• Bestyrelsen foreslår at vi bruger en del af Flø-arven på:

• Præmier Efterårsturneringen

• Foredrag

(se opslag i klubben)

8. Scoringspræmier

9. Valg af bestyrelse

• 4 bestyrelsesmedlemmer

• 2 suppleanter

10. Valg til andre tillidshverv

• Revisor og revisorsuppleant

• 3 medlemmer til turneringskomite

• 1 medlem til Flø-udvalget

11. 11. Eventuelt

Jeg vil yderligere gøre opmærksom på, at indkomne forslag skal være bestyrelsen

i hænde senest 10 dage før Generalforsamlingen. Stemmeretten

kan ved skriftlig fuldmagt overdrages til et andet medlem af klubben, dog

således at hvert medlem højst kan have 2 fuldmagter.

Med venlig hilsen

Torben

Generalforsmling

SK68nyt nr. 6 2000

More magazines by this user
Similar magazines