Årsrapport 2005 - Danske Spil

danskespil.dk

Årsrapport 2005 - Danske Spil

LEDELSESBERETNING

REGNSKABSBERETNING

REGNSKAB 2006

NOTER

DANSK AUTOMATSPIL A/S

22

Regnskabsberetning

Danske Spil koncernen realiserede i 2006 et

resultat på 1.651 mio. kr. og betalte statsafgifter

mv. på i alt 1.243 mio. kr. I 2005 var

resultatet på 1.644 mio. kr. og statsafgifterne

på 1.186 mio. kr. Der er således tale om en

samlet stigning i koncernens resultat og

betaling af statsafgifter på i alt 64 mio. kr.

Koncernens samlede omsætning blev på

10.591 mio. kr. mod 9.866 mio. kr. i 2005, en

omsætningsstigning på 725 mio. kr., svarende

til godt 7 %. Den samlede omsætning fordeler

sig med 8.399 mio. kr. i moderselskabet

Danske Spil A/S og 2.191 mio. kr. i datterselskabet

Dansk Automatspil A/S.

Årets resultat på 1.651 mio. kr. efter

statsafgifter overstiger forventningerne, som

de blev udtrykt i årsrapporten for 2005. Her

blev et resultat omkring 1,6 mia. kr. angivet og

i kvartalsrapporten pr. 30. september 2006

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Spilleindtægter

(mio. kr.)

2002 2003 2004 2005 2006

blev resultatet nedjusteret til en forventning i

niveauet 1,55 mia. kr. Den realiserede merindtjening

kan altovervejende henføres til en

meget positiv omsætningsudvikling de sidste

måneder af året. De samlede omkostninger i

koncernen er for 2006 opgjort til 741 mio. kr.

Omkostningerne fordeler sig med 665 mio. kr.

i moderselskabet og 76 mio. kr. i Dansk

Automatspil. Til sammenligning var de samlede

omkostninger i 2005 på 685 mio. kr. Stigningen

i de samlede omkostninger på 56 mio.

kr. eller 8 % dækker, udover prisstigninger, over

planlagte aktivitetsudvidelser. I 2005 var

omkostningsvæksten på 3 %. De finansielle

poster er opgjort til en nettoindtægt på 3 mio.

kr. mod 5 mio. kr. i 2005.

Talspil

Instantspil

Videnspil

Spilleautomater

Spilleindtægter i alt

More magazines by this user
Similar magazines