Årsrapport 2005 - Danske Spil

danskespil.dk

Årsrapport 2005 - Danske Spil

LEDELSESBERETNING

REGNSKABSBERETNING

REGNSKAB 2006

NOTER

DANSK AUTOMATSPIL A/S

24

Regnskabsberetning

600

400

200

600

400

200

Provisioner mv.

(mio. kr.)

2002 2003 2004 2005 2006

Omkostninger

(mio. kr.)

2002 2003 2004 2005 2006

Provisioner mv.

Forhandlerprovisionen, provisionen til de

danske væddeløbsbaner og betaling af provision

for spilleomsætningen til de svenske

væddeløbsbaner er for 2006 opgjort til i alt

707 mio. kr. mod 672 mio. kr. i 2005. Provisionen

til Danske Spils forhandlere er steget fra

561 mio. kr. i 2005 til 578 mio. kr. i 2006.

Betalingen til de danske hestevæddeløbsbaner

i form af provisioner er faldet fra 17 mio. kr. i

2005 til 16 mio. kr. i 2006. Betalingen til det

svenske hestevæddeløbsspilleselskab, ATG, har

i 2006 udgjort 15 mio. kr.

Andre driftsindtægter

Posten andre driftsindtægter på i alt 43 mio.

kr. fordeler sig med 36 mio. kr. i Danske Spil og

små 8 mio. kr. i Dansk Automatspil. Posten

omfatter blandt andet en række betalinger fra

koncernens forhandlere og huslejeindtægter.

Omkostninger

De samlede omkostninger er for koncernen

opgjort til 741 mio. kr. mod 685 mio. kr. i

2005. Stigningen i koncernens omkostninger er

på 56 mio. kr., eller 8,2 % i 2006 mod 3,1 % i

2005. I Danske Spil A/S er der realiseret en

omkostningsstigning på 43 mio. kr., svarende

til 6,9 %, til i alt 665 mio. kr. Omkostningerne i

Dansk Automatspil er som led i den fortsatte

udbygning af selskabets aktiviteter steget fra

63 mio. kr. i 2005 til 76 mio. kr. i 2006,

svarende til 20,4 %. I forhold til den samlede

spilleomsætning udgør koncernens totale

omkostninger 7,0 % mod 6,9 % i 2005.

Hovedparten af omkostningerne - 551 mio.

kr. i 2006 mod 509 mio. kr. i 2005 - er ”andre

eksterne omkostninger”. I posten er blandt

andet indeholdt markedsføringsomkostninger,

it-omkostninger, egentlige fremstillingsomkostninger,

herunder produktionen af tv-transmission

fra hestevæddeløb samt porto og fragt

som de største poster. De samlede personaleomkostninger

er opgjort til 135 mio. kr. i 2006

More magazines by this user
Similar magazines