Helsingør Stift Stiftsbladet

xn..helsingrstift.hnb.dk

Helsingør Stift Stiftsbladet

nyansættelser

• Dorte Dideriksen

Oppe Sundby-Snostrup pastorat

• Pia Niebuhr

Mårum sogn

• Simon Møller Olesen

Grøndalslund

• Karen Møldrup Rasmussen

Nørre Herlev – Uvelse pastorat

• Mette Høyer Dansøn

Vestervang sogn

• Sten Lynglund

Egebæksvang sogn

• Amalie Nørgaard Rathje

Farum sogn

• Lotte Grønborg

Torup sogn

• Ole Buchardt Olesen

Gilleleje sogn

Fratrådte

• Berit Børresen

Gerlev, Draaby og skoven pastorat

foRsiDEfotogRAf:

Bynke Maibøll

www.bynke.dk

Rebecca Rudd

JEg MEnER nogEt, AltsÅ ER JEg.

Der er så mange måder at ordne verden på. Indimellem

er det lettest med det sort-hvide. At skulle forholde

sig til alle nuancerne kan være besværligt.

Hvad skal man mene om de andre? Og om det hele?

For noget skal man jo mene. Mærkeligt, egentlig,

som identitet og holdning hænger uløseligt sammen

i dagens samfund.

Det skal besluttes, om kirken skal indføre kirkelig

vielse for par af samme køn. Jeg har bedt to præster

fra stiftet beskrive, hvorfra de henter deres mening

om den sag. Begge fi nder svaret i biblen. Men de er

ikke enige. Læs side 6 og 7

I den anledning inviterer Distriktsforeningen Frederiksborg

sammen med Bibelselskabets stiftsudvalg

i Helsingør og København til en spændende

aften med Jørgen I. Jensen tirsdag den 25. januar

kl. 19.00.

Temaet er »Bibelen og den klassiske musik«.

Sted: Hendriksholm kirke,

Damhus boulevard 70, Rødovre.

Tilmelding:

Grethe Bahne Madsen

madsen.ullemose@mail.dk tlf. 4731 6756

Senest den 21.januar. Begrænset antal pladser

os og DE AnDRE

Grænsen mellem os og dem, der mener noget andet

end os, kan være svær at krydse. I Måløv tog man

springet og inviterede en fl ok muslimske spejdere

fra Tunesien på besøg. Helt hjem i stuen. Og så blev

der udvekslet meninger. Læs side 8

Dagene længes, vinteren strenges. Man går nødigt

ud. Varmen og de gode fortællinger må vi fi nde derhjemme.

Annette Davidsen giver os ideer til fi lm, vi

kan samles om i vintermørket. Alle handler de om,

at vi i mødet med »de andre« risikerer at opdage en

hel del om os selv. Læs side 12

JubilÆuM

Helsingør stift fejrer som Danmarks yngste stift 50

års jubilæum i 2011. I den anledning afholdes arrangementer

for ansatte, menighedsråd og præster over

hele stiftet. Vel mødt til disse dage, jeg håber at vi

ses. Læs side 16.

Alle bladets læsere ønskes en glædelig jul!

Redaktøren

s e e n d v i d e r e j u b i l æ u m s g u d s t j e n e s t e n s i d e 5 o g s t i f t s s t æ v n e t p å s i d e 1 4

Helsingør Stift fejrer

50 årsdag i januar 2011

Jørgen I. Jensen har

skrevet bogen Europasonaten,

som ligger til

grund for foredraget.

Han er også kendt fra

radioen, for bøger om

bl.a. Carl Nielsen, Jegautomaten,

og Den

fjerne kirke. Han har undervist på universitetet i en

lang årrække og beskæftiget sig med kunst og teologi,

især musik og teologi.

Jørgen I. Jensen taler om »Det teologiske spor i

den klassiske musik« og giver mange eksempler

undervejs.

More magazines by this user
Similar magazines