Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

107

KAPITEL 4 – POSTTRADITIONELLE PARFORHOLD

skytte familiefællesskabets kollektive interesser og på at realisere egne personlige interesser in-

den for disse rammer. Familielivet præges derfor af en demokratisk og diskuterende stemning,

hvor medlemmerne på én gang er selvhævdende og kompromissøgende.” (Dencik 2005a: 96)

Vi ser det som et markant kendetegn ved det samspilsmønster, som beskrives af informanterne,

at de ofte taler sammen om deres fælles liv. Vores empiri viser, at parterne forhandler om mu-

lighederne for min tid og din tid, men med både ønske om og hensyn til også at prioritere vores

tid. Ved at give og tage udspiller deres forhold sig i en konstant balance mellem de individuelle

og de fælles behov, men hvor det grundlæggende mål er at få tingene til at gå op i en højere

enhed, og samtidig at tilgodese begges ønsker:

FLEMMING: Lige nu står det i børnenes tegn, dvs. familiens tegn. Vi forsøger også at have det vi

kalder for Flemming og Freja tid, det vil sige tid vi tilbringer sammen. Typisk forsøger vi at

lægge nogle aftaler ind, hvor vi kommer ud at spise, eller bare går i biografen, eller bare sidder

en cafe en aften, hvor vi får nogle til at passe børnene. Men vi har også Freja og Flemming

tid, altså tid, som vi har dedikeret til os selv, hvor vi enten er ude i byen, eller bare sidder og læ-

ser ude på altanen, hvor den anden så den anden håndterer de ting, der skal håndteres inde i lej-

ligheden med drengene, og sådan nogle ting. (F: 107-113)

Flemmings beskrivelse af opsplitningen i henholdsvis ’Flemming-tid’ og ’Freja-tid’ er et ek-

sempel på den dialogiske samarbejdsproces, hvor parterne er opmærksomme på hinandens be-

hov og ”…forsøger at lægge nogle aftaler ind”, der gør det muligt at imødekomme dem. Sam-

arbejdet opererer ikke kun i det små, som beskrevet af Flemming, men også på de større valg i

livet, karriere- og uddannelsesskift eller chancer, der skal tages som iværksætter. Det er tegn på

det, Giddens (1996: 14) betegner som refleksivt organiseret livsplanlægning.

For Hans gælder det, at hans kæreste har accepteret, at han forfølger sin drøm om at være selv-

stændig, selvom dette valg i perioder trækker hårdt på familiens fællesøkonomi (H: 87-110).

Da vi interviewer ham, fortæller han, at han har tabt store summer af deres fælles penge, fordi

et projekt ikke blev den succes, han havde forestillet sig. Dette har medført, at han må arbejde

om aftenen og til tider om natten for at få det til at løbe rundt (H: 620-635). Samtidig forsøger

han at tilbringe så meget tid med familien som muligt i den sparsomme fritid og tilrettelægger

sine arbejdstider ud fra det hensyn. Eksempelvis er han hjemme med børnene en del timer om-

kring spisetid hver aften og understreger, at han ikke arbejder, når han er sammen med familien

(H: 154-176).

More magazines by this user
Similar magazines