Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

nem et liv, hvor der er tid til familien, også selvom dette havde identitetsmæssige konsekvenser

for ham i forhold til vennekredsen, hvor et sådant karriereskift ikke er velanset (B: 33-35).

Flemming og Freja tilhører udannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt det, som Hestbæk (1999:

163) betegner den karrierebundne livsform. De illustrerer et par, for hvem ikke-afgrænsede

arbejdstider og multiple ambitioner er faktorer, der påvirker deres forhold, og dermed er kon-

stante trusler mod et afbalanceret liv. Hverdagen bliver en kamp om at nå det hele og et forsøg

på at prioritere og vælge til og fra, hvilket afspejler sig i deres samtaler som par:

INTERVIEWER: Hvad taler I om?

FLEMMING: Tid. Økonomi. Det er sådan to substituerbare faktorer. Hvis man har for meget tid,

så er det typisk fordi, at så tjener man ingen penge, for så tilbringer man ikke tid på sit arbejde

og vice versa. (F: 233-236)

Flemming, der indledningsvis i dette afsnit fortalte, at han var træt helt ind i knoglerne (F: 321-

322) bruger begrebet substituerbare faktorer om sit hjemlige liv, baseret på overvejelser om tid

i forhold til økonomi. Det viser, hvordan hans refleksionsniveau og sprogbrug afspejler det

erhvervsliv, han er en del af, og dermed det sociale segment, han tilhører (Johansson 2003: 41-

42). Men hans overvejelser er grundlæggende for det tidsmæssige dilemma, alle informanterne

tager stilling til. De substituerbare faktorer er variabler, der kan ændres på i den samlede

livsplanlægning. Ved at nedtone ét felt, frigives tid til et andet, som vi så det i tilfældene med

Christian og Birger, som ændrede arbejdsforhold for at frigive tid til familien (C: 297-310, B:

24ff).

En del af samspillet er at tilrettelægge hverdagen og tiden, så det bliver muligt at gennemføre

den refleksivt organiserede livsplanlægning, som er målet for begge parter (Giddens 1996: 14).

Ivan og Inge er fælles enige om en billig andelslejlighed i København (I: 162-165), som giver

frihed til, at den ene kan gå på nedsat tid. Dermed har begge parter inden for en årrække benyt-

tet muligheden for at opnå deres erhvervsmæssige livsdrømme; han som forfatter, og hun ved

at arbejde sig frem mod en stilling som redaktør (I: 8, 12-14). Et centralt tema i denne samlede

livsplanlægning står dermed balancen mellem det individuelle og det fælles familieprojekt; et

tema, som også er særdeles present for Flemming.

112

More magazines by this user
Similar magazines