Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

David og Flemmings dialog og erfaringsudveksling illustrerer et andet gennemgående karakter-

træk ved mændene. De vælger ofte fællesskabet og ansvaret over for familien til, og det indivi-

duelle projekt fra, i hvert fald ifølge deres egne udsagn. Undervejs i analysen af empirien har vi

overvejet, hvorvidt den konkrete virkelighed i hjemmene forholdt sig, som mændene fortæller.

En ting er, hvad man siger, en anden ting er, hvad man gør (jf. Kvale 1997: 214-216).

Rent faktuelt kan vi se, at Christian, som beskrevet tidligere, har valgt at skifte fra en attraktiv

karriere som manager på et af byens finere hoteller, til et mindre prestigefyldt ni til fire arbejde

på et mindre hotel, fordi han ville imødekomme familielivet og børnepasning:

CHRISTIAN: Nu har jeg jo skiftet arbejde […] Det er et kompromis jeg har taget, fordi jeg godt

kunne se at Charlotte havde svært ved at passe de to børn alene om aftenen, og så fordi der ville

gå to hele dage hvor jeg slet ikke så dem. Men så savner jeg de der aftener hvor jeg går på ar-

bejde, og de skæve fridage i løbet af ugen. (C: 297-303)

Dette valg afføder imidlertid, på samme måde som Flemmings dilemma, en række frustrationer

og savn efter mere min tid, hvor han er alene og kan disponere som han vil (C: 303-310). Fru-

strationerne ændrer imidlertid ikke ved, at fællesskabet har en højere betydning for Christian

end savnet efter et liv uden ansvar og pligter (C: 238-250).

Christians situation viser ydermere, at de ofre, som det kræver at blive forældre, synes ligeligt

fordelt mellem mand og kvinde:

INTERVIEWER: Synes du, at du har givet afkald på noget ved at være i et forhold og få børn?

CHRISTIAN: Jeg har ikke givet afkald på mere end Charlotte har. Jeg føler mig ikke snydt eller

noget som helst. Jeg kan godt sige til Charlotte ’Ved du hvad, det her kan jeg simpelthen ikke

magte, jeg bliver nødt til at finde et andet arbejde’. Det ville hun være forstående overfor. Det

ville selvfølgelig være røv irriterende, at det ikke kunne fungere på den måde, men jeg tror godt

hun kunne forstå det. Hun er meget forstående over for mine behov. Jeg tror, at det har noget at

gøre med, at jeg giver hende plads til de behov som hun har, så på den måde fungerer det meget

godt. (C: 311-318)

På samme måde som Birgers kone udviser forståelse i forbindelse med sin mands karriereskift

og de svære overvejelser, som det indebar, eksemplificerer Charlotte og Christians forhold den

basis af gensidig forståelse og respekt for den andens behov, som er nødvendig i det dialogiske

samarbejde.

114

More magazines by this user
Similar magazines