Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

frie handlemuligheder (Giddens 1992: 63). I forlængelse heraf kommer frihed til at spille en ny

rolle; en rolle hvor den enkelte i parforholdet ikke behøver den anden part for at overleve i ver-

den, og parforholdet bliver dermed et valg blandt andre valg. Frihed som almenmenneskeligt

vilkår er den eksistentielle forståelse af frihedsbegrebet, som indebærer, at frihed er et ultima-

tivt anliggende og et vilkår, alle mennesker har til fælles og på den ene eller anden måde for-

holder sig til igennem livet (Yalom 2001: 16, Fromm 1966: 31). Frihed forstået som social

konstruktion bygger i sit udgangspunkt på friheden defineret igennem dens modsætning, ufri-

hed; man oplever altså sig selv som fri eller ufri i forhold til andre (Bauman 1988: 45). Frihed

skal i denne definition forstås som et socialt skabt fænomen som er relationel, og ikke et uaf-

hængigt, almenmenneskeligt anliggende (Bauman 1988: 7).

Ved at anerkende, at frihed i det postmoderne samfund er et vilkår, man må forholde sig til på

den ene eller anden måde, gør dette sig også gældende i parforholdet (jf. Bauman 1988: 62,

Fromm 1966: 31-32). Fromm (1966) definerer friheden både negativt som friheden fra og posi-

tivt som friheden til. Begge definitioner ses i udsagn hos vores informanter, idet de både taler

om friheden til at vælge familien og ønsket om engang imellem at have frihed fra familien:

INTERVIEWER: Hvis du selv skulle definere det, hvad er så frihed for dig?

IVAN: Jeg tror, jeg har to slags. Jeg har en helt, helt klar frihed, som hedder min skrivefrihed.

Altså frihed til at arbejde i det rum, til at kunne dykke ind og være forfatter og få lov til det. Og

så har jeg en anden frihed, som er friheden til, at jeg føler, jeg er herre over situationen. Også

det, at jeg har valgt, at være i en familie. Altså, jeg har valgt at være i en familie, jeg har valgt at

indgå i den relation. Følelsen af, at jeg stadig har mulighed for, at vælge ting. Følelsen af, at jeg

har mulighed for, at lave om på nogle ting, også selvom jeg ved, der er områder, hvor det er

svært at lave om på tingene. Men sådan en fornemmelse af, at tingene ikke er lukket helt fast.

Selvom man indgår i de her meget stærke rammer, familiemæssigt eller arbejdsmæssigt og

videre. Så det er to slags friheder, men den ene er sådan helt naiv, det er sådan set bare friheden

til, at gøre lige nøjagtig hvad jeg vil, og det er så at skrive. Og den anden frihed, det er en gene-

rel, mere bred frihed, der handler om, at jeg føler mig fri i det, jeg gør. Jeg føler mig ikke låst i

mit liv. Jeg føler ikke, at båndene snærer. Jeg kan sagtens føle sådan en, hold kæft, nu kører

denne her uge, den er simpelthen bare… sådan ser den ud. Det kan jeg sagtens mærke. Men jeg

kan mærke, at der er nogle frihedsgrader i det, også fordi, jeg har et job, hvor jeg har ret stor

flex-mulighed. Så jeg har mulighed for, at skubbe rundt med nogle ting, og jeg har en kone, som

er god til at respektere, og give mig lov til det. (I: 628-645)

116

More magazines by this user
Similar magazines