Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

Over for dette står muligheden for et liv, hvor man har fravalgt parforholdet for udelukkende at

opnå den konkrete frihed:

INTERVIEWER: Hvad tænker du over mht. dit parforhold når du er alene?

ANDERS: Jeg tænker, at jeg er utrolig glad for mine børn og for min kæreste. Og hold kæft hvor

kunne det bare være rart at have en båd og bare sejle derudaf. Ikke fordi jeg vil det konkret i den

forstand. Men jeg savner lidt det der rebelske jeg, som jeg var engang. Nu så jeg nogle unge

mennesker træde ind i metroen med en øl, og en cigaret […]De havde ingen bekymringer, de

sad og snakkede om pik og patter, for at sige det rent ud. Nu skulle de ud og feste. Den der frie

ting, den savner jeg. Hvis man lige kunne tage sig selv ind i den der en uges tid eller noget, det

kunne jeg i hvert fald godt. For sådan er det jo slet ikke nu. Der er hele tiden en bagtanke ved al-

le ting jeg gør, for sådan skal det være. Det kommer helt naturligt når du bliver far, eller bliver

voksen. At være voksen det er jo sådan set at tilsidesætte sine egne behov. Og det er jo det jeg

gør hele tiden, tilsidesætter mine egne behov. For at det kan fungere som en helhed. Og nogle

gange har jeg bare lyst til at... her kommer jeg. (A: 202-217)

Denne mulighed indgår i deres dagdrømme, men bliver ikke ført ud i livet, da refleksionen

indebærer et næste trin, hvor der sker en afvejning af frihedsdrømmen i forhold til parforhol-

dets og familiens betydelige status i deres liv. Christian siger eksempelvis, at det er sjældent, at

han møder noget i sin hverdag, som gør, at han ville frasige sig sin kone og sine børn (C: 738-

739). Vi ser dog en ambivalens i Christians udtalelse. Undervejs i interviewet fremgår det, at

han på nogle områder føler sig presset, fordi han har valgt at stille familien først. Kombinatio-

nen af arbejdsliv, økonomiske realiteter og forpligtelser overfor familien, står i modsætning til

drømmen om det frie liv (C: 740-766). Men trods hans frustrationer og melankolske tilgang til

hverdagen ville han ikke fravælge familiefællesskabet.

Nærhed og tilknytning i hverdagen

Dencik og Westerling påpeger, at familiefællesskabet i dag får en helt særlig betydning for

individets identitetsudvikling i forhold til arbejdslivet, fritidslivet eller de andre arenaer, hvor

mennesker optræder som individuelle, selvstændige aktører:

”Uanset hvordan den er sammensat, er familien i dag – i modsætning til mange andre mere in-

strumentelle sociale sammenhænge – det sociale fællesskab, hvor individet kan forvente at blive

bekræftet som et unikt, uerstatteligt og "helt" menneske.” (Dencik og Westerling 2003: 4-5)

118

More magazines by this user
Similar magazines