Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

119

KAPITEL 4 – POSTTRADITIONELLE PARFORHOLD

Betydningen af den psykosociale funktion, som familiens nære relationer udgør for individet,

accentueres i det postmoderne samfund. Dencik (2005a: 104) beskriver, hvordan længslen efter

at høre til øges som følge af postmoderniseringens accelererende krav til omstillingsduelighed.

I kølvandet af denne står risikoen for at blive fravalgt på arbejdsmarkedet eller i andre af livets

udenomsfamiliære sammenhænge.

Risikoen for fravalg synes at være present hos Flemming. Han har oplevet at blive fravalgt af

sin ekskone, der fandt en anden mand, og dermed er han bevidst om den følelsesmæssige tur-

bulens, som et sådant brud medfører (F: 401-405). Vi tolker, at han på det erfaringsgrundlag

lægger vægt på vedholdenhed som en central forudsætning for et velfungerende parforhold:

FLEMMING: Ikke alt i livet er en dans på roser. Hverken studier, arbejde eller parforhold eller

hvad pokker det nu er. Og der nytter det ikke noget, at man midt i et eller andet oplever, at den

anden eller en selv står af. Der er man simpelthen nødt til at bide tænderne sammen og løse de

problemer, udfordringer, der er foran en. Og det er ekstremt svært. […] Så for mig, der er sådan

nogle værdier som tillid, ansvarlighed og også vedholdenhed, stædighed, kald det hvad du vil,

det er ekstremt væsentligt. Det er helt afgørende for, at man kan få tingene til at fungere.

(F: 448-461)

For en stor del af informanterne findes der energi til denne vedholdenhed gennem de små tings

betydning. Såsom at have en halv kærestedag, hvor børnene bliver passet, og de har tid til at

fordybe sig i tosomhed, gå ud at spise (C: 412-419), finde tid til sex (C: 541-545, F: 316-328),

eller gå i biografen (F: 107-113). Det kan være den stille uudtalte forståelse imellem parterne,

udtrykt i daglige handlinger, der skaber tilknytningen i hverdagen. Dencik (2005a: 91, 105)

betegner disse hverdagsmæssige samværshandlinger som at tanke tilhør hos hinanden. Det kan

være helt små ting, som giver denne følelse af nærhed og tilhør, for eksempel at holde i hånd

(H: 322-330), eller at se en god film sammen (D: 347-351). Parforholdet synes her at være for-

ankret i det, vi har valgt at betegne som en række hverdagsmæssige tilknytningshandlinger, der

bekræfter individerne i deres sameksistens.

Det rene forhold

Giddens (1996: 62) argumenterer for, at betydningen af at føle sig ontologisk sikker er, at man

ubevidst har svarene på de fundamentale eksistentielle spørgsmål. Angsten indtræder på sin vis

med den menneskelige handlefrihed, som dermed kan være grundlæggende modsatrettet ople-

More magazines by this user
Similar magazines