Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

velsen af ontologisk tryghed. Med andre ord, så kan parforholdet, hvis det konstant bliver gjort

til genstand for refleksion, genovervejelse og kontinuerlige tvivl, lede til utryghed og angst,

som igen kan føre til misbrugsadfærd i et forsøg på at kompensere for angsten (Giddens 1994a:

76).

Vi ser i vores empiri tegn på dette rene forhold (Giddens 1994a, 1996), og at der tegner sig et

billede af parforhold i forandring mod en form for samvær, der tillader autonomi for det enkel-

te individ. Men ikke på bekostning af fællesskabet. Giddens’ teser om det rene forhold er empi-

risk efterprøvet af Gross og Simmons i undersøgelsen: ”Intimacy as a Double-Edged Pheno-

menon? An Empirical Test of Giddens” (2002). Forfatterne konkluderer, at det postmoderne

menneske høster de positive aspekter som frihed og lykke, men de ser ikke tegn på den angst

og usikkerhed, som Giddens påpeger, følger med det rene forhold.

I vores interview ser vi, som også Gross og Simmons (2002: 531), at mændene primært

oplever de positive aspekter i parforholdet. Men de oplever ikke de negative aspekter, såsom

angst og medfølgende misbrug, i nær så høj grad som skitseret af Giddens (1994a: 135ff.). Par-

forholdet kan, i modsætning til Giddens’ beskrivelse, blive en stabil faktor for individet, der

giver netop den ontologiske tryghed, som formindsker angsten. Det kræver dog, at parterne

grundlæggende hviler i forholdet, tror på det og har valgt det, som vi har argumenteret for, ge-

nerelt er gældende for informanterne i afsnittet Individet i familien.

David er et interessant eksempel på, hvordan der i hans situation er sket det modsatte af Gid-

dens’ (1994a: 76) argumentation om, at den uvished, der følger med det rene forhold, kan føre

til forskellige former for misbrug, fordi: ”…afhængighed er en kilde til trøst for det enkelte

menneske fordi den er angstdæmpende.” Da vi spørger om han på noget tidspunkt har gået i

parterapi, fortæller han, at det er tilfældet, men at årsagen til problemerne mellem ham og Dor-

the i virkeligheden skyldtes, at han drak. Han er søn af en velhavende dansk forretningsmand,

havde, som han selv betegner det, ”…penge med hjemmefra”, og var i en ung alder blevet al-

koholiker (D: 270-283). Han kommer efterfølgende i behandling og har nu været ædru i adskil-

lige år. Han betegner stadig sig selv som alkoholiker og er meget bevidst om, at hans indre

destruktive kræfter kan lede tilbage til alkoholmisbrug, som vil medføre, at han mister både sin

kone og sine børn. Han understreger, at dette er en pris, han på ingen måde vil betale, da fami-

lien for ham er det mest meningsfulde element i hans liv:

120

More magazines by this user
Similar magazines