Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

Analyse af ’Den er gal med kommunikationen

’Den er gal med kommunikationen’ bliver i de følgende afsnit analyseret ud fra den kritiske

diskursanalyse. Der vil blive fokuseret på de tre dimensioner: tekst, diskursiv praksis og social

praksis. Efter en præsentation af den konkrete kommunikative begivenhed følger en gennem-

gang af den diskursive praksis, derefter analyse af tekstniveau med de konkrete diskurser i ar-

tiklen og efterfølgende sættes den diskursive praksis og teksten i forhold til den sociale praksis.

Den kommunikative begivenhed

En kritisk diskursanalyse skal i første omgang tage højde for to dimensioner: den kommunika-

tive begivenhed og diskursordenen. Den kommunikative begivenhed er der, hvor sproget viser

sig. Diskursordenen er summen af de diskurstyper, der bruges i en given social institution,

diskurstyper består af diskurs og genre (Fairclough 1995b: 65-66).

Som udgangspunkt for beskrivelsen af ’Den er gal med kommunikationen’ som en kommuni-

kativ begivenhed kan siges, at den er en kort artikel bragt i Berlingske Tidende den 29. april

2006, under ’Familie & Singleliv’ i Fri sektionen. Artiklen er overskuelig: en lille manchet, tre

korte spalter, samt to faktabokse. Den omhandler en ny bog på markedet; en selvhjælpsbog om

parforhold med titlen Kæmp for kærligheden (Markman 2006). I korte træk og bullet points

beskriver artiklen indholdet af bogen, samtidigt med at konceptet bag bogen, det såkaldte

PREP koncept 17 , beskrives. Yderligere kommenteres Kæmp for kærligheden og parforhold

generelt af psykolog Anette Due Madsen, der er leder af Center for Familieudvikling 18 , som

arbejder med PREP konceptet. Samme psykolog er forfatter til forordet i den danske udgave af

Kæmp for kærligheden.

17 PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program.

18 Center for Familieudvikling kan ses på: http://www.prep.dk.

132

More magazines by this user
Similar magazines