Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

Overordnet for artiklen kan siges, at det er en form for anmeldelse af Kæmp for kærligheden og

PREP. Til sidst i teksten henvises der til bogen og til en hjemmeside, hvor man kan søge efter

yderligere oplysninger, såfremt man skulle være interesseret. Ydermere oplyses der om pris på

bogen og forlaget der har udgivet den. Forfatteren til artiklen er positivt indstillet over for kon-

ceptet, og der er ingen negative kommentarer eller kritiske spørgsmål. Som læser får man for-

nemmelsen af, at der er tale om et salgsfremstød, en reklame for PREP, pakket ind i en artikel.

Dette understøttes yderligere af, at eksperten Anette Due Madsen samtidig er forfatter til foror-

det i den omtalte bog og arbejder professionelt med PREP konceptet.

Karakteristisk for denne variant af erhvervsdiskursen er, at den uden forbehold fremstiller et

produkt og henviser til hvordan dette kan anskaffes. PREP er et produkt, som har løsningen

parforholdets problematikker, og dette skal sælges. Også fremstillingen af parforholdet er præ-

get af denne diskurs, da man tilsyneladende kan købe sig til gode resultater i parforholdet, altså

via hjælp fra enten bogen eller professionelle.

Dog lægger artiklen op til, at det er parrene selv, der skal løse problemerne, således at der ikke

er brug for en terapeut:

”Pointen er først og fremmest, at det i stedet for en psykolog, er parrene selv, der igennem sam-

tale og konfliktløsning skal arbejde med at få forholdet på rette spor.” (Tarp 2006)

Set i lyset af resten af artiklen virker dette stadig inden for erhvervsdiskursen, da produktet, der

henvises til, altså gerne skulle hjælpe køberen til at undgå yderligere udgifter til for eksempel

længerevarende terapi. Erhvervsdiskursen fremtræder derved både i artiklens form og indhold.

Formen er baseret på artiklen som reklame for et produkt, som man kan købe, og indholdet

findes i den semantiske fremstilling af løsninger på parforholdsproblemer.

Medicinaldiskurs

”Sådan virker PREP.” (Tarp 2006)

Ovenstående citat er overskriften til en af de to faktabokse. Sådan virker PREP synes, ligesom

selve overskriften til artiklen, ikke direkte at henvise til artiklens indhold. Læseren vil formo-

dentlig ikke associere overskriften til faktaboksen med parforhold. Derimod er Sådan virker

PREP et tekststykke, man kunne forvente at finde på etiketten af et medicinalprodukt eller et

helsekostprodukt, efterfulgt af en kort forklaring af, hvordan det givne produkt virker – PREP

associerer desuden fonetisk til den første del af ordet præparat. Yderligere konnekterer navnet

138

More magazines by this user
Similar magazines