Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

Ikke bare er David ærgerlig over, at et emne af den karakter bliver taget op på sådan en måde,

han udtaler sig også om sine forventninger til mediet. Berlingske Tidende er for David tilsyne-

ladende garant for seriøs journalistik, der går i dybden med emnerne, hvilket han ikke synes er

tilfældet med denne artikel:

DAVID: De der sådan lidt bløde værdier, jeg synes de er svære at ramme ind. Jeg synes det er

svært at tale om kærlighed, og så sige, nå men så gør vi bare sådan, og så bliver vi vilde med

hinanden. Det er svært, og også derfor at den rammer lidt ved siden af denne her artikel, med at

lave de der oversigter ikke. Du gør bare sådan der og så har du et perfekt liv. Det tror jeg godt

man kunne gøre på, at så skal vi have betalt vores huslån, og så skal vi have købt ind, og så skal

vi have ordnet haven og hvad man ellers finder ud af. Der er sådan nogle ting glimrende, men

når vi er ovre i de der bløde værdier så tror jeg at det kommer til at halte lidt. (FG: 255-262)

For David er kærligheden, som også set i enkeltmandsinterview, en størrelse, der ikke kan ind-

fanges, men snarere bare skal opleves. Her viser der sig tegn på den interdiskursive konflikt,

som finder sted i artiklen. Artiklens hovedtema er at formidle et pædagogisk redskab til læse-

ren, som har til hensigt at lære mennesker at arbejde med sig selv og dermed bevare kærlighe-

den i parforholdet. Men i og med at dette gøres gennem de ovenstående virkemidler, som vi har

sammenfattet under betegnelsen erhvervsdiskurs og medicinaldiskurs, sker der en modsat reak-

tion hos læseren, end det var tilsigtet. Man kan sige, at temaet om kærlighed bliver behandlet

igennem diskurser, som informanterne ikke umiddelbart ønsker at forstå kærligheden igennem.

Denne modstand viser sig ganske bevidst hos informanterne, og man kan dermed sige, at de

gør bevidst modstand mod erhvervsdiskurs og medicinaldiskursen.

Den negative holdning til medierne er tillige gennemgående i de individuelle interview. Samt-

lige informanter udtaler sig negativt om mediernes overfladiskhed og deres manglende dybde. I

fokusgruppeinterviewet gjorde informanterne meget ud af at distancere sig fra medierne og

opretholde parforholdet som en privat sfære, hvor egne løsningsmodeller defineres.

”Jeg vil godt selv have lov til at finde min løsning.”

FLEMMING: Jeg synes det er en umyndiggørelse! I bund og grund er det op til os selv at forstå

og løse de der problemer. (FG: 470-471)

Det fremgår, at informanterne generelt forholder sig negativt til, at artiklen fortæller dem, hvad

de skal, at tingene bliver sat i system, og at der bliver fokuseret på simple ting, der kan gøres

142

More magazines by this user
Similar magazines