Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

145

KAPITEL 5 – MEDIALISERING OG REFLEKSIVITET

Med brug af ord som masterplan og tidslinie markerer Flemming, at han reflekterer over par-

forholdet igennem en erhvervsdiskurs, målrettet og fokuseret. Efter fokusgruppens enstemmige

kritik af denne virker det som om, han ser sig nødsaget til at legitimere, at det rent faktisk fore-

går på den måde i hans eget liv.

Der fremstår samtidig en personlig ambivalens for Flemming imellem kærligheden og den

markedsorienterede tilgang til hverdagens samspilsmønstre:

FLEMMING: Ja, det her er jo også med til at øge kompleksiteten. Enhver tre-bogstavsforkortelse

man støder på i sit erhvervsliv. Meget af det det er jo gammel vin på nye flasker. (FG: 390-939)

Flemming fremstår generelt i sine udsagn og i sin væremåde i interviewene som en seriøs kar-

riereorienteret erhvervsmand, der målorienteret fokuserer på, hvad han vil. Denne generelle

tilgang til livet afspejler sig i hans håndtering af parforholdet, dog er han samtidig bevidst om,

at dette er med til at øge kompleksiteten, ikke mindske den. Altså er Flemmings familieplan-

lægning, som til forveksling ligner den, man fører på en arbejdsplads, ikke en måde at optimere

hans parforhold på, men måske i højere grad betinget af praktiske hensyn, da hans families

hverdag er præget af tidspres og stress. I forhold til artiklens brug af det, vi har betegnet medi-

cinaldiskursen, reagerer informanterne på følgende måde.

”Vi skal ikke have PREP og DAMP.”

HANS: Menen svag sjæl” kunne måske tolke det her som at, ’Hold da op, den er helt gal med

vores’. Jeg ved det ikke, jeg synes bare at det er at sælge bogen, og det er jo det her tricks med

at det er meget overfladisk det der kommer, du fanger opmærksomheden ved at der er noget

med noget sex her, og så hernede står der en diagnose af hvis du har PREP, og, altså, ja…

(FG: 366-370)

En svag sjæl kunne måske falde for diagnosen PREP, mener Hans, der senere i interviewet

associerer betegnelsen PREP til diagnosen DAMP 19 . Citatet viser en kritisk stillingtagen til

artiklens udformning og brug af virkemidler, hvor den blandt andet sælger sig selv ved at have

en underoverskrift der omhandler sex. I den efterfølgende analyseproces diskuterede speciale-

gruppen informanternes evne til at forholde sig kritisk til medierne. Det var et generelt indtryk,

19 DAMP betyder: Deficits in Attention, Motor control and Perception (kan oversættes til Hæmmet i opmærksom-

hed, motorisk kontrol og opfattelse) og betegnes som en udviklingsforstyrrelse. Diagnosen er konstrueret af den

svenske professor Christopher Gillberg i 1980’erne (jf. Gillberg 1983, 2003).

More magazines by this user
Similar magazines