Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

Scientia matrimonii

147

KAPITEL 5 – MEDIALISERING OG REFLEKSIVITET

DAVID: Du har det der, eller hvis du bare har noget, der ligner det her, så kan du købe den her

bog, og så er du helbredt (FG: 360-362).

På samfundsplan er medicinaldiskursen synlig gennem kategorisering på en lang række områ-

der. Ifølge Johansson kan det give sig udtryk i diagnoser, der jo ofte betragtes som objektive

og uimodsigelige af lægevidenskaben. Han argumenterer for, hvorledes disse diagnoser og

kan forstås i en selvforståelseskontekst, og altså ses som et udtryk for:

”… menneskers desperate behov for at forstå deres eksistentielle situation. ’Nu ved jeg, hvem

jeg er – jeg er alkoholiker.’ Individet får en identitet. Dette er dels et udtryk for, at videnskaben

trænger ind i hverdagslivet og koloniserer vores inderste, det allermest intime, og dels et udtryk

for menneskets desperate behov for at forstå det ubegribelige.” (Johansson 2003: 41)

Medicinaldiskursen er et glimrende eksempel til at illustrere, hvorledes den refleksive moderni-

tet giver sig udtryk i praksis: Forskningsresultater formidles via massemedierne til individer,

der efterfølgende optager og inkorporerer det som internaliseret viden, og ud fra denne nye

selvforståelse begynder at leve deres liv ud fra en form for det, man kan kalde for en integreret

selvvidenskab.

I analogien, som Johansson opstiller ovenfor, bidrager kategoriseringen til menneskers behov

for at forstå deres eksistentielle situation. I tilfældet med PREP kan de teknikker, som PREP

stiller til rådighed, afhjælpe en grundlæggende utryghed i parforholdet. Der opstilles altså i

samme bevægelse tre trin, som læseren eksponeres for i behandlingen af parforhold:

- En måde at opfatte parforholdet på, som noget, der kan gøres til genstand for analyse.

- En kategorisering og diagnosticering, ud fra hvilke problemet kan defineres og forstås.

- En anvisning på, hvorledes problemet kan håndteres.

Kategoriseringen og i dette tilfælde diagnosticeringen opstilles uden hensyn til, om læseren i

forvejen opererer med samme kategorier i sin opfattelse af parforholdet. Eller om hvorvidt læ-

seren overhovedet ønsker at anrette en analytisk vinkel på sit parforhold. Det kræves altså, at

læseren foruden et analytisk syn accepterer den implicitte kategorisering og problematisering

gennem diagnosticeringen af et element i parforholdet, før han kan få et udbytte af de anvis-

ninger, som tilbydes efterfølgende. Man kan som læser afvise PREP tilgangen til parforholdet,

hvis man ikke finder den interessant eller anvendelig. Men det er straks mere kompliceret at

More magazines by this user
Similar magazines