Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

Et andet problem er, at artiklens fremgangsmåde kræver energi og engagement af læseren til at

sætte sig ind i problematikkerne og effektuere PREP-modellen; et engagement, de fire mænd

ikke synes at have hverken tid, lyst eller mentalt overskud til (F: 320-323). Artiklens pointer

opleves tværtimod under sin hjælpende overflade som påtrængende og problemskabende i sin

definering og blottelse af problemområdet. Vi forstår informanternes negative holdning til ar-

tiklen som, at artiklen provokerer ved at kompromittere et helt centralt område i informanternes

selvopfattelse, idet den tager patent på en del af refleksionsprocessen, som omhandler et intimt

område i deres liv. Mændene giver et overordnet billede af den vigtige rolle, deres parforhold

og familie har i deres liv, og vi ser i deres refleksioner, hvordan det har betydning for deres

egen selvforståelse. I behandlingen af deres parforhold ligger der i artiklen derfor ogen be-

handling af mændenes selvforståelse (Johansson 2006) og en udfordring af det, gennem en

problematisering af kontakten til den person, de oplever at være tættest knyttet til i deres liv.

Billedet er mangefacetteret og komplekst. Vi ser modsatrettede bevægelser i den måde, hvorpå

informanterne henholdsvis inddrager og frastøder medierne i deres refleksionsproces, og kan

altså ikke vise en entydighed i måden hvorpå informanterne inddrager medierne i deres reflek-

sioner over parforhold. Men vi ser derimod et nuanceret billede af en mænd af en generation,

der befinder sig i en kompleks samtid og er sig denne kompleksitet bevidst.

164

More magazines by this user
Similar magazines