Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

Figurer

FIGURER OG TABELLER

FIGUR 1 – EMPIRIINDSAMLING, KRONOLOGISK OVERSIGT .......................................................... 25

FIGUR 2 – FAMILIELIVETS FÆLLESSKABSDIMENSIONER (DENCIK OG WESTERLING 2003).......... 38

FIGUR 3 – RELATIONSMØNSTRE (WESTERLING 2006)................................................................. 50

FIGUR 4 – FØLELSESMÆSSIGE RELATIONER (WESTERLING 2006)............................................. 100

FIGUR 5 – RAMMEMODEL FOR KRITISK DISKURSANALYSE (FAIRCLOUGH 1995B: 59)............... 130

FIGUR 6 – ’DEN ER GAL MED KOMMUNIKATIONEN’ (TARP 2006) ............................................. 133

FIGUR 7 – SCIENTIA MATRIMONII.............................................................................................. 150

Tabeller

TABEL 1 – OVERSIGT OVER INFORMANTER ................................................................................. 35

TABEL 2 – BOLIGFORM ............................................................................................................... 44

TABEL 3 – INFORMANT OG PARTNERS ERHVERV ......................................................................... 47

TABEL 4 – SAMLIVSRELEVANTE TV-PROGRAMMER, 24-30. APRIL 2006 (ONTV.DK 2006) ........ 76

TABEL 5 - PARFORHOLD I DAGSPRESSEN, APRIL 2006 (INFOMEDIA.DK 2006)............................. 78

TABEL 6 – INFORMANTERNES MEDIEREFERENCER ...................................................................... 82

184

More magazines by this user
Similar magazines