Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

LITTERATUR

185

LITTERATUR

Andersen, D. & Hestbæk, A-D. 1999. Ansvar og Værdier: En undersøgelse i børnefamilier.

Socialforskningsinstituttet 99:22.

Asplund, Johann. 1983. Tid, rum, individ och kollektiv. Stockholm: Liber Förlag.

Bauman, Zygmunt. 1989. Freedom. University of Minnesota Press.

Bauman, Zygmunt. 1991. Modernity and Ambivalence. Cambridge: Polity Press.

Bauman, Zygmunt. 2000. Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press.

Bauman, Zygmunt. 2001. The Individualized Society. Cambridge: Polity Press.

Bauman, Zygmunt. 2002. Fællesskab. En søgen efter tryghed i en usikker verden. København:

Hans Reitzels Forlag.

Bauman, Zygmunt. 2003. Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds. Cambridge: Polity

Press.

Beck, Ulrich & Beck-Gernsheim, Elisabeth. 1995. The Normal Chaos of Love. Cambridge:

Polity Press.

Beck, Ulrich et al.. 1994. Reflexive Modernization: politics, tradition and aesthetics in the

modern social order. Cambridge: Polity Press.

Beck, Ulrich. 1994. “The Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive

Modernization.” In Ulrich Beck et al.. 1994. Reflexive Modernization: politics, tradition and

aesthetics in the modern social order. Cambridge: Polity Press. (pp: 1-55).

Bondebjerg, Ib. 2000. ”Hovedstrømninger i dansk film- og medieforskning” i MedieKultur nr.

31 – 9/2000. Århus.

Bonke, J. 1997. Tid og Velfærd. SFI rapport 02:26. København: Socialforskningsinstituttet.

Björnberg, Ulla. 1999. ”Familiers pligter og ansvar: Skandinaviske familier i Europa.” i:

Dencik, Lars og Schultz-Jørgensen, Per (red.). 1999. Børn og familie i det postmoderne

samfund. København: Hans Reitzels Forlag. (pp: 503-530)

Brown, Rich. 1999. Imago Relationship Therapy. New York: John Wiley & Sons.

Bäck-Wiklund, Margareta.1999. ”Moderne moderskab.” i: Dencik, Lars og Schultz-Jørgensen,

Per (red.). 1999. Børn og familie i det postmoderne samfund. København: Hans Reitzels

Forlag.

Bäck-Wicklund, Margareta & Johansson, Thomas. 2003. Nätverksfamiljen. Stockholm: Natur

och Kultur.

More magazines by this user
Similar magazines