Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

Dybris, Anja. 1995. ”Børnefamilier i mediernes helvede.” I: Socialpædagogen, 52, nr. 22

(pp: 2-5).

187

LITTERATUR

Eco, Umberto. 1996. ”Læserens rolle.” In: Michel Olsen og Gunver Kelstrup (red.). Værk og

læser: En antologi om receptionsforskning. København: Borgen/Basis.

Eiby, Tine. 2006. ”Kærlighed på kontrakt.” Weekendavisen, 16-22. juni.

Ejsing, Jens. 2006. ”Gifte kvinder mister sexlysten.” Berlingske Tidende, 20. august, 2 sektion,

magasin, (p: 11).

Ekenstam, C., Johansson, T., Kuosmanen, J. (red.). 2001. Sprickor i fasaden: Manligheter i

förändring. Uppsala: Gidlunds.

Elle, Birgitte. 2004. “Refleksivitet” i Jens Bjerg, red. Gads Psykologi Leksikon. Gads Forlag:

København. (pp: 514-515).

Fairclough, Norman. 1992. Discourse and social change. Cambridge: Polity Press.

Fairclough, Norman. 1995a. Critical Discourse Analysis. London: Longman.

Fairclough, Norman. 1995b. Media Discourse. London: Edward Arnold.

Fairclough, Norman. 2003. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research.

London: Routledge.

Fornäs, J. 1989. ”Linjer i Ungdomskulturen.” In Tecken i Tiden. Sju Texter om Ungdomskultur

(ed. J. Fornäs). Stockholm: Symposion.

Foucault, Michel. 1971. Sindssygdom og psykologi. København: Rhodos.

Foucault, Michel. 1978. Viljen til viden: Seksualitetens historie 1. København: Rhodos.

Foucault, Michel. 2000. Klinikkens fødsel. København: Hans Reitzel.

Foucault, Michel. 2002 (1966). The Order of Things. London and New York: Routledge.

Foucault, Michel. 2005 (1969). Vidensarkæologien. Århus: Forlaget Philosophia.

Fromm, Erich. 1991 (1941). Flugten fra friheden. Hans Reitzel: København.

Fromm, Erich. 2000 (1956). Kunsten at Elske. Hans Reitzel: København.

Giddens, Anthony. 1994a. Intimitetens forandring. København: Hans Reitzel.

Giddens, Anthony. 1994b. “Living in a Post-traditional Society” in Ulrich Beck et al.. 1994.

Reflexive Modernization: politics, tradition and aesthetics in the modern social order.

Cambridge: Polity Press. (pp: 56-109).

Giddens, Anthony. 1996. Modernitet og selvidentitet. København: Hans Reitzel.

Gilberg, Christopher. 1983. “Perceptual, motor and attentional deficits in Swedish primary

school children. Some child psychiatric aspects.” Journal of Child Psychology and Psychia-

try, 24, (pp: 377-403).

More magazines by this user
Similar magazines