Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

Jørgensen, Marianne Winther og Phillips, Louise. 1999. Diskursanalyse som teori og metode.

Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Kasl, Charlotte. 2003. Hvis Buddha var gift – vejen til et langt parforhold ved spirituel indsigt.

København: Aschehoug.

Kierkegaard, Søren. 1994 (1843). Enten-Eller, Bind 1 og 2. København: Gyldendal.

Kjørup, Søren og Wille, Niels Erik. 2003. Speciale på kommunikation: en studievejledning.

[Online paper] Tilgængelig på URL: http://www.ruc.dk/upload/application/pdf/f51d6748/

SpecialevejledningE05.pdf [Accessed: 6. Februar 2007]

Klusmann, Dietrich. 2002: “Sexual motivation and the duration of partnership.” Archives of

Sexual Behavior 31, (pp: 275-287).

Klusmann, Dietrich. 2006. “Sperm competition and female procurement of male resources as

explanations for a gender-specific time dependent course in the sexual motivation of cou-

ples.” [Online] tilgængelig på URL: . [Accessed: 25. September 2006].

Kramer, Mette. 2006. ”Partnervalg på film” I: MedieKultur nr. 40 – oktober 2006. Århus.

Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark, Aarhus.

Kristjánsson, Baldur. 1999. ”Hverdagslivet og tidens problematik – nogle erfaringer fra en

nordisk undersøgelse af børns opvækstvilkår.” i: Dencik, Lars og Schultz-Jørgensen, Per

(red.). 1999. Børn og familie i det postmoderne samfund. København: Hans Reitzels Forlag.

Krueger, Richard, A.. 1998a. Developing Questions for Focus Groups. London: Sage

Publications.

Krueger, Richard, A.. 1998b. Moderating Focus Groups. London: Sage Publications.

Kvale, Steinar. 1997. InterView – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview.

København: Hans Reitzel.

Lash, Scott. 1994. “Reflexivity and its Doubles: Structures, Aesthetics, Community” in Ulrich

Beck et al.. 1994. Reflexive Modernization: politics, tradition and aesthetics in the modern

social order. Cambridge: Polity Press. (pp. 110-173).

Lefebvre, Henri. 1991 (1958). Critique of Everyday Life: Volume 1. New York: Verso.

Lefebvre, Henri (1958). ‘Work and Leisure in Everyday Life’ in Highmore, Ben (ed.) (2002)

The Everyday Life Reader. London: Routledge.

Leslie, Flemming og Ingemann, Bruno. 2003. Faglig formidling. Frederiksberg: Roskilde

Universitetsforlag.

Levine, Peter. 2001. Væk tigeren – helbredelse af traumer. København: Borgen.

190

More magazines by this user
Similar magazines