Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

ERHVERV (INFORMANT & PARTNER)

47

KAPITEL 2 – FAMILIELIV OG IDENTITET

ANDERS Anders er postarbejder, og hans kæreste er hjemmegående (A: 3-7), deres primære mål er børnene og

den fælles bolig (A: 77-81 og 185-186). Ved senere fokusgruppeinterview fortæller Anders, at han

har sagt op, fordi han er overbebyrdet af stress (FG: 973-977).

BIRGER Birger har arbejdet som indkøber for to virksomheder, og hans kone er jurist (B: 8-10 og 31-32), men

Birger har ændret sin karriere ved at begynde en uddannelse til lærer. Dette skifte fra arbejdsliv til

uddannelse fylder forholdsvist meget i interviewet.

CHRISTIAN Christian er hotelmanager, hans kone er lærerinde (C: 5-10), og Christian giver udtryk for en util-

fredshed med ensformigheden og en tidsmæssig ufleksibilitet i sit arbejde, men påpeger, at det er

svært at ændre på grund af børnene og den fælles familiesituation (C: 297-310).

DAVID David læser til forstkandidat, og hans kone er pædagog (D: 3-7).

ERIK Erik er pædagogstuderende og er desuden lige blevet færdig med en privat uddannelse til psykotera-

peut. Hans kæreste er lærer (E: 19-20).

FLEMMING Flemming er erhvervsjurist og ansat som projektchef i en bank, hans kone er jurist (F: 7, FG: 25-27).

GERT Gert er fotograf og hans kæreste er journalist (G: 5-8).

HANS Hans er uddannet ingeniør, men er nu iværksætter og projektleder i sit firma. Hans kone er arkitekt

(H: 12-23 og 39).

IVAN Ivan er forfatter og skrivecoach, hans kone er redaktør (I: 8-14).

Tabel 3 – Informant og partners erhverv

Som det fremgår af Tabel 3, har flere af informanterne uddannelse og erhverv inden for områ-

der, som ligger op ad deres partneres erhverv. Her bekræftes oplevelsen af identitetsmæssig

samhørighed i en gensidig forståelse for de problemstillinger, udfordringer og interesser, som

hverdagslivet byder på. Flere informanter nævner deres partner som den vigtigste samtalepart-

ner, når samtalen omhandler studier eller arbejde (E: 31-35 og 125-126, I: 276-282).

Arbejdslivet synes at give en række udfordringer i forhold til balancen med familielivet for

vores informanter og fordrer derved en del til- og fravalg. I forhold til at skabe mere tid til fa-

milien kan vi se, at IFUSOFF-undersøgelsen viser, at 22,4 % af kvinderne arbejder mindre end

fuld tid, hvorimod det kun er tilfældet for 2,2 % af mændene. Desuden er 10,3 % af alle kvin-

der på orlov, mod kun 0,4 % af mændene (Westerling 2006). Her viser der sig en relativt køn-

net asymmetri. På dette område adskiller Birger og Eriks sig derfor fra det generelle billede,

fordi det i deres tilfælde er kvinderne, der arbejder fuld tid, og mændene, der er under uddan-

nelse. Ivan fortæller, at han i en periode har været den primære omsorgsgiver for børnene,

More magazines by this user
Similar magazines