Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

53

KAPITEL 2 – FAMILIELIV OG IDENTITET

det bare os to. Heldigvis bor min far tæt på. Det er mere os der ikke er så gode til at bruge den

mulighed. (B: 67-73)

Denne prioritering af børnene er generel for alle informanterne, men behovet for at være alene i

det parforholdsmæssige fællesskab, som består af to voksne alene, trænger sig på (C: 219-221,

H: 359-367). Her kommer forældre og svigerforældre til hjælp, som i Birgers tilfælde, hvor

hans far ”…heldigvis bor tæt på.”, og der er forståelse for den belastede situation, det er at få

børn. IFUSOFF-undersøgelsen belyser kontaktfladen til forældre, venner og søskende ved at

spørge til, hvem man har haft kontakt til dagen inden interviewet (Figur 3). Den meget hyppige

kontaktflade til forældre, svigerforældre og søskende viser ikke et billede af den opløste kerne-

familie, som ofte fremstilles i diskussionen om familiens status (Bäck-Wiklund & Johansson

2003: 15), men snarere, at der stadig er et sammenhold og betydningsfuld funktion i slægtsrela-

tionerne.

Familien træder ofte til med henblik på praktisk aflastning. For eksempel fortæller Christian

om det slægtsmæssige netværk, dels hvordan hans kone tilbringer tid med sin mor og bror, og

samtidig om hvordan afhentning af børnene i børnehaven kan være et fælles projekt, hvor de

bagefter sammen deltager i en fælles familieaktivitet:

CHRISTIAN: Vi var i sommerhuset i lørdags, og var der til søndag, så kom hendes mor og bror,

som skulle være sammen med hende i den her uge, så tog jeg hjem og skulle på arbejde man-

dag. Ellers har vi ikke lavet så meget. Vi henter nogle gange børnene og går ud i byen og spiser

en is. (C: 424-427)

Yderligere fortæller Christian, hvordan han har en uge alene for sig selv i København, mens

hans kone og børn er i sommerhuset med hendes familie (C: 236-245). De indretter således en

mindre del af sommeren efter dette, for at skabe en balance mellem det individuelle behov og

det fælles familieprojekt.

Et vigtigt socialt værktøj, som benyttes i informanternes parforhold, er muligheden for at træk-

ke på det slægtsmæssige familienetværk. Forældre og svigerfamilie udgør en praktisk velsig-

nelse i form af børnepasning eller økonomisk tilskud, men også som ren social kontakt, i form

af ledsagere til kulturelle arrangementer (I: 796). Gert har, trods sit nye parforhold, fået inte-

greret både sin kærestes vennekreds og svigerfamilie i sit eget sociale netværk:

INTERVIEWER: Altså, du ser hendes venner uden hende?

More magazines by this user
Similar magazines