Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

GERT: Ja, det er faktisk sket en del gange. Også hendes familie har jeg også set nogle gange. Så

ja, det må man sige. (G: 60-62)

Det er en central pointe, at han fortæller, hvordan han ses med sin kærestes venner og familie,

uden at hun nødvendigvis er til stede. Det viser, hvordan de nye relationer, som opstår gennem

parforholdet, får en betydning for mændene og forbinder dem med en større udvidet familie.

Giddens understreger (1994a: 99), at selv med de forhøjede skilsmisseprocenter har kernefami-

lien stadig en central status, men at den skaber en mangfoldighed af nye slægtskabsbånd. Vores

empiri tyder på, at der i slægtsrelationerne både er en stor betydning og støtte, men også at det

kan være forbundet med konflikter. Erik ser det familiære netværk som en kærkommen prak-

tisk foranstaltning, men det er for hans vedkommende forbundet med en del emotionelle for-

viklinger og problematikker:

ERIK: ’Mor giver skyld med skyld på’ har I hørt den? Det kunne være min mor. Hun er ikke til

at rive væk fra en regning, også alligevel bagefter ’… jeg betaler også…’. (E: 282-284)

Igennem hele interviewet vender Erik flere gange tilbage til, hvordan denne problematik med

hans mor påvirker parforholdet både positivt og negativt (E: 766-776).

Den transformerede familie

”Det ser ud til, at familien snarere bliver transformeret frem for at blive eroderet som følge af

udbygningen af de offentlige velfærdsinstitutioner.” (Dencik 2003a: 87)

Interviewene viser dermed et nuanceret billede af kontakten til forældre og svigerforældre, men

det fremgår af alle interview, at der er en betydningsfuld kontakt til denne samlede familie,

også selvom relationerne er komplicerede. Det synes helt konkret at have betydning for parfor-

holdet, om der er forældre og bedsteforældre til at passe børnene. Flere af mændene påpeger, at

muligheden for at få børnene passet en enkelt aften eller en weekend af familien giver et puste-

rum i dagligdagen, og en mulighed for at pleje kæresterelationen og det seksuelle samliv (C:

219-221, H: 359-367). For nogle af informanterne gælder det, at de føler et afsavn af det fami-

liære netværk, da familien enten er lille eller bosiddende langt væk (A: 52-55, H: 379-386).

Dette afsavn understreger betydningen af slægtsrelationernes opbakning, praktiske hjælp og det

menneskelige samvær, som den tilbyder sine medlemmer.

54

More magazines by this user
Similar magazines