Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

han kan tale mest fortroligt med, lever som en rigtig single fyr (A: 138) et ganske andet liv end

Anders selv, og vi tolker deres forskellige erfaringsgrundlag som en medvirkende årsag til, at

der er langt mellem de dybe parforholdsrelaterede samtaler. Det til trods for, at Anders ekspli-

cit giver udtryk for, at han er interesseret i, hvordan andre mennesker gør på dette område (A:

135-142).

Andre af mændene finder det også interessant og brugbart at tale om, hvordan andre i om-

gangskredsen indretter deres liv. Hans fortæller om middage med vennerne, hvor samtalen vir-

ker som forbillede for parforholdet:

HANS: Vi er meget sammen med vores tætte venner, som også har børn, der kan vi sagtens og

det gør vi meget i vores vennekreds, ikke diskutere, men tale om opdragelse og hverdagsting

med børn og hvordan vi gør det ’Hvordan gør I det?’ ’Jamen, det bliver håndhævet og gjort på

denne her måde, det synes vi virker’. Sådan nogle snakke kan vi sagtens have med dem. Det er

måske der vi skal hen ad, at det er vennekredsen som er det forum vi bevæger os i, når vi snak-

ker opdragelse og faktisk også hen ad med parforhold, fordi børnene er en stor del af vores liv

og det er det også for vores venner, så det har indflydelse på hvordan vi agerer i hverdagen og

med hinanden. Så det er i det forum at den snak er og måske også forbilleder. (H: 455- 463)

Der synes hos informanterne at være et større behov for refleksionsrelationer, som har et erfa-

ringsgrundlag, som minder om informanternes eget, frem for at finde inspiration i mennesker

med anderledes erfaringsgrundlag (F:493-495). Flemming foretager skarp opdeling mellem

udelukkende at tale parforhold med den del af venskabskredsen, som er ’i stand til at gøre det

intelligent’ (F: 478). Han definerer den gruppe således:

FLEMMING: Hvor nogle af de andre, som rent faktisk har prøvet det her med at have noget for-

list bag sig og som har prøvet at være alene med børn i en periode, der er en hel anden dybde,

realisme og anvendelighed i tingene. (F: 493-495)

Når mændene taler parforhold med deres venner er Flemmings brug af ordet anvendelighed et

nøgleord. Emnerne, som diskuteres, er konkrete, og der synes ikke særlig grad at være et behov

for, at undersøge parforholdsaspekter, som ikke umiddelbart kan relateres til mændenes dag-

ligdag.

Erik er den informant, som på dette område skiller sig mest ud ved at lade sine tanker og sam-

taler om parforhold flyde frit i mange forskellige sociale sammenhænge. Som uddannet psyko-

58

More magazines by this user
Similar magazines