Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

61

KAPITEL 2 – FAMILIELIV OG IDENTITET

er værdifuld for dem i deres parforhold (A: 141-146). Vores brug af begrebet spejling er inspi-

reret af sociolog Charles Horton Cooleys beskrivelse af spejl-jeg’et (looking glass self):

”A social self of this sort might be called the reflected or looking glass self. […]. As we see our

face, figure, and dress in the glass, and are interested in them because they are ours, and pleased

or otherwise with them according as they do or do not answer to what we would like them to be;

so in imagination we perceive in another’s mind some thought of our appearance, manners,

aims, deeds, character, friends, and so on, and are variously affected by it.”

(Cooley 1964 (1902): 184)

Dermed implicerer spejl-jeg’et en forståelse af, at selvfølelsen optimeres inden for det sociale

liv og ikke uden for, og som Cooley (1964 (1902): 179) skriver: ”Self-feeling has its chief sco-

pe within the general life, not outside of it.”.

Ifølge Cooley skal vi dermed forstå spejlingen i andre mennesker som hovedårsagen til, at vi

kan forstå os selv som et jeg. Spejling er med til at styrke selvfølelsen, og det sker igennem tre

stadier:

1. Først forestiller vi os hvordan andre oplever os

2. Dernæst forestiller vi os bedømmelsen af den oplevelse af den anden

3. Endeligt udvikler vi os igennem denne bedømmelse

(Cooley 1964 (1902): 184)

Hos vores informanter ser vi, at spejlingen som et element i refleksionsrelationen er en betyd-

ningsfuld måde for informanterne at forstå deres eget parforhold på (E: 169-173). Spejlingen

inddrages yderligere i samtale med egen partner, og der diskuteres i fællesskab, hvordan andre

gør og ikke gør i parforhold (C: 330-341 og H: 459-463).

Det er oftest emner som børneopdragelse og håndtering af hverdagens stress, der dukker

op i sådanne samtaler, hvilket vidner om, at den sociale fællesskabsdimension trækker tråde

ind i den materielle fællesskabsdimension (H: 455-463 og 474). Spejlingen fungerer både di-

rekte og indirekte, forstået på den måde, at spejlingen kan foregå direkte i samtale med spej-

lingssubjektet eller i en indre uudtalt spejling (B: 190-193).

More magazines by this user
Similar magazines