Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

Christian og Charlotte har de lange udlandsrejser, hvor de tager børnene med og som samlet

familie rejser til eksotiske rejsemål som Thailand eller Sydafrika, som et holdepunkt i hverda-

gen. Når det hele bliver for surt, minder de hinanden om at de snart skal ud at rejse og være

væk fra det hele (C: 113-120). For dem er det en yderligere gevinst at de mange og lange ud-

landsrejser giver dem en vis status i vennekredsen (C: 332-333). Også Birger taler varmt om de

fælles ferier, og om hvordan det er en prioritet i familien, at der hver sommer skal være tre

sammenhængende ugers ferie sammen (B: 50-55). Denne fælles ferie hver sommer skaber iføl-

ge Birger en fællesskabsfølelse i familien (B: 58-64).

Udlandsrejser er dermed et kulturelt interessefællesskab, hvor oplevelserne skaber et fælles

narrativ (Giddens 1996: 14, Schultz Jørgensen 2002: 248), der dels danner grundlag for en fæl-

les identitet, dels giver status i sociale sammenhænge (H: 677-678). For nogle af informanterne

er børnene ikke en hindring i forhold til rejser, blot bliver de indrettet efter børnenes behov,

mens det i Anders’ familie er tilfældet, at der ikke er råd og tid til ferier, efter at børnene er

kommet (A: 286-287).

Børns betydning for det kulturelle fællesskab i parforholdet

BIRGER: Vi har altid haft sådan en mandags tradition, hvor vi deler en ’mandagschampagne’,

fordi mandage er røvsyge. Nu er den godt nok gået lidt i glemmebogen. Det behøver ikke at væ-

re champagne, men det skal være mousserende vin. Det gør det lidt sjovere at komme hjem på

en mandag, ikke så meget pga. alkoholen, men fordi det giver et eller andet anderledes. Jo, jeg

føler at vi er blevet bedre til at gøre ting sammen, jeg skal bare have lidt tid til at tænke over det.

Vi er bedre til at gøre ting sammen, og vi er blevet mere bevidste om det, efter vi har fået Ben-

jamin, fordi vi ved at det går af fløjten på mange andre områder. Det har en stor betydning,

selvom det bliver på andre præmisser end de var før i tiden. (B: 375-386)

Birger og Birgitte er ved denne konstatering af børnenes indflydelse på deres kulturelle fælles-

skab ikke alene blevet mere fokuseret på at gøre ting sammen, men har også forsøgt at være

kreative ved at opbygge nye traditioner i deres forhold, i dette tilfælde mandagschampagne.

Overordnet tegner der sig et billede, hvor det kulturelle oplevelsesfællesskab ændres, når der

kommer børn til. Børnene kræver tid, overskud og penge; elementer, der opleves som hindrin-

ger for et omfattende kulturelt fællesskab i mændenes parforhold (F: 293-298).

64

More magazines by this user
Similar magazines