Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

65

KAPITEL 2 – FAMILIELIV OG IDENTITET

I Christians tilfælde har både han og Charlotte et ønske om at gå i biografen sammen, eller ud

at spise, men når der endelig er tid til det, synes det bedre for dem at bruge tiden til at tale

sammen (C: 434-441). Ønsket om at gå i biografen sammen har Erik og hans kæreste også,

men de må tage i biografen hver for sig, da der skal være en hjemme og passe sønnen (E: 302-

304). Både Gert og Flemming har måttet skære ned på deres interesser for sport for at få mere

tid med kæresten og børnene (F: 293-298, G: 359-360). Ivan fortæller om, hvordan han og Inge

har måttet skære ned på gå-turene rundt om søerne og vandreturene i bjergene, efter at børnene

er kommet til (I: 822-830).

Børnene kommer til at danne et omdrejningspunkt, hvor forholdet forankres i en barne-

centrering (Viala 2006), hvor de kulturelle aktiviteter, som tidligere var reserveret parret alene,

nu arrangeres omkring børnene. Christian fortæller, hvordan han ved, at børnene fylder meget i

og med at de er små, men at han håber, at der bliver mere tid igen, når de bliver lidt større (C:

290-291). Tilkomsten af børn påvirker desuden på samme vis det erotiske samliv, som er et

væsentligt oplevelsesfællesskab i den kulturelle fællesskabsdimension.

Det erotiske oplevelsesfællesskab

Dencik og Westerling (2003: 2-3) betegner det erotiske samliv som et unikt oplevelsesfælles-

skab, der tilhører parforholdet alene. Fromm definerer den erotiske kærlighed (kærligheden

mellem to mennesker i et parforhold) som anderledes end for eksempel næstekærlighed og

moderkærlighed ved, at den fordrer helt unikke og individuelle konstellationer mellem to indi-

vider (Fromm 2000 (1956): 62-63). Hvor næstekærligheden kan favne en større gruppe menne-

sker:

”… kræver erotisk kærlighed visse specifikke, i høj grad individuelle elementer, som kan findes

i forholdet mellem visse mennesker, men ikke alle. (Fromm 2000 (1956): 63)

Men den erotiske kærlighed er mere end blot denne tiltrækning. Ifølge Fromm anses kærlighed,

i vores moderne vestlige samfund, som resultatet af en spontan pludselig følelsesreaktion, men,

argumenterer han, man overser derved en yderligere central faktor ved den erotiske kærlighed,

nemlig viljen: “At elske nogen er ikke kun en følelse, det er en beslutning og et løfte.” (Fromm

2000 (1956): 62-63). Denne intention eller dette løfte bliver konkret udfordret, når der kommer

børn til forholdet.

More magazines by this user
Similar magazines